map 6.5.4 → 6.5.5

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (4) hide show
  1. checksums.yaml +8 -8
  2. data/lib/map.rb +2 -1
  3. data/map.gemspec +1 -1
  4. metadata +2 -2
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- ZjAxZjU1M2RmNmE0ZWNlY2ZmMjM2ODhhYzg2YTljNTkzYTY0YTUyMg==
4
+ NzE2ZTRiNTZmYmI0NTgwNTgyNWZiZTM2OTE4ZGRkZTA4NjU3OGYwMw==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- ZjNlOTJiNmFiYzljZjYzMWFiOGM5YmViM2Y2YTU1NDIwZDIxZjUzNA==
6
+ NmUyMTg1MGUzMDk3OTFjZTM3MmM4MGM3NzQ3N2ZjMjQ2ZWJhYTVhZg==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- YzQzMTQ5ZWQ2NTliNWJkZTFjMTk4MWRmMjEwMGM1OTU0NGRlNWYwOGUwYzZj
10
- OWNhMzZlNzRiYTM1NzJkZTRjYzQ5NDFhNTI3YjY1Y2UzMDA5OGNiZjhjOGM4
11
- YzlmYWViYzdjNzk4ZjAyOGZhNGIxODlkZjEwZjJmMDA1NWI1Y2Q=
9
+ ZjY1M2FkYWY0YTI2MjY0OWY2OTZkODU1NDJmOGIwODI4ZjIwMzY3ZDlkNjFl
10
+ NmU1MTk5MTM3MDI5N2ZmZGNhNDg5MTRhODBkNzJmNDZhYWRlN2IzMzUzM2E0
11
+ NmQ5NjYzOGFjODljNDljMThmYzQxOTY1NGExMDQ1NmJiZDlhZTM=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- N2M0MWE0YmM1MzBlNjI5MjNkZDhmYjg1NDQ3ZGU0ZTJkNGJlNTM2NDA0YzJl
14
- ZjY1MjhhODhlZjRmZTNlOGVhMTExOTJiZmJkYWE3Njk5ZDVkZDQ2OTRiMjIw
15
- ODM5MzQ3NWU0ZjJjY2FmNGI2OTgyMGZhNTBmNjQ1N2U0NzdhYjA=
13
+ Y2NkOWZjMzYxY2ZhY2UwYTI2NzJhOTNhOWRlNzE2MDgxZmI0YTE0M2JlZmZh
14
+ NzVjODAxZDRiNzU1ZWRmNDgwMDBhYjM1MmFiYzNlZGQzYjhmZmIwZTI2Yjky
15
+ OTE0MWFhNjdjZmYwODJmNzFjYjY3MmM3MmIzOTZhMDJiZWUzNDk=
data/lib/map.rb CHANGED
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  # -*- encoding : utf-8 -*-
2
2
  class Map < Hash
3
- Version = '6.5.4' unless defined?(Version)
3
+ Version = '6.5.5' unless defined?(Version)
4
4
  Load = Kernel.method(:load) unless defined?(Load)
5
5
 
6
6
  class << Map
@@ -597,6 +597,7 @@ class Map < Hash
597
597
  end
598
598
  hash
599
599
  end
600
+ alias_method 'to_h', 'to_hash'
600
601
 
601
602
  def to_yaml( opts = {} )
602
603
  map = self
@@ -3,7 +3,7 @@
3
3
 
4
4
  Gem::Specification::new do |spec|
5
5
  spec.name = "map"
6
- spec.version = "6.5.4"
6
+ spec.version = "6.5.5"
7
7
  spec.platform = Gem::Platform::RUBY
8
8
  spec.summary = "map"
9
9
  spec.description = "the awesome ruby container you've always wanted: a string/symbol indifferent ordered hash that works in all rubies"
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: map
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 6.5.4
4
+ version: 6.5.5
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Ara T. Howard
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-06-18 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-09-11 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies: []
13
13
  description: ! 'the awesome ruby container you''ve always wanted: a string/symbol
14
14
  indifferent ordered hash that works in all rubies'