hobo_fields 2.1.0.pre3 → 2.1.0.pre4

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (3) hide show
  1. data/VERSION +1 -1
  2. metadata +29 -19
  3. checksums.yaml +0 -15
data/VERSION CHANGED
@@ -1 +1 @@
1
- 2.1.0.pre3
1
+ 2.1.0.pre4
metadata CHANGED
@@ -1,71 +1,80 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: hobo_fields
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 2.1.0.pre3
4
+ version: 2.1.0.pre4
5
+ prerelease: 6
5
6
  platform: ruby
6
7
  authors:
7
8
  - Tom Locke
8
9
  autorequire:
9
10
  bindir: bin
10
11
  cert_chain: []
11
- date: 2013-12-22 00:00:00.000000000 Z
12
+ date: 2013-12-29 00:00:00.000000000 Z
12
13
  dependencies:
13
14
  - !ruby/object:Gem::Dependency
15
+ type: :runtime
16
+ name: hobo_support
17
+ prerelease: false
14
18
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
19
+ none: false
15
20
  requirements:
16
21
  - - '='
17
22
  - !ruby/object:Gem::Version
18
- version: 2.1.0.pre3
19
- name: hobo_support
20
- type: :runtime
23
+ version: 2.1.0.pre4
21
24
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
25
+ none: false
22
26
  requirements:
23
27
  - - '='
24
28
  - !ruby/object:Gem::Version
25
- version: 2.1.0.pre3
26
- prerelease: false
29
+ version: 2.1.0.pre4
27
30
  - !ruby/object:Gem::Dependency
31
+ type: :development
32
+ name: rubydoctest
33
+ prerelease: false
28
34
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
35
+ none: false
29
36
  requirements:
30
37
  - - ! '>='
31
38
  - !ruby/object:Gem::Version
32
39
  version: '0'
33
- name: rubydoctest
34
- type: :development
35
40
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
41
+ none: false
36
42
  requirements:
37
43
  - - ! '>='
38
44
  - !ruby/object:Gem::Version
39
45
  version: '0'
40
- prerelease: false
41
46
  - !ruby/object:Gem::Dependency
47
+ type: :development
48
+ name: RedCloth
49
+ prerelease: false
42
50
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
51
+ none: false
43
52
  requirements:
44
53
  - - ! '>='
45
54
  - !ruby/object:Gem::Version
46
55
  version: '0'
47
- name: RedCloth
48
- type: :development
49
56
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
57
+ none: false
50
58
  requirements:
51
59
  - - ! '>='
52
60
  - !ruby/object:Gem::Version
53
61
  version: '0'
54
- prerelease: false
55
62
  - !ruby/object:Gem::Dependency
63
+ type: :development
64
+ name: kramdown
65
+ prerelease: false
56
66
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
67
+ none: false
57
68
  requirements:
58
69
  - - ! '>='
59
70
  - !ruby/object:Gem::Version
60
71
  version: '0'
61
- name: kramdown
62
- type: :development
63
72
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
73
+ none: false
64
74
  requirements:
65
75
  - - ! '>='
66
76
  - !ruby/object:Gem::Version
67
77
  version: '0'
68
- prerelease: false
69
78
  description: Rich field types and migration generator for Rails
70
79
  email: tom@tomlocke.com
71
80
  executables:
@@ -119,27 +128,28 @@ files:
119
128
  - test_responses.txt
120
129
  homepage: http://hobocentral.net
121
130
  licenses: []
122
- metadata: {}
123
131
  post_install_message:
124
132
  rdoc_options:
125
133
  - --charset=UTF-8
126
134
  require_paths:
127
135
  - lib
128
136
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
137
+ none: false
129
138
  requirements:
130
139
  - - ! '>='
131
140
  - !ruby/object:Gem::Version
132
141
  version: '0'
133
142
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
143
+ none: false
134
144
  requirements:
135
145
  - - ! '>='
136
146
  - !ruby/object:Gem::Version
137
147
  version: 1.3.6
138
148
  requirements: []
139
149
  rubyforge_project: hobo
140
- rubygems_version: 2.0.6
150
+ rubygems_version: 1.8.25
141
151
  signing_key:
142
- specification_version: 4
152
+ specification_version: 3
143
153
  summary: Rich field types and migration generator for Rails
144
154
  test_files: []
145
155
  has_rdoc:
checksums.yaml DELETED
@@ -1,15 +0,0 @@
1
- ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- YWY1NTRhZmY5NGM1ODlmMzQ1MjdmOGViNWU1MmY4NWFiOWVjNzZjMA==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- YTI0OWMyZjAzNWUxNjEwMTdhNzg3NWI3NTc5ZTMyZWEwMTNjOTEwMw==
7
- !binary "U0hBNTEy":
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- MmQ1YmE5ZDA5ZTVkODM3ZTk2ZmM5N2IwYTYxZDFhN2M3ZTRkMGI5NzI1NWE0
10
- ZDMwMzE1YjIxNjk1ZGVhN2I2ZTY4YTg0NTc3NmU5YzI2Yjc1YjhiNTUwNWRh
11
- MGMxNWZhOTgxMGJiOTA2ZGU5MTgyMGI3NGY0M2Y4Y2M2YzE4MWE=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- Y2Q2MzRjYTU3YTg1OTNlMzNmNDM0MmFiYmJiZGIyMGU1NTdiYTE3NzZkNDRh
14
- MzY2YTUxNjQzZGFlMzZjNmE4YjU3MTZjOWI4MmE4ZGE4MDE4OGI3ZmQzZTZi
15
- MWZkMzk2YzFlNGRlMDkxYzM4OGU5MTc5MGJlYzNhYTcwNGRmYzE=