hydra-pbcore 3.3.1 → 3.3.2

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- ODBmYWFlYTY0NWM1YjExY2I5YjNiYmE0YjAzMjkwYTQ2MmQwMjE0Ng==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- OWE2MmJiOGUxYWVjMWViYTc0YjY3ZmY1NTg0YzY5MzBiOTFlMjI4Yw==
2
+ SHA1:
3
+ metadata.gz: 3a4796430f1f1d89d42e5a916a69b3253d90bb19
4
+ data.tar.gz: a5c1bafabd36ad6ab0c26254eb164c1fc678480a
7
5
  SHA512:
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- YzVmNTExODJmODVhMzQxYWZiMDYxNDdjMTM4YjU4MGE0ZTQwNGM0MWNhMTI2
10
- Y2RiNmU4N2ZiOWQ2ODQzZWQyNmIzYjhhM2IxMzRkZTM2NzY5YWM1NDZkZWU1
11
- OWExZGM2NWY4NWE2YjgwMGQxNGJlY2M1MWYwMGE2NWYxNjE4NDU=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- NzZiYjllZjA1NjFlYWQzOTIzYjQwYmJkN2IwODdhYmQxZWY4NmY0NWViMDVl
14
- ZTUzMzQ4MGU1MmUxZWY5NDRlMDQzMzU1MTM2NTI5ZmVmMTQ4NDRlMjQxZmRj
15
- MzJkNWU0NWY2MTdkNTcxN2VkNzI4NmIwNWVlYzc3YWFiNzUzNDQ=
6
+ metadata.gz: 3f015816558540db4ee5756346f69637aff2f983c25ed848937f74b845f5d114f05efd73afe1738c5cce3ec7cc854e57b4509f30a2378feebdcf2bf8b5f5c117
7
+ data.tar.gz: 359fd46ae7f797cf642bc1666b956c2331182542267c7db3758b5ea9e3c74019c7fe27484f9d5356b5aecfd598868e83d68f0ec595da2af594ad6851c7c0a663
data/README.md CHANGED
@@ -1,6 +1,6 @@
1
1
  # HydraPbcore
2
2
 
3
- [![Build Status](https://travis-ci.org/awead/hydra-pbcore.png)](https://travis-ci.org/awead/hydra-pbcore)
3
+ [![Build Status](https://travis-ci.org/projecthydra-labs/hydra-pbcore.png)](https://travis-ci.org/projecthydra-labs/hydra-pbcore)
4
4
  [![Gem Version](https://badge.fury.io/rb/hydra-pbcore.png)](http://badge.fury.io/rb/hydra-pbcore)
5
5
 
6
6
  A Hydra gem that offers PBCore datastream definitions using OM, as well as some other convenience
@@ -17,7 +17,7 @@ Gem::Specification.new do |gem|
17
17
  gem.version = HydraPbcore::VERSION
18
18
 
19
19
  # Dependencies
20
- gem.add_dependency('active-fedora')
20
+ gem.add_dependency('active-fedora', '~> 8.1')
21
21
  gem.add_dependency('solrizer')
22
22
  gem.add_development_dependency('yard')
23
23
  gem.add_development_dependency('redcarpet')
@@ -26,6 +26,5 @@ Gem::Specification.new do |gem|
26
26
  gem.add_development_dependency 'rspec'
27
27
  gem.add_development_dependency 'rdoc'
28
28
  gem.add_development_dependency 'equivalent-xml'
29
- gem.add_development_dependency 'debugger'
30
29
  gem.add_development_dependency 'pry'
31
30
  end
@@ -4,10 +4,13 @@ require "solrizer"
4
4
  require "om"
5
5
  require "active-fedora"
6
6
  require "yaml"
7
+ require 'logger'
7
8
 
8
9
  module HydraPbcore
9
10
  extend ActiveSupport::Autoload
10
11
 
12
+ attr_accessor :logger
13
+
11
14
  DocumentNodes = [
12
15
  "pbcoreAssetType",
13
16
  "pbcoreAssetDate",
@@ -93,6 +96,10 @@ module HydraPbcore
93
96
  xsd.validate(xml)
94
97
  end
95
98
 
99
+ def self.logger
100
+ @logger ||= Logger.new(STDOUT)
101
+ end
102
+
96
103
  autoload :Methods
97
104
  autoload :Behaviors
98
105
  autoload :Templates
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module HydraPbcore
2
- VERSION = "3.3.1"
2
+ VERSION = "3.3.2"
3
3
  end
@@ -4,7 +4,8 @@ require "pry"
4
4
  describe HydraPbcore::Datastream::Document do
5
5
 
6
6
  before(:each) do
7
- @object_ds = HydraPbcore::Datastream::Document.new(nil, nil)
7
+ @object_ds = HydraPbcore::Datastream::Document.new(nil, 'test1')
8
+ @object_ds.pbc_id = 'test-datastream'
8
9
  end
9
10
 
10
11
  describe "::xml_template" do
@@ -54,8 +55,8 @@ describe HydraPbcore::Datastream::Document do
54
55
  ].each do |pointer|
55
56
  test_val = random_string
56
57
  @object_ds.update_values( {pointer=>{"0"=>test_val}} )
57
- @object_ds.get_values(pointer).first.should == test_val
58
- @object_ds.get_values(pointer).length.should == 1
58
+ expect(@object_ds.get_values(pointer).first).to eq test_val
59
+ expect(@object_ds.get_values(pointer).length).to eq 1
59
60
  end
60
61
  end
61
62
 
@@ -73,8 +74,8 @@ describe HydraPbcore::Datastream::Document do
73
74
  ].each do |pointer|
74
75
  test_val = "#{pointer.last.to_s} value"
75
76
  @object_ds.update_indexed_attributes( {pointer=>{"0"=>test_val}} )
76
- @object_ds.get_values(pointer).first.should == test_val
77
- @object_ds.get_values(pointer).length.should == 1
77
+ expect(@object_ds.get_values(pointer).first).to eq test_val
78
+ expect(@object_ds.get_values(pointer).length).to eq 1
78
79
  end
79
80
  end
80
81
 
@@ -82,23 +83,23 @@ describe HydraPbcore::Datastream::Document do
82
83
  it "includes archival colletions" do
83
84
  @object_ds = HydraPbcore::Datastream::Document.new(nil, nil)
84
85
  @object_ds.is_part_of("My Collection", {:annotation => 'Archival Collection'})
85
- @object_ds.collection.should == ['My Collection']
86
+ expect(@object_ds.collection).to eq ['My Collection']
86
87
  end
87
88
  it "includes event series" do
88
89
  @object_ds.is_part_of("My event", {:annotation => 'Event Series'})
89
- @object_ds.series.should == ['My event']
90
+ expect(@object_ds.series).to eq ['My event']
90
91
  end
91
92
  it "includes archival series" do
92
93
  @object_ds.is_part_of("My series", {:annotation => 'Archival Series'})
93
- @object_ds.archival_series.should == ['My series']
94
+ expect(@object_ds.archival_series).to eq ['My series']
94
95
  end
95
96
  it "includes accession numbers" do
96
97
  @object_ds.is_part_of("My Acces Num", {:annotation => 'Accession Number'})
97
- @object_ds.accession_number.should == ['My Acces Num']
98
+ expect(@object_ds.accession_number).to eq ['My Acces Num']
98
99
  end
99
100
  it "includes additional colletions" do
100
101
  @object_ds.is_part_of("Some other collection", {:annotation => 'Additional Collection'})
101
- @object_ds.additional_collection.should == ['Some other collection']
102
+ expect(@object_ds.additional_collection).to eq ['Some other collection']
102
103
  end
103
104
  end
104
105
 
@@ -106,11 +107,11 @@ describe HydraPbcore::Datastream::Document do
106
107
  it "should differentiate between multiple added nodes" do
107
108
  @object_ds.insert_contributor("first contributor", "first contributor role")
108
109
  @object_ds.insert_contributor("second contributor", "second contributor role")
109
- @object_ds.get_values(:contributor).length.should == 2
110
- @object_ds.get_values(:contributor_name)[0].should == "first contributor"
111
- @object_ds.get_values(:contributor_name)[1].should == "second contributor"
112
- @object_ds.get_values(:contributor_role)[0].should == "first contributor role"
113
- @object_ds.get_values(:contributor_role)[1].should == "second contributor role"
110
+ expect(@object_ds.get_values(:contributor).length).to eq 2
111
+ expect(@object_ds.get_values(:contributor_name)[0]).to eq "first contributor"
112
+ expect(@object_ds.get_values(:contributor_name)[1]).to eq "second contributor"
113
+ expect(@object_ds.get_values(:contributor_role)[0]).to eq "first contributor role"
114
+ expect(@object_ds.get_values(:contributor_role)[1]).to eq "second contributor role"
114
115
  end
115
116
  end
116
117
 
@@ -119,11 +120,11 @@ describe HydraPbcore::Datastream::Document do
119
120
  ["publisher", "contributor"].each do |type|
120
121
  @object_ds.send("insert_"+type)
121
122
  @object_ds.send("insert_"+type)
122
- @object_ds.find_by_terms(type.to_sym).count.should == 2
123
+ expect(@object_ds.find_by_terms(type.to_sym).count).to eq 2
123
124
  @object_ds.remove_node(type.to_sym, "1")
124
- @object_ds.find_by_terms(type.to_sym).count.should == 1
125
+ expect(@object_ds.find_by_terms(type.to_sym).count).to eq 1
125
126
  @object_ds.remove_node(type.to_sym, "0")
126
- @object_ds.find_by_terms(type.to_sym).count.should == 0
127
+ expect(@object_ds.find_by_terms(type.to_sym).count).to eq 0
127
128
  end
128
129
  end
129
130
  end
@@ -179,15 +180,15 @@ describe HydraPbcore::Datastream::Document do
179
180
 
180
181
  describe "solr dates" do
181
182
  it "should be indexed for display" do
182
- @object_ds.to_solr["event_date_ssm"].should == ["2012-11-11", "2012-11-12"]
183
+ expect(@object_ds.to_solr["test1__event_date_ssm"]).to eq ["2012-11-11", "2012-11-12"]
183
184
  end
184
185
 
185
186
  it "should be converted to ISO 8601" do
186
- @object_ds.to_solr["event_date_dtsim"].should == ["2012-11-11T00:00:00Z", "2012-11-12T00:00:00Z"]
187
+ expect(@object_ds.to_solr["test1__event_date_dtsim"]).to eq ["2012-11-11T00:00:00Z", "2012-11-12T00:00:00Z"]
187
188
  end
188
189
 
189
190
  it "should not be searchable as strings" do
190
- @object_ds.to_solr["event_date_t"].should be_nil
191
+ expect(@object_ds.to_solr["test1__event_date_t"]).to be_nil
191
192
  end
192
193
  end
193
194
 
@@ -198,7 +199,7 @@ describe HydraPbcore::Datastream::Document do
198
199
 
199
200
  it "xml document should validate against the PBCore schema" do
200
201
  save_template @object_ds.to_pbcore_xml, "document_valid.xml"
201
- @object_ds.valid?.should == []
202
+ expect(@object_ds.valid?).to eq []
202
203
  end
203
204
 
204
205
  describe "xml document with instantiations" do
@@ -212,7 +213,7 @@ describe HydraPbcore::Datastream::Document do
212
213
 
213
214
  it "should validate against the PBCore schema" do
214
215
  save_template @object_ds.to_pbcore_xml([@digital, @physical]), "document_with_instantiations_valid.xml"
215
- HydraPbcore.is_valid?(Nokogiri::XML(sample("document_with_instantiations_valid.xml"))).should be_true
216
+ expect(HydraPbcore.is_valid?(Nokogiri::XML(sample("document_with_instantiations_valid.xml")))).to eq []
216
217
  end
217
218
 
218
219
  end
@@ -222,43 +223,43 @@ describe HydraPbcore::Datastream::Document do
222
223
  describe "solrization" do
223
224
 
224
225
  before :each do
225
- @ds = HydraPbcore::Datastream::Document.new(nil, nil)
226
+ @ds = HydraPbcore::Datastream::Document.new(nil, 'test1')
226
227
  end
227
228
 
228
229
  it "should not create duplicate terms for contributor fields" do
229
230
  @ds.insert_contributor("foo", "bar")
230
- @ds.to_solr["contributor_name_sim"].should == ["foo"]
231
+ expect(@ds.to_solr["test1__contributor_name_sim"]).to eq ["foo"]
231
232
  end
232
233
 
233
234
  it "should not create duplicate terms for creator fields" do
234
235
  @ds.insert_creator("foo", "bar")
235
- @ds.to_solr["creator_name_sim"].should == ["foo"]
236
+ expect(@ds.to_solr["test1__creator_name_sim"]).to eq ["foo"]
236
237
  end
237
238
 
238
239
  describe "of dates" do
239
240
 
240
241
  it "creates dateable and displayable fields for complete dates" do
241
242
  @ds.insert_date("1898-11-12")
242
- @ds.to_solr["event_date_dtsim"].should == ["1898-11-12T00:00:00Z"]
243
- @ds.to_solr["event_date_ssm"].should == ["1898-11-12"]
243
+ expect(@ds.to_solr["test1__event_date_dtsim"]).to eq ["1898-11-12T00:00:00Z"]
244
+ expect(@ds.to_solr["test1__event_date_ssm"]).to eq ["1898-11-12"]
244
245
  end
245
246
 
246
247
  it "creates only displayable fields for dates without day" do
247
248
  @ds.insert_date("1911-07")
248
- @ds.to_solr["event_date_dtsim"].should be_empty
249
- @ds.to_solr["event_date_ssm"].should == ["1911-07"]
249
+ expect(@ds.to_solr["test1__event_date_dtsim"]).to eq []
250
+ expect(@ds.to_solr["test1__event_date_ssm"]).to eq ["1911-07"]
250
251
  end
251
252
 
252
253
  it "creates only displayable fields for dates without day and month" do
253
254
  @ds.insert_date("1945")
254
- @ds.to_solr["event_date_dtsim"].should be_empty
255
- @ds.to_solr["event_date_ssm"].should == ["1945"]
255
+ expect(@ds.to_solr["test1__event_date_dtsim"]).to eq []
256
+ expect(@ds.to_solr["test1__event_date_ssm"]).to eq ["1945"]
256
257
  end
257
258
 
258
259
  it "creates only displayable for non-parseable dates" do
259
260
  @ds.insert_date("crap")
260
- @ds.to_solr["event_date_dtsim"].should be_empty
261
- @ds.to_solr["event_date_ssm"].should == ["crap"]
261
+ expect(@ds.to_solr["test1__event_date_dtsim"]).to eq []
262
+ expect(@ds.to_solr["test1__event_date_ssm"]).to eq ["crap"]
262
263
  end
263
264
 
264
265
  end
@@ -268,60 +269,62 @@ describe HydraPbcore::Datastream::Document do
268
269
  describe "#collection_uri" do
269
270
  it "should return the uri of the collection" do
270
271
  @object_ds.is_part_of("Collection", {:annotation => "Archival Collection", :ref => "http://foo"})
271
- @object_ds.collection.should == ["Collection"]
272
- @object_ds.collection_uri.should == ["http://foo"]
272
+ expect(@object_ds.collection).to eq ["Collection"]
273
+ expect(@object_ds.collection_uri).to eq ["http://foo"]
273
274
  end
274
275
  it "should update the uri of a collection" do
275
276
  @object_ds.is_part_of("Collection", {:annotation => "Archival Collection"})
276
- @object_ds.collection_uri.should be_empty
277
+ expect(@object_ds.collection_uri).to eq []
277
278
  @object_ds.relation.collection.uri = "http://foo"
278
- @object_ds.collection_uri.should == ["http://foo"]
279
- @object_ds.valid?.should be_true
279
+ expect(@object_ds.collection_uri).to eq ["http://foo"]
280
+ expect(@object_ds.valid?).to eq []
280
281
  end
281
282
  end
282
283
 
283
284
  describe "#collection_authority" do
284
285
  it "should return the authority of the collection" do
285
286
  @object_ds.is_part_of("Collection", {:annotation => "Archival Collection", :source => "Foo"})
286
- @object_ds.collection.should == ["Collection"]
287
- @object_ds.collection_authority.should == ["Foo"]
287
+ expect(@object_ds.collection).to eq ["Collection"]
288
+ expect(@object_ds.collection_authority).to eq ["Foo"]
288
289
  end
289
290
  it "should update the authority of a collection" do
290
291
  @object_ds.is_part_of("Collection", {:annotation => "Archival Collection"})
291
- @object_ds.collection_authority.should be_empty
292
+ expect(@object_ds.collection_authority).to be_empty
292
293
  @object_ds.relation.collection.authority = "Foo!"
293
- @object_ds.collection_authority.should == ["Foo!"]
294
- @object_ds.valid?.should be_true
294
+ expect(@object_ds.collection_authority).to eq ["Foo!"]
295
+ expect(@object_ds.valid?).to eq []
295
296
  end
296
297
  end
297
298
 
298
299
  describe "#archival_series_uri" do
299
300
  it "should return the uri of the archival_series" do
300
301
  @object_ds.is_part_of("Series", {:annotation => "Archival Series", :ref => "http://foo"})
301
- @object_ds.archival_series.should == ["Series"]
302
- @object_ds.archival_series_uri.should == ["http://foo"]
302
+ expect(@object_ds.archival_series).to eq ["Series"]
303
+ expect(@object_ds.archival_series_uri).to eq ["http://foo"]
303
304
  end
304
305
  it "should update the uri of a archival_series" do
305
306
  @object_ds.is_part_of("Series", {:annotation => "Archival Series"})
306
- @object_ds.archival_series_uri.should be_empty
307
+ expect(@object_ds.archival_series_uri).to eq []
307
308
  @object_ds.relation.series.uri = "http://foo"
308
- @object_ds.archival_series_uri.should == ["http://foo"]
309
- @object_ds.valid?.should be_true
309
+ expect(@object_ds.archival_series_uri).to eq ["http://foo"]
310
+ expect(@object_ds.valid?).to eq []
310
311
  end
311
312
  end
312
313
 
313
314
  describe "#archival_series_authority" do
315
+
314
316
  it "should return the authority of the archival_series" do
315
317
  @object_ds.is_part_of("Series", {:annotation => "Archival Series", :source => "Foo"})
316
- @object_ds.archival_series.should == ["Series"]
317
- @object_ds.archival_series_authority.should == ["Foo"]
318
+ expect(@object_ds.archival_series).to eq ["Series"]
319
+ expect(@object_ds.archival_series_authority).to eq ["Foo"]
318
320
  end
321
+
319
322
  it "should update the authority of a archival_series" do
320
323
  @object_ds.is_part_of("Series", {:annotation => "Archival Series"})
321
- @object_ds.archival_series_authority.should be_empty
324
+ expect(@object_ds.archival_series_authority).to be_empty
322
325
  @object_ds.relation.series.authority = "Foo!"
323
- @object_ds.archival_series_authority.should == ["Foo!"]
324
- @object_ds.valid?.should be_true
326
+ expect(@object_ds.archival_series_authority).to eq ["Foo!"]
327
+ expect(@object_ds.valid?).to eq []
325
328
  end
326
329
  end
327
330
 
@@ -1,416 +1,416 @@
1
1
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
2
  <hash>
3
- <name-ssm type="array">
4
- <name-ssm>name</name-ssm>
5
- </name-ssm>
6
- <instantiationDate-dtsim type="array">
7
- <instantiationDate-dtsim>2012-11-01T00:00:00Z</instantiationDate-dtsim>
8
- </instantiationDate-dtsim>
9
- <instantiationDate-ssm type="array">
10
- <instantiationDate-ssm>2012-11-01</instantiationDate-ssm>
11
- </instantiationDate-ssm>
12
- <instantiationDigital-teim type="array">
13
- <instantiationDigital-teim>file_format</instantiationDigital-teim>
14
- </instantiationDigital-teim>
15
- <instantiationDigital-ssm type="array">
16
- <instantiationDigital-ssm>file_format</instantiationDigital-ssm>
17
- </instantiationDigital-ssm>
18
- <instantiationDigital-sim type="array">
19
- <instantiationDigital-sim>file_format</instantiationDigital-sim>
20
- </instantiationDigital-sim>
21
- <instantiationLocation-ssm type="array">
22
- <instantiationLocation-ssm>location</instantiationLocation-ssm>
23
- </instantiationLocation-ssm>
24
- <instantiationGenerations-ssm type="array">
25
- <instantiationGenerations-ssm>generation</instantiationGenerations-ssm>
26
- </instantiationGenerations-ssm>
27
- <instantiationFileSize-ssm type="array">
28
- <instantiationFileSize-ssm>size</instantiationFileSize-ssm>
29
- </instantiationFileSize-ssm>
30
- <instantiationFileSize-units-ssm type="array">
31
- <instantiationFileSize-units-ssm>size_units</instantiationFileSize-units-ssm>
32
- </instantiationFileSize-units-ssm>
33
- <instantiationFileSize-0-units-ssm type="array">
34
- <instantiationFileSize-0-units-ssm>size_units</instantiationFileSize-0-units-ssm>
35
- </instantiationFileSize-0-units-ssm>
36
- <instantiationColors-ssm type="array">
37
- <instantiationColors-ssm>colors</instantiationColors-ssm>
38
- </instantiationColors-ssm>
39
- <instantiationMediaType-ssm type="array">
40
- <instantiationMediaType-ssm>media_type</instantiationMediaType-ssm>
41
- </instantiationMediaType-ssm>
42
- <instantiationMediaType-sim type="array">
43
- <instantiationMediaType-sim>media_type</instantiationMediaType-sim>
44
- </instantiationMediaType-sim>
45
- <instantiationDuration-ssm type="array">
46
- <instantiationDuration-ssm>duration</instantiationDuration-ssm>
47
- </instantiationDuration-ssm>
48
- <instantiationRights-rightsSummary-ssm type="array">
49
- <instantiationRights-rightsSummary-ssm>rights_summary</instantiationRights-rightsSummary-ssm>
50
- </instantiationRights-rightsSummary-ssm>
51
- <instantiationRights-0-rightsSummary-ssm type="array">
52
- <instantiationRights-0-rightsSummary-ssm>rights_summary</instantiationRights-0-rightsSummary-ssm>
53
- </instantiationRights-0-rightsSummary-ssm>
54
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackStandard-ssm type="array">
55
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackStandard-ssm>video_standard</instantiationEssenceTrack-essenceTrackStandard-ssm>
56
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackStandard-ssm>audio_standard</instantiationEssenceTrack-essenceTrackStandard-ssm>
57
- </instantiationEssenceTrack-essenceTrackStandard-ssm>
58
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackStandard-ssm type="array">
59
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackStandard-ssm>video_standard</instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackStandard-ssm>
60
- </instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackStandard-ssm>
61
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackEncoding-ssm type="array">
62
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackEncoding-ssm>video_encoding</instantiationEssenceTrack-essenceTrackEncoding-ssm>
63
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackEncoding-ssm>audio_encoding</instantiationEssenceTrack-essenceTrackEncoding-ssm>
64
- </instantiationEssenceTrack-essenceTrackEncoding-ssm>
65
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackEncoding-ssm type="array">
66
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackEncoding-ssm>video_encoding</instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackEncoding-ssm>
67
- </instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackEncoding-ssm>
68
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-ssm type="array">
69
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-ssm>video_bit_rate</instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-ssm>
70
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-ssm>audio_bit_rate</instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-ssm>
71
- </instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-ssm>
72
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-ssm type="array">
73
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-ssm>video_bit_rate</instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-ssm>
74
- </instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-ssm>
75
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-units-ssm type="array">
76
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-units-ssm>video_bit_rate_units</instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-units-ssm>
77
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-units-ssm>audio_bit_rate_units</instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-units-ssm>
78
- </instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-units-ssm>
79
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm type="array">
80
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>video_bit_rate_units</instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
81
- </instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
82
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameRate-ssm type="array">
83
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameRate-ssm>frame_rate</instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameRate-ssm>
84
- </instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameRate-ssm>
85
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameRate-ssm type="array">
86
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameRate-ssm>frame_rate</instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameRate-ssm>
87
- </instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameRate-ssm>
88
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameSize-ssm type="array">
89
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameSize-ssm>frame_size</instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameSize-ssm>
90
- </instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameSize-ssm>
91
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameSize-ssm type="array">
92
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameSize-ssm>frame_size</instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameSize-ssm>
93
- </instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameSize-ssm>
94
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackBitDepth-ssm type="array">
95
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackBitDepth-ssm>video_bit_depth</instantiationEssenceTrack-essenceTrackBitDepth-ssm>
96
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackBitDepth-ssm>audio_bit_depth</instantiationEssenceTrack-essenceTrackBitDepth-ssm>
97
- </instantiationEssenceTrack-essenceTrackBitDepth-ssm>
98
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackBitDepth-ssm type="array">
99
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackBitDepth-ssm>video_bit_depth</instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackBitDepth-ssm>
100
- </instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackBitDepth-ssm>
101
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackAspectRatio-ssm type="array">
102
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackAspectRatio-ssm>aspect_ratio</instantiationEssenceTrack-essenceTrackAspectRatio-ssm>
103
- </instantiationEssenceTrack-essenceTrackAspectRatio-ssm>
104
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackAspectRatio-ssm type="array">
105
- <instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackAspectRatio-ssm>aspect_ratio</instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackAspectRatio-ssm>
106
- </instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackAspectRatio-ssm>
107
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackStandard-ssm type="array">
108
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackStandard-ssm>audio_standard</instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackStandard-ssm>
109
- </instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackStandard-ssm>
110
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackEncoding-ssm type="array">
111
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackEncoding-ssm>audio_encoding</instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackEncoding-ssm>
112
- </instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackEncoding-ssm>
113
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-ssm type="array">
114
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-ssm>audio_bit_rate</instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-ssm>
115
- </instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-ssm>
116
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-0-units-ssm type="array">
117
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>audio_bit_rate_units</instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
118
- </instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
119
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackBitDepth-ssm type="array">
120
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackBitDepth-ssm>audio_bit_depth</instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackBitDepth-ssm>
121
- </instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackBitDepth-ssm>
122
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-ssm type="array">
123
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-ssm>audio_sample_rate</instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-ssm>
124
- </instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-ssm>
125
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-ssm type="array">
126
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-ssm>audio_sample_rate</instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-ssm>
127
- </instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-ssm>
128
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-units-ssm type="array">
129
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-units-ssm>audio_sample_rate_units</instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-units-ssm>
130
- </instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-units-ssm>
131
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm type="array">
132
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm>audio_sample_rate_units</instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm>
133
- </instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm>
134
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackAnnotation-ssm type="array">
135
- <instantiationEssenceTrack-essenceTrackAnnotation-ssm>audio_channels</instantiationEssenceTrack-essenceTrackAnnotation-ssm>
136
- </instantiationEssenceTrack-essenceTrackAnnotation-ssm>
137
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackAnnotation-ssm type="array">
138
- <instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackAnnotation-ssm>audio_channels</instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackAnnotation-ssm>
139
- </instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackAnnotation-ssm>
140
- <video-essence-essenceTrackStandard-ssm type="array">
141
- <video-essence-essenceTrackStandard-ssm>video_standard</video-essence-essenceTrackStandard-ssm>
142
- </video-essence-essenceTrackStandard-ssm>
143
- <video-essence-0-essenceTrackStandard-ssm type="array">
144
- <video-essence-0-essenceTrackStandard-ssm>video_standard</video-essence-0-essenceTrackStandard-ssm>
145
- </video-essence-0-essenceTrackStandard-ssm>
146
- <video-essence-essenceTrackEncoding-ssm type="array">
147
- <video-essence-essenceTrackEncoding-ssm>video_encoding</video-essence-essenceTrackEncoding-ssm>
148
- </video-essence-essenceTrackEncoding-ssm>
149
- <video-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm type="array">
150
- <video-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm>video_encoding</video-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm>
151
- </video-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm>
152
- <video-essence-essenceTrackDataRate-ssm type="array">
153
- <video-essence-essenceTrackDataRate-ssm>video_bit_rate</video-essence-essenceTrackDataRate-ssm>
154
- </video-essence-essenceTrackDataRate-ssm>
155
- <video-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm type="array">
156
- <video-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm>video_bit_rate</video-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm>
157
- </video-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm>
158
- <video-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm type="array">
159
- <video-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm>video_bit_rate_units</video-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm>
160
- </video-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm>
161
- <video-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm type="array">
162
- <video-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>video_bit_rate_units</video-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
163
- </video-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
164
- <video-essence-essenceTrackFrameRate-ssm type="array">
165
- <video-essence-essenceTrackFrameRate-ssm>frame_rate</video-essence-essenceTrackFrameRate-ssm>
166
- </video-essence-essenceTrackFrameRate-ssm>
167
- <video-essence-0-essenceTrackFrameRate-ssm type="array">
168
- <video-essence-0-essenceTrackFrameRate-ssm>frame_rate</video-essence-0-essenceTrackFrameRate-ssm>
169
- </video-essence-0-essenceTrackFrameRate-ssm>
170
- <video-essence-essenceTrackFrameSize-ssm type="array">
171
- <video-essence-essenceTrackFrameSize-ssm>frame_size</video-essence-essenceTrackFrameSize-ssm>
172
- </video-essence-essenceTrackFrameSize-ssm>
173
- <video-essence-0-essenceTrackFrameSize-ssm type="array">
174
- <video-essence-0-essenceTrackFrameSize-ssm>frame_size</video-essence-0-essenceTrackFrameSize-ssm>
175
- </video-essence-0-essenceTrackFrameSize-ssm>
176
- <video-essence-essenceTrackBitDepth-ssm type="array">
177
- <video-essence-essenceTrackBitDepth-ssm>video_bit_depth</video-essence-essenceTrackBitDepth-ssm>
178
- </video-essence-essenceTrackBitDepth-ssm>
179
- <video-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm type="array">
180
- <video-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm>video_bit_depth</video-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm>
181
- </video-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm>
182
- <video-essence-essenceTrackAspectRatio-ssm type="array">
183
- <video-essence-essenceTrackAspectRatio-ssm>aspect_ratio</video-essence-essenceTrackAspectRatio-ssm>
184
- </video-essence-essenceTrackAspectRatio-ssm>
185
- <video-essence-0-essenceTrackAspectRatio-ssm type="array">
186
- <video-essence-0-essenceTrackAspectRatio-ssm>aspect_ratio</video-essence-0-essenceTrackAspectRatio-ssm>
187
- </video-essence-0-essenceTrackAspectRatio-ssm>
188
- <audio-essence-essenceTrackStandard-ssm type="array">
189
- <audio-essence-essenceTrackStandard-ssm>audio_standard</audio-essence-essenceTrackStandard-ssm>
190
- </audio-essence-essenceTrackStandard-ssm>
191
- <audio-essence-0-essenceTrackStandard-ssm type="array">
192
- <audio-essence-0-essenceTrackStandard-ssm>audio_standard</audio-essence-0-essenceTrackStandard-ssm>
193
- </audio-essence-0-essenceTrackStandard-ssm>
194
- <audio-essence-essenceTrackEncoding-ssm type="array">
195
- <audio-essence-essenceTrackEncoding-ssm>audio_encoding</audio-essence-essenceTrackEncoding-ssm>
196
- </audio-essence-essenceTrackEncoding-ssm>
197
- <audio-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm type="array">
198
- <audio-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm>audio_encoding</audio-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm>
199
- </audio-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm>
200
- <audio-essence-essenceTrackDataRate-ssm type="array">
201
- <audio-essence-essenceTrackDataRate-ssm>audio_bit_rate</audio-essence-essenceTrackDataRate-ssm>
202
- </audio-essence-essenceTrackDataRate-ssm>
203
- <audio-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm type="array">
204
- <audio-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm>audio_bit_rate</audio-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm>
205
- </audio-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm>
206
- <audio-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm type="array">
207
- <audio-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm>audio_bit_rate_units</audio-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm>
208
- </audio-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm>
209
- <audio-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm type="array">
210
- <audio-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>audio_bit_rate_units</audio-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
211
- </audio-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
212
- <audio-essence-essenceTrackBitDepth-ssm type="array">
213
- <audio-essence-essenceTrackBitDepth-ssm>audio_bit_depth</audio-essence-essenceTrackBitDepth-ssm>
214
- </audio-essence-essenceTrackBitDepth-ssm>
215
- <audio-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm type="array">
216
- <audio-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm>audio_bit_depth</audio-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm>
217
- </audio-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm>
218
