lucid-cumulus 0.11.7 → 0.11.8

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- ZTllODkxZjdiMWFjYTg1N2Y2ODE0NTdjZDBjZGFiMjgwYjg0MDMzZA==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- YzljZmYwNDE0MDAzNzBmNzgxNDY0NDkzYjgxOGM1NjdiNTMzZTc2ZQ==
2
+ SHA1:
3
+ metadata.gz: 3f8e75e74ff4f704ade621542ee0dd70298115ad
4
+ data.tar.gz: 1344f904418fc41c487fd3bd62a9aecb41937794
7
5
  SHA512:
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- YTczZTEwYzlhYWI2M2RmNzUzNmZkNzNmNjEzYjFjNjVjYjNlMzY1MzA4YjUw
10
- ZjM4ZTAwNmIwMjg3MzkzNDAxYTY0MTM2NGViMGFmOWUxOTMzYzFlYzkzMWMw
11
- MDkwZWMzZDliNzA1ZmY3Y2JhZDFiOWE2NjkwZGQ3NTYwYjQyYzc=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- OTNhYjA2ZTI2OWRlNzBlYjNhNzc3NjA5ZTVkMjBmZDI1MDFhOGQ4N2Y5MGEz
14
- YWI2MDUwMThkOTJmMzlmZTFjNzM0MWUyYTY1ZGRlZDE4NGFhYmJkZGMzYjgx
15
- NjZlY2FjNDk1ZDhlNDE0Y2Y0Y2UxZDgzYjJkNDUyYjZhNmMxYjk=
6
+ metadata.gz: c4f4f5b8b5d75cfa8db5cd9617060d6bfe4349231c23e723b2aad0e7a66893b4220efb6f0cfc3cd03720e9d5d7a2acf40118c18c168243c2c38695eb5d8b76de
7
+ data.tar.gz: e714fbcbf70f58af1664ae28c02d265b41a2c0ce92055e433b6bfff4838f207efd610d0b0502aa5ca971e3e697af50925188b9bff7301309b1a808c4d6881aab
data/Gemfile.lock CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  PATH
2
2
  remote: .
3
3
  specs:
4
- lucid-cumulus (0.11.7)
4
+ lucid-cumulus (0.11.8)
5
5
  aws-sdk (~> 2.6.3)
6
6
  deepsort (~> 0.1)
7
7
  parse-cron (~> 0.1.4)
@@ -9,12 +9,14 @@ PATH
9
9
  GEM
10
10
  remote: https://rubygems.org/
11
11
  specs:
12
- aws-sdk (2.6.3)
13
- aws-sdk-resources (= 2.6.3)
14
- aws-sdk-core (2.6.3)
12
+ aws-sdk (2.6.50)
13
+ aws-sdk-resources (= 2.6.50)
14
+ aws-sdk-core (2.6.50)
15
+ aws-sigv4 (~> 1.0)
15
16
  jmespath (~> 1.0)
16
- aws-sdk-resources (2.6.3)
17
- aws-sdk-core (= 2.6.3)
17
+ aws-sdk-resources (2.6.50)
18
+ aws-sdk-core (= 2.6.50)
19
+ aws-sigv4 (1.0.0)
18
20
  deepsort (0.4.0)
19
21
  diff-lcs (1.2.5)
20
22
  jmespath (1.3.1)
@@ -43,4 +45,4 @@ DEPENDENCIES
43
45
  rspec
44
46
 
45
47
  BUNDLED WITH
46
- 1.13.1
48
+ 1.15.0
@@ -40,10 +40,10 @@ module Cumulus
40
40
  if !json.nil?
41
41
  @name = name
42
42
  @json = json
43
- @attached_policies = json["policies"]["attached"]
44
- @statics = json["policies"]["static"]
45
- @templates = json["policies"]["templates"]
46
- @inlines = json["policies"]["inlines"]
43
+ @attached_policies = json["policies"]["attached"] || []
44
+ @statics = json["policies"]["static"] || []
45
+ @templates = json["policies"]["templates"] || []
46
+ @inlines = json["policies"]["inlines"] || []
47
47
  else
48
48
  @name = nil
49
49
  @attached_policies = []
@@ -224,16 +224,24 @@ module Cumulus
224
224
  end
225
225
 
226
226
  def init_aws_resources
227
- aws = @route53.list_hosted_zones.hosted_zones.map do |zone|
228
- vpc = if zone.config.private_zone
229
- details = @route53.get_hosted_zone(id: zone.id)
230
- details.vp_cs.map { |v| Vpc.new(v.vpc_id, v.vpc_region) }
231
- else
232
- nil
227
+ more = true
228
+ marker = nil
229
+ aws = {}
230
+ while more do
231
+ result = @route53.list_hosted_zones(marker: marker)
232
+ result.hosted_zones.each do |zone|
233
+ vpc = if zone.config.private_zone
234
+ details = @route53.get_hosted_zone(id: zone.id)
235
+ details.vp_cs.map { |v| Vpc.new(v.vpc_id, v.vpc_region) }
236
+ else
237
+ nil
238
+ end
239
+ aws[zone.id] = AwsZone.new(zone.id, zone.name.chomp("."), zone.config, vpc, @route53)
233
240
  end
234
- AwsZone.new(zone.id, zone.name.chomp("."), zone.config, vpc, @route53)
241
+ marker = result.next_marker
242
+ more = result.is_truncated
235
243
  end
236
- Hash[aws.map { |z| [z.id, z] }]
244
+ aws
237
245
  end
238
246
 
239
247
  end
@@ -4,7 +4,7 @@ require "bundler"
4
4
 
5
5
  Gem::Specification.new do |s|
6
6
  s.name = "lucid-cumulus"
7
- s.version = "0.11.7"
7
+ s.version = "0.11.8"
8
8
  s.platform = Gem::Platform::RUBY
9
9
  s.authors = ["Keilan Jackson", "Mark Siebert"]
10
10
  s.email = "cumulus@lucidchart.com"
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: lucid-cumulus
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.11.7
4
+ version: 0.11.8
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Keilan Jackson
@@ -9,48 +9,48 @@ authors:
9
9
  autorequire:
10
10
  bindir: bin
11
11
  cert_chain: []
12
- date: 2016-09-26 00:00:00.000000000 Z
12
+ date: 2017-05-30 00:00:00.000000000 Z
13
13
  dependencies:
14
14
  - !ruby/object:Gem::Dependency
15
15
  name: aws-sdk
16
16
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
17
17
  requirements:
18
- - - ~>
18
+ - - "~>"
19
19
  - !ruby/object:Gem::Version
20
20
  version: 2.6.3
21
21
  type: :runtime
22
22
  prerelease: false
23
23
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
24
24
  requirements:
25
- - - ~>
25
+ - - "~>"
26
26
  - !ruby/object:Gem::Version
27
27
  version: 2.6.3
28
28
  - !ruby/object:Gem::Dependency
29
29
  name: parse-cron
30
30
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
31
31
  requirements:
32
- - - ~>
32
+ - - "~>"
33
33
  - !ruby/object:Gem::Version
34
34
  version: 0.1.4
35
35
  type: :runtime
36
36
  prerelease: false
37
37
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
38
38
  requirements:
39
- - - ~>
39
+ - - "~>"
40
40
  - !ruby/object:Gem::Version
41
41
  version: 0.1.4
42
42
  - !ruby/object:Gem::Dependency
43
43
  name: deepsort
44
44
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
45
45
  requirements:
46
- - - ~>
46
+ - - "~>"
47
47
  - !ruby/object:Gem::Version
48
48
  version: '0.1'
49
49
  type: :runtime
50
50
  prerelease: false
51
51
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
52
52
  requirements:
53
- - - ~>
53
+ - - "~>"
54
54
  - !ruby/object:Gem::Version
55
55
  version: '0.1'
56
56
  description: Cumulus allows you to manage your AWS infrastructure by creating JSON
@@ -61,8 +61,8 @@ executables:
61
61
  extensions: []
62
62
  extra_rdoc_files: []
63
63
  files:
64
- - .gitignore
65
- - .travis.yml
64
+ - ".gitignore"
65
+ - ".travis.yml"
66
66
  - Gemfile
67
67
  - Gemfile.lock
68
68
  - LICENSE
@@ -268,12 +268,12 @@ require_paths:
268
268
  - lib
269
269
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
270
270
  requirements:
271
- - - ! '>='
271
+ - - ">="
272
272
  - !ruby/object:Gem::Version
273
273
  version: '0'
274
274
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
275
275
  requirements:
276
- - - ! '>='
276
+ - - ">="
277
277
  - !ruby/object:Gem::Version
278
278
  version: '0'
279
279
  requirements: []