jqr-helpers 1.0.57 → 1.0.58

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- ODYzNmU0MWM0MzBhMDQ4NGQ2MTVmZTRlNmNmMmIwYTZmZTQzMDA5Zg==
4
+ Y2ZhZjE2MmFjMTcxMDdkNDZjYWM2ZmUyOTljODFjMGFiYmJkNDQxMw==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NDEwNzg0ZDVkODVlMjNmOTc5YzA5OGRkNjJjYzJkMjBkZTdkNmRiZQ==
6
+ NTEwNTgwMDY4NTM3YTg5NTIzZDc0NmQxMmJkZjI0NzJmODIxZWNkNg==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NmMyMGQwZjVjNDM4MTM3MGQxZDBlZmQ0YjMxOTc4MzM5MmQ3ZGMwNThjZjhm
10
- M2FhZWUyNjFlYTg2NmU0NzEyZGRlY2ZhNGNmMDQzYzBiZWEzZTAzNjYwYTA5
11
- ZWRhZGFjMWQyMjAwNmExZmE1ZjIyNWM2ZWM3YjJhMWNiZDE0NDc=
9
+ MjJmMWEzNTk2OTA3NTU2NjRlYWVkMWVmZGViMmM5MzFkN2NmYzI3NTMxNjY4
10
+ NWYwYjMyOTE4MzMwMjdkZTU5NTNiNWNmMjRjNjI1OGU0YjI1MjdkZmViOGM0
11
+ MTJmNzc4ZjAwZjZmM2Y5MzJkOTU1MTcwODNhYzA3Y2ZhOGZlODc=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- MTFhMmUxNjkxOTM1MzVlNWFiNTQ1OTYyMTgzMThiY2Y4MzRjYzRiNTUxMmY1
14
- OTY0YzI0MzE1ZDA4NDcwMTI2ZGNmMjQ3ZGQyY2Y0NTUzM2MxNWUyYzNkMWJk
15
- ZDc1YWI5NGY0N2MzNDBjYTQ2ZTUyZDAyZDgwMGE3Y2U4ZDAzZWM=
13
+ OWZlMDAxODY1NDg4NzBjY2QwOGMyMWUxMDFhODVlYzMwY2NmN2Q1NmI5YjMz
14
+ ZTliM2NhN2Q0OTM5MTNmMWM0YWQ4MmMzZGQ1ZGUyMjUwYzI0ZGI1NDk4MjU0
15
+ NWE4NmY3YjU0Mzk4MTljMjE4MWRmY2FkMmM0ZDU1ODQ3NGYyNjc=
@@ -182,6 +182,16 @@
182
182
  element.data('confirm', null); // we've already fired it
183
183
  // largely copied from rails_jquery.js
184
184
  var href = element.data('url');
185
+ if (element.data('params')) {
186
+ $.each(element.data('params'), function(name, value) {
187
+ if (href.indexOf('?') > 0) {
188
+ href += '&' + name + '=' + encodeURIComponent(value);
189
+ }
190
+ else {
191
+ href += '?' + name + '=' + encodeURIComponent(value);
192
+ }
193
+ });
194
+ }
185
195
  var method = element.data('method');
186
196
  var csrf_token = $('meta[name=csrf-token]').attr('content');
187
197
  var csrf_param = $('meta[name=csrf-param]').attr('content');
@@ -195,12 +205,6 @@
195
205
  }
196
206
 
197
207
  form.hide().append(metadata_input).appendTo('body');
198
- if ($(element).data('params')) {
199
- $.each($(element).data('params'), function(name, value) {
200
- var input = $j('<input>', { 'name': name, 'value': value});
201
- form.append(input);
202
- });
203
- }
204
208
  $(form).data(element.data()); // copy to form
205
209
  $(form).data('remote', true);
206
210
  $(form).addClass('ujs-ajax');
data/doc/JqrHelpers.html CHANGED
@@ -110,7 +110,7 @@
110
110
  </div>
111
111
 
112
112
  <div id="footer">
113
- Generated on Fri May 16 14:31:13 2014 by
113
+ Generated on Thu Sep 4 12:01:25 2014 by
114
114
  <a href="http://yardoc.org" title="Yay! A Ruby Documentation Tool" target="_parent">yard</a>
115
115
  0.8.5.2 (ruby-1.9.3).
116
116
  </div>
@@ -106,7 +106,7 @@
106
106
  </div>
107
107
 
108
108
  <div id="footer">
109
- Generated on Fri May 16 14:31:13 2014 by
109
+ Generated on Thu Sep 4 12:01:25 2014 by
110
110
  <a href="http://yardoc.org" title="Yay! A Ruby Documentation Tool" target="_parent">yard</a>
111
111
  0.8.5.2 (ruby-1.9.3).
112
112
  </div>
@@ -174,7 +174,13 @@
174
174
  20
175
175
  21
176
176
  22
177
- 23</pre>
177
+ 23
178
+ 24
179
+ 25
180
+ 26
181
+ 27
182
+ 28
183
+ 29</pre>
178
184
  </td>
179
185
  <td>
180
186
  <pre class="code"><span class="info file"># File 'lib/jqr-helpers/install_generator.rb', line 12</span>
@@ -183,13 +189,19 @@
183
189
  <span class='id identifier rubyid_log'>log</span> <span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_content'>Copying files...</span><span class='tstring_end'>'</span></span>
184
190
  <span class='id identifier rubyid_files'>files</span> <span class='op'>=</span> <span class='lbracket'>[</span>
185
191
  <span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_content'>javascripts/jqr-helpers.js</span><span class='tstring_end'>'</span></span><span class='comma'>,</span>
186
- <span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_content'>stylesheets/jqr-helpers.css</span><span class='tstring_end'>'</span></span><span class='comma'>,</span>
187
192
  <span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_content'>images/jqr-helpers/close.png</span><span class='tstring_end'>'</span></span><span class='comma'>,</span>
188
193
  <span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_content'>images/jqr-helpers/throbber.gif</span><span class='tstring_end'>'</span></span>
189
194
  <span class='rbracket'>]</span>
195
+ <span class='kw'>if</span> <span class='const'>Rails</span><span class='period'>.</span><span class='id identifier rubyid_version'>version</span><span class='period'>.</span><span class='id identifier rubyid_to_i'>to_i</span> <span class='op'>&gt;=</span> <span class='float'>3.2</span>
196
+ <span class='id identifier rubyid_files'>files</span> <span class='op'>&lt;&lt;</span> <span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_content'>stylesheets/jqr-helpers.css</span><span class='tstring_end'>'</span></span>
197
+ <span class='kw'>end</span>
190
198
  <span class='id identifier rubyid_files'>files</span><span class='period'>.</span><span class='id identifier rubyid_each'>each</span> <span class='kw'>do</span> <span class='op'>|</span><span class='id identifier rubyid_file'>file</span><span class='op'>|</span>
191
199
  <span class='id identifier rubyid_copy_file'>copy_file</span> <span class='id identifier rubyid_file'>file</span><span class='comma'>,</span> <span class='tstring'><span class='tstring_beg'>&quot;</span><span class='tstring_content'>public/</span><span class='embexpr_beg'>#{</span><span class='id identifier rubyid_file'>file</span><span class='rbrace'>}</span><span class='tstring_end'>&quot;</span></span>
192
200
  <span class='kw'>end</span>
201
+ <span class='kw'>if</span> <span class='const'>Rails</span><span class='period'>.</span><span class='id identifier rubyid_version'>version</span><span class='period'>.</span><span class='id identifier rubyid_to_i'>to_i</span> <span class='op'>&lt;</span> <span class='float'>3.2</span>
202
+ <span class='id identifier rubyid_copy_file'>copy_file</span> <span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_content'>stylesheets/jqr-helpers-legacy.css</span><span class='tstring_end'>'</span></span><span class='comma'>,</span>
203
+ <span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_content'>public/stylesheets/jqr-helpers.css</span><span class='tstring_end'>'</span></span>
204
+ <span class='kw'>end</span>
193
205
  <span class='kw'>end</span></pre>
194
206
  </td>
195
207
  </tr>
@@ -201,7 +213,7 @@
201
213
  </div>
202
214
 
203
215
  <div id="footer">
204
- Generated on Fri May 16 14:31:13 2014 by
216
+ Generated on Thu Sep 4 12:01:25 2014 by
205
217
  <a href="http://yardoc.org" title="Yay! A Ruby Documentation Tool" target="_parent">yard</a>
206
218
  0.8.5.2 (ruby-1.9.3).
207
219
  </div>
@@ -261,6 +261,30 @@ that it will work inside an existing form.</p>
261
261
  using content already on the page.</p>
262
262
  </div></span>
263
263
 
264
+ </li>
265
+
266
+
267
+ <li class="public ">
268
+ <span class="summary_signature">
269
+
270
+ <a href="#button_to_toggle-instance_method" title="#button_to_toggle (instance method)">- (Object) <strong>button_to_toggle</strong>(body, id, options = {}) </a>
271
+
272
+
273
+
274
+ </span>
275
+
276
+
277
+
278
+
279
+
280
+
281
+
282
+
283
+
284
+ <span class="summary_desc"><div class='inline'>
285
+ <p>Add a button which toggles the visibility of a separate element.</p>
286
+ </div></span>
287
+
264
288
  </li>
265
289
 
266
290
 
@@ -480,6 +504,30 @@ form_for instead of form_tag.</p>
480
504
  using content already on the page.</p>
481
505
  </div></span>
482
506
 
507
+ </li>
508
+
509
+
510
+ <li class="public ">
511
+ <span class="summary_signature">
512
+
513
+ <a href="#link_to_toggle-instance_method" title="#link_to_toggle (instance method)">- (Object) <strong>link_to_toggle</strong>(body, id, options = {}) </a>
514
+
515
+
516
+
517
+ </span>
518
+
519
+
520
+
521
+
522
+
523
+
524
+
525
+
526
+
527
+ <span class="summary_desc"><div class='inline'>
528
+ <p>Add a link which toggles the visibility of a separate element.</p>
529
+ </div></span>
530
+
483
531
  </li>
484
532
 
485
533
 
@@ -604,12 +652,12 @@ specifically for radio buttons.</p>
604
652
  <pre class="lines">
605
653
 
606
654
 
607
- 403
608
- 404
609
- 405</pre>
655
+ 429
656
+ 430
657
+ 431</pre>
610
658
  </td>
611
659
  <td>
612
- <pre class="code"><span class="info file"># File 'lib/jqr-helpers/helpers.rb', line 403</span>
660
+ <pre class="code"><span class="info file"># File 'lib/jqr-helpers/helpers.rb', line 429</span>
613
661
 
614
662
  <span class='kw'>def</span> <span class='kw'>self</span><span class='period'>.</span><span class='id identifier rubyid__random_string'>_random_string</span>
615
663
  <span class='const'>SecureRandom</span><span class='period'>.</span><span class='id identifier rubyid_hex'>hex</span><span class='lparen'>(</span><span class='int'>16</span><span class='rparen'>)</span>
@@ -703,15 +751,15 @@ callbacks.</p>
703
751
  <pre class="lines">
704
752
 
705
753
 
706
- 393
707
- 394
708
- 395
709
- 396
710
- 397
711
- 398</pre>
754
+ 419
755
+ 420
756
+ 421
757
+ 422
758
+ 423
759
+ 424</pre>
712
760
  </td>
713
761
  <td>
714
- <pre class="code"><span class="info file"># File 'lib/jqr-helpers/helpers.rb', line 393</span>
762
+ <pre class="code"><span class="info file"># File 'lib/jqr-helpers/helpers.rb', line 419</span>
715
763
 
716
764
  <span class='kw'>def</span> <span class='id identifier rubyid_ajax_change'>ajax_change</span><span class='lparen'>(</span><span class='id identifier rubyid_url'>url</span><span class='comma'>,</span> <span class='id identifier rubyid_options'>options</span><span class='op'>=</span><span class='lbrace'>{</span><span class='rbrace'>}</span><span class='comma'>,</span> <span class='op'>&amp;</span><span class='id identifier rubyid_block'>block</span><span class='rparen'>)</span>
717
765
  <span class='id identifier rubyid_options'>options</span><span class='lbracket'>[</span><span class='symbol'>:class</span><span class='rbracket'>]</span> <span class='op'>=</span> <span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_content'>ujs-ajax-change</span><span class='tstring_end'>'</span></span>
@@ -1265,6 +1313,101 @@ using content already on the page.</p>
1265
1313
  </td>
1266
1314
  </tr>
1267
1315
  </table>
1316
+ </div>
1317
+
1318
+ <div class="method_details ">
1319
+ <h3 class="signature " id="button_to_toggle-instance_method">
1320
+
1321
+ - (<tt>Object</tt>) <strong>button_to_toggle</strong>(body, id, options = {})
1322
+
1323
+
1324
+
1325
+
1326
+
1327
+ </h3><div class="docstring">
1328
+ <div class="discussion">
1329
+
1330
+ <p>Add a button which toggles the visibility of a separate element.</p>
1331
+
1332
+
1333
+ </div>
1334
+ </div>
1335
+ <div class="tags">
1336
+ <p class="tag_title">Parameters:</p>
1337
+ <ul class="param">
1338
+
1339
+ <li>
1340
+
1341
+ <span class='name'>body</span>
1342
+
1343
+
1344
+ <span class='type'>(<tt>String</tt>)</span>
1345
+
1346
+
1347
+
1348
+ &mdash;
1349
+ <div class='inline'>
1350
+ <p>the text for the button.</p>
1351
+ </div>
1352
+
1353
+ </li>
1354
+
1355
+ <li>
1356
+
1357
+ <span class='name'>id</span>
1358
+
1359
+
1360
+ <span class='type'>(<tt>String</tt>)</span>
1361
+
1362
+
1363
+
1364
+ &mdash;
1365
+ <div class='inline'>
1366
+ <p>the ID of the element to toggle.</p>
1367
+ </div>
1368
+
1369
+ </li>
1370
+
1371
+ <li>
1372
+
1373
+ <span class='name'>options</span>
1374
+
1375
+
1376
+ <span class='type'>(<tt>Hash</tt>)</span>
1377
+
1378
+
1379
+ <em class="default">(defaults to: <tt>{}</tt>)</em>
1380
+
1381
+
1382
+ &mdash;
1383
+ <div class='inline'>
1384
+ <p>HTML options for the button.</p>
1385
+ </div>
1386
+
1387
+ </li>
1388
+
1389
+ </ul>
1390
+
1391
+
1392
+ </div><table class="source_code">
1393
+ <tr>
1394
+ <td>
1395
+ <pre class="lines">
1396
+
1397
+
1398
+ 410
1399
+ 411
1400
+ 412</pre>
1401
+ </td>
1402
+ <td>
1403
+ <pre class="code"><span class="info file"># File 'lib/jqr-helpers/helpers.rb', line 410</span>
1404
+
1405
+ <span class='kw'>def</span> <span class='id identifier rubyid_button_to_toggle'>button_to_toggle</span><span class='lparen'>(</span><span class='id identifier rubyid_body'>body</span><span class='comma'>,</span> <span class='id identifier rubyid_id'>id</span><span class='comma'>,</span> <span class='id identifier rubyid_options'>options</span><span class='op'>=</span><span class='lbrace'>{</span><span class='rbrace'>}</span><span class='rparen'>)</span>
1406
+ <span class='id identifier rubyid_link_to_toggle'>link_to_toggle</span><span class='lparen'>(</span><span class='id identifier rubyid_body'>body</span><span class='comma'>,</span> <span class='id identifier rubyid_id'>id</span><span class='comma'>,</span> <span class='id identifier rubyid_options'>options</span><span class='period'>.</span><span class='id identifier rubyid_merge'>merge</span><span class='lparen'>(</span><span class='symbol'>:tag_name</span> <span class='op'>=&gt;</span> <span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_content'>button</span><span class='tstring_end'>'</span></span><span class='rparen'>)</span><span class='rparen'>)</span>
1407
+ <span class='kw'>end</span></pre>
1408
+ </td>
1409
+ </tr>
1410
+ </table>
1268
1411
  </div>
1269
1412
 
1270
1413
  <div class="method_details ">
@@ -2385,6 +2528,116 @@ pass :div, :span, etc.</p>
2385
2528
  </td>
2386
2529
  </tr>
2387
2530
  </table>
2531
+ </div>
2532
+
2533
+ <div class="method_details ">
2534
+ <h3 class="signature " id="link_to_toggle-instance_method">
2535
+
2536
+ - (<tt>Object</tt>) <strong>link_to_toggle</strong>(body, id, options = {})
2537
+
2538
+
2539
+
2540
+
2541
+
2542
+ </h3><div class="docstring">
2543
+ <div class="discussion">
2544
+
2545
+ <p>Add a link which toggles the visibility of a separate element. The link
2546
+ element itself will be given the class "ujs-toggle-open" and
2547
+ "ujs-toggle-closed" so you can style it.</p>
2548
+
2549
+
2550
+ </div>
2551
+ </div>
2552
+ <div class="tags">
2553
+ <p class="tag_title">Parameters:</p>
2554
+ <ul class="param">
2555
+
2556
+ <li>
2557
+
2558
+ <span class='name'>body</span>
2559
+
2560
+
2561
+ <span class='type'>(<tt>String</tt>)</span>
2562
+
2563
+
2564
+
2565
+ &mdash;
2566
+ <div class='inline'>
2567
+ <p>the text for the link.</p>
2568
+ </div>
2569
+
2570
+ </li>
2571
+
2572
+ <li>
2573
+
2574
+ <span class='name'>id</span>
2575
+
2576
+
2577
+ <span class='type'>(<tt>String</tt>)</span>
2578
+
2579
+
2580
+
2581
+ &mdash;
2582
+ <div class='inline'>
2583
+ <p>the ID of the element to toggle.</p>
2584
+ </div>
2585
+
2586
+ </li>
2587
+
2588
+ <li>
2589
+
2590
+ <span class='name'>options</span>
2591
+
2592
+
2593
+ <span class='type'>(<tt>Hash</tt>)</span>
2594
+
2595
+
2596
+ <em class="default">(defaults to: <tt>{}</tt>)</em>
2597
+
2598
+
2599
+ &mdash;
2600
+ <div class='inline'>
2601
+ <p>HTML options for the link. An extra option is start_open which indicates
2602
+ that the content to toggle is already visible.</p>
2603
+ </div>
2604
+
2605
+ </li>
2606
+
2607
+ </ul>
2608
+
2609
+
2610
+ </div><table class="source_code">
2611
+ <tr>
2612
+ <td>
2613
+ <pre class="lines">
2614
+
2615
+
2616
+ 396
2617
+ 397
2618
+ 398
2619
+ 399
2620
+ 400
2621
+ 401
2622
+ 402
2623
+ 403
2624
+ 404</pre>
2625
+ </td>
2626
+ <td>
2627
+ <pre class="code"><span class="info file"># File 'lib/jqr-helpers/helpers.rb', line 396</span>
2628
+
2629
+ <span class='kw'>def</span> <span class='id identifier rubyid_link_to_toggle'>link_to_toggle</span><span class='lparen'>(</span><span class='id identifier rubyid_body'>body</span><span class='comma'>,</span> <span class='id identifier rubyid_id'>id</span><span class='comma'>,</span> <span class='id identifier rubyid_options'>options</span><span class='op'>=</span><span class='lbrace'>{</span><span class='rbrace'>}</span><span class='rparen'>)</span>
2630
+ <span class='id identifier rubyid_tag_name'>tag_name</span> <span class='op'>=</span> <span class='id identifier rubyid_options'>options</span><span class='period'>.</span><span class='id identifier rubyid_delete'>delete</span><span class='lparen'>(</span><span class='symbol'>:tag_name</span><span class='rparen'>)</span> <span class='op'>||</span> <span class='symbol'>:a</span>
2631
+ <span class='id identifier rubyid_options'>options</span><span class='lbracket'>[</span><span class='symbol'>:class</span><span class='rbracket'>]</span> <span class='op'>||=</span> <span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_end'>'</span></span>
2632
+ <span class='id identifier rubyid_options'>options</span><span class='lbracket'>[</span><span class='symbol'>:class</span><span class='rbracket'>]</span> <span class='op'>&lt;&lt;</span> <span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_content'> ujs-toggle</span><span class='tstring_end'>'</span></span>
2633
+ <span class='id identifier rubyid_options'>options</span><span class='lbracket'>[</span><span class='symbol'>:class</span><span class='rbracket'>]</span> <span class='op'>&lt;&lt;</span> <span class='lparen'>(</span><span class='id identifier rubyid_options'>options</span><span class='period'>.</span><span class='id identifier rubyid_delete'>delete</span><span class='lparen'>(</span><span class='symbol'>:start_open</span><span class='rparen'>)</span> <span class='op'>?</span>
2634
+ <span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_content'> ujs-toggle-open</span><span class='tstring_end'>'</span></span> <span class='op'>:</span>
2635
+ <span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_content'> ujs-toggle-closed</span><span class='tstring_end'>'</span></span><span class='rparen'>)</span>
2636
+ <span class='id identifier rubyid_content_tag'>content_tag</span> <span class='id identifier rubyid_tag_name'>tag_name</span><span class='comma'>,</span> <span class='id identifier rubyid_body'>body</span><span class='comma'>,</span> <span class='id identifier rubyid_options'>options</span><span class='period'>.</span><span class='id identifier rubyid_merge'>merge</span><span class='lparen'>(</span><span class='symbol'>:data-id</span><span class='tstring_end'>'</span></span> <span class='op'>=&gt;</span> <span class='id identifier rubyid_id'>id</span><span class='rparen'>)</span>
2637
+ <span class='kw'>end</span></pre>
2638
+ </td>
2639
+ </tr>
2640
+ </table>
2388
2641
  </div>
2389
2642
 
2390
2643
  <div class="method_details ">
@@ -2776,23 +3029,23 @@ selector.</p>
2776
3029
  <pre class="lines">
2777
3030
 
2778
3031
 
2779
- 475
2780
- 476
2781
- 477
2782
- 478
2783
- 479
2784
- 480
2785
- 481
2786
- 482
2787
- 483
2788
- 484
2789
- 485
2790
- 486
2791
- 487
2792
- 488</pre>
3032
+ 501
3033
+ 502
3034
+ 503
3035
+ 504
3036
+ 505
3037
+ 506
3038
+ 507
3039
+ 508
3040
+ 509
3041
+ 510
3042
+ 511
3043
+ 512
3044
+ 513
3045
+ 514</pre>
2793
3046
  </td>
2794
3047
  <td>
2795
- <pre class="code"><span class="info file"># File 'lib/jqr-helpers/helpers.rb', line 475</span>
3048
+ <pre class="code"><span class="info file"># File 'lib/jqr-helpers/helpers.rb', line 501</span>
2796
3049
 
2797
3050
  <span class='kw'>def</span> <span class='id identifier rubyid_will_paginate_ajax'>will_paginate_ajax</span><span class='lparen'>(</span><span class='id identifier rubyid_collection'>collection</span><span class='comma'>,</span> <span class='id identifier rubyid_to_update'>to_update</span><span class='comma'>,</span> <span class='id identifier rubyid_options'>options</span><span class='op'>=</span><span class='lbrace'>{</span><span class='rbrace'>}</span><span class='rparen'>)</span>
2798
3051
  <span class='kw'>if</span> <span class='kw'>defined?</span><span class='lparen'>(</span><span class='const'>AjaxLinkRenderer</span><span class='rparen'>)</span>
@@ -2818,7 +3071,7 @@ selector.</p>
2818
3071
  </div>
2819
3072
 
2820
3073
  <div id="footer">
2821
- Generated on Fri May 16 14:31:13 2014 by
3074
+ Generated on Thu Sep 4 12:01:25 2014 by
2822
3075
  <a href="http://yardoc.org" title="Yay! A Ruby Documentation Tool" target="_parent">yard</a>
2823
3076
  0.8.5.2 (ruby-1.9.3).
2824
3077
  </div>
@@ -452,7 +452,7 @@ be passed as is into the HTML &lt;li&gt; tag.</p>
452
452
  </div>
453
453
 
454
454
  <div id="footer">
455
- Generated on Fri May 16 14:31:13 2014 by
455
+ Generated on Thu Sep 4 12:01:25 2014 by
456
456
  <a href="http://yardoc.org" title="Yay! A Ruby Documentation Tool" target="_parent">yard</a>
457
457
  0.8.5.2 (ruby-1.9.3).
458
458
  </div>
@@ -92,7 +92,7 @@
92
92
  <dt id="VERSION-constant" class="">VERSION =
93
93
 
94
94
  </dt>
95
- <dd><pre class="code"><span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_content'>1.0.41</span><span class='tstring_end'>'</span></span></pre></dd>
95
+ <dd><pre class="code"><span class='tstring'><span class='tstring_beg'>'</span><span class='tstring_content'>1.0.57</span><span class='tstring_end'>'</span></span></pre></dd>
96
96
 
97
97
  </dl>
98
98
 
@@ -108,7 +108,7 @@
108
108
  </div>
109
109
 
110
110
  <div id="footer">
111
- Generated on Fri May 16 14:31:13 2014 by
111
+ Generated on Thu Sep 4 12:01:25 2014 by
112
112
  <a href="http://yardoc.org" title="Yay! A Ruby Documentation Tool" target="_parent">yard</a>
113
113
  0.8.5.2 (ruby-1.9.3).
114
114
  </div>
@@ -114,7 +114,7 @@
114
114
  </div>
115
115
 
116
116
  <div id="footer">
117
- Generated on Fri May 16 14:31:13 2014 by
117
+ Generated on Thu Sep 4 12:01:25 2014 by
118
118
  <a href="http://yardoc.org" title="Yay! A Ruby Documentation Tool" target="_parent">yard</a>
119
119
  0.8.5.2 (ruby-1.9.3).
120
120
  </div>
data/doc/_index.html CHANGED
@@ -189,7 +189,7 @@
189
189
  </div>
190
190
 
191
191
  <div id="footer">
192
- Generated on Fri May 16 14:31:13 2014 by
192
+ Generated on Thu Sep 4 12:01:25 2014 by
193
193
  <a href="http://yardoc.org" title="Yay! A Ruby Documentation Tool" target="_parent">yard</a>
194
194
  0.8.5.2 (ruby-1.9.3).
195
195
  </div>
data/doc/index.html CHANGED
@@ -189,7 +189,7 @@
189
189
  </div>
190
190
 
191
191
  <div id="footer">
192
- Generated on Fri May 16 14:31:13 2014 by
192
+ Generated on Thu Sep 4 12:01:25 2014 by
193
193
  <a href="http://yardoc.org" title="Yay! A Ruby Documentation Tool" target="_parent">yard</a>
194
194
  0.8.5.2 (ruby-1.9.3).
195
195
  </div>
data/doc/method_list.html CHANGED
@@ -95,7 +95,7 @@
95
95
 
96
96
 
97
97
  <li class="r1 ">
98
- <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Helpers.html#buttonset-instance_method" title="JqrHelpers::Helpers#buttonset (method)">#buttonset</a></span>
98
+ <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Helpers.html#button_to_toggle-instance_method" title="JqrHelpers::Helpers#button_to_toggle (method)">#button_to_toggle</a></span>
99
99
 
100
100
  <small>JqrHelpers::Helpers</small>
101
101
 
@@ -103,7 +103,7 @@
103
103
 
104
104
 
105
105
  <li class="r2 ">
106
- <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Helpers.html#confirm_button-instance_method" title="JqrHelpers::Helpers#confirm_button (method)">#confirm_button</a></span>
106
+ <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Helpers.html#buttonset-instance_method" title="JqrHelpers::Helpers#buttonset (method)">#buttonset</a></span>
107
107
 
108
108
  <small>JqrHelpers::Helpers</small>
109
109
 
@@ -111,6 +111,14 @@
111
111
 
112
112
 
113
113
  <li class="r1 ">
114
+ <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Helpers.html#confirm_button-instance_method" title="JqrHelpers::Helpers#confirm_button (method)">#confirm_button</a></span>
115
+
116
+ <small>JqrHelpers::Helpers</small>
117
+
118
+ </li>
119
+
120
+
121
+ <li class="r2 ">
114
122
  <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Generators/InstallGenerator.html#copy_files-instance_method" title="JqrHelpers::Generators::InstallGenerator#copy_files (method)">#copy_files</a></span>
115
123
 
116
124
  <small>JqrHelpers::Generators::InstallGenerator</small>
@@ -118,7 +126,7 @@
118
126
  </li>
119
127
 
120
128
 
121
- <li class="r2 ">
129
+ <li class="r1 ">
122
130
  <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Helpers.html#date_picker_tag-instance_method" title="JqrHelpers::Helpers#date_picker_tag (method)">#date_picker_tag</a></span>
123
131
 
124
132
  <small>JqrHelpers::Helpers</small>
@@ -126,7 +134,7 @@
126
134
  </li>
127
135
 
128
136
 
129
- <li class="r1 ">
137
+ <li class="r2 ">
130
138
  <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Helpers.html#dialog_title-instance_method" title="JqrHelpers::Helpers#dialog_title (method)">#dialog_title</a></span>
131
139
 
132
140
  <small>JqrHelpers::Helpers</small>
@@ -134,7 +142,7 @@
134
142
  </li>
135
143
 
136
144
 
137
- <li class="r2 ">
145
+ <li class="r1 ">
138
146
  <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Helpers.html#form_for_ajax-instance_method" title="JqrHelpers::Helpers#form_for_ajax (method)">#form_for_ajax</a></span>
139
147
 
140
148
  <small>JqrHelpers::Helpers</small>
@@ -142,7 +150,7 @@
142
150
  </li>
143
151
 
144
152
 
145
- <li class="r1 ">
153
+ <li class="r2 ">
146
154
  <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Helpers.html#form_tag_ajax-instance_method" title="JqrHelpers::Helpers#form_tag_ajax (method)">#form_tag_ajax</a></span>
147
155
 
148
156
  <small>JqrHelpers::Helpers</small>
@@ -150,7 +158,7 @@
150
158
  </li>
151
159
 
152
160
 
153
- <li class="r2 ">
161
+ <li class="r1 ">
154
162
  <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Helpers/PanelRenderer.html#initialize-instance_method" title="JqrHelpers::Helpers::PanelRenderer#initialize (method)">#initialize</a></span>
155
163
 
156
164
  <small>JqrHelpers::Helpers::PanelRenderer</small>
@@ -158,7 +166,7 @@
158
166
  </li>
159
167
 
160
168
 
161
- <li class="r1 ">
169
+ <li class="r2 ">
162
170
  <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Helpers.html#link_to_ajax-instance_method" title="JqrHelpers::Helpers#link_to_ajax (method)">#link_to_ajax</a></span>
163
171
 
164
172
  <small>JqrHelpers::Helpers</small>
@@ -166,7 +174,7 @@
166
174
  </li>
167
175
 
168
176
 
169
- <li class="r2 ">
177
+ <li class="r1 ">
170
178
  <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Helpers.html#link_to_dialog-instance_method" title="JqrHelpers::Helpers#link_to_dialog (method)">#link_to_dialog</a></span>
171
179
 
172
180
  <small>JqrHelpers::Helpers</small>
@@ -174,7 +182,7 @@
174
182
  </li>
175
183
 
176
184
 
177
- <li class="r1 ">
185
+ <li class="r2 ">
178
186
  <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Helpers.html#link_to_remote_dialog-instance_method" title="JqrHelpers::Helpers#link_to_remote_dialog (method)">#link_to_remote_dialog</a></span>
179
187
 
180
188
  <small>JqrHelpers::Helpers</small>
@@ -182,6 +190,14 @@
182
190
  </li>
183
191
 
184
192
 
193
+ <li class="r1 ">
194
+ <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Helpers.html#link_to_toggle-instance_method" title="JqrHelpers::Helpers#link_to_toggle (method)">#link_to_toggle</a></span>
195
+
196
+ <small>JqrHelpers::Helpers</small>
197
+
198
+ </li>
199
+
200
+
185
201
  <li class="r2 ">
186
202
  <span class='object_link'><a href="JqrHelpers/Helpers/PanelRenderer.html#panel-instance_method" title="JqrHelpers::Helpers::PanelRenderer#panel (method)">#panel</a></span>
187
203
 
@@ -103,7 +103,7 @@
103
103
  </div>
104
104
 
105
105
  <div id="footer">
106
- Generated on Fri May 16 14:31:13 2014 by
106
+ Generated on Thu Sep 4 12:01:25 2014 by
107
107
  <a href="http://yardoc.org" title="Yay! A Ruby Documentation Tool" target="_parent">yard</a>
108
108
  0.8.5.2 (ruby-1.9.3).
109
109
  </div>
data/jqr-helpers.gemspec CHANGED
@@ -1,8 +1,8 @@
1
1
  Gem::Specification.new do |s|
2
2
  s.name = 'jqr-helpers'
3
3
  s.require_paths = %w(. lib lib/jqr-helpers)
4
- s.version = '1.0.57'
5
- s.date = '2014-09-03'
4
+ s.version = '1.0.58'
5
+ s.date = '2014-09-18'
6
6
  s.summary = 'Helpers to print unobtrusive jQuery-UI tags.'
7
7
  s.description = <<-EOF
8
8
  This gem adds helper methods to create unobtrusive jQuery code. It outputs
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  module JqrHelpers
2
2
  # @private
3
3
  module Rails
4
- VERSION = '1.0.57'
4
+ VERSION = '1.0.58'
5
5
  end
6
6
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: jqr-helpers
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.0.57
4
+ version: 1.0.58
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Daniel Orner
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-09-03 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-09-18 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement