filter_form 0.7.2 → 0.7.3

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- OWYwNGI3ZjY3OGZhZDIxOGQ5Mzc1N2QxMTBlYWQ2NmUwMTZiMWM0ZQ==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- YjlhZjZmNDZmYmNjM2QzMDM0OTE1ZGQzMzkwZDg0NzMxNWY1N2NiMg==
2
+ SHA1:
3
+ metadata.gz: 30ca8794d378251fef7fa980d22b7e8150070670
4
+ data.tar.gz: 19592a90e5e25064c51dfa4715eb45683db0da6c
7
5
  SHA512:
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- Y2UzNTJiYjMyM2Y2Y2E4MTAxZWNlYTllZmQ5Y2E5YjRiZjI0NThmZTFiMTZl
10
- YzkxOGIxY2U4MzY0ZGE1MjhkZTYyODJiYTg3MDVjZDQ0ZTQ5NmU2NmYwZGM2
11
- NzNmOTlmMGE1OGNiMTgyNDhkYjAzZjQ3MDcxMDRiMmQ5NDA4MDU=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- MDBkYjkxYTJiNjhmNjJkOTYyZDZkOGUyMTQzNGI4ZDk1YzcxNTNmMjZhZTNk
14
- ZTk5MzgzNThiZjJiM2FiOWRmZjliYzhlZWQ2ZmQxNzE0ZTQwYTI2NTg1ODI5
15
- Nzk5YjhmZDRhYjZmODE0ZTAzNTc4ZjczMjU4N2Q2ODA4NDA5M2U=
6
+ metadata.gz: 341ac63c03b79a58465943a6a60d4df642d2027e05f60dfa47a3f5bbd4106d31bb0d685b21578360050474a37ec138635983cacfe7354a33eb4a0c876f0eb8fd
7
+ data.tar.gz: 94f370f5cafced86c15080d36bca08959e59f7496542603b41bd5bc5ce029882476b6c97168ed429ada99c333d16c046b5f523ccea3b4f10799f7ef525ddd9d4
@@ -44,12 +44,16 @@ module FilterForm
44
44
 
45
45
  def label
46
46
  if options[:predicate_selector]
47
- attribute_name.to_s.titleize
47
+ human_attribute_name
48
48
  else
49
- "#{ attribute_name }_#{ Ransack::Translate.predicate(predicate) }".titleize
49
+ "#{ human_attribute_name } #{ Ransack::Translate.predicate(predicate) }"
50
50
  end
51
51
  end
52
52
 
53
+ def human_attribute_name
54
+ object.klass.human_attribute_name(attribute_name)
55
+ end
56
+
53
57
  def current_predicate
54
58
  if object_condition
55
59
  object_condition.predicate.name
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module FilterForm
2
- VERSION = '0.7.2'
2
+ VERSION = '0.7.3'
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,69 +1,69 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: filter_form
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.7.2
4
+ version: 0.7.3
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Evgeny Li
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-12-03 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-12-12 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: simple_form
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - ! '>='
17
+ - - '>='
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: '0'
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
- - - ! '>='
24
+ - - '>='
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
26
  version: '0'
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: ransack
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
30
  requirements:
31
- - - ! '>='
31
+ - - '>='
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
33
  version: '0'
34
34
  type: :runtime
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
- - - ! '>='
38
+ - - '>='
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
40
  version: '0'
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: jquery-rails
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
- - - ! '>='
45
+ - - '>='
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
47
  version: '0'
48
48
  type: :runtime
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
- - - ! '>='
52
+ - - '>='
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
54
  version: '0'
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
56
  name: select2-rails
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
58
  requirements:
59
- - - ! '>='
59
+ - - '>='
60
60
  - !ruby/object:Gem::Version
61
61
  version: '0'
62
62
  type: :runtime
63
63
  prerelease: false
64
64
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
65
  requirements:
66
- - - ! '>='
66
+ - - '>='
67
67
  - !ruby/object:Gem::Version
68
68
  version: '0'
69
69
  - !ruby/object:Gem::Dependency
@@ -84,14 +84,14 @@ dependencies:
84
84
  name: rake
85
85
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
86
86
  requirements:
87
- - - ! '>='
87
+ - - '>='
88
88
  - !ruby/object:Gem::Version
89
89
  version: '0'
90
90
  type: :development
91
91
  prerelease: false
92
92
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
93
93
  requirements:
94
- - - ! '>='
94
+ - - '>='
95
95
  - !ruby/object:Gem::Version
96
96
  version: '0'
97
97
  description: Build filter forms easily
@@ -133,19 +133,18 @@ require_paths:
133
133
  - lib
134
134
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
135
135
  requirements:
136
- - - ! '>='
136
+ - - '>='
137
137
  - !ruby/object:Gem::Version
138
138
  version: '0'
139
139
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
140
140
  requirements:
141
- - - ! '>='
141
+ - - '>='
142
142
  - !ruby/object:Gem::Version
143
143
  version: '0'
144
144
  requirements: []
145
145
  rubyforge_project:
146
- rubygems_version: 2.1.5
146
+ rubygems_version: 2.0.3
147
147
  signing_key:
148
148
  specification_version: 4
149
149
  summary: Build your filter forms automatically
150
150
  test_files: []
151
- has_rdoc: