foodcritic 3.0.0 → 3.0.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NzZjYjgwYWQyMTcwZTMxYTlhODkyNjZjZjY4YmNkOGIyNmJmYzZkMA==
4
+ MmJhNGM0MDM4MWQ5OTdmOGQ0NjQzZTQwNWUxY2JkMTM1MjQwNjg2NA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NjBhYTkxY2Q5MDFmNWM5NGQ0ZjhlZTk3NDY5ZGE2ZDg0MmQzYjA0Yg==
6
+ ZjFjMWI1OWQ0ZjJjYTA5OTJkY2IzNGNmODIyODVhZjkwNmFhMDc4Nw==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- ZDM2YTUwZWQ2YTQ5OTU4YTkzOTI2MGRhYmRmNDNmMDY0ZGRiZjMxMmY2MzQw
10
- ODZjOWNhMDU0YWQ5OWY0MzQ2MDE4NDE1NGRmYTU0YTUxNmUwMDM1N2NmODYw
11
- ODU3ZDI1NWJhZGJlMjIwYzg0NzFiY2FkY2YwMjYyNDMzZDY1OGU=
9
+ MjFlNWU2MGI0OGU2MjBhNGE1ZWQzY2VmMDUyOGI4NjMxMDM1MmUxMWJiODI4
10
+ ZmI0Njk1ZDdkYTczN2IxZjJlZDNlMzZlMjA2NTgxYzg1ODc2MGYzYmQ2MGRm
11
+ YmYyYTRhZWJiMGJkMzAwYmIyODA5ZTkyMGI3OWFhYzk4MzQ2MTU=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- YmVhYjc2ZTQ5ZWFmNDZhODA2MTg4MTg3Nzc0OWY5ZGM4YzA4YWJlNTE4NGFi
14
- YWVhMDU0NTQyMjJjZjBmNDVmOGFkNDk2ZmJkMTk2MTc5MWUxYTc3NmNkYTk4
15
- YjQ0YzI4NDgwOTFhNmUxOTQyZGU3ZGQ3ZTRhZGMzY2IxNGMzZmM=
13
+ YTA2ZTU1OTQ3MzBiMjIwMWExZDYxNGE0OTJhOGQwMjMxYTE4NTUyZWU3YTYz
14
+ MGNkYTE0YTgzYzM0YTNiOGJhNGExODg0MjVkZWUyYzFjYTk1YWFlMGQyZDYz
15
+ MjhkNDQ2OGI3NTk0NzViYTUxN2VmY2IwMDc5OWE1NDY3NmI3MzU=
data/CHANGELOG.md CHANGED
@@ -1,3 +1,10 @@
1
+ ## 3.0.1 (25th September, 2013)
2
+
3
+ Other:
4
+
5
+ - Rake version constraint removed to make packaging easier for users who
6
+ deploy foodcritic alongside Omnibus Chef.
7
+
1
8
  ## 3.0.0 (14th September, 2013)
2
9
 
3
10
  Features:
@@ -1,4 +1,4 @@
1
1
  module FoodCritic
2
2
  # The current version of foodcritic
3
- VERSION = '3.0.0'
3
+ VERSION = '3.0.1'
4
4
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: foodcritic
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 3.0.0
4
+ version: 3.0.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Andrew Crump
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-09-14 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-09-25 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: gherkin
@@ -42,16 +42,16 @@ dependencies:
42
42
  name: rake
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
- - - ~>
45
+ - - ! '>='
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
- version: 10.1.0
47
+ version: '0'
48
48
  type: :runtime
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
- - - ~>
52
+ - - ! '>='
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
- version: 10.1.0
54
+ version: '0'
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
56
  name: treetop
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -260,5 +260,5 @@ rubyforge_project:
260
260
  rubygems_version: 2.0.7
261
261
  signing_key:
262
262
  specification_version: 4
263
- summary: foodcritic-3.0.0
263
+ summary: foodcritic-3.0.1
264
264
  test_files: []