jasmine-coverage 0.2.8 → 0.2.9

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (3) hide show
  1. checksums.yaml +15 -0
  2. data/lib/jasmine/coverage/version.rb +1 -1
  3. metadata +7 -15
checksums.yaml ADDED
@@ -0,0 +1,15 @@
1
+ ---
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ YTU5NzdiY2RjODFhOTkzOWI4OTMzNDFlZWYxN2M2OGRkOTY4MTUyNA==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ MzdmYThiZmZhMTZkMjkzYWJiYmU0ZDc5NGRlYTUwYzVmOWNjMzhkZQ==
7
+ SHA512:
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ Y2EwZTEyYjk2YzMxMzZhNmM3ZjAyY2JiZjcwMjhkYmUxMTU1ZGIwY2ZhNzZi
10
+ ZjYxZDdmMzk1NzI3ZGIwNDY5Yjg4Nzk5NGQ5NmI5YTA3MDM1NzgzNmIzNTFi
11
+ ODc3MGNkODg3ZGVlMzUwYTQ2YTNiNTIyYTI0OGU4YzUzMTY0NDk=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ Y2FjNzliN2QzODAwODk2NGRkNDM0YWYyYjVkODg1NWNjZWI3ZTFhNzc2ZTI3
14
+ ODgzZTMzODc0NzQxZDk4Y2YzMDg0MGM4ZGMxYjVjM2ExMjIzMjI4MzFjMDcx
15
+ Y2I2ZjQ2ODRmNmExODBiMTM5N2MzZGFhNGY0NWJjMzUzNTJkMDE=
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  module Jasmine
2
2
  module Coverage
3
- VERSION = '0.2.8'
3
+ VERSION = '0.2.9'
4
4
  end
5
5
  end
metadata CHANGED
@@ -1,36 +1,32 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: jasmine-coverage
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.2.8
5
- prerelease:
4
+ version: 0.2.9
6
5
  platform: ruby
7
6
  authors:
8
7
  - Harry Lascelles
9
8
  autorequire:
10
9
  bindir: bin
11
10
  cert_chain: []
12
- date: 2013-10-23 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-12-17 00:00:00.000000000 Z
13
12
  dependencies:
14
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
15
14
  name: jasmine-headless-webkit-firstbanco
16
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
17
- none: false
18
16
  requirements:
19
17
  - - '='
20
18
  - !ruby/object:Gem::Version
21
- version: 0.9.0.rc.3
19
+ version: 0.9.0.rc.4
22
20
  type: :runtime
23
21
  prerelease: false
24
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
25
- none: false
26
23
  requirements:
27
24
  - - '='
28
25
  - !ruby/object:Gem::Version
29
- version: 0.9.0.rc.3
26
+ version: 0.9.0.rc.4
30
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
31
28
  name: coffee-script-source
32
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
33
- none: false
34
30
  requirements:
35
31
  - - ! '>='
36
32
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -38,7 +34,6 @@ dependencies:
38
34
  type: :runtime
39
35
  prerelease: false
40
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
41
- none: false
42
37
  requirements:
43
38
  - - ! '>='
44
39
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -46,7 +41,6 @@ dependencies:
46
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
47
42
  name: headless
48
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
49
- none: false
50
44
  requirements:
51
45
  - - ! '>='
52
46
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -54,7 +48,6 @@ dependencies:
54
48
  type: :runtime
55
49
  prerelease: false
56
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
57
- none: false
58
51
  requirements:
59
52
  - - ! '>='
60
53
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -79,27 +72,26 @@ files:
79
72
  homepage: https://github.com/firstbanco/jasmine-coverage
80
73
  licenses:
81
74
  - MIT
75
+ metadata: {}
82
76
  post_install_message:
83
77
  rdoc_options: []
84
78
  require_paths:
85
79
  - lib
86
80
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
87
- none: false
88
81
  requirements:
89
82
  - - ! '>='
90
83
  - !ruby/object:Gem::Version
91
84
  version: '0'
92
85
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
93
- none: false
94
86
  requirements:
95
87
  - - ! '>='
96
88
  - !ruby/object:Gem::Version
97
89
  version: '0'
98
90
  requirements: []
99
91
  rubyforge_project:
100
- rubygems_version: 1.8.23
92
+ rubygems_version: 2.1.11
101
93
  signing_key:
102
- specification_version: 3
94
+ specification_version: 4
103
95
  summary: A blend of JS unit testing and coverage
104
96
  test_files: []
105
97
  has_rdoc: