gitable 0.3.0 → 0.3.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- MzE0ZTY2Yjc1ZTI4MmU0N2VkMmZkNTQ3ODBlM2UzYWE5NjY3ZDhlOQ==
4
+ MDAyYWRhZmQ4YmE3ZTY5YWNlOTI0YWI1NjhiYTg3NWUxNWIyZjc0Zg==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- OGY2ZDZjZTk3OTNiMDU2MDdkNjNiZTgwNDY3MjVkY2M5MzVjNjg2ZA==
6
+ NTlkZWEyMGYyMTMzZmUyNWNjY2FhMzg5NDU2ZTM0OTlmMmViYmJiYg==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NzI3MmM5ZjkyNGRkZDA1N2YwMGE5OThjZmE1MDBlN2E3MDVkM2Q0MjJjNWI1
10
- MWUzY2U5YTI4OTUyYWMzY2UzNjM2NTQxN2RmNDg0MTUzNWQ5M2NiMzc4M2I2
11
- YmE4YWZhODRiNjVkOGZjNzBjZmFkNWJjOTc1ODk0MDVkMTRiODU=
9
+ ZDRlMzdlOGJjYWU4ZGJiNjY5NTFjMzdhNTViYjZmZDlkNzBhODJjYzhhMDA3
10
+ NTI3NWMxZTJmNGQxNGFhMzUzOTRkNTY0ZGMxN2VkZmU4ZjIzOTJmMjRjN2Yx
11
+ NWY2ZDFjZDE5M2U3ZmFiNTJlNWFkYTQyZDY3NzVjNDk1ZGM3NWI=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- Y2ZmNjhiZDllODY0NjZmM2E4NjM5ZGMwYWVjYWQxMmM2NmI0MmMwNDRkMjA0
14
- ODBhYzljNmJiZjBhZGE3ZGNkZGMyNTA5YTNmNzU0NWJmZjFlZGEwNmM5OTQ4
15
- YWU1MTJjZGJkZDIyODg2YjA1NzFlMWYxMzZmZjQ2OThmYTRmNjY=
13
+ OGJhNjcwNDk3Mjg2MjE4NWM0NzAyMGFiZWJlMzg3YzI0OWJjZTYxMDg3NTdk
14
+ YzQ3MzU3MjZlZWQwMzYxNWZjM2UwM2E2Zjg3MTYwZjJiOWRiNmJlMDhiOTkx
15
+ OWQ5Y2NiMWRmZDA2OTFhNDcyZWZkYmYyMTJhMGU2NjkzY2YyNzg=
@@ -1,11 +1,6 @@
1
1
  language: ruby
2
2
  rvm:
3
- - 1.8.7
4
- - 1.9.2
5
3
  - 1.9.3
4
+ - 2.0.0
6
5
  - jruby
7
- - rbx-18mode
8
6
  - rbx-19mode
9
- - ruby-head
10
- - ree
11
- bundler_args: --without rcov
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  # -*- encoding: utf-8 -*-
2
2
  Gem::Specification.new do |s|
3
3
  s.name = "gitable"
4
- s.version = "0.3.0"
4
+ s.version = "0.3.1"
5
5
  s.authors = ["Martin Emde"]
6
6
  s.email = ["martin.emde@gmail.com"]
7
7
  s.homepage = "http://github.org/martinemde/gitable"
@@ -8,7 +8,7 @@ module Gitable
8
8
  # Deprecated: This serves no purpose. You might as well just parse the URI.
9
9
  def self.scp?(uri)
10
10
  $stderr.puts "DEPRECATED: Gitable::ScpURI.scp?. You're better off parsing the URI and checking #scp?."
11
- parse(uri).scp?
11
+ Gitable::URI.parse(uri).scp?
12
12
  end
13
13
 
14
14
  ##
@@ -184,7 +184,8 @@ module Gitable
184
184
  #
185
185
  # @return [Boolean] true if the URI probably indicates the same repository.
186
186
  def equivalent?(other_uri)
187
- other = Gitable::URI.parse(other_uri)
187
+ other = Gitable::URI.parse_when_valid(other_uri)
188
+ return false unless other
188
189
 
189
190
  same_host = normalized_host.to_s == other.normalized_host.to_s
190
191
 
@@ -199,8 +200,6 @@ module Gitable
199
200
  # if the path is absolute, we can assume it's the same for all users (so the user doesn't have to match).
200
201
  same_host && same_path && (path =~ %r#^/# || same_user)
201
202
  end
202
- rescue Gitable::URI::InvalidURIError
203
- false
204
203
  end
205
204
 
206
205
  # Dun da dun da dun, Inspector Gadget.
@@ -79,9 +79,25 @@ describe Gitable::URI do
79
79
  expect(Gitable::URI.parse(nil)).to be_nil
80
80
  end
81
81
 
82
- it "returns the same uri when passed a Gitable::URI" do
82
+ it "returns a Gitable::URI when passed a URI" do
83
+ stdlib_uri = URI.parse(@uri)
84
+ gitable = Gitable::URI.parse(stdlib_uri)
85
+ expect(gitable).to be_a_kind_of(Gitable::URI)
86
+ expect(gitable.to_s).to eq(stdlib_uri.to_s)
87
+ end
88
+
89
+ it "returns a Gitable::URI when passed an Addressable::URI" do
90
+ addr_uri = Addressable::URI.parse(@uri)
91
+ gitable = Gitable::URI.parse(addr_uri)
92
+ expect(gitable).to be_a_kind_of(Gitable::URI)
93
+ expect(gitable.to_s).to eq(addr_uri.to_s)
94
+ end
95
+
96
+ it "returns a duplicate of the uri when passed a Gitable::URI" do
83
97
  gitable = Gitable::URI.parse(@uri)
84
- expect(Gitable::URI.parse(gitable)).to eq(gitable)
98
+ parsed = Gitable::URI.parse(gitable)
99
+ expect(parsed).to eq(gitable)
100
+ expect(parsed).to_not eq(gitable.object_id)
85
101
  end
86
102
 
87
103
  it "raises a TypeError on bad type" do
@@ -111,6 +127,10 @@ describe Gitable::URI do
111
127
  it "returns nil on parse_when_valid" do
112
128
  expect(Gitable::URI.parse_when_valid(uri)).to be_nil
113
129
  end
130
+
131
+ it "is not equivalent to a bad uri" do
132
+ expect(Gitable::URI.parse('git://github.com/martinemde/gitable.git')).to_not be_equivalent(uri)
133
+ end
114
134
  end
115
135
  end
116
136
 
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: gitable
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.3.0
4
+ version: 0.3.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Martin Emde
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-08-19 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-08-20 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: addressable