fonemas 0.7.4 → 0.7.5

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NDBhMWExOWI2OGNmZThjOTY0MDQ2Yzg3OGQzNjVhMmFiYmZiMjU1Zg==
4
+ MDAxZTA4Y2MyM2RhOTdlN2Q4NjM4MzhjZTIxMGY2NjdlNzg2OTU3MQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- N2I1NzFjMjNmMzgzYmJkMjViNzg4ZDQwNzIwYWJiNjE1MzhhNmUwYQ==
6
+ ZTM3YjNiZDRlYWRlZjExNmFmZDJmODY3YTA3OGJiMGNkZTNkYzUxNA==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- ZTIwZGM4ZTE3NzMzMTYwOGM5MDMwNzkxM2VmOGI5Mjc0ZmY4Y2FiYTczYzVj
10
- MmEwOTIwYjRkODBlODhhODlmYmY3NTk1ZGI4MzU1OTM5ZDNiM2VkZTRmZTY2
11
- YzNjZDUwZGZiYjkwNDQ1YmI4MzBjOWY0MzQ5YTRjYzA1NmE4MGE=
9
+ OTE3NDIxYjNhNzRmNzVhOTYyYTk3ZGQ3OGI1YWFlNDQyNjE2MDk2NDI0ODQ4
10
+ MmY1NTA4NjBlMWFjMjZjYzA2MGFkOTcyNGMxZDZiYTY1NDg4ZTQxYzMxNjk0
11
+ MWE4ZDM2NDYxZTMxMDhmYWMwODg4NmUxMjgzYzY4MTUwYWRjODg=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- ZDUzODBmNTUxZDA1NWZmODBkMmQ0Y2Y3ZTZlZmNlNjIzOTZmYjUyOTEyZmRj
14
- OTU2OTkxOWNjNjM1OWE2M2RiYjk4MDY5YmIxNDExNjBkYjM1NWYwYjNjNTdm
15
- MWQ4YmNjYWU2NzZlZjNiMWQ0NmU2ODk1NGU2OWMxNWJhMWIwMTA=
13
+ YTM3OGZkOGJmZDA2OTY5ZjJhMmU2Njc1OTQ4OTI5YzI0MmE0MDllMDhkYTIx
14
+ OGM0MjViMGZmZjU4MzBkMmVjMGJkMjg1NzJiZDdjOTYwM2NlNGFlNzk3YTY5
15
+ MmM3MjU1NDUzMDAzM2U3ZTQ4YTg3ODhmZDJiZmRmODVkNzIzY2M=
@@ -19,6 +19,22 @@ if ARGV.include?('--version')
19
19
  exit
20
20
  end
21
21
 
22
+ if ARGV.include?('--help') || ARGV.include?('-h')
23
+ data=<<-EOF
24
+ Fonemas #{Fonemas.version}
25
+
26
+
27
+ archivo.txt Procesa archivo con lista de palabras (1 palabra por linea) y genera los fonemas de todas
28
+ las palabras presentes en archivo.txt
29
+ -h, --help Muestra este mensaje de ayuda
30
+ -w palabra, --word palabra Muestra los fonemas asociados a palabra
31
+ --list Muestra la lista de fonemas
32
+
33
+ EOF
34
+ puts data
35
+ exit
36
+ end
37
+
22
38
  ARGF.set_encoding('UTF-8')
23
39
 
24
40
  input = ARGF.readlines
@@ -478,6 +478,12 @@ module Fonemas
478
478
  fonema << 'g'
479
479
  end
480
480
  end
481
+ when '-' then
482
+ if i == 0 or i == word.size - 1
483
+ #nada
484
+ else
485
+ raise "no se como pronunciar - en #{word}"
486
+ end
481
487
  when 'h' then
482
488
  if word[i+1] == 'u' and isDiptongo(word,i+1,i+2)
483
489
  fonema << ['','g']
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Fonemas
2
- VERSION = '0.7.4'
2
+ VERSION = '0.7.5'
3
3
  end
@@ -187,6 +187,19 @@ describe Fonemas do
187
187
  Fonemas.isTonica(word,3).should be_true
188
188
  end
189
189
 
190
+ it 'debe soportar palabras parciales' do
191
+
192
+ Fonemas.fonemas('concur-').should include('k o n k u r')
193
+ Fonemas.fonemas('-curso').should include('k uu r s o')
194
+
195
+ end
196
+
197
+ it 'debe caerse con guiones entre medio' do
198
+
199
+ expect { Fonemas.fonemas('a-b') }.to raise_error
200
+
201
+
202
+ end
190
203
 
191
204
 
192
205
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: fonemas
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.7.4
4
+ version: 0.7.5
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Manuel Bahamondez Honores
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-04-11 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-07-31 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: bundler