gorillib-model 0.0.1 → 0.0.3

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
@@ -0,0 +1,15 @@
1
+ ---
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ ZTYyNzE2YWNmMzhiZGRiZGJiOWFmODEyMjI3ZDUzOGQ0ZGQ1MGQyZA==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ ZGNkMTUwZDc4NWFjMDI0YzRkZjFiODY4YTQyMzliYTE0OGE1ZGQwNw==
7
+ SHA512:
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ OTRkMjE5YzVkYzcwYjJkNGM3MTg2Njc3Mjc2MDMxMTY4YjU0YjRiM2IyOTMw
10
+ MzgwNmJiYjY1MTMyZDJiZmFiM2U2NjgwN2RhOWM2YTEyMmZkODcwMTJiYTUz
11
+ NmY1MzJhZjkwNzVjYjZhMjEzOGI3M2RjZmYyZmQ0YTM1NjJjNmQ=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ YmJmOWZjZGM4ZjM4Njk3OGMwZThmN2E2OTI4NTA4ZTUyODU3ZDRlYTQwN2Zh
14
+ OTc4NDZlN2Q2ZDdmMDMyM2I4N2ZmNTEyZjFkY2VkMGI2NWJmMjNjMjI2Yzdh
15
+ YTgzNmY5Yzk1ZjI5NzIyOGM3NDQzYmZhM2ExMWJiYTI1ODdmMTg=
data/.gitignore CHANGED
@@ -1,4 +1,5 @@
1
1
  .yardoc
2
2
  Gemfile.lock
3
3
  coverage/
4
- doc/
4
+ doc/
5
+ pkg/
@@ -19,7 +19,7 @@ Gem::Specification.new do |gem|
19
19
  gem.test_files = gem.files.grep(/^spec/)
20
20
  gem.require_paths = %w[ lib ]
21
21
 
22
- gem.add_development_dependency('bundler', '~> 1.6.3')
22
+ gem.add_development_dependency('bundler', '~> 1.7.0')
23
23
 
24
24
  gem.add_dependency('multi_json', '~> 1.10.1')
25
25
  gem.add_dependency('activesupport', '~> 4.1.4')
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  module Gorillib
2
2
  module Model
3
- VERSION = '0.0.1'
3
+ VERSION = '0.0.3'
4
4
  end
5
5
  end
metadata CHANGED
@@ -1,36 +1,32 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: gorillib-model
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.0.1
5
- prerelease:
4
+ version: 0.0.3
6
5
  platform: ruby
7
6
  authors:
8
7
  - Infochimps
9
8
  autorequire:
10
9
  bindir: bin
11
10
  cert_chain: []
12
- date: 2014-08-11 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-09-23 00:00:00.000000000 Z
13
12
  dependencies:
14
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
15
14
  name: bundler
16
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
17
- none: false
18
16
  requirements:
19
17
  - - ~>
20
18
  - !ruby/object:Gem::Version
21
- version: 1.6.3
19
+ version: 1.7.0
22
20
  type: :development
23
21
  prerelease: false
24
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
25
- none: false
26
23
  requirements:
27
24
  - - ~>
28
25
  - !ruby/object:Gem::Version
29
- version: 1.6.3
26
+ version: 1.7.0
30
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
31
28
  name: multi_json
32
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
33
- none: false
34
30
  requirements:
35
31
  - - ~>
36
32
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -38,7 +34,6 @@ dependencies:
38
34
  type: :runtime
39
35
  prerelease: false
40
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
41
- none: false
42
37
  requirements:
43
38
  - - ~>
44
39
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -46,7 +41,6 @@ dependencies:
46
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
47
42
  name: activesupport
48
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
49
- none: false
50
44
  requirements:
51
45
  - - ~>
52
46
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -54,7 +48,6 @@ dependencies:
54
48
  type: :runtime
55
49
  prerelease: false
56
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
57
- none: false
58
51
  requirements:
59
52
  - - ~>
60
53
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -62,7 +55,6 @@ dependencies:
62
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
63
56
  name: addressable
64
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
65
- none: false
66
58
  requirements:
67
59
  - - ~>
68
60
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -70,7 +62,6 @@ dependencies:
70
62
  type: :runtime
71
63
  prerelease: false
72
64
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
73
- none: false
74
65
  requirements:
75
66
  - - ~>
76
67
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -83,6 +74,7 @@ extra_rdoc_files: []
83
74
  files:
84
75
  - .gitignore
85
76
  - Gemfile
77
+ - Gemfile.lock
86
78
  - README.md
87
79
  - Rakefile
88
80
  - gorillib-model.gemspec
@@ -139,33 +131,26 @@ files:
139
131
  homepage: https://github.com/infochimps-labs/weavr.git
140
132
  licenses:
141
133
  - Apache 2.0
134
+ metadata: {}
142
135
  post_install_message:
143
136
  rdoc_options: []
144
137
  require_paths:
145
138
  - lib
146
139
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
147
- none: false
148
140
  requirements:
149
141
  - - ! '>='
150
142
  - !ruby/object:Gem::Version
151
143
  version: '0'
152
- segments:
153
- - 0
154
- hash: -2686585051703152490
155
144
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
156
- none: false
157
145
  requirements:
158
146
  - - ! '>='
159
147
  - !ruby/object:Gem::Version
160
148
  version: '0'
161
- segments:
162
- - 0
163
- hash: -2686585051703152490
164
149
  requirements: []
165
150
  rubyforge_project:
166
- rubygems_version: 1.8.23
151
+ rubygems_version: 2.4.1
167
152
  signing_key:
168
- specification_version: 3
153
+ specification_version: 4
169
154
  summary: Fully-featured Ruby model library
170
155
  test_files:
171
156
  - spec/builder_spec.rb