hello_ads 0.0.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (3) hide show
  1. checksums.yaml +15 -0
  2. data/lib/hello_ads.rb +5 -0
  3. metadata +47 -0
checksums.yaml ADDED
@@ -0,0 +1,15 @@
1
+ ---
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ MGVjM2U0MTBlMmVlMzkwNGQwZWI5YzE2YTVlMzM5NGFlMzYxZDdkZg==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ NzI4MWRhN2NkZWM0ZDIyYTI0ZjhkOTA3NDZlNTA4NWQxYzg2NGYyMw==
7
+ SHA512:
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ MWY5YTZhYmJmZTZiZjM4ZWJlYWJjZTVjYjdiNmFkMDNiMWYzODE4NWIzMzgw
10
+ Yzc1OWUxY2E4MDVhNDkzMTg5YTI1ZDYwMGQwY2NlNWQwZWM4YmE4MmE5N2Ni
11
+ MDdiODUxMzBkMzkyN2VmMmU4NDc2NWM1OGM1MWRiOTBlOWM2Y2Y=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ ODMxYjA1Y2NlZTA0ZWU3YjZlMGEzYzM2MjRiNmExZjk0NDQ2ZmI1MGI1MWIw
14
+ ZGM4Njc2ZGU2NGQ4YjdkYzdiNWUxYWM1N2I0ZjdlZGI4NGU0OTdkZDMyNjcw
15
+ ZmQ0MTdhNjQ2NGQ2OGU4YWY3NzAyZTBmNThkODg5NjliYjNlNzA=
data/lib/hello_ads.rb ADDED
@@ -0,0 +1,5 @@
1
+ class HelloAds
2
+ def self.hi
3
+ puts "Hello Mr Ads!"
4
+ end
5
+ end
metadata ADDED
@@ -0,0 +1,47 @@
1
+ --- !ruby/object:Gem::Specification
2
+ name: hello_ads
3
+ version: !ruby/object:Gem::Version
4
+ version: 0.0.0
5
+ platform: ruby
6
+ authors:
7
+ - Nick Quaranto
8
+ - Ads lyw
9
+ autorequire:
10
+ bindir: bin
11
+ cert_chain: []
12
+ date: 2014-12-04 00:00:00.000000000 Z
13
+ dependencies: []
14
+ description: A simple hello world gem
15
+ email:
16
+ - nick@quaran.to
17
+ - adslyw@gmail.com
18
+ executables: []
19
+ extensions: []
20
+ extra_rdoc_files: []
21
+ files:
22
+ - lib/hello_ads.rb
23
+ homepage: http://rubygems.org/gems/hello_ads
24
+ licenses:
25
+ - MIT
26
+ metadata: {}
27
+ post_install_message:
28
+ rdoc_options: []
29
+ require_paths:
30
+ - lib
31
+ required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
32
+ requirements:
33
+ - - ! '>='
34
+ - !ruby/object:Gem::Version
35
+ version: '0'
36
+ required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
37
+ requirements:
38
+ - - ! '>='
39
+ - !ruby/object:Gem::Version
40
+ version: '0'
41
+ requirements: []
42
+ rubyforge_project:
43
+ rubygems_version: 2.4.2
44
+ signing_key:
45
+ specification_version: 4
46
+ summary: Hello to Mr Ads!
47
+ test_files: []