jqr-helpers 1.0.66 → 1.0.67

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- ZjcyN2QzOGY3ZmZlYjhlNzM3MGE5NDNiMmY3N2YxMjY4MjJiODAyNA==
4
+ MGQ5YmQwOTQ1NTAzN2I1YzcyZmFhYjRlNWM5MjVkOTBmN2M2NDc5Mw==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NWRmMGYwY2JiODYzY2VmYzYwNWFmYTRhZTg3MDczMzdhYTgwZDhjNw==
6
+ OWU4N2M2ZWM5MWIyOGM3M2JkYjQ2MzU0MDNlNjg3NDAyZWJkMDg2OA==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- ZDdjMjc1MGIxYmJiN2Y0NDRmYjYxMjQwNDg5NzQ2MmI0NGNhOWYxMTMyNDc4
10
- Yzg5NDRjOGI3MmQ0MDBlNmM1YzdkM2JiZDc3MTNhZDRjOWI2OTdmZWFiZGZh
11
- OTVmZjJiZWUwODRhYWE1ODQzYzdlZTRjNThkYmI5M2RhYTM4ODQ=
9
+ YWE3MGQyZTc2ODg2Y2NhYWVjODg1NDViNjRmY2YzZGRiY2Y3MmFhY2Y5OWZl
10
+ N2ZmZDQ4OWYwODQ1MjcxZjJmNmVjYzcxNmE2NWRmOGJmOTNkNjI5MmI5MTEx
11
+ MzgwODMxNzUzNzNhNTBjOWYzNmU2Nzg3ZjMwYWM2NzU4NzViOTQ=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- MjE1YTAyOWUyZjBiN2ZiZWRjZjYyMzExMjM0MGQ5YjZjNGNiM2ZlOTdjNjNl
14
- Zjc3ODkxNDUyNDhiY2E2Yzc0ZDZkZDgwNzVhNjc3NDQ2YTE4ZTg1MjRiZTEw
15
- ZjdkZmIyMzE1Y2FkMDVhZjA4YjNhZjA0NzFkYTdmYTIxMGQ0ZGU=
13
+ MTc4NjY4MWZiNTRjMTFhNGZlNjdjNTg3MGE0NjA4Zjc4NWE2YjAwZmI1NTI0
14
+ NGM2ZmNiMmJkNzY4ZWIxMTU4M2YzMDkzYzZiOTYyNTcyMTFhNzlhZDA5OGVi
15
+ MmQ4OTA1NTFlN2EwMjY3MGIxMjg3NDlhYmRlZGViZDM0OGQyZjU=
data/Readme.md CHANGED
@@ -192,6 +192,7 @@ You can monitor a field for changes using the ``ajax_change`` method:
192
192
 
193
193
  <%= ajax_change('/toggle_complete_url', :update => '.parent-row') do %>
194
194
  <%= check_box_tag 'toggle_complete', 1, my_model.complete? %>
195
+ <%= hidden_field_tag :additional_field, 'additional_value' %>
195
196
  <% end %>
196
197
 
197
198
  ## Panel Renderers ##
@@ -499,31 +499,40 @@
499
499
  element.removeAttr('data-' + val);
500
500
  });
501
501
  element.removeClass('ujs-ajax');
502
- $(this).find('input, select').data(dataMap).change(function() {
503
- // unchecked checkboxes would not be included. We'll replace it
504
- // with a checked one and value 0.
505
- $('body').remove('.jqr-hidden-checkbox');
506
- if ($(this).is(':checkbox:not(:checked)')) {
507
- $(this).uniqueId();
508
- element = $(this).clone();
509
- element.attr('id', '');
510
- element.data($(this).data());
511
- element.data('real-element', $(this).attr('id'));
512
- element.prop('value', '0');
513
- element.prop('checked', true);
514
- element.hide();
515
- element.addClass('jqr-hidden-checkbox').addClass('ujs-ajax');
516
- element.attr('data-remote', true);
517
- $('body').append(element);
518
- $.rails.handleRemote(element);
519
- }
520
- else {
521
- // Rails checks the attribute, not the data
522
- $(this).attr('data-remote', true).addClass('ujs-ajax');
523
- $.rails.handleRemote($(this));
524
- $(this).removeAttr('data-remote');
525
- }
526
- });
502
+ var hidden = $(this).find('[type=hidden]');
503
+ $(this).find('input, select').not('[type=hidden]').data(dataMap).
504
+ change(function() {
505
+ var params = hidden.map(function() {
506
+ return $(this).attr('name') + '=' +
507
+ encodeURIComponent($(this).val());
508
+ });
509
+ params = $.makeArray(params).join('&');
510
+ // unchecked checkboxes would not be included. We'll replace it
511
+ // with a checked one and value 0.
512
+ $('body').remove('.jqr-hidden-checkbox');
513
+ if ($(this).is(':checkbox:not(:checked)')) {
514
+ $(this).uniqueId();
515
+ element = $(this).clone();
516
+ element.attr('id', '');
517
+ element.data($(this).data());
518
+ element.data('real-element', $(this).attr('id'));
519
+ element.prop('value', '0');
520
+ element.prop('checked', true);
521
+ element.hide();
522
+ element.addClass('jqr-hidden-checkbox').addClass('ujs-ajax');
523
+ element.attr('data-remote', true);
524
+ $('body').append(element);
525
+ $(element).data('params', params);
526
+ $.rails.handleRemote(element);
527
+ }
528
+ else {
529
+ // Rails checks the attribute, not the data
530
+ $(this).attr('data-remote', true).addClass('ujs-ajax');
531
+ $(this).data('params', params);
532
+ $.rails.handleRemote($(this));
533
+ $(this).removeAttr('data-remote');
534
+ }
535
+ });
527
536
  });
528
537
  $(event.target).trigger('jqr.afterload');
529
538
  }
data/jqr-helpers.gemspec CHANGED
@@ -1,8 +1,8 @@
1
1
  Gem::Specification.new do |s|
2
2
  s.name = 'jqr-helpers'
3
3
  s.require_paths = %w(. lib lib/jqr-helpers)
4
- s.version = '1.0.66'
5
- s.date = '2015-01-08'
4
+ s.version = '1.0.67'
5
+ s.date = '2015-03-02'
6
6
  s.summary = 'Helpers to print unobtrusive jQuery-UI tags.'
7
7
  s.description = <<-EOF
8
8
  This gem adds helper methods to create unobtrusive jQuery code. It outputs
@@ -1,5 +1,5 @@
1
- require 'helpers'
2
- require 'engine'
1
+ require 'jqr-helpers/helpers'
2
+ require 'jqr-helpers/engine'
3
3
 
4
4
  module JqrHelpers
5
5
  # @private
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  module JqrHelpers
2
2
  # @private
3
3
  module Rails
4
- VERSION = '1.0.66'
4
+ VERSION = '1.0.67'
5
5
  end
6
6
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: jqr-helpers
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.0.66
4
+ version: 1.0.67
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Daniel Orner
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2015-01-08 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2015-03-02 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement