mandrill_mailer 0.4.11 → 0.4.12

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- YzE4ZGUwNzA5Mjg1YWRhMTBjZTkyM2ExYmY5MzIwYWYwOWMzMDNkMQ==
4
+ MDQ4MDA4ZWRhZDAyNDkxNjEwNjMyMjExNWEyYmQ4MWU3MTFkOTY5Mg==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- YzI0ZmRkMzQ0OGNiMDc5NTliYjZiOGEwNmVlMDM3YzFlNzI3MjMwMw==
6
+ ZjM2NDQzNjU3ZDZkMjdhY2Y0NGY3ZDVkNTI3NTIzOTFhZDc3MmQ1NQ==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NTQ3ZWU1Yzg1OGM3ZTFmN2IzMmQ3OWY0ZmE3MDUxMWYzMmI5MWY0YzRiMWRi
10
- NzhhY2M3YmMyZWIzYjYxYWRmMzc1YjMxYjhiZWU2YzBkNDQ2ZjhjMTMzZWQ1
11
- NGFhMDgwOTVhZWExNzVlZDUxNzk1ZGQ1ZTk2OGQ2ZGIzZWFmYmY=
9
+ YThjN2QyYjU5NTcwZjg1YzM0M2Y3Y2E5MGJjNWE1YmMyYzc3NmY3ZGM1NGMy
10
+ NDFmYmZhZmQwYzRmM2Q4OWJkM2E1ZDQ5ZTU3YmM0ZmU3MjMxNWRjNzM1MDgy
11
+ OWIzNDc0MDQ4NjMxYTkzYzgwY2RkNzQ1MDhlNjk0MGZjOGVjYjI=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- OGQwYmY3ZDdkMzA4MWY2MGEyOTRkNGU2MmNhMTUzMzYxNjIxZTJlMmMwNTM3
14
- NmYyODc2ZWQxOGZlZTAyZGVmMTk4MTYzZDVlZGRiYTJjZWZhNDQwZDk2OGU4
15
- NjgzYzQyZTMxZjMyM2MzYWIxYmYyMGFkYjRlNGEyNzQ3NWI2NWU=
13
+ NjljYmY5MWQyZTc2ZmJhYTQ1NTQwY2U5ZWRmZDI5ZWE1NmU1MDRiN2JlODVm
14
+ ZjJmYTUxOGU3YTAyYWMwM2U1ZDg2MzdiNzljNzlmMGI2MmUzNDdmMjNjMDYw
15
+ MmRmNTNlODkwMjNjNzhhMjkwMTBkNzljOTU5ZGU0ODc5ZDQ3NGI=
data/README.md CHANGED
@@ -157,7 +157,9 @@ end
157
157
  * `:send_at` - When this message should be sent
158
158
 
159
159
  ## Sending a message without template
160
- Sending a message without template is similar to sending a template one:
160
+ Sending a message without template is similar to sending a one with a template. The biggest
161
+ change is that you have to inherit from `MandrillMailer::MessageMailer` instead of the
162
+ MandrillMailer::TemplateMailer class:
161
163
 
162
164
  ```ruby
163
165
  class InvitationMailer < MandrillMailer::MessageMailer
@@ -321,6 +323,6 @@ Example:
321
323
 
322
324
  ```ruby
323
325
  MandrillMailer.configure do |config|
324
- config.interceptor_params = { to: "emailtothatwillbeusedinall@emailssent.com" }
326
+ config.interceptor_params = { to: [{ email: "emailtothatwillbeusedinall@emailssent.com", name: "name" }] }
325
327
  end
326
328
  ```
@@ -107,7 +107,6 @@ module MandrillMailer
107
107
  # Public: Triggers the stored Mandrill params to be sent to the Mandrill api
108
108
  def deliver
109
109
  mandrill = Mandrill::API.new(api_key)
110
- check_required_options(message)
111
110
  mandrill.messages.send(message, async, ip_pool, send_at)
112
111
  end
113
112
 
@@ -200,13 +199,5 @@ module MandrillMailer
200
199
  "send_at" => send_at
201
200
  }
202
201
  end
203
-
204
-
205
- def check_required_options(options)
206
- names = ['text', 'html', 'from', 'subject', 'to']
207
- names.each do |name|
208
- warn("Mandrill Mailer Warn: missing required option: #{name}") unless options.has_key?(name)
209
- end
210
- end
211
202
  end
212
203
  end
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module MandrillMailer
2
- VERSION = "0.4.11"
2
+ VERSION = "0.4.12"
3
3
  end
@@ -268,7 +268,7 @@ describe MandrillMailer::TemplateMailer do
268
268
  context "with interceptor" do
269
269
  before(:each) do
270
270
  @intercepted_params = {
271
- to: { email: 'interceptedto@test.com', name: 'Mr. Interceptor' },
271
+ to: [{ email: 'interceptedto@test.com', name: 'Mr. Interceptor' }],
272
272
  tags: ['intercepted-tag'],
273
273
  bcc_address: 'interceptedbbc@email.com'
274
274
  }
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: mandrill_mailer
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.4.11
4
+ version: 0.4.12
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Adam Rensel
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-10-22 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-11-11 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: activesupport