jqr-helpers 1.0.58 → 1.0.59

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- Y2ZhZjE2MmFjMTcxMDdkNDZjYWM2ZmUyOTljODFjMGFiYmJkNDQxMw==
4
+ ZmU2MWY5ZGNkNTU5YzNjOGFmNDdjZmMzMjkwYTIwOGNkZjY0NGFhOQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NTEwNTgwMDY4NTM3YTg5NTIzZDc0NmQxMmJkZjI0NzJmODIxZWNkNg==
6
+ NzhiNmRhMTZkYTQzNGZiNDNkMzMyN2VkNWQ3YTBlYzA5NGFjNzE4Nw==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- MjJmMWEzNTk2OTA3NTU2NjRlYWVkMWVmZGViMmM5MzFkN2NmYzI3NTMxNjY4
10
- NWYwYjMyOTE4MzMwMjdkZTU5NTNiNWNmMjRjNjI1OGU0YjI1MjdkZmViOGM0
11
- MTJmNzc4ZjAwZjZmM2Y5MzJkOTU1MTcwODNhYzA3Y2ZhOGZlODc=
9
+ MzRlZDUxOTBkZGU1OTkzNWUwYThmYjg4YTAwNTU3YmFiMjFkNDM5YzUwOWMw
10
+ NGMzYTU3OWE2NGM2YzU4YjE1YTYyOGUzYWVhZDczMTI4NGIxNTU5YjkxNGU1
11
+ ODBiZjcwMjI2NTY1Zjc2NDBjNjg3NDRjN2I3N2ZmYzFmMDVjZWI=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- OWZlMDAxODY1NDg4NzBjY2QwOGMyMWUxMDFhODVlYzMwY2NmN2Q1NmI5YjMz
14
- ZTliM2NhN2Q0OTM5MTNmMWM0YWQ4MmMzZGQ1ZGUyMjUwYzI0ZGI1NDk4MjU0
15
- NWE4NmY3YjU0Mzk4MTljMjE4MWRmY2FkMmM0ZDU1ODQ3NGYyNjc=
13
+ YmRjNDJlZTZmYzM1MzZkNzVjODUzOTEzNzdlY2M5OTZmNDg2NzAzY2QyMjQy
14
+ NzNkMGIxNGQ4YzU2NDRlODc4YWNlMDM0Y2FmNjJjMzhmMTE1ODA3NWU0NjIx
15
+ NzUyNGNjMmQ4NGJhZmNmZWVjYmUyZTc1MmZmOTE1NzNlODUxMzQ=
data/jqr-helpers.gemspec CHANGED
@@ -1,8 +1,8 @@
1
1
  Gem::Specification.new do |s|
2
2
  s.name = 'jqr-helpers'
3
3
  s.require_paths = %w(. lib lib/jqr-helpers)
4
- s.version = '1.0.58'
5
- s.date = '2014-09-18'
4
+ s.version = '1.0.59'
5
+ s.date = '2014-09-23'
6
6
  s.summary = 'Helpers to print unobtrusive jQuery-UI tags.'
7
7
  s.description = <<-EOF
8
8
  This gem adds helper methods to create unobtrusive jQuery code. It outputs
@@ -70,7 +70,7 @@ module JqrHelpers
70
70
  html_options[:'data-close-x'] = dialog_options[:close_x]
71
71
 
72
72
  tag_name = html_options.delete(:tag_name) || :a
73
- html_options[:href] = '#' if tag_name == :a
73
+ html_options[:href] ||= '#' if tag_name == :a
74
74
 
75
75
  dialog_options[:dialogClass] ||= ''
76
76
  if dialog_options[:title] == false # not nil or blank
@@ -123,6 +123,10 @@ module JqrHelpers
123
123
  # using content already on the page.
124
124
  # If a block is given, dialog_options and html_options are shifted left by
125
125
  # 1 and the block is used as the html_content.
126
+ # Note that this method should only be used if the URL being linked to
127
+ # is valid to display by itself (i.e. the user can copy/paste it or
128
+ # open it in a new tab). If it is only viewable in a partial, you should
129
+ # be using button_to_remote_dialog.
126
130
  # @param url [String] The URL to load the content from.
127
131
  # @param html_content [String] Text or HTML tags to use as the link body.
128
132
  # @param dialog_options [Hash] Dialog options as described in the readme.
@@ -138,6 +142,7 @@ module JqrHelpers
138
142
  dialog_options = html_content
139
143
  html_content = capture(&block)
140
144
  end
145
+ html_options[:href] = url
141
146
  html_options[:'data-throbber'] =
142
147
  dialog_options.delete(:throbber) || 'large'
143
148
 
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  module JqrHelpers
2
2
  # @private
3
3
  module Rails
4
- VERSION = '1.0.58'
4
+ VERSION = '1.0.59'
5
5
  end
6
6
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: jqr-helpers
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.0.58
4
+ version: 1.0.59
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Daniel Orner
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-09-18 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-09-23 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement