hobo_fields 2.1.0.pre2 → 2.1.0.pre3

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (3) hide show
  1. checksums.yaml +14 -6
  2. data/VERSION +1 -1
  3. metadata +22 -21
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,15 @@
1
1
  ---
2
- SHA1:
3
- metadata.gz: cb839377ef236c1ff0cc3ecf9d3a5facbbba1d1d
4
- data.tar.gz: 1840af2bbd3a7bbb6ac7db0d268e965adce445af
5
- SHA512:
6
- metadata.gz: 9ec3a4fcd28a3015f2230f28cd9df3488334bfef4ac15a60e63c75572396e2f9148f2fe4811fdd696f5fbad2f45e14f3a2f7ead6c4ecdb57260fa81cb75e84eb
7
- data.tar.gz: 7ca8f87cdce954889b4f5ebee614730cf03f4ef7ee0373634f90f2f3e498f072c4d2f80c7b974b87230af9ef1750f3f66f936d635dc63b2e302d169027d88978
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ YWY1NTRhZmY5NGM1ODlmMzQ1MjdmOGViNWU1MmY4NWFiOWVjNzZjMA==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ YTI0OWMyZjAzNWUxNjEwMTdhNzg3NWI3NTc5ZTMyZWEwMTNjOTEwMw==
7
+ !binary "U0hBNTEy":
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ MmQ1YmE5ZDA5ZTVkODM3ZTk2ZmM5N2IwYTYxZDFhN2M3ZTRkMGI5NzI1NWE0
10
+ ZDMwMzE1YjIxNjk1ZGVhN2I2ZTY4YTg0NTc3NmU5YzI2Yjc1YjhiNTUwNWRh
11
+ MGMxNWZhOTgxMGJiOTA2ZGU5MTgyMGI3NGY0M2Y4Y2M2YzE4MWE=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ Y2Q2MzRjYTU3YTg1OTNlMzNmNDM0MmFiYmJiZGIyMGU1NTdiYTE3NzZkNDRh
14
+ MzY2YTUxNjQzZGFlMzZjNmE4YjU3MTZjOWI4MmE4ZGE4MDE4OGI3ZmQzZTZi
15
+ MWZkMzk2YzFlNGRlMDkxYzM4OGU5MTc5MGJlYzNhYTcwNGRmYzE=
data/VERSION CHANGED
@@ -1 +1 @@
1
- 2.1.0.pre2
1
+ 2.1.0.pre3
metadata CHANGED
@@ -1,71 +1,71 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: hobo_fields
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 2.1.0.pre2
4
+ version: 2.1.0.pre3
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Tom Locke
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-12-19 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-12-22 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
- name: hobo_support
15
14
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
15
  requirements:
17
16
  - - '='
18
17
  - !ruby/object:Gem::Version
19
- version: 2.1.0.pre2
18
+ version: 2.1.0.pre3
19
+ name: hobo_support
20
20
  type: :runtime
21
- prerelease: false
22
21
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
22
  requirements:
24
23
  - - '='
25
24
  - !ruby/object:Gem::Version
26
- version: 2.1.0.pre2
25
+ version: 2.1.0.pre3
26
+ prerelease: false
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
- name: rubydoctest
29
28
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
29
  requirements:
31
- - - '>='
30
+ - - ! '>='
32
31
  - !ruby/object:Gem::Version
33
32
  version: '0'
33
+ name: rubydoctest
34
34
  type: :development
35
- prerelease: false
36
35
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
36
  requirements:
38
- - - '>='
37
+ - - ! '>='
39
38
  - !ruby/object:Gem::Version
40
39
  version: '0'
40
+ prerelease: false
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
- name: RedCloth
43
42
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
43
  requirements:
45
- - - '>='
44
+ - - ! '>='
46
45
  - !ruby/object:Gem::Version
47
46
  version: '0'
47
+ name: RedCloth
48
48
  type: :development
49
- prerelease: false
50
49
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
50
  requirements:
52
- - - '>='
51
+ - - ! '>='
53
52
  - !ruby/object:Gem::Version
54
53
  version: '0'
54
+ prerelease: false
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
- name: kramdown
57
56
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
57
  requirements:
59
- - - '>='
58
+ - - ! '>='
60
59
  - !ruby/object:Gem::Version
61
60
  version: '0'
61
+ name: kramdown
62
62
  type: :development
63
- prerelease: false
64
63
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
64
  requirements:
66
- - - '>='
65
+ - - ! '>='
67
66
  - !ruby/object:Gem::Version
68
67
  version: '0'
68
+ prerelease: false
69
69
  description: Rich field types and migration generator for Rails
70
70
  email: tom@tomlocke.com
71
71
  executables:
@@ -127,18 +127,19 @@ require_paths:
127
127
  - lib
128
128
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
129
129
  requirements:
130
- - - '>='
130
+ - - ! '>='
131
131
  - !ruby/object:Gem::Version
132
132
  version: '0'
133
133
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
134
134
  requirements:
135
- - - '>='
135
+ - - ! '>='
136
136
  - !ruby/object:Gem::Version
137
137
  version: 1.3.6
138
138
  requirements: []
139
139
  rubyforge_project: hobo
140
- rubygems_version: 2.1.11
140
+ rubygems_version: 2.0.6
141
141
  signing_key:
142
142
  specification_version: 4
143
143
  summary: Rich field types and migration generator for Rails
144
144
  test_files: []
145
+ has_rdoc: