mandrill_mailer 0.3.8 → 0.4.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- ZTMzMDM3NmRlOGNjMDQ1YTYwY2Q3ODQ3NzMwMWVjMzFhZmI5MmQ1OQ==
4
+ YzQwNDdmOTY4MDhlYmQ4MmNhMzI1MjFkOGU2NDI4YmUzM2EzOTc3MQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- ODU5OTNiMGEwMDhkN2FlNGE2NTQ2M2NkMThlNGE1ZmRiMGJlODE3Ng==
6
+ NGY2NjA0OTQwODBlZGZkYzM4Y2U5NzMwYWE3MDJjMzMxNGI2NDVlMA==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NmYzMzdkY2UwOWQxMzBmYTNmYjI3MTg5ZjI5MDY3YWQzM2JjZjNmZTNhYjVi
10
- ZmE0MzBiNTBmZGRkNTYyN2M1YWY5NTY4Y2ZhNWIxMzNjNzhkMzE5NTcxZjE0
11
- OTg0NzU2YzI0MTNkYmM3NGM1OWJkNTQ5MWFmMWUwOWVjYjE4MTM=
9
+ ZDkwYTY0N2M5ODg0Zjc5N2I1YWYyODkxYmFiOTlkYmExMjVkNTIyMjkxMmE5
10
+ YmE5MTdlYjk5NWVhODY2Zjg2ZDc5NjI2ZTEyZTBiYThhMGMyM2Q4ZGNlNTdm
11
+ MDk0NDQ1ZGRkMTAwNDNhNmQ3YmJhMmNkNzg5YjVlYjQ0MGMzZmY=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- NDNhYTIxYzFkYWFiMzMyNTUyYzJmN2UzN2MyZjQ2ZWNjZGEzNzY0NmMwYjIz
14
- YzRmMDU5ZTZiM2RkMWY1OGE1MmJhOWZmYzNhZjQ2YTJhMDBlNDQyYzFmNWY3
15
- NDlmNzlkYmQwYjY0MDg4ZDZjMDM1NGM5MjMyMGQ2Mjc2ZThiMjY=
13
+ NzQ1OGE5ZTFmZTM4YmEyMDhmODExYWJjYjA4MjBlN2NlOWY4ZjQ1ODE3YjI2
14
+ MzMxYWM2MGRjN2QyMDI0MjY5NjFkMDhlNWRmODdkODE5OTE4ZmUwM2IyODYw
15
+ MjQxY2I3MTQ4MTNkYjllZDU2NTk4NWUyNDdjOGQyYWUyMGU4NTA=
data/change_log.md ADDED
@@ -0,0 +1,6 @@
1
+ * 0.4.0
2
+ Default setting for preserve_recipients no longer defaults to true. Bumping a minor
3
+ version since this might have been assumed to be default and not set by some.
4
+
5
+ * 0.3.8
6
+ Change log created
@@ -230,9 +230,6 @@ module MandrillMailer
230
230
  # format the :to param to what Mandrill expects if a string or array is passed
231
231
  args[:to] = format_to_params(args[:to])
232
232
 
233
- # if not provided (nil), set to true (Mandrill default). Otherwise, set to either true or false
234
- args[:preserve_recipients] = args[:preserve_recipients].nil? ? true : format_boolean(args[:preserve_recipients])
235
-
236
233
  # Set the template name
237
234
  self.template_name = args.delete(:template)
238
235
 
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module MandrillMailer
2
- VERSION = "0.3.8"
2
+ VERSION = "0.4.0"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: mandrill_mailer
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.3.8
4
+ version: 0.4.0
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Adam Rensel
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-09-25 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-09-26 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: activesupport
@@ -91,6 +91,7 @@ files:
91
91
  - .rspec
92
92
  - Gemfile
93
93
  - README.md
94
+ - change_log.md
94
95
  - lib/mandrill_mailer.rb
95
96
  - lib/mandrill_mailer/mock.rb
96
97
  - lib/mandrill_mailer/railtie.rb