instagram 1.1.5 → 1.1.6

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- YTgwYTQ4MzU4NDI1ZmI4ZTM0MGNmZDIxM2I3ZTI3YWMyMDAyNDFlYg==
4
+ Y2NkZDhhNWZjZjFmYzVkN2YwYWQ2NDg5M2I1YTU0YTgyZGE3NWM4OQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- YTdiYWFiNTliYjdlNzAyMjdhMGE1YThmNjFjNmE1YjdkZjgyY2NhZA==
6
+ YzZlNzZiYzViZjU0ZDg0OGZlZTk1NWI3ZjVhZDBlMGQwZjFiZjJkMQ==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- ZTFjM2ViODI3NGE4ZTk4ZTM3Y2FlOTM3Nzk4MjFlYzgwYjEyMTE2YWUyODIz
10
- MzY2ZmNhMTJlNzdhNWE3ZGY1NDkwMzIxNzJmYjI1ZWEzNWM2ZGIxZmI1ZTJi
11
- MjJhYzVlZGQ4ZDVjYjE0OTQ4ZmMzNWQyOWZiOTQ4M2EyOTQwZDg=
9
+ NjhjZGRhM2IyZDVkOTQwYWUzYTFjNzMwOGY0MDEyMDFmZWRlNmVmZjEzZjcx
10
+ YTRhMzUxNDY0YWExMDE0M2MzMjI5OTY3YjkzMmYyMDFlNzRjZTdkNjQ1NDcw
11
+ MTRhMjAyNTdjNDY0ODExMjEyYWE2ZjJjNmFlMzVmMDc2NzAzYWI=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- MzhlODQzNzE2YjJjZTllMGRkNGIxNTg4NjAyMWFkOTZmYjgyY2U2ZWQzZjY2
14
- ZGNkMGQ1MmQwNmI1NjcxMDY5ODczNjE0YTA1MDJlZGRkYTlmNDZjZWIwODQz
15
- MTBmNjczNjBjOWE4MTBkMGM5ZGIxN2ZkNmYzNzc3YjcyMTJmZDE=
13
+ NDJiODkwN2JhZDQ3ZjQxNWRiZWIzOWVkODUyZWRmMjIyNGVlNTI4NTU5OTFl
14
+ ZmQ3YzQ4NjE2NTk1MWQ5OTdkNTM4OTViYWI2MGZlOWExM2JmNDdiNjg4YjEx
15
+ ZmQ0OGE5NDAwM2M3Nzg0M2NmZjNhNDdmYTI4YTU5YWM2ZWU1MWM=
@@ -1,5 +1,6 @@
1
1
  language: ruby
2
2
  rvm:
3
- - 2.1.2
4
- - 2.0.0
5
- - 1.9.3
3
+ - 2.2
4
+ - 2.1
5
+ - 2.0
6
+ - 1.9
@@ -63,7 +63,7 @@ module Instagram
63
63
  o[:callback_url] = callback_url unless callback_url.nil?
64
64
  o[:aspect] = aspect || o[:aspect] || "media"
65
65
  }
66
- response = post("subscriptions", options.merge(:client_secret => client_secret))
66
+ response = post("subscriptions", options.merge(:client_secret => client_secret), signature=true)
67
67
  response
68
68
  end
69
69
 
@@ -92,7 +92,7 @@ module Instagram
92
92
  options = args.last.is_a?(Hash) ? args.pop : {}
93
93
  subscription_id = args.first
94
94
  options.merge!(:id => subscription_id) if subscription_id
95
- response = delete("subscriptions", options.merge(:client_secret => client_secret))
95
+ response = delete("subscriptions", options.merge(:client_secret => client_secret), signature=true)
96
96
  response
97
97
  end
98
98
 
@@ -20,6 +20,7 @@ module Instagram
20
20
  :user_agent,
21
21
  :no_response_wrapper,
22
22
  :loud_logger,
23
+ :sign_requests,
23
24
  ].freeze
24
25
 
25
26
  # By default, don't set a user access token
@@ -76,6 +77,9 @@ module Instagram
76
77
  # By default, don't turn on loud logging
77
78
  DEFAULT_LOUD_LOGGER = nil
78
79
 
80
+ # By default, requests are not signed
81
+ DEFAULT_SIGN_REQUESTS = false
82
+
79
83
  # @private
80
84
  attr_accessor *VALID_OPTIONS_KEYS
81
85
 
