fluent-plugin-in-udp-event 0.0.1 → 0.0.2

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- MDNkZjg0ZmIyMGZiYzRkMzA3MzlhZjg2YjQ0ZjkwNThhMWU3YTIwMw==
4
+ NTRiNDA0ZmUyN2E5ZjdlOWU4ZjdkYTMwN2FjNzQ1NjIxMDJhMjg2NQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NmJmNjNkNGZlMWRlYmQ4OTljNzBmMDUzZWM5ZDk4YWUzZWIyNDUwZA==
6
+ MTJiZjRkNWIzYzY4MDE5MTcxMjdiYjU1ODBkOTJiMTE1NGQwNDBiNg==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NTQ4ODQ3OTFjNGJlYWI5ZDc2NDZlNjI1ZTgzNDAzMmZhMDViNjU2MTE0ODEy
10
- MDUwY2QwZjdkNDg1ZmFjODViYzBjMmI4MWQzNTI3YzU4ZDUxZjNhZWY2ZTRh
11
- Y2VmNDVlYWQ5ODcwZDEyYTE1MWI3NTU3MGY3NjZhY2VmOWU4OWY=
9
+ YzQ4NGFlNDlkNDA4ZDZmOTdkZmQ1OWZlZjFiNTliNTlkZDcxY2I1NTI2YWU1
10
+ YWRjZWJiODA1OWNmMDBmNjY5NjY3NDMwZmY1YWE0NTRjNjliOWJjYzUyNjc0
11
+ OWNjYWJlNjk5ODg5NjBlNjdjNGJhZDJmOWFkNzg5ZmRhMjU2NDU=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- YjM2ZGY3NDEyZWM4OGM4M2ZmNTc1NjViMDE5MTU2M2Y2ZWYzNDMyYzk2NDgz
14
- OWExMDFhOGI0ZmZmNGU4ZGY0YjZjZDBkYzkxOTZiOWU1YWYxMGFjOTVhMWI2
15
- ZmYwOTliNDZjOWM5ZTdjZjE4ZDA4NzEzZTEwZjMwZjVlYWM5NTA=
13
+ YTMzZDUyODA2MzQ5YmVkNzhhNThhZmY1OTQ5NWMyYjhmYTJhMjM4ZjA5NTUw
14
+ MzlmMTBjMjcxMWJhOTQwMmJmMzUwMjkzMDQ0MDVkZGFkNjQ0ZGE4ZmIyOGVj
15
+ ZTBmZTgzMTQ3MDJlZDI2OThhMmUwZjE2NDQ2MmNkZGFlZDc4YzE=
data/Gemfile CHANGED
@@ -1,3 +1,7 @@
1
1
  source 'https://rubygems.org'
2
2
 
3
- gemspec
3
+ gemspec
4
+
5
+ group :test do
6
+ gem 'coveralls', require: false
7
+ end
@@ -1,4 +1,9 @@
1
- = fluent-plugin-in-udp-event {<img src="https://travis-ci.org/ablagoev/fluent-plugin-in-udp-event.png?branch=master" />}[https://travis-ci.org/ablagoev/fluent-plugin-in-udp-event]
1
+ {<img src="https://badge.fury.io/rb/fluent-plugin-in-udp-event.png" alt="Gem Version" />}[http://badge.fury.io/rb/fluent-plugin-in-udp-event]
2
+ {<img src="https://travis-ci.org/ablagoev/fluent-plugin-in-udp-event.png?branch=master" />}[https://travis-ci.org/ablagoev/fluent-plugin-in-udp-event]
3
+ {<img src="https://coveralls.io/repos/ablagoev/fluent-plugin-in-udp-event/badge.png?branch=master" alt="Coverage Status" />}[https://coveralls.io/r/ablagoev/fluent-plugin-in-udp-event?branch=master]
4
+ {<img src="https://codeclimate.com/github/ablagoev/fluent-plugin-in-udp-event.png" />}[https://codeclimate.com/github/ablagoev/fluent-plugin-in-udp-event]
5
+
6
+ = fluent-plugin-in-udp-event
2
7
 
3
8
  An event driven Fluentd[http://fluentd.org/] input plugin for sending logs through UDP. The plugin uses Cool.io[http://coolio.github.io/] similarly to other parts in Fluentd.
4
9
 
data/VERSION CHANGED
@@ -1 +1 @@
1
- 0.0.1
1
+ 0.0.2
@@ -28,7 +28,7 @@ module Fluent
28
28
  def start
29
29
  callback = method(:receive_data)
30
30
 
31
- @loop = Coolio::Loop.new backend: :epoll
31
+ @loop = Coolio::Loop.new
32
32
 
33
33
  $log.debug "listening udp socket on #{@bind}:#{@port}"
34
34
  @usock = SocketUtil.create_udp_socket(@bind)
@@ -1,5 +1,8 @@
1
1
  # -*- encoding: utf-8 -*-
2
2
 
3
+ require 'coveralls'
4
+ Coveralls.wear!
5
+
3
6
  require 'test/unit'
4
7
  require 'fluent/test'
5
8
  require 'fluent/plugin/in_udp_event'
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: fluent-plugin-in-udp-event
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.0.1
4
+ version: 0.0.2
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Alexander Blagoev