fonemas 0.3.8 → 0.4.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- ZDZiMmY3NTk1Y2IyYmRlYTIyYmVhNTc4ZWMyYWJkNTJkNTZiZjA0NA==
4
+ Mzk2ZDk3MzQyNTgzMzczYmU3MTQyOGI0MWM0OWRjYmI4MGJiNjQyMA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- YTdiNmU0MzNmOTlhMDQxN2IzYmNkZGI0NmJhNDFhYjUwNTUxMGU1MA==
6
+ NTNlZmU2NDM2ODJhZTYxMDU5OTBlMDdiNDM5YTZmNzFmOTJkYTVlZQ==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- ZGIwN2NlMWViMjhkMGJhZWUxMjUzNjVlNWQ1YTM5NGQ5NDY2MDhjNTJiNjJj
10
- NzkzYjk3NjQyYWFlMGM4ZGI4MzZkNTE2ZDI0NWVhNjgzNTI0Y2M0ZmY2NGM5
11
- Mjg0MGNmZjI4ZTlhZmYxY2I4N2QzMTJlNmQ1OTlhYTc0YzMzZGE=
9
+ YWIxMjBlMzg4NjA2ZjU5MzgxNTVmOGI3MThiY2Q1ODNkODI3YjQwMjM3Yjhi
10
+ ZDMyMTY1NjFhZWZiYzU3ZmU3YmI1YzhjYzQ2ZDJmYmRhNDJlM2E5YmY2MDZk
11
+ YmE2NmU5NTViZTQyNjBhNGMyYzBiYWI5N2I5YjkyNzQyNWJmYjM=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- ODQxZDViMDg2ZTE4ZmEzYTVlOTFiYTlkODZmOGRlYzIyZDU5OTE5YjEzZjVm
14
- NDM0YzI2YTNjMDBjZDQwYzlmNTc1ZDA0Zjg1MzM2YWFmM2ZjNGMzNGExM2E2
15
- NzQ3MWQ3Mzg3NGMzZTBjMmQyYWJjMDYxZDFhYzUyYjUyNTU1NWQ=
13
+ Nzg5ODA4Yzc2ZGQ4OTgzNmE3MjI2NDgwMmNjZmY0NGE5ZjE1NTg3ODViNDRl
14
+ NGU5YzNiMTU2NmFhZTkzYWNiMWYzNWMxZGI1NGFiNmI1YjRiMGVkNWZkNWY2
15
+ MDBiMDBmMjNkNzE2NWQxMmU4YzUyN2M5YTA3NGJlMWRhOWI2Nzk=
data/bin/audioupload ADDED
@@ -0,0 +1,8 @@
1
+ #!/usr/bin/env ruby
2
+
3
+ $LOAD_PATH.unshift File.expand_path(File.dirname(__FILE__) + '/../lib')
4
+
5
+ require 'rest_client'
6
+ RestClient.post('http://cluster.metaforas.cl/audios',
7
+ "audio[audio_original]" => File.new(ARGV[1]),
8
+ :api => ARGV[0])
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Fonemas
2
- VERSION = "0.3.8"
2
+ VERSION = "0.4.0"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: fonemas
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.3.8
4
+ version: 0.4.0
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Manuel Bahamondez Honores
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-06-21 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-07-07 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: bundler
@@ -85,6 +85,7 @@ description: Creación de fonemas para ser utilizadas en el reconocimiento de vo
85
85
  email:
86
86
  - manuel@bahamondez.com
87
87
  executables:
88
+ - audioupload
88
89
  - fonemas
89
90
  extensions: []
90
91
  extra_rdoc_files: []
@@ -100,6 +101,7 @@ files:
100
101
  - LICENSE.txt
101
102
  - README.md
102
103
  - Rakefile
104
+ - bin/audioupload
103
105
  - bin/fonemas
104
106
  - fonemas.gemspec
105
107
  - lib/fonemas.rb
@@ -133,3 +135,4 @@ summary: Lista todas las pronunciaciones posibles para una palabra en Chileno
133
135
  test_files:
134
136
  - spec/fonemas/fonema_spec.rb
135
137
  - spec/spec_helper.rb
138
+ has_rdoc: