jqr-helpers 1.0.50 → 1.0.51

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NDIwOGI5Y2YwZWQ1NzhjMzFiYTRmOWYwZjk4NzkzODM4NGU0OWExMw==
4
+ MDkzNDgwZjQ3ZjNjYmFiZjNmNmVkMTJhNjJmNGJiZDc1YmQwOTM5ZA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NWNhMzhjNzU2NTg4ODQwYTRlMzdjMmJhYjQ0ZDI5MmU4ZWUyZWMzZQ==
6
+ ZWIxNDBmZWE4MDJiZDkyZTNmOTg0ZDA1YjFhOGQxOGMwNzMzYjhiNQ==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- MWQ1ZDU5OTNhMjQ5YjY0YzQ0YzNjODJmOWJjYjc0YWRkZTEwM2YyOTgxMDU3
10
- NjMyMmE5YWExOWFjYzI1MmU1YmExYTlhOTAwYjc0ZDhlYWMzMDY3OGQwNjY2
11
- ZjIxMzI2NWVjMjU3NDIxMjZlNTA5MGQwYWRhNmVmYWYwNzE2ZWU=
9
+ YTRmMWQxNWIwOWU0OWI3YmU4NjkxNmMyZjU1YThhMmU2YWUzOWEzOGQ0NDIy
10
+ YmM4YzFiYzAyZDQ0ZTYzMWZhODU5NGRkNTUzNTA2NmFhYjE5YTI0NzM5MzE3
11
+ YWY5YmFlMjFiZTk2NGU4OTU3ZGFlMTAzODNhM2NmZGUzNzBlY2Q=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- YzBlMjY5ZDU5ZmRkYjEzN2U5NmM3MjJiY2IzYzgzMDQwYzRmZmUzYjllOTRh
14
- MTNmYjBmMTBiMTFjYjc5YmQzY2I5ODE1NTY4MDZhZDNjYzEzZjNmYzMyMjM2
15
- M2Y2ZmRmNTZlOTk5MzUyNWQ4MzQ5MWJhMzNjODFhMWRjZTgxZjk=
13
+ YzA2MTk1NGY3MzIzZGZhYjdlZGJmYTlhMTgxZWFkZjBlYTI0M2VhZTg3NmEz
14
+ Yjg4ZDEwNGEwMTQzMGY1MzkyMzViYjUyNjRlOWQ1MWNmZDIzZmM0ZGI1YzZi
15
+ YmRiNmI4NGQwMWQxY2U1OTVlNjYyMDZmMmU1YTIzYWFlZDQxZDk=
@@ -1,4 +1,16 @@
1
1
  (function($) {
2
+ // for older versions of jQuery UI
3
+ if (!$().uniqueId) {
4
+ var uuid = 1;
5
+ $.fn.uniqueId = function() {
6
+ return this.each(function() {
7
+ if (!this.id) {
8
+ this.id = 'ui-id-' + (++uuid);
9
+ }
10
+ });
11
+ };
12
+ }
13
+
2
14
  function showThrobber(element, noDisable) {
3
15
  switch ($(element).data('throbber')) {
4
16
  case 'none':
data/jqr-helpers.gemspec CHANGED
@@ -1,8 +1,8 @@
1
1
  Gem::Specification.new do |s|
2
2
  s.name = 'jqr-helpers'
3
3
  s.require_paths = %w(. lib lib/jqr-helpers)
4
- s.version = '1.0.50'
5
- s.date = '2014-06-24'
4
+ s.version = '1.0.51'
5
+ s.date = '2014-06-25'
6
6
  s.summary = 'Helpers to print unobtrusive jQuery-UI tags.'
7
7
  s.description = <<-EOF
8
8
  This gem adds helper methods to create unobtrusive jQuery code. It outputs
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  module JqrHelpers
2
2
  # @private
3
3
  module Rails
4
- VERSION = '1.0.50'
4
+ VERSION = '1.0.51'
5
5
  end
6
6
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: jqr-helpers
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.0.50
4
+ version: 1.0.51
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Daniel Orner
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-06-24 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-06-25 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement