master_manipulator 1.2.3 → 1.2.4

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- ZDJkYTZhZTY4Y2JjMjZlM2JlNWZhMmU4YWEwNzkwM2E2NzE3OWEzYw==
4
+ YjEyODEzZjdlNjg1NDkwYjE5OWM0OTYzMzIwM2QzYzZkZWVlMjI1ZA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- ZDZkMzI5MjdiMTVlNGVkZmU2NDY4Zjk2MDhlNDIzMDJkNmIzODRmZA==
6
+ OGMxMGJkNzQ0NTA5OWVjMjdmNDQxYTdlODRkZGRjMDFkOTU2NDAwMg==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NjY3NDBjZjU2ZjkzZjc0YjkxMDhiNDU0Nzg2MjA2NGJiNjRlYjRmODAwY2Q5
10
- ZmZiMzFhNzNmZjdlZTE5MWYzNjExODMxNzQ2ZGJkN2Y0MWEyZTIyYWU1NzM3
11
- YWJkZjk0ZTI3ZTM5NjhlNDE4ODMxZGE2MDkyZGMwMmRmNjQzM2Q=
9
+ NDlmMWFiY2I3YzM2ODQ0NDg0MzhmYjIwNzYzZTFkNjU0ZmNmYzQyZDRmYmYx
10
+ ZWFiZDUxMzA2MWU1NmJhMzYwMjc0ZDI1MTBmNmI4OWRkMGIwNmRiOTY4OWEy
11
+ ZmJhNzE5Y2Y4NWMxYmE3NWQ4N2M1MGMyNDExMjcwOGY4YjBhYjM=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- MmM3ODdlMTQyYmIxMzRhNTNjYWNiZGY0YjBlOTllNjVlMTVmNWEwZmE3OGQ3
14
- YjY5NmE2ZjNhMDgwNWY3MzEwN2UyMjU5ZmRiNTRlYjE4ZTA1ZmQzMTcyNDhi
15
- YWU3ZDZkZDVkZTQxYTczYWIzOTUwNGEyMjkyN2EyMTBlYzA0NmY=
13
+ MjI4ZmQyYTkyZmQ3ZjZmMDQ2MTg4MWEwNjRmMTI0NDNlZDAxNDUwNmZmMWUx
14
+ YmYwYzc5M2UzYTNkNWE2YzJhNDE2NGIzMWFkYTEwMjY2M2VlNDUzNmQ4YmQ2
15
+ YzdhZDc4MjM3M2QyOTYwZjU1YjI3NDAyZDBjZTBkNzQ2YmQzYzc=
data/Gemfile CHANGED
File without changes
data/HISTORY.md CHANGED
@@ -1,6 +1,7 @@
1
1
  # default - History
2
2
  ## Tags
3
- * [LATEST - 20 Nov, 2015 (b37806b8)](#LATEST)
3
+ * [LATEST - 27 Sep, 2016 (036a99e6)](#LATEST)
4
+ * [1.2.3 - 20 Nov, 2015 (f31e884e)](#1.2.3)
4
5
  * [1.2.2 - 30 Oct, 2015 (31450d3c)](#1.2.2)
5
6
  * [1.2.1 - 30 Oct, 2015 (b59fd2cf)](#1.2.1)
6
7
  * [1.2.0 - 29 Oct, 2015 (6d0873f7)](#1.2.0)
@@ -11,7 +12,33 @@
11
12
  * [1.0.0 - 6 May, 2015 (8ae50d90)](#1.0.0)
12
13
 
13
14
  ## Details
14
- ### <a name = "LATEST">LATEST - 20 Nov, 2015 (b37806b8)
15
+ ### <a name = "LATEST">LATEST - 27 Sep, 2016 (036a99e6)
16
+
17
+ * (GEM) update master_manipulator version to 1.2.4 (036a99e6)
18
+
19
+ * Merge pull request #19 from tvpartytonight/maint_relax_beaker_dep (ecf8be2e)
20
+
21
+
22
+ ```
23
+ Merge pull request #19 from tvpartytonight/maint_relax_beaker_dep
24
+
25
+ (maint) Relax beaker dependency version
26
+ ```
27
+ * (maint) Relax beaker dependency version (1f3bf5ad)
28
+
29
+ * Merge pull request #17 from kurtwall/fix-perms (ac25ff24)
30
+
31
+
32
+ ```
33
+ Merge pull request #17 from kurtwall/fix-perms
34
+
35
+ (MAINT) Remove execute bit from all files
36
+ ```
37
+ * (MAINT) Remove execute bit from all files (e8839cbf)
38
+
39
+ ### <a name = "1.2.3">1.2.3 - 20 Nov, 2015 (f31e884e)
40
+
41
+ * (HISTORY) update master_manipulator history for gem release 1.2.3 (f31e884e)
15
42
 
16
43
  * (GEM) update master_manipulator version to 1.2.3 (b37806b8)
17
44
 
File without changes
data/README.md CHANGED
File without changes
data/Rakefile CHANGED
File without changes
File without changes
File without changes
File without changes
File without changes
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  module MasterManipulator
2
2
  module Version
3
- STRING = '1.2.3'
3
+ STRING = '1.2.4'
4
4
  end
5
5
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: master_manipulator
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.2.3
4
+ version: 1.2.4
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Puppet Labs
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2015-11-21 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2016-09-27 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: bundler
@@ -112,9 +112,6 @@ dependencies:
112
112
  name: beaker
113
113
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
114
114
  requirements:
115
- - - ~>
116
- - !ruby/object:Gem::Version
117
- version: '2.7'
118
115
  - - ! '>='
119
116
  - !ruby/object:Gem::Version
120
117
  version: 2.7.0
@@ -122,9 +119,6 @@ dependencies:
122
119
  prerelease: false
123
120
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
124
121
  requirements:
125
- - - ~>
126
- - !ruby/object:Gem::Version
127
- version: '2.7'
128
122
  - - ! '>='
129
123
  - !ruby/object:Gem::Version
130
124
  version: 2.7.0
@@ -151,7 +145,6 @@ extensions: []
151
145
  extra_rdoc_files: []
152
146
  files:
153
147
  - Gemfile
154
- - Gemfile.lock
155
148
  - HISTORY.md
156
149
  - LICENSE.txt
157
150
  - README.md
@@ -188,4 +181,3 @@ specification_version: 4
188
181
  summary: Puppet Labs testing library for controlling a Puppet Master
189
182
  test_files:
190
183
  - spec/spec_helper.rb
191
- has_rdoc:
@@ -1,279 +0,0 @@
1
- PATH
2
- remote: .
3
- specs:
4
- master_manipulator (1.2.3)
5
- beaker (~> 2.7, >= 2.7.0)
6
- multi_json
7
-
8
- GEM
9
- remote: https://rubygems.org/
10
- specs:
11
- CFPropertyList (2.3.2)
12
- activesupport (4.2.5)
13
- i18n (~> 0.7)
14
- json (~> 1.7, >= 1.7.7)
15
- minitest (~> 5.1)
16
- thread_safe (~> 0.3, >= 0.3.4)
17
- tzinfo (~> 1.1)
18
- addressable (2.3.8)
19
- autoparse (0.3.3)
20
- addressable (>= 2.3.1)
21
- extlib (>= 0.9.15)
22
- multi_json (>= 1.0.0)
23
- aws-sdk (1.66.0)
24
- aws-sdk-v1 (= 1.66.0)
25
- aws-sdk-v1 (1.66.0)
26
- json (~> 1.4)
27
- nokogiri (>= 1.4.4)
28
- beaker (2.29.0)
29
- aws-sdk (~> 1.57)
30
- beaker-answers (~> 0.0)
31
- beaker-hiera (~> 0.0)
32
- docker-api
33
- fission (~> 0.4)
34
- fog (~> 1.25, < 1.35.0)
35
- fog-google (~> 0.0.9)
36
- google-api-client (~> 0.8)
37
- hocon (~> 0.1)
38
- inifile (~> 2.0)
39
- json (~> 1.8)
40
- minitest (~> 5.4)
41
- net-scp (~> 1.2)
42
- net-ssh (~> 2.9)
43
- open_uri_redirections (~> 0.2.1)
44
- rbvmomi (~> 1.8)
45
- rsync (~> 1.0.9)
46
- stringify-hash (~> 0.0)
47
- unf (~> 0.1)
48
- beaker-answers (0.3.2)
49
- require_all (~> 1.3.2)
50
- stringify-hash (~> 0.0.0)
51
- beaker-hiera (0.1.1)
52
- stringify-hash (~> 0.0.0)
53
- builder (3.2.2)
54
- coderay (1.1.0)
55
- diff-lcs (1.2.5)
56
- docile (1.1.5)
57
- docker-api (1.23.0)
58
- excon (>= 0.38.0)
59
- json
60
- excon (0.45.4)
61
- extlib (0.9.16)
62
- faraday (0.9.2)
63
- multipart-post (>= 1.2, < 3)
64
- fission (0.5.0)
65
- CFPropertyList (~> 2.2)
66
- fog (1.34.0)
67
- fog-atmos
68
- fog-aws (>= 0.6.0)
69
- fog-brightbox (~> 0.4)
70
- fog-core (~> 1.32)
71
- fog-dynect (~> 0.0.2)
72
- fog-ecloud (~> 0.1)
73
- fog-google (>= 0.0.2)
74
- fog-json
75
- fog-local
76
- fog-powerdns (>= 0.1.1)
77
- fog-profitbricks
78
- fog-radosgw (>= 0.0.2)
79
- fog-riakcs
80
- fog-sakuracloud (>= 0.0.4)
81
- fog-serverlove
82
- fog-softlayer
83
- fog-storm_on_demand
84
- fog-terremark
85
- fog-vmfusion
86
- fog-voxel
87
- fog-xml (~> 0.1.1)
88
- ipaddress (~> 0.5)
89
- nokogiri (~> 1.5, >= 1.5.11)
90
- fog-atmos (0.1.0)
91
- fog-core
92
- fog-xml
93
- fog-aws (0.7.6)
94
- fog-core (~> 1.27)
95
- fog-json (~> 1.0)
96
- fog-xml (~> 0.1)
97
- ipaddress (~> 0.8)
98
- fog-brightbox (0.9.0)
99
- fog-core (~> 1.22)
100
- fog-json
101
- inflecto (~> 0.0.2)
102
- fog-core (1.34.0)
103
- builder
104
- excon (~> 0.45)
105
- formatador (~> 0.2)
106
- mime-types
107
- fog-dynect (0.0.2)
108
- fog-core
109
- fog-json
110
- fog-xml
111
- fog-ecloud (0.3.0)
112
- fog-core
113
- fog-xml
114
- fog-google (0.0.9)
115
- fog-core
116
- fog-json
117
- fog-xml
118
- fog-json (1.0.2)
119
- fog-core (~> 1.0)
120
- multi_json (~> 1.10)
121
- fog-local (0.2.1)
122
- fog-core (~> 1.27)
123
- fog-powerdns (0.1.1)
124
- fog-core (~> 1.27)
125
- fog-json (~> 1.0)
126
- fog-xml (~> 0.1)
127
- fog-profitbricks (0.0.5)
128
- fog-core
129
- fog-xml
130
- nokogiri
131
- fog-radosgw (0.0.4)
132
- fog-core (>= 1.21.0)
133
- fog-json
134
- fog-xml (>= 0.0.1)
135
- fog-riakcs (0.1.0)
136
- fog-core
137
- fog-json
138
- fog-xml
139
- fog-sakuracloud (1.4.0)
140
- fog-core
141
- fog-json
142
- fog-serverlove (0.1.2)
143
- fog-core
144
- fog-json
145
- fog-softlayer (1.0.2)
146
- fog-core
147
- fog-json
148
- fog-storm_on_demand (0.1.1)
149
- fog-core
150
- fog-json
151
- fog-terremark (0.1.0)
152
- fog-core
153
- fog-xml
154
- fog-vmfusion (0.1.0)
155
- fission
156
- fog-core
157
- fog-voxel (0.1.0)
158
- fog-core
159
- fog-xml
160
- fog-xml (0.1.2)
161
- fog-core
162
- nokogiri (~> 1.5, >= 1.5.11)
163
- formatador (0.2.5)
164
- google-api-client (0.8.6)
165
- activesupport (>= 3.2)
166
- addressable (~> 2.3)
167
- autoparse (~> 0.3)
168
- extlib (~> 0.9)
169
- faraday (~> 0.9)
170
- googleauth (~> 0.3)
171
- launchy (~> 2.4)
172
- multi_json (~> 1.10)
173
- retriable (~> 1.4)
174
- signet (~> 0.6)
175
- googleauth (0.4.2)
176
- faraday (~> 0.9)
177
- jwt (~> 1.4)
178
- logging (~> 2.0)
179
- memoist (~> 0.12)
180
- multi_json (~> 1.11)
181
- signet (~> 0.6)
182
- hocon (0.9.3)
183
- i18n (0.7.0)
184
- inflecto (0.0.2)
185
- inifile (2.0.2)
186
- ipaddress (0.8.0)
187
- json (1.8.3)
188
- jwt (1.5.2)
189
- kramdown (1.9.0)
190
- launchy (2.4.3)
191
- addressable (~> 2.3)
192
- little-plugger (1.1.4)
193
- logging (2.0.0)
194
- little-plugger (~> 1.1)
195
- multi_json (~> 1.10)
196
- logutils (0.6.1)
197
- markdown (0.4.0)
198
- kramdown (>= 0.13.7)
199
- props (>= 0.2.0)
200
- textutils (>= 0.2.0)
201
- memoist (0.12.0)
202
- method_source (0.8.2)
203
- mime-types (2.6.2)
204
- mini_portile (0.6.2)
205
- minitest (5.8.3)
206
- multi_json (1.11.2)
207
- multipart-post (2.0.0)
208
- net-scp (1.2.1)
209
- net-ssh (>= 2.6.5)
210
- net-ssh (2.9.2)
211
- nokogiri (1.6.6.4)
212
- mini_portile (~> 0.6.0)
213
- open_uri_redirections (0.2.1)
214
- props (1.1.2)
215
- pry (0.9.12.6)
216
- coderay (~> 1.0)
217
- method_source (~> 0.8)
218
- slop (~> 3.4)
219
- rake (10.4.2)
220
- rbvmomi (1.8.2)
221
- builder
222
- nokogiri (>= 1.4.1)
223
- trollop
224
- require_all (1.3.3)
225
- retriable (1.4.1)
226
- rspec (3.4.0)
227
- rspec-core (~> 3.4.0)
228
- rspec-expectations (~> 3.4.0)
229
- rspec-mocks (~> 3.4.0)
230
- rspec-core (3.4.1)
231
- rspec-support (~> 3.4.0)
232
- rspec-expectations (3.4.0)
233
- diff-lcs (>= 1.2.0, < 2.0)
234
- rspec-support (~> 3.4.0)
235
- rspec-mocks (3.4.0)
236
- diff-lcs (>= 1.2.0, < 2.0)
237
- rspec-support (~> 3.4.0)
238
- rspec-support (3.4.1)
239
- rsync (1.0.9)
240
- rubyzip (1.1.7)
241
- signet (0.6.1)
242
- addressable (~> 2.3)
243
- extlib (~> 0.9)
244
- faraday (~> 0.9)
245
- jwt (~> 1.5)
246
- multi_json (~> 1.10)
247
- simplecov (0.10.0)
248
- docile (~> 1.1.0)
249
- json (~> 1.8)
250
- simplecov-html (~> 0.10.0)
251
- simplecov-html (0.10.0)
252
- slop (3.6.0)
253
- stringify-hash (0.0.2)
254
- textutils (1.3.1)
255
- activesupport
256
- logutils (>= 0.6.1)
257
- props (>= 1.1.2)
258
- rubyzip
259
- thread_safe (0.3.5)
260
- trollop (2.1.2)
261
- tzinfo (1.2.2)
262
- thread_safe (~> 0.1)
263
- unf (0.1.4)
264
- unf_ext
265
- unf_ext (0.0.7.1)
266
- yard (0.8.7.6)
267
-
268
- PLATFORMS
269
- ruby
270
-
271
- DEPENDENCIES
272
- bundler (~> 1.6)
273
- markdown (~> 0)
274
- master_manipulator!
275
- pry (~> 0.9.12)
276
- rake
277
- rspec (>= 3.0.0)
278
- simplecov
279
- yard (~> 0)