fog-maestrodev 1.20.0.20140305101305 → 1.20.0.20140305101839

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- YzIxNDhlMWI5M2M5Zjc1ZTM0YTIwNmQzYzQzNjgwODY3OTcyOWViOQ==
4
+ YWNkNTg2YjFjMDQ4YWEyYmVjZjRjNzU2Mzk0NjMxZDZmMjNmYzJlNQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- OGFiZWJkMjE5ZTZiYjZlY2JmODYzMGFmMDVlYmY5NDYyYWM1M2EyNA==
6
+ M2Q3ZGQ1MTIwMGZjMjY1YjZiYmMwMTU4MmRlODJmZGQwOTlhY2IzYw==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- MGYxZjZhMjZkYjlmOGUxZGNkNGQ3YzE5MmVmMzc2MGFhNTg1YWJmNzY4MDdm
10
- NDMxOWM2NzhkMjJmNzkxYjk3NTk3YjFkZTQ2ZjgwYjIwZWM5YTQwZDlmMTY4
11
- MTQyNGEzZjdiNTIzM2NiY2ViZGI0OTc1ZmU0NmM4NDM5YjE2NDk=
9
+ NDBjY2IwMWZhZTZlYmU2YTA0MDk0MTM2OWRhMDBkNTc1Nzk1YTUwYWVlOTEw
10
+ NWFkYzAwZjc5Yjg1YmVmZDA3ZThkODNjMmU0ZTVlZDVkNjQ5NGQxNGMzNzc3
11
+ N2QyYmIzNDhiOTdhODJkNWZiNDAzYTNmYzFjYzVjNGEzMGVkMzQ=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- Yzg0MGUwODE0ZDExY2MxY2RmNmE4YTA3NzgxNjYwODEzMjQyYTBkZDJjNjVl
14
- ZDc2OWZmY2Q4ZjNhYjBlZDBmYmMyNGU1OThkZjE0NjI5NmI1ZGEyZDQ0ZGFk
15
- OGYwZGRhZDFlMzlmMDE5ZTRkZTMyNjFlYjczMjBkZTM5NWVkZGE=
13
+ NDI1MWM2NmY5NWIyNGU2NWZmNTNiMmRiOGJmMTM1YjNmMzRjZWY1YjFiYjU0
14
+ NmI5NzkyMTIzODg1MjNjODllNzMzYWZlNWU4ZWJmMjIyOTY1MzFiNTU4MjA1
15
+ NmEyMDVmMDRiYTA4MTcyNjRkNjczNTI3YTk2ODQxYTQ3YTRjMDM=
@@ -6,7 +6,7 @@ Gem::Specification.new do |s|
6
6
  ## If your rubyforge_project name is different, then edit it and comment out
7
7
  ## the sub! line in the Rakefile
8
8
  s.name = 'fog-maestrodev'
9
- s.version = '1.20.0.20140305101305'
9
+ s.version = '1.20.0.20140305101839'
10
10
  s.date = '2014-03-05'
11
11
  s.rubyforge_project = 'fog'
12
12
 
@@ -17,6 +17,7 @@ module Fog
17
17
  attribute :machine_type, :aliases => 'machineType'
18
18
  attribute :disks, :aliases => 'disks'
19
19
  attribute :metadata
20
+ attribute :service_accounts, :aliases => 'serviceAccounts'
20
21
  attribute :tags, :squash => 'items'
21
22
  attribute :self_link, :aliases => 'selfLink'
22
23
 
@@ -151,6 +152,7 @@ module Fog
151
152
  'externalIp' => external_ip,
152
153
  'disks' => disks,
153
154
  'metadata' => metadata,
155
+ 'serviceAccounts' => service_accounts,
154
156
  'tags' => tags
155
157
  }.delete_if {|key, value| value.nil?}
156
158
 
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: fog-maestrodev
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.20.0.20140305101305
4
+ version: 1.20.0.20140305101839
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - geemus (Wesley Beary)