- <audio-essence-essenceTrackSamplingRate-ssm type="array">
219
- <audio-essence-essenceTrackSamplingRate-ssm>audio_sample_rate</audio-essence-essenceTrackSamplingRate-ssm>
220
- </audio-essence-essenceTrackSamplingRate-ssm>
221
- <audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-ssm type="array">
222
- <audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-ssm>audio_sample_rate</audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-ssm>
223
- </audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-ssm>
224
- <audio-essence-essenceTrackSamplingRate-units-ssm type="array">
225
- <audio-essence-essenceTrackSamplingRate-units-ssm>audio_sample_rate_units</audio-essence-essenceTrackSamplingRate-units-ssm>
226
- </audio-essence-essenceTrackSamplingRate-units-ssm>
227
- <audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm type="array">
228
- <audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm>audio_sample_rate_units</audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm>
229
- </audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm>
230
- <audio-essence-essenceTrackAnnotation-ssm type="array">
231
- <audio-essence-essenceTrackAnnotation-ssm>audio_channels</audio-essence-essenceTrackAnnotation-ssm>
232
- </audio-essence-essenceTrackAnnotation-ssm>
233
- <audio-essence-0-essenceTrackAnnotation-ssm type="array">
234
- <audio-essence-0-essenceTrackAnnotation-ssm>audio_channels</audio-essence-0-essenceTrackAnnotation-ssm>
235
- </audio-essence-0-essenceTrackAnnotation-ssm>
236
- <inst-chksum-type-ssm type="array">
237
- <inst-chksum-type-ssm>checksum_type</inst-chksum-type-ssm>
238
- </inst-chksum-type-ssm>
239
- <inst-chksum-value-ssm type="array">
240
- <inst-chksum-value-ssm>checksum_value</inst-chksum-value-ssm>
241
- </inst-chksum-value-ssm>
242
- <inst-device-ssm type="array">
243
- <inst-device-ssm>device</inst-device-ssm>
244
- </inst-device-ssm>
245
- <inst-capture-soft-ssm type="array">
246
- <inst-capture-soft-ssm>capture_soft</inst-capture-soft-ssm>
247
- </inst-capture-soft-ssm>
248
- <inst-trans-soft-ssm type="array">
249
- <inst-trans-soft-ssm>trans_soft</inst-trans-soft-ssm>
250
- </inst-trans-soft-ssm>
251
- <inst-operator-ssm type="array">
252
- <inst-operator-ssm>operator</inst-operator-ssm>
253
- </inst-operator-ssm>
254
- <inst-trans-note-ssm type="array">
255
- <inst-trans-note-ssm>trans_note</inst-trans-note-ssm>
256
- </inst-trans-note-ssm>
257
- <inst-vendor-ssm type="array">
258
- <inst-vendor-ssm>vendor</inst-vendor-ssm>
259
- </inst-vendor-ssm>
260
- <inst-cond-note-ssm type="array">
261
- <inst-cond-note-ssm>condition</inst-cond-note-ssm>
262
- </inst-cond-note-ssm>
263
- <inst-clean-note-ssm type="array">
264
- <inst-clean-note-ssm>cleaning</inst-clean-note-ssm>
265
- </inst-clean-note-ssm>
266
- <inst-note-ssm type="array">
267
- <inst-note-ssm>note</inst-note-ssm>
268
- </inst-note-ssm>
269
- <inst-color-space-ssm type="array">
270
- <inst-color-space-ssm>color_space</inst-color-space-ssm>
271
- </inst-color-space-ssm>
272
- <inst-chroma-ssm type="array">
273
- <inst-chroma-ssm>chroma</inst-chroma-ssm>
274
- </inst-chroma-ssm>
275
- <condition-note-teim type="array">
276
- <condition-note-teim>condition</condition-note-teim>
277
- </condition-note-teim>
278
- <condition-note-ssm type="array">
279
- <condition-note-ssm>condition</condition-note-ssm>
280
- </condition-note-ssm>
281
- <cleaning-note-teim type="array">
282
- <cleaning-note-teim>cleaning</cleaning-note-teim>
283
- </cleaning-note-teim>
284
- <cleaning-note-ssm type="array">
285
- <cleaning-note-ssm>cleaning</cleaning-note-ssm>
286
- </cleaning-note-ssm>
287
- <location-ssm type="array">
288
- <location-ssm>location</location-ssm>
289
- </location-ssm>
290
- <date-dtsim type="array">
291
- <date-dtsim>2012-11-01T00:00:00Z</date-dtsim>
292
- </date-dtsim>
293
- <date-ssm type="array">
294
- <date-ssm>2012-11-01</date-ssm>
295
- </date-ssm>
296
- <generation-ssm type="array">
297
- <generation-ssm>generation</generation-ssm>
298
- </generation-ssm>
299
- <media-type-ssm type="array">
300
- <media-type-ssm>media_type</media-type-ssm>
301
- </media-type-ssm>
302
- <media-type-sim type="array">
303
- <media-type-sim>media_type</media-type-sim>
304
- </media-type-sim>
305
- <file-format-teim type="array">
306
- <file-format-teim>file_format</file-format-teim>
307
- </file-format-teim>
308
- <file-format-ssm type="array">
309
- <file-format-ssm>file_format</file-format-ssm>
310
- </file-format-ssm>
311
- <file-format-sim type="array">
312
- <file-format-sim>file_format</file-format-sim>
313
- </file-format-sim>
314
- <size-ssm type="array">
315
- <size-ssm>size</size-ssm>
316
- </size-ssm>
317
- <size-units-ssm type="array">
318
- <size-units-ssm>size_units</size-units-ssm>
319
- </size-units-ssm>
320
- <colors-ssm type="array">
321
- <colors-ssm>colors</colors-ssm>
322
- </colors-ssm>
323
- <duration-ssm type="array">
324
- <duration-ssm>duration</duration-ssm>
325
- </duration-ssm>
326
- <rights-summary-ssm type="array">
327
- <rights-summary-ssm>rights_summary</rights-summary-ssm>
328
- </rights-summary-ssm>
329
- <note-ssm type="array">
330
- <note-ssm>note</note-ssm>
331
- </note-ssm>
332
- <checksum-type-ssm type="array">
333
- <checksum-type-ssm>checksum_type</checksum-type-ssm>
334
- </checksum-type-ssm>
335
- <checksum-value-ssm type="array">
336
- <checksum-value-ssm>checksum_value</checksum-value-ssm>
337
- </checksum-value-ssm>
338
- <device-ssm type="array">
339
- <device-ssm>device</device-ssm>
340
- </device-ssm>
341
- <capture-soft-ssm type="array">
342
- <capture-soft-ssm>capture_soft</capture-soft-ssm>
343
- </capture-soft-ssm>
344
- <trans-soft-ssm type="array">
345
- <trans-soft-ssm>trans_soft</trans-soft-ssm>
346
- </trans-soft-ssm>
347
- <operator-ssm type="array">
348
- <operator-ssm>operator</operator-ssm>
349
- </operator-ssm>
350
- <trans-note-ssm type="array">
351
- <trans-note-ssm>trans_note</trans-note-ssm>
352
- </trans-note-ssm>
353
- <vendor-ssm type="array">
354
- <vendor-ssm>vendor</vendor-ssm>
355
- </vendor-ssm>
356
- <condition-ssm type="array">
357
- <condition-ssm>condition</condition-ssm>
358
- </condition-ssm>
359
- <cleaning-ssm type="array">
360
- <cleaning-ssm>cleaning</cleaning-ssm>
361
- </cleaning-ssm>
362
- <color-space-ssm type="array">
363
- <color-space-ssm>color_space</color-space-ssm>
364
- </color-space-ssm>
365
- <chroma-ssm type="array">
366
- <chroma-ssm>chroma</chroma-ssm>
367
- </chroma-ssm>
368
- <video-standard-ssm type="array">
369
- <video-standard-ssm>video_standard</video-standard-ssm>
370
- </video-standard-ssm>
371
- <video-encoding-ssm type="array">
372
- <video-encoding-ssm>video_encoding</video-encoding-ssm>
373
- </video-encoding-ssm>
374
- <video-bit-rate-ssm type="array">
375
- <video-bit-rate-ssm>video_bit_rate</video-bit-rate-ssm>
376
- </video-bit-rate-ssm>
377
- <video-bit-rate-units-ssm type="array">
378
- <video-bit-rate-units-ssm>video_bit_rate_units</video-bit-rate-units-ssm>
379
- </video-bit-rate-units-ssm>
380
- <frame-rate-ssm type="array">
381
- <frame-rate-ssm>frame_rate</frame-rate-ssm>
382
- </frame-rate-ssm>
383
- <frame-size-ssm type="array">
384
- <frame-size-ssm>frame_size</frame-size-ssm>
385
- </frame-size-ssm>
386
- <video-bit-depth-ssm type="array">
387
- <video-bit-depth-ssm>video_bit_depth</video-bit-depth-ssm>
388
- </video-bit-depth-ssm>
389
- <aspect-ratio-ssm type="array">
390
- <aspect-ratio-ssm>aspect_ratio</aspect-ratio-ssm>
391
- </aspect-ratio-ssm>
392
- <audio-standard-ssm type="array">
393
- <audio-standard-ssm>audio_standard</audio-standard-ssm>
394
- </audio-standard-ssm>
395
- <audio-encoding-ssm type="array">
396
- <audio-encoding-ssm>audio_encoding</audio-encoding-ssm>
397
- </audio-encoding-ssm>
398
- <audio-bit-rate-ssm type="array">
399
- <audio-bit-rate-ssm>audio_bit_rate</audio-bit-rate-ssm>
400
- </audio-bit-rate-ssm>
401
- <audio-bit-rate-units-ssm type="array">
402
- <audio-bit-rate-units-ssm>audio_bit_rate_units</audio-bit-rate-units-ssm>
403
- </audio-bit-rate-units-ssm>
404
- <audio-sample-rate-ssm type="array">
405
- <audio-sample-rate-ssm>audio_sample_rate</audio-sample-rate-ssm>
406
- </audio-sample-rate-ssm>
407
- <audio-sample-rate-units-ssm type="array">
408
- <audio-sample-rate-units-ssm>audio_sample_rate_units</audio-sample-rate-units-ssm>
409
- </audio-sample-rate-units-ssm>
410
- <audio-bit-depth-ssm type="array">
411
- <audio-bit-depth-ssm>audio_bit_depth</audio-bit-depth-ssm>
412
- </audio-bit-depth-ssm>
413
- <audio-channels-ssm type="array">
414
- <audio-channels-ssm>audio_channels</audio-channels-ssm>
415
- </audio-channels-ssm>
416
- </hash>
3
+ <test1--name-ssm type="array">
4
+ <test1--name-ssm>name</test1--name-ssm>
5
+ </test1--name-ssm>
6
+ <test1--instantiationDate-dtsim type="array">
7
+ <test1--instantiationDate-dtsim>2012-11-01T00:00:00Z</test1--instantiationDate-dtsim>
8
+ </test1--instantiationDate-dtsim>
9
+ <test1--instantiationDate-ssm type="array">
10
+ <test1--instantiationDate-ssm>2012-11-01</test1--instantiationDate-ssm>
11
+ </test1--instantiationDate-ssm>
12
+ <test1--instantiationDigital-teim type="array">
13
+ <test1--instantiationDigital-teim>file_format</test1--instantiationDigital-teim>
14
+ </test1--instantiationDigital-teim>
15
+ <test1--instantiationDigital-ssm type="array">
16
+ <test1--instantiationDigital-ssm>file_format</test1--instantiationDigital-ssm>
17
+ </test1--instantiationDigital-ssm>
18
+ <test1--instantiationDigital-sim type="array">
19
+ <test1--instantiationDigital-sim>file_format</test1--instantiationDigital-sim>
20
+ </test1--instantiationDigital-sim>
21
+ <test1--instantiationLocation-ssm type="array">
22
+ <test1--instantiationLocation-ssm>location</test1--instantiationLocation-ssm>
23
+ </test1--instantiationLocation-ssm>
24
+ <test1--instantiationGenerations-ssm type="array">
25
+ <test1--instantiationGenerations-ssm>generation</test1--instantiationGenerations-ssm>
26
+ </test1--instantiationGenerations-ssm>
27
+ <test1--instantiationFileSize-ssm type="array">
28
+ <test1--instantiationFileSize-ssm>size</test1--instantiationFileSize-ssm>
29
+ </test1--instantiationFileSize-ssm>
30
+ <test1--instantiationFileSize-units-ssm type="array">
31
+ <test1--instantiationFileSize-units-ssm>size_units</test1--instantiationFileSize-units-ssm>
32
+ </test1--instantiationFileSize-units-ssm>
33
+ <test1--instantiationFileSize-0-units-ssm type="array">
34
+ <test1--instantiationFileSize-0-units-ssm>size_units</test1--instantiationFileSize-0-units-ssm>
35
+ </test1--instantiationFileSize-0-units-ssm>
36
+ <test1--instantiationColors-ssm type="array">
37
+ <test1--instantiationColors-ssm>colors</test1--instantiationColors-ssm>
38
+ </test1--instantiationColors-ssm>
39
+ <test1--instantiationMediaType-ssm type="array">
40
+ <test1--instantiationMediaType-ssm>media_type</test1--instantiationMediaType-ssm>
41
+ </test1--instantiationMediaType-ssm>
42
+ <test1--instantiationMediaType-sim type="array">
43
+ <test1--instantiationMediaType-sim>media_type</test1--instantiationMediaType-sim>
44
+ </test1--instantiationMediaType-sim>
45
+ <test1--instantiationDuration-ssm type="array">
46
+ <test1--instantiationDuration-ssm>duration</test1--instantiationDuration-ssm>
47
+ </test1--instantiationDuration-ssm>
48
+ <test1--instantiationRights-rightsSummary-ssm type="array">
49
+ <test1--instantiationRights-rightsSummary-ssm>rights_summary</test1--instantiationRights-rightsSummary-ssm>
50
+ </test1--instantiationRights-rightsSummary-ssm>
51
+ <test1--instantiationRights-0-rightsSummary-ssm type="array">
52
+ <test1--instantiationRights-0-rightsSummary-ssm>rights_summary</test1--instantiationRights-0-rightsSummary-ssm>
53
+ </test1--instantiationRights-0-rightsSummary-ssm>
54
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackStandard-ssm type="array">
55
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackStandard-ssm>video_standard</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackStandard-ssm>
56
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackStandard-ssm>audio_standard</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackStandard-ssm>
57
+ </test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackStandard-ssm>
58
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackStandard-ssm type="array">
59
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackStandard-ssm>video_standard</test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackStandard-ssm>
60
+ </test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackStandard-ssm>
61
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackEncoding-ssm type="array">
62
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackEncoding-ssm>video_encoding</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackEncoding-ssm>
63
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackEncoding-ssm>audio_encoding</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackEncoding-ssm>
64
+ </test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackEncoding-ssm>
65
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackEncoding-ssm type="array">
66
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackEncoding-ssm>video_encoding</test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackEncoding-ssm>
67
+ </test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackEncoding-ssm>
68
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-ssm type="array">
69
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-ssm>video_bit_rate</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-ssm>
70
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-ssm>audio_bit_rate</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-ssm>
71
+ </test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-ssm>
72
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-ssm type="array">
73
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-ssm>video_bit_rate</test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-ssm>
74
+ </test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-ssm>
75
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-units-ssm type="array">
76
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-units-ssm>video_bit_rate_units</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-units-ssm>
77
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-units-ssm>audio_bit_rate_units</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-units-ssm>
78
+ </test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackDataRate-units-ssm>
79
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm type="array">
80
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>video_bit_rate_units</test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
81
+ </test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
82
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameRate-ssm type="array">
83
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameRate-ssm>frame_rate</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameRate-ssm>
84
+ </test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameRate-ssm>
85
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameRate-ssm type="array">
86
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameRate-ssm>frame_rate</test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameRate-ssm>
87
+ </test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameRate-ssm>
88
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameSize-ssm type="array">
89
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameSize-ssm>frame_size</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameSize-ssm>
90
+ </test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackFrameSize-ssm>
91
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameSize-ssm type="array">
92
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameSize-ssm>frame_size</test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameSize-ssm>
93
+ </test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackFrameSize-ssm>
94
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackBitDepth-ssm type="array">
95
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackBitDepth-ssm>video_bit_depth</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackBitDepth-ssm>
96
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackBitDepth-ssm>audio_bit_depth</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackBitDepth-ssm>
97
+ </test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackBitDepth-ssm>
98
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackBitDepth-ssm type="array">
99
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackBitDepth-ssm>video_bit_depth</test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackBitDepth-ssm>
100
+ </test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackBitDepth-ssm>
101
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackAspectRatio-ssm type="array">
102
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackAspectRatio-ssm>aspect_ratio</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackAspectRatio-ssm>
103
+ </test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackAspectRatio-ssm>
104
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackAspectRatio-ssm type="array">
105
+ <test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackAspectRatio-ssm>aspect_ratio</test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackAspectRatio-ssm>
106
+ </test1--instantiationEssenceTrack-0-essenceTrackAspectRatio-ssm>
107
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackStandard-ssm type="array">
108
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackStandard-ssm>audio_standard</test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackStandard-ssm>
109
+ </test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackStandard-ssm>
110
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackEncoding-ssm type="array">
111
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackEncoding-ssm>audio_encoding</test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackEncoding-ssm>
112
+ </test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackEncoding-ssm>
113
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-ssm type="array">
114
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-ssm>audio_bit_rate</test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-ssm>
115
+ </test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-ssm>
116
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-0-units-ssm type="array">
117
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>audio_bit_rate_units</test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
118
+ </test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
119
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackBitDepth-ssm type="array">
120
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackBitDepth-ssm>audio_bit_depth</test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackBitDepth-ssm>
121
+ </test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackBitDepth-ssm>
122
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-ssm type="array">
123
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-ssm>audio_sample_rate</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-ssm>
124
+ </test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-ssm>
125
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-ssm type="array">
126
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-ssm>audio_sample_rate</test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-ssm>
127
+ </test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-ssm>
128
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-units-ssm type="array">
129
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-units-ssm>audio_sample_rate_units</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-units-ssm>
130
+ </test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackSamplingRate-units-ssm>
131
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm type="array">
132
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm>audio_sample_rate_units</test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm>
133
+ </test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm>
134
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackAnnotation-ssm type="array">
135
+ <test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackAnnotation-ssm>audio_channels</test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackAnnotation-ssm>
136
+ </test1--instantiationEssenceTrack-essenceTrackAnnotation-ssm>
137
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackAnnotation-ssm type="array">
138
+ <test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackAnnotation-ssm>audio_channels</test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackAnnotation-ssm>
139
+ </test1--instantiationEssenceTrack-1-essenceTrackAnnotation-ssm>
140
+ <test1--video-essence-essenceTrackStandard-ssm type="array">
141
+ <test1--video-essence-essenceTrackStandard-ssm>video_standard</test1--video-essence-essenceTrackStandard-ssm>
142
+ </test1--video-essence-essenceTrackStandard-ssm>
143
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackStandard-ssm type="array">
144
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackStandard-ssm>video_standard</test1--video-essence-0-essenceTrackStandard-ssm>
145
+ </test1--video-essence-0-essenceTrackStandard-ssm>
146
+ <test1--video-essence-essenceTrackEncoding-ssm type="array">
147
+ <test1--video-essence-essenceTrackEncoding-ssm>video_encoding</test1--video-essence-essenceTrackEncoding-ssm>
148
+ </test1--video-essence-essenceTrackEncoding-ssm>
149
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm type="array">
150
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm>video_encoding</test1--video-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm>
151
+ </test1--video-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm>
152
+ <test1--video-essence-essenceTrackDataRate-ssm type="array">
153
+ <test1--video-essence-essenceTrackDataRate-ssm>video_bit_rate</test1--video-essence-essenceTrackDataRate-ssm>
154
+ </test1--video-essence-essenceTrackDataRate-ssm>
155
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm type="array">
156
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm>video_bit_rate</test1--video-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm>
157
+ </test1--video-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm>
158
+ <test1--video-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm type="array">
159
+ <test1--video-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm>video_bit_rate_units</test1--video-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm>
160
+ </test1--video-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm>
161
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm type="array">
162
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>video_bit_rate_units</test1--video-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
163
+ </test1--video-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
164
+ <test1--video-essence-essenceTrackFrameRate-ssm type="array">
165
+ <test1--video-essence-essenceTrackFrameRate-ssm>frame_rate</test1--video-essence-essenceTrackFrameRate-ssm>
166
+ </test1--video-essence-essenceTrackFrameRate-ssm>
167
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackFrameRate-ssm type="array">
168
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackFrameRate-ssm>frame_rate</test1--video-essence-0-essenceTrackFrameRate-ssm>
169
+ </test1--video-essence-0-essenceTrackFrameRate-ssm>
170
+ <test1--video-essence-essenceTrackFrameSize-ssm type="array">
171
+ <test1--video-essence-essenceTrackFrameSize-ssm>frame_size</test1--video-essence-essenceTrackFrameSize-ssm>
172
+ </test1--video-essence-essenceTrackFrameSize-ssm>
173
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackFrameSize-ssm type="array">
174
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackFrameSize-ssm>frame_size</test1--video-essence-0-essenceTrackFrameSize-ssm>
175
+ </test1--video-essence-0-essenceTrackFrameSize-ssm>
176
+ <test1--video-essence-essenceTrackBitDepth-ssm type="array">
177
+ <test1--video-essence-essenceTrackBitDepth-ssm>video_bit_depth</test1--video-essence-essenceTrackBitDepth-ssm>
178
+ </test1--video-essence-essenceTrackBitDepth-ssm>
179
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm type="array">
180
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm>video_bit_depth</test1--video-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm>
181
+ </test1--video-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm>
182
+ <test1--video-essence-essenceTrackAspectRatio-ssm type="array">
183
+ <test1--video-essence-essenceTrackAspectRatio-ssm>aspect_ratio</test1--video-essence-essenceTrackAspectRatio-ssm>
184
+ </test1--video-essence-essenceTrackAspectRatio-ssm>
185
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackAspectRatio-ssm type="array">
186
+ <test1--video-essence-0-essenceTrackAspectRatio-ssm>aspect_ratio</test1--video-essence-0-essenceTrackAspectRatio-ssm>
187
+ </test1--video-essence-0-essenceTrackAspectRatio-ssm>
188
+ <test1--audio-essence-essenceTrackStandard-ssm type="array">
189
+ <test1--audio-essence-essenceTrackStandard-ssm>audio_standard</test1--audio-essence-essenceTrackStandard-ssm>
190
+ </test1--audio-essence-essenceTrackStandard-ssm>
191
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackStandard-ssm type="array">
192
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackStandard-ssm>audio_standard</test1--audio-essence-0-essenceTrackStandard-ssm>
193
+ </test1--audio-essence-0-essenceTrackStandard-ssm>
194
+ <test1--audio-essence-essenceTrackEncoding-ssm type="array">
195
+ <test1--audio-essence-essenceTrackEncoding-ssm>audio_encoding</test1--audio-essence-essenceTrackEncoding-ssm>
196
+ </test1--audio-essence-essenceTrackEncoding-ssm>
197
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm type="array">
198
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm>audio_encoding</test1--audio-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm>
199
+ </test1--audio-essence-0-essenceTrackEncoding-ssm>
200
+ <test1--audio-essence-essenceTrackDataRate-ssm type="array">
201
+ <test1--audio-essence-essenceTrackDataRate-ssm>audio_bit_rate</test1--audio-essence-essenceTrackDataRate-ssm>
202
+ </test1--audio-essence-essenceTrackDataRate-ssm>
203
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm type="array">
204
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm>audio_bit_rate</test1--audio-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm>
205
+ </test1--audio-essence-0-essenceTrackDataRate-ssm>
206
+ <test1--audio-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm type="array">
207
+ <test1--audio-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm>audio_bit_rate_units</test1--audio-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm>
208
+ </test1--audio-essence-essenceTrackDataRate-units-ssm>
209
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm type="array">
210
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>audio_bit_rate_units</test1--audio-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
211
+ </test1--audio-essence-0-essenceTrackDataRate-0-units-ssm>
212
+ <test1--audio-essence-essenceTrackBitDepth-ssm type="array">
213
+ <test1--audio-essence-essenceTrackBitDepth-ssm>audio_bit_depth</test1--audio-essence-essenceTrackBitDepth-ssm>
214
+ </test1--audio-essence-essenceTrackBitDepth-ssm>
215
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm type="array">
216
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm>audio_bit_depth</test1--audio-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm>
217
+ </test1--audio-essence-0-essenceTrackBitDepth-ssm>
218
+ <test1--audio-essence-essenceTrackSamplingRate-ssm type="array">
219
+ <test1--audio-essence-essenceTrackSamplingRate-ssm>audio_sample_rate</test1--audio-essence-essenceTrackSamplingRate-ssm>
220
+ </test1--audio-essence-essenceTrackSamplingRate-ssm>
221
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-ssm type="array">
222
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-ssm>audio_sample_rate</test1--audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-ssm>
223
+ </test1--audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-ssm>
224
+ <test1--audio-essence-essenceTrackSamplingRate-units-ssm type="array">
225
+ <test1--audio-essence-essenceTrackSamplingRate-units-ssm>audio_sample_rate_units</test1--audio-essence-essenceTrackSamplingRate-units-ssm>
226
+ </test1--audio-essence-essenceTrackSamplingRate-units-ssm>
227
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm type="array">
228
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm>audio_sample_rate_units</test1--audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm>
229
+ </test1--audio-essence-0-essenceTrackSamplingRate-0-units-ssm>
230
+ <test1--audio-essence-essenceTrackAnnotation-ssm type="array">
231
+ <test1--audio-essence-essenceTrackAnnotation-ssm>audio_channels</test1--audio-essence-essenceTrackAnnotation-ssm>
232
+ </test1--audio-essence-essenceTrackAnnotation-ssm>
233
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackAnnotation-ssm type="array">
234
+ <test1--audio-essence-0-essenceTrackAnnotation-ssm>audio_channels</test1--audio-essence-0-essenceTrackAnnotation-ssm>
235
+ </test1--audio-essence-0-essenceTrackAnnotation-ssm>
236
+ <test1--inst-chksum-type-ssm type="array">
237
+ <test1--inst-chksum-type-ssm>checksum_type</test1--inst-chksum-type-ssm>
238
+ </test1--inst-chksum-type-ssm>
239
+ <test1--inst-chksum-value-ssm type="array">
240
+ <test1--inst-chksum-value-ssm>checksum_value</test1--inst-chksum-value-ssm>
241
+ </test1--inst-chksum-value-ssm>
242
+ <test1--inst-device-ssm type="array">
243
+ <test1--inst-device-ssm>device</test1--inst-device-ssm>
244
+ </test1--inst-device-ssm>
245
+ <test1--inst-capture-soft-ssm type="array">
246
+ <test1--inst-capture-soft-ssm>capture_soft</test1--inst-capture-soft-ssm>
247
+ </test1--inst-capture-soft-ssm>
248
+ <test1--inst-trans-soft-ssm type="array">
249
+ <test1--inst-trans-soft-ssm>trans_soft</test1--inst-trans-soft-ssm>
250
+ </test1--inst-trans-soft-ssm>
251
+ <test1--inst-operator-ssm type="array">
252
+ <test1--inst-operator-ssm>operator</test1--inst-operator-ssm>
253
+ </test1--inst-operator-ssm>
254
+ <test1--inst-trans-note-ssm type="array">
255
+ <test1--inst-trans-note-ssm>trans_note</test1--inst-trans-note-ssm>
256
+ </test1--inst-trans-note-ssm>
257
+ <test1--inst-vendor-ssm type="array">
258
+ <test1--inst-vendor-ssm>vendor</test1--inst-vendor-ssm>
259
+ </test1--inst-vendor-ssm>
260
+ <test1--inst-cond-note-ssm type="array">
261
+ <test1--inst-cond-note-ssm>condition</test1--inst-cond-note-ssm>
262
+ </test1--inst-cond-note-ssm>
263
+ <test1--inst-clean-note-ssm type="array">
264
+ <test1--inst-clean-note-ssm>cleaning</test1--inst-clean-note-ssm>
265
+ </test1--inst-clean-note-ssm>
266
+ <test1--inst-note-ssm type="array">
267
+ <test1--inst-note-ssm>note</test1--inst-note-ssm>
268
+ </test1--inst-note-ssm>
269
+ <test1--inst-color-space-ssm type="array">
270
+ <test1--inst-color-space-ssm>color_space</test1--inst-color-space-ssm>
271
+ </test1--inst-color-space-ssm>
272
+ <test1--inst-chroma-ssm type="array">
273
+ <test1--inst-chroma-ssm>chroma</test1--inst-chroma-ssm>
274
+ </test1--inst-chroma-ssm>
275
+ <test1--condition-note-teim type="array">
276
+ <test1--condition-note-teim>condition</test1--condition-note-teim>
277
+ </test1--condition-note-teim>
278
+ <test1--condition-note-ssm type="array">
279
+ <test1--condition-note-ssm>condition</test1--condition-note-ssm>
280
+ </test1--condition-note-ssm>
281
+ <test1--cleaning-note-teim type="array">
282
+ <test1--cleaning-note-teim>cleaning</test1--cleaning-note-teim>
283
+ </test1--cleaning-note-teim>
284
+ <test1--cleaning-note-ssm type="array">
285
+ <test1--cleaning-note-ssm>cleaning</test1--cleaning-note-ssm>
286
+ </test1--cleaning-note-ssm>
287
+ <test1--location-ssm type="array">
288
+ <test1--location-ssm>location</test1--location-ssm>
289
+ </test1--location-ssm>
290
+ <test1--date-dtsim type="array">
291
+ <test1--date-dtsim>2012-11-01T00:00:00Z</test1--date-dtsim>
292
+ </test1--date-dtsim>
293
+ <test1--date-ssm type="array">
294
+ <test1--date-ssm>2012-11-01</test1--date-ssm>
295
+ </test1--date-ssm>
296
+ <test1--generation-ssm type="array">
297
+ <test1--generation-ssm>generation</test1--generation-ssm>
298
+ </test1--generation-ssm>
299
+ <test1--media-type-ssm type="array">
300
+ <test1--media-type-ssm>media_type</test1--media-type-ssm>
301
+ </test1--media-type-ssm>
302
+ <test1--media-type-sim type="array">
303
+ <test1--media-type-sim>media_type</test1--media-type-sim>
304
+ </test1--media-type-sim>
305
+ <test1--file-format-teim type="array">
306
+ <test1--file-format-teim>file_format</test1--file-format-teim>
307
+ </test1--file-format-teim>
308
+ <test1--file-format-ssm type="array">
309
+ <test1--file-format-ssm>file_format</test1--file-format-ssm>
310
+ </test1--file-format-ssm>
311
+ <test1--file-format-sim type="array">
312
+ <test1--file-format-sim>file_format</test1--file-format-sim>
313
+ </test1--file-format-sim>
314
+ <test1--size-ssm type="array">
315
+ <test1--size-ssm>size</test1--size-ssm>
316
+ </test1--size-ssm>
317
+ <test1--size-units-ssm type="array">
318
+ <test1--size-units-ssm>size_units</test1--size-units-ssm>
319
+ </test1--size-units-ssm>
320
+ <test1--colors-ssm type="array">
321
+ <test1--colors-ssm>colors</test1--colors-ssm>
322
+ </test1--colors-ssm>
323
+ <test1--duration-ssm type="array">
324
+ <test1--duration-ssm>duration</test1--duration-ssm>
325
+ </test1--duration-ssm>
326
+ <test1--rights-summary-ssm type="array">
327
+ <test1--rights-summary-ssm>rights_summary</test1--rights-summary-ssm>
328
+ </test1--rights-summary-ssm>
329
+ <test1--note-ssm type="array">
330
+ <test1--note-ssm>note</test1--note-ssm>
331
+ </test1--note-ssm>
332
+ <test1--checksum-type-ssm type="array">
333
+ <test1--checksum-type-ssm>checksum_type</test1--checksum-type-ssm>
334
+ </test1--checksum-type-ssm>
335
+ <test1--checksum-value-ssm type="array">
336
+ <test1--checksum-value-ssm>checksum_value</test1--checksum-value-ssm>
337
+ </test1--checksum-value-ssm>
338
+ <test1--device-ssm type="array">
339
+ <test1--device-ssm>device</test1--device-ssm>
340
+ </test1--device-ssm>
341
+ <test1--capture-soft-ssm type="array">
342
+ <test1--capture-soft-ssm>capture_soft</test1--capture-soft-ssm>
343
+ </test1--capture-soft-ssm>
344
+ <test1--trans-soft-ssm type="array">
345
+ <test1--trans-soft-ssm>trans_soft</test1--trans-soft-ssm>
346
+ </test1--trans-soft-ssm>
347
+ <test1--operator-ssm type="array">
348
+ <test1--operator-ssm>operator</test1--operator-ssm>
349
+ </test1--operator-ssm>
350
+ <test1--trans-note-ssm type="array">
351
+ <test1--trans-note-ssm>trans_note</test1--trans-note-ssm>
352
+ </test1--trans-note-ssm>
353
+ <test1--vendor-ssm type="array">
354
+ <test1--vendor-ssm>vendor</test1--vendor-ssm>
355
+ </test1--vendor-ssm>
356
+ <test1--condition-ssm type="array">
357
+ <test1--condition-ssm>condition</test1--condition-ssm>
358
+ </test1--condition-ssm>
359
+ <test1--cleaning-ssm type="array">
360
+ <test1--cleaning-ssm>cleaning</test1--cleaning-ssm>
361
+ </test1--cleaning-ssm>
362
+ <test1--color-space-ssm type="array">
363
+ <test1--color-space-ssm>color_space</test1--color-space-ssm>
364
+ </test1--color-space-ssm>
365
+ <test1--chroma-ssm type="array">
366
+ <test1--chroma-ssm>chroma</test1--chroma-ssm>
367
+ </test1--chroma-ssm>
368
+ <test1--video-standard-ssm type="array">
369
+ <test1--video-standard-ssm>video_standard</test1--video-standard-ssm>
370
+ </test1--video-standard-ssm>
371
+ <test1--video-encoding-ssm type="array">
372
+ <test1--video-encoding-ssm>video_encoding</test1--video-encoding-ssm>
373
+ </test1--video-encoding-ssm>
374
+ <test1--video-bit-rate-ssm type="array">
375
+ <test1--video-bit-rate-ssm>video_bit_rate</test1--video-bit-rate-ssm>
376
+ </test1--video-bit-rate-ssm>
377
+ <test1--video-bit-rate-units-ssm type="array">
378
+ <test1--video-bit-rate-units-ssm>video_bit_rate_units</test1--video-bit-rate-units-ssm>
379
+ </test1--video-bit-rate-units-ssm>
380
+ <test1--frame-rate-ssm type="array">
381
+ <test1--frame-rate-ssm>frame_rate</test1--frame-rate-ssm>
382
+ </test1--frame-rate-ssm>
383
+ <test1--frame-size-ssm type="array">
384
+ <test1--frame-size-ssm>frame_size</test1--frame-size-ssm>
385
+ </test1--frame-size-ssm>
386
+ <test1--video-bit-depth-ssm type="array">
387
+ <test1--video-bit-depth-ssm>video_bit_depth</test1--video-bit-depth-ssm>
388
+ </test1--video-bit-depth-ssm>
389
+ <test1--aspect-ratio-ssm type="array">
390
+ <test1--aspect-ratio-ssm>aspect_ratio</test1--aspect-ratio-ssm>
391
+ </test1--aspect-ratio-ssm>
392
+ <test1--audio-standard-ssm type="array">
393
+ <test1--audio-standard-ssm>audio_standard</test1--audio-standard-ssm>
394
+ </test1--audio-standard-ssm>
395
+ <test1--audio-encoding-ssm type="array">
396
+ <test1--audio-encoding-ssm>audio_encoding</test1--audio-encoding-ssm>
397
+ </test1--audio-encoding-ssm>
398
+ <test1--audio-bit-rate-ssm type="array">
399
+ <test1--audio-bit-rate-ssm>audio_bit_rate</test1--audio-bit-rate-ssm>
400
+ </test1--audio-bit-rate-ssm>
401
+ <test1--audio-bit-rate-units-ssm type="array">
402
+ <test1--audio-bit-rate-units-ssm>audio_bit_rate_units</test1--audio-bit-rate-units-ssm>
403
+ </test1--audio-bit-rate-units-ssm>
404
+ <test1--audio-sample-rate-ssm type="array">
405
+ <test1--audio-sample-rate-ssm>audio_sample_rate</test1--audio-sample-rate-ssm>
406
+ </test1--audio-sample-rate-ssm>
407
+ <test1--audio-sample-rate-units-ssm type="array">
408
+ <test1--audio-sample-rate-units-ssm>audio_sample_rate_units</test1--audio-sample-rate-units-ssm>
409
+ </test1--audio-sample-rate-units-ssm>
410
+ <test1--audio-bit-depth-ssm type="array">
411
+ <test1--audio-bit-depth-ssm>audio_bit_depth</test1--audio-bit-depth-ssm>
412
+ </test1--audio-bit-depth-ssm>
413
+ <test1--audio-channels-ssm type="array">
414
+ <test1--audio-channels-ssm>audio_channels</test1--audio-channels-ssm>
415
+ </test1--audio-channels-ssm>
416
+ </hash>