macaddr 1.7.1 → 1.7.2

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (7) hide show
  1. checksums.yaml +6 -14
  2. data/Gemfile.lock +19 -0
  3. data/LICENSE +1 -1
  4. data/Rakefile +1 -1
  5. data/lib/macaddr.rb +5 -3
  6. data/macaddr.gemspec +3 -2
  7. metadata +10 -10
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- NjZlZWVhMzVkOWY2YzdiMWJjZDNhNzRmYmMxOWFhYzMxODkyY2RiYg==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- M2E5ODVkNDgwNWMyMzM4Zjc2MTA5OTI5OGI4NTgyYWZiZDdiYjk2Yg==
7
- !binary "U0hBNTEy":
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- Y2VjYzUxZmQ1NGI0ZDc2MzA3ZGZkNDYyNDcxMmUxMDM1ZDU2NDYwN2JmMjli
10
- ZmI0ODFhMDFjMmRhOGU2OWFjMjdmNmM1YWJmOGUzZjBjM2MwMzdlZGE1MDEw
11
- YzczY2FkZmU3MTk5ZDg5OTgyNzJjOTZhYzVhMjEzMDA2OTI5MjU=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- Y2ZkOGEzZTYyZTRjMzg2Y2IxM2IxYTcyNGY3OTNjNmQ4MmE1NmY3NDkwZjk4
14
- ODAwYWE4MTgwZWU4ZDk3NmViMzhjMjVjMGIwYzA3Y2ZiZjE4ZmNkMGIwMzFj
15
- YjBlMzFhMWRiNzA4ZDYwMDQ4MTIxNGZjZjU4NzRjODhkMjhhNzg=
2
+ SHA256:
3
+ metadata.gz: c2bd6ca3d4f944c3d751de85a2e88404f6c5b838285772d265830778040ffe0e
4
+ data.tar.gz: bbf2a25f35707474fd1b6300b8e546023767a610efccebb845811f995c16a076
5
+ SHA512:
6
+ metadata.gz: cd8590b8bc787788e8d63fcbaf0740c06a666b944c9fc1fc899099521f32b85d16117fdb65bdaf79117b80e92beb9d79f57c497456ecd5c75fbac9107ae7b69b
7
+ data.tar.gz: 1fc0d49906b307b4aee8651185dc8de7189ba8c74c9116b0b0fa09c2b524279a9f81d97031851efdaef488af783a10576f9b6c44c643150b5a7fedd72b2d7a62
@@ -0,0 +1,19 @@
1
+ PATH
2
+ remote: .
3
+ specs:
4
+ macaddr (1.7.0)
5
+ systemu (~> 2.6.2)
6
+
7
+ GEM
8
+ remote: http://rubygems.org/
9
+ specs:
10
+ systemu (2.6.5)
11
+
12
+ PLATFORMS
13
+ ruby
14
+
15
+ DEPENDENCIES
16
+ macaddr!
17
+
18
+ BUNDLED WITH
19
+ 1.17.2
data/LICENSE CHANGED
@@ -1 +1 @@
1
- same as ruby's
1
+ Ruby
data/Rakefile CHANGED
@@ -297,7 +297,7 @@ BEGIN {
297
297
 
298
298
  # discover full path to this ruby executable
299
299
  #
300
- c = Config::CONFIG
300
+ c = RbConfig::CONFIG
301
301
  bindir = c["bindir"] || c['BINDIR']
302
302
  ruby_install_name = c['ruby_install_name'] || c['RUBY_INSTALL_NAME'] || 'ruby'
303
303
  ruby_ext = c['EXEEXT'] || ''
@@ -24,7 +24,7 @@ require 'systemu'
24
24
  require 'socket'
25
25
 
26
26
  module Mac
27
- VERSION = '1.7.1'
27
+ VERSION = '1.7.2'
28
28
 
29
29
  def Mac.version
30
30
  ::Mac::VERSION
@@ -32,7 +32,7 @@ module Mac
32
32
 
33
33
  def Mac.dependencies
34
34
  {
35
- 'systemu' => [ 'systemu' , '~> 2.6.2' ]
35
+ 'systemu' => [ 'systemu' , '~> 2.6.5' ]
36
36
  }
37
37
  end
38
38
 
@@ -83,7 +83,9 @@ module Mac
83
83
  return unless Socket.respond_to? :getifaddrs
84
84
 
85
85
  interfaces = Socket.getifaddrs.select do |addr|
86
- addr.addr.pfamily == INTERFACE_PACKET_FAMILY
86
+ if addr.addr # Some VPN ifcs don't have an addr - ignore them
87
+ addr.addr.pfamily == INTERFACE_PACKET_FAMILY
88
+ end
87
89
  end
88
90
 
89
91
  mac, =
@@ -3,7 +3,7 @@
3
3
 
4
4
  Gem::Specification::new do |spec|
5
5
  spec.name = "macaddr"
6
- spec.version = "1.7.1"
6
+ spec.version = "1.7.2"
7
7
  spec.platform = Gem::Platform::RUBY
8
8
  spec.summary = "macaddr"
9
9
  spec.description = "cross platform mac address determination for ruby"
@@ -11,6 +11,7 @@ Gem::Specification::new do |spec|
11
11
 
12
12
  spec.files =
13
13
  ["Gemfile",
14
+ "Gemfile.lock",
14
15
  "LICENSE",
15
16
  "README",
16
17
  "Rakefile",
@@ -32,7 +33,7 @@ Gem::Specification::new do |spec|
32
33
  spec.test_files = nil
33
34
 
34
35
 
35
- spec.add_dependency(*["systemu", "~> 2.6.2"])
36
+ spec.add_dependency(*["systemu", "~> 2.6.5"])
36
37
 
37
38
 
38
39
  spec.extensions.push(*[])
metadata CHANGED
@@ -1,29 +1,29 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: macaddr
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.7.1
4
+ version: 1.7.2
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Ara T. Howard
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-04-11 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2019-06-05 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: systemu
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - ~>
17
+ - - "~>"
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
- version: 2.6.2
19
+ version: 2.6.5
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
- - - ~>
24
+ - - "~>"
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
- version: 2.6.2
26
+ version: 2.6.5
27
27
  description: cross platform mac address determination for ruby
28
28
  email: ara.t.howard@gmail.com
29
29
  executables: []
@@ -31,6 +31,7 @@ extensions: []
31
31
  extra_rdoc_files: []
32
32
  files:
33
33
  - Gemfile
34
+ - Gemfile.lock
34
35
  - LICENSE
35
36
  - README
36
37
  - Rakefile
@@ -51,17 +52,16 @@ require_paths:
51
52
  - lib
52
53
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
53
54
  requirements:
54
- - - ! '>='
55
+ - - ">="
55
56
  - !ruby/object:Gem::Version
56
57
  version: '0'
57
58
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
58
59
  requirements:
59
- - - ! '>='
60
+ - - ">="
60
61
  - !ruby/object:Gem::Version
61
62
  version: '0'
62
63
  requirements: []
63
- rubyforge_project: codeforpeople
64
- rubygems_version: 2.0.3
64
+ rubygems_version: 3.0.3
65
65
  signing_key:
66
66
  specification_version: 4
67
67
  summary: macaddr