@@ -112,6 +116,7 @@ module Instagram
112
116
  self.user_agent = DEFAULT_USER_AGENT
113
117
  self.no_response_wrapper= DEFAULT_NO_RESPONSE_WRAPPER
114
118
  self.loud_logger = DEFAULT_LOUD_LOGGER
119
+ self.sign_requests = DEFAULT_SIGN_REQUESTS
115
120
  end
116
121
  end
117
122
  end
@@ -5,29 +5,29 @@ module Instagram
5
5
  # Defines HTTP request methods
6
6
  module Request
7
7
  # Perform an HTTP GET request
8
- def get(path, options={}, signature=false, raw=false, unformatted=false, no_response_wrapper=no_response_wrapper(), signed=false)
8
+ def get(path, options={}, signature=false, raw=false, unformatted=false, no_response_wrapper=no_response_wrapper(), signed=sign_requests)
9
9
  request(:get, path, options, signature, raw, unformatted, no_response_wrapper, signed)
10
10
  end
11
11
 
12
12
  # Perform an HTTP POST request
13
- def post(path, options={}, signature=false, raw=false, unformatted=false, no_response_wrapper=no_response_wrapper(), signed=false)
13
+ def post(path, options={}, signature=false, raw=false, unformatted=false, no_response_wrapper=no_response_wrapper(), signed=sign_requests)
14
14
  request(:post, path, options, signature, raw, unformatted, no_response_wrapper, signed)
15
15
  end
16
16
 
17
17
  # Perform an HTTP PUT request
18
- def put(path, options={}, signature=false, raw=false, unformatted=false, no_response_wrapper=no_response_wrapper(), signed=false)
18
+ def put(path, options={}, signature=false, raw=false, unformatted=false, no_response_wrapper=no_response_wrapper(), signed=sign_requests)
19
19
  request(:put, path, options, signature, raw, unformatted, no_response_wrapper, signed)
20
20
  end
21
21
 
22
22
  # Perform an HTTP DELETE request
23
- def delete(path, options={}, signature=false, raw=false, unformatted=false, no_response_wrapper=no_response_wrapper(), signed=false)
23
+ def delete(path, options={}, signature=false, raw=false, unformatted=false, no_response_wrapper=no_response_wrapper(), signed=sign_requests)
24
24
  request(:delete, path, options, signature, raw, unformatted, no_response_wrapper, signed)
25
25
  end
26
26
 
27
27
  private
28
28
 
29
29
  # Perform an HTTP request
30
- def request(method, path, options, signature=false, raw=false, unformatted=false, no_response_wrapper=false, signed=false)
30
+ def request(method, path, options, signature=false, raw=false, unformatted=false, no_response_wrapper=false, signed=sign_requests)
31
31
  response = connection(raw).send(method) do |request|
32
32
  path = formatted_path(path) unless unformatted
33
33
 
@@ -44,9 +44,9 @@ module Instagram
44
44
 
45
45
  case method
46
46
  when :get, :delete
47
- request.url(path, options)
47
+ request.url(URI.encode(path), options)
48
48
  when :post, :put
49
- request.path = path
49
+ request.path = URI.encode(path)
50
50
  request.body = options unless options.empty?
51
51
  end
52
52
  if signature && client_ips != nil
@@ -9,7 +9,7 @@ module Instagram
9
9
  instance_variable_set("@#{k}", v) if v
10
10
  end
11
11
  end
12
- ratelimit = ::Hashie::Mash.new(ratelimit_hash)
12
+ @ratelimit = ::Hashie::Mash.new(ratelimit_hash)
13
13
  end
14
14
  data
15
15
  end
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Instagram
2
- VERSION = '1.1.5'.freeze unless defined?(::Instagram::VERSION)
2
+ VERSION = '1.1.6'.freeze unless defined?(::Instagram::VERSION)
3
3
  end
@@ -44,6 +44,7 @@ describe Instagram::API do
44
44
  :user_agent => 'Custom User Agent',
45
45
  :no_response_wrapper => true,
46
46
  :loud_logger => true,
47
+ :sign_requests => false,
47
48
  }
48
49
  end
49
50
 
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: instagram
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.1.5
4
+ version: 1.1.6
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Shayne Sweeney
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2015-04-15 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2015-09-02 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: rake