jqr-helpers 1.0.67 → 1.0.68

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- MGQ5YmQwOTQ1NTAzN2I1YzcyZmFhYjRlNWM5MjVkOTBmN2M2NDc5Mw==
4
+ MWFiMzJmZDI4ODY4ZWEyMWZhN2ZmNGQyNDVhOWVlOTAwOGEyMDFmNQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- OWU4N2M2ZWM5MWIyOGM3M2JkYjQ2MzU0MDNlNjg3NDAyZWJkMDg2OA==
6
+ Y2Y2ZTNiZGZiNWNhZWZkY2YyMDY5YTdhYmNiYWU0ZGE0MzRjZmU5Mw==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- YWE3MGQyZTc2ODg2Y2NhYWVjODg1NDViNjRmY2YzZGRiY2Y3MmFhY2Y5OWZl
10
- N2ZmZDQ4OWYwODQ1MjcxZjJmNmVjYzcxNmE2NWRmOGJmOTNkNjI5MmI5MTEx
11
- MzgwODMxNzUzNzNhNTBjOWYzNmU2Nzg3ZjMwYWM2NzU4NzViOTQ=
9
+ ODVlMDY5MDhiOTAxYjdmZGMyNTE4NzEyMzdlYjFmN2M2YWU4MTI4OWVlYzll
10
+ OWQzMmFiM2YxZDZjN2Y1YWJkYjg0NjA2ZGIzOTJiMzllNGM4N2U3MjNiNzg2
11
+ MWI2NTkxZTE1Y2M1MzkzODM2MzlmNDExZTBhNmQwOGZlOTVjOTE=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- MTc4NjY4MWZiNTRjMTFhNGZlNjdjNTg3MGE0NjA4Zjc4NWE2YjAwZmI1NTI0
14
- NGM2ZmNiMmJkNzY4ZWIxMTU4M2YzMDkzYzZiOTYyNTcyMTFhNzlhZDA5OGVi
15
- MmQ4OTA1NTFlN2EwMjY3MGIxMjg3NDlhYmRlZGViZDM0OGQyZjU=
13
+ NDgyYjc3NjdhYzBmZDIyMDRiYjA1MmIxMjQ3ZWYyMGIyOTZkM2Y1OTk2ZDVm
14
+ MmEwZTJjOThjODlmNWQxOTQyNDdjYjQyMmZhMjY1OGVkM2FmZTRkNGY1MDVl
15
+ MmIyY2ViNjI5ZjEwOTJlYjU0YTFmNWE3Y2NhYWIwYjNjOTAzYjY=
@@ -37,8 +37,8 @@
37
37
  var ujsSubmitElement = null; // the element that submitted a form
38
38
 
39
39
  // called from dialog button value
40
- function ujsSubmitDialogForm() {
41
- $('.ui-dialog:visible form').first().submit();
40
+ function ujsSubmitDialogForm(event) {
41
+ $(event.target).parents('.ui-dialog').find('form').first().submit();
42
42
  }
43
43
 
44
44
  function findDialog(element) {
@@ -507,32 +507,32 @@
507
507
  encodeURIComponent($(this).val());
508
508
  });
509
509
  params = $.makeArray(params).join('&');
510
- // unchecked checkboxes would not be included. We'll replace it
511
- // with a checked one and value 0.
512
- $('body').remove('.jqr-hidden-checkbox');
513
- if ($(this).is(':checkbox:not(:checked)')) {
514
- $(this).uniqueId();
515
- element = $(this).clone();
516
- element.attr('id', '');
517
- element.data($(this).data());
518
- element.data('real-element', $(this).attr('id'));
519
- element.prop('value', '0');
520
- element.prop('checked', true);
521
- element.hide();
522
- element.addClass('jqr-hidden-checkbox').addClass('ujs-ajax');
523
- element.attr('data-remote', true);
524
- $('body').append(element);
510
+ // unchecked checkboxes would not be included. We'll replace it
511
+ // with a checked one and value 0.
512
+ $('body').remove('.jqr-hidden-checkbox');
513
+ if ($(this).is(':checkbox:not(:checked)')) {
514
+ $(this).uniqueId();
515
+ element = $(this).clone();
516
+ element.attr('id', '');
517
+ element.data($(this).data());
518
+ element.data('real-element', $(this).attr('id'));
519
+ element.prop('value', '0');
520
+ element.prop('checked', true);
521
+ element.hide();
522
+ element.addClass('jqr-hidden-checkbox').addClass('ujs-ajax');
523
+ element.attr('data-remote', true);
524
+ $('body').append(element);
525
525
  $(element).data('params', params);
526
- $.rails.handleRemote(element);
527
- }
528
- else {
529
- // Rails checks the attribute, not the data
530
- $(this).attr('data-remote', true).addClass('ujs-ajax');
526
+ $.rails.handleRemote(element);
527
+ }
528
+ else {
529
+ // Rails checks the attribute, not the data
530
+ $(this).attr('data-remote', true).addClass('ujs-ajax');
531
531
  $(this).data('params', params);
532
- $.rails.handleRemote($(this));
533
- $(this).removeAttr('data-remote');
534
- }
535
- });
532
+ $.rails.handleRemote($(this));
533
+ $(this).removeAttr('data-remote');
534
+ }
535
+ });
536
536
  });
537
537
  $(event.target).trigger('jqr.afterload');
538
538
  }
data/jqr-helpers.gemspec CHANGED
@@ -1,8 +1,8 @@
1
1
  Gem::Specification.new do |s|
2
2
  s.name = 'jqr-helpers'
3
3
  s.require_paths = %w(. lib lib/jqr-helpers)
4
- s.version = '1.0.67'
5
- s.date = '2015-03-02'
4
+ s.version = '1.0.68'
5
+ s.date = '2015-04-09'
6
6
  s.summary = 'Helpers to print unobtrusive jQuery-UI tags.'
7
7
  s.description = <<-EOF
8
8
  This gem adds helper methods to create unobtrusive jQuery code. It outputs
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  module JqrHelpers
2
2
  # @private
3
3
  module Rails
4
- VERSION = '1.0.67'
4
+ VERSION = '1.0.68'
5
5
  end
6
6
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: jqr-helpers
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.0.67
4
+ version: 1.0.68
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Daniel Orner
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2015-03-02 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2015-04-09 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement