jqr-helpers 1.0.49 → 1.0.50

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NzgyOWRlYTUxYTVjNzgyZmVlMDg5YzQwMmM3OTQxNzg0YmM1Njg2OA==
4
+ NDIwOGI5Y2YwZWQ1NzhjMzFiYTRmOWYwZjk4NzkzODM4NGU0OWExMw==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NDk2YTE5NzczZjU2ZTg2ZWJkNGUwOGVkMWFiMTk5ZjJjYTMyMjRhMQ==
6
+ NWNhMzhjNzU2NTg4ODQwYTRlMzdjMmJhYjQ0ZDI5MmU4ZWUyZWMzZQ==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- OGNhOTdlMWEyMGRkOWY2MjY1MTBkNTQzMDQxMmVmMzQyNzUwNDRmNGZjYjFk
10
- ZDQ5NDhjYjYwZTFjODQ1ODQ3NjliNWE0NmQ4MWVjN2JkZGUyOGViMDcwN2Zj
11
- MjdkZTIxMDA1NjExYjhhYWE0ZDRjNGJiYzVlMDFhMDQ1ZGU5Yzk=
9
+ MWQ1ZDU5OTNhMjQ5YjY0YzQ0YzNjODJmOWJjYjc0YWRkZTEwM2YyOTgxMDU3
10
+ NjMyMmE5YWExOWFjYzI1MmU1YmExYTlhOTAwYjc0ZDhlYWMzMDY3OGQwNjY2
11
+ ZjIxMzI2NWVjMjU3NDIxMjZlNTA5MGQwYWRhNmVmYWYwNzE2ZWU=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- MDc2YmE4ZTliZmZkNWI3ZTA5M2E4N2EwNGJmNjRlMjlhMzdhNDVkNDc5ZmVk
14
- NTU3ZjIyYjgyZTk5NDE2NmYzM2U0YTY2MWViYjlmM2FjYzUyYWIzYzNmZWIw
15
- YjBkNjNhZjIyODQyZWU1YTRlYzA4M2JjNWNkYzA4OTZmOWI2MzE=
13
+ YzBlMjY5ZDU5ZmRkYjEzN2U5NmM3MjJiY2IzYzgzMDQwYzRmZmUzYjllOTRh
14
+ MTNmYjBmMTBiMTFjYjc5YmQzY2I5ODE1NTY4MDZhZDNjYzEzZjNmYzMyMjM2
15
+ M2Y2ZmRmNTZlOTk5MzUyNWQ4MzQ5MWJhMzNjODFhMWRjZTgxZjk=
@@ -143,7 +143,7 @@
143
143
  $('#ujs-dialog-throbber').remove();
144
144
  $(this).dialog(dialogOptions);
145
145
  $(this).data('dialog-opener', dialogClickID);
146
- $(dialogElement).trigger('jqr.load');
146
+ $(dialogElement).trigger('jqr.beforeload').trigger('jqr.load');
147
147
  });
148
148
  }
149
149
  else {
@@ -267,6 +267,7 @@
267
267
 
268
268
  switch (element.data('result-method')) {
269
269
  case 'update':
270
+ target.trigger('jqr.beforeload');
270
271
  // sometimes this adds text nodes
271
272
  target = $(data).replaceAll(target).filter(function() {
272
273
  return this.nodeType == 1;
@@ -274,6 +275,7 @@
274
275
  target.trigger('jqr.load');
275
276
  break;
276
277
  case 'append':
278
+ target.trigger('jqr.beforeload');
277
279
  if (empty && target.children().length == 0) {
278
280
  $('#' + empty).hide();
279
281
  if (container) {
@@ -287,6 +289,7 @@
287
289
  target.trigger('jqr.load');
288
290
  break;
289
291
  case 'delete':
292
+ target.trigger('jqr.beforeload');
290
293
  if (empty && target.parent().children().length == 1) {
291
294
  if (container) {
292
295
  container.hide();
@@ -377,7 +380,6 @@
377
380
 
378
381
  function ujsLoadPlugins(event) {
379
382
 
380
- $(this).trigger('jqr.beforeload');
381
383
  $('.ujs-quick-buttonset input:checked').change();
382
384
 
383
385
  function addHiddenField(form, name, value) {
@@ -466,7 +468,7 @@
466
468
  $(this).find('input, select').data(dataMap).addClass('ujs-ajax').
467
469
  attr('data-remote', 'true');
468
470
  });
469
- $(this).trigger('jqr.afterload');
471
+ $(event.target).trigger('jqr.afterload');
470
472
  }
471
473
 
472
474
  $(function() {
@@ -503,7 +505,7 @@
503
505
  $('.ujs-quick-buttonset label').live('mouseenter mouseleave',
504
506
  ujsQuickButtonHover);
505
507
  }
506
- $('body').trigger('jqr.load');
508
+ $('body').trigger('jqr.beforeload').trigger('jqr.load');
507
509
  });
508
510
 
509
511
  }(jQuery));
data/jqr-helpers.gemspec CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  Gem::Specification.new do |s|
2
2
  s.name = 'jqr-helpers'
3
3
  s.require_paths = %w(. lib lib/jqr-helpers)
4
- s.version = '1.0.49'
4
+ s.version = '1.0.50'
5
5
  s.date = '2014-06-24'
6
6
  s.summary = 'Helpers to print unobtrusive jQuery-UI tags.'
7
7
  s.description = <<-EOF
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  module JqrHelpers
2
2
  # @private
3
3
  module Rails
4
- VERSION = '1.0.49'
4
+ VERSION = '1.0.50'
5
5
  end
6
6
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: jqr-helpers
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.0.49
4
+ version: 1.0.50
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Daniel Orner