discovery-indexer 0.4 → 0.5

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,15 @@
1
1
  ---
2
- SHA1:
3
- metadata.gz: 7839ece7ccc93abe604fbc2e88c7735da73e3593
4
- data.tar.gz: 5713715eac6372293c4e7c50cf4169b3566c873e
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ NDQ4YTI0MTZjODIzZWI4Y2QwZDY0MjVlMDExNDk4MmViZTJlMzU0NA==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ YzU3ZjE0YTlhNGE5M2MzYzI1NzE3ZDc0YjdlMTI2OTFhNTcyZWI5NQ==
5
7
  SHA512:
6
- metadata.gz: 980c089b86b8dc005f92e858e3a2eec5f64cbad358510432241928db201fd452511581f71aa57b42d2f124d143f9e43c344ce4072f49568629801a1da31e55d5
7
- data.tar.gz: ded188f8a0d2b06c3702c89070af6000c7d943fb98f3ce35d3cf4189a708acfcc5ce69de8fb213128490dd6927ed47589d5dc5203b6d2bf387425c701636af08
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ ZWEwOGJiZjNkMjI1YmI2ZmExNDBhYzVhMWY0MWNhM2Y2NDhjZWI3YTJiZmNm
10
+ MWNhMjlkNjUzYmIyNmNhYTkzNjI5NzJiZGM5NDM2MDQwMjhmYzYwNTU5YzYw
11
+ NGFkMzBiZjA1YjBhNGI4OWNlMjc3YjczY2RlZjA2MWIzMTA1ODQ=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ ZGM0YmI3MDM1OWJlMzQxN2FjMmM1ZjYxZTUxNDMwNjRjYmEyMTkyY2IyMDI3
14
+ YzdmY2M5OWEwNWM4MDMwNzMyMGIwY2IwZDc5ZDUxMTE1MzA0ZmM5ODRlODFi
15
+ NDNlODVmODg0YTJmMjRmNWQwMTZlNGRlNTYxNTk2OTdmZjhkODc=
@@ -79,7 +79,11 @@ module DiscoveryIndexer
79
79
  # @!attribute [rw] use_and_reproduction
80
80
  # @return [String] the use and reproduction statement from rights metadata
81
81
  attr_accessor :use_and_reproduction
82
-
82
+
83
+ # @!attribute [rw] source_id
84
+ # @return [String] the sourceid from identity metadata
85
+ attr_accessor :source_id
86
+
83
87
  end
84
88
  end
85
89
  end
@@ -31,6 +31,7 @@ module DiscoveryIndexer
31
31
  purlxml_model.label = parse_label()
32
32
  purlxml_model.copyright = parse_copyright()
33
33
  purlxml_model.use_and_reproduction = parse_use_and_reproduction()
34
+ purlxml_model.source_id = parse_sourceid()
34
35
  return purlxml_model
35
36
  end
36
37
 
@@ -169,17 +170,17 @@ module DiscoveryIndexer
169
170
  ids
170
171
  end
171
172
  end
172
-
173
+
174
+ def parse_sourceid
175
+ get_value(@purlxml_ng_doc.css('//identityMetadata/sourceId'))
176
+ end
177
+
173
178
  def parse_copyright
174
- node=@purlxml_ng_doc.css('//rightsMetadata/copyright/human[type="copyright"]')
175
- copyright_text = node.first.content if node && node.first
176
- return copyright_text
179
+ get_value(@purlxml_ng_doc.css('//rightsMetadata/copyright/human[type="copyright"]'))
177
180
  end
178
181
 
179
182
  def parse_use_and_reproduction
180
- node=@purlxml_ng_doc.css('//rightsMetadata/use/human[type="useAndReproduction"]')
181
- use_text = node.first.content if node && node.first
182
- return use_text
183
+ get_value(@purlxml_ng_doc.css('//rightsMetadata/use/human[type="useAndReproduction"]'))
183
184
  end
184
185
 
185
186
  # the @id attribute of resource/file elements, including extension
@@ -198,27 +199,23 @@ module DiscoveryIndexer
198
199
 
199
200
  # @return catkey value from the DOR identity_metadata, or nil if there is no catkey
200
201
  def parse_catkey
201
- catkey = nil
202
- node = @purlxml_ng_doc.xpath("/publicObject/identityMetadata/otherId[@name='catkey']")
203
- catkey = node.first.content if node && node.first
204
- return catkey
202
+ get_value(@purlxml_ng_doc.xpath("/publicObject/identityMetadata/otherId[@name='catkey']"))
205
203
  end
206
204
 
207
205
  # @return barcode value from the DOR identity_metadata, or nil if there is no barcode
208
206
  def parse_barcode
209
- barcode = nil
210
- node = @purlxml_ng_doc.xpath("/publicObject/identityMetadata/otherId[@name='barcode']")
211
- barcode = node.first.content if node && node.first
212
- return barcode
207
+ get_value(@purlxml_ng_doc.xpath("/publicObject/identityMetadata/otherId[@name='barcode']"))
213
208
  end
214
209
 
215
210
  # @return objectLabel value from the DOR identity_metadata, or nil if there is no barcode
216
211
  def parse_label
217
- label = nil
218
- node = @purlxml_ng_doc.xpath("/publicObject/identityMetadata/objectLabel")
219
- label = node.first.content if node && node.first
220
- return label
212
+ get_value(@purlxml_ng_doc.xpath("/publicObject/identityMetadata/objectLabel"))
221
213
  end
214
+
215
+ def get_value(node)
216
+ (node && node.first) ? node.first.content : nil
217
+ end
218
+
222
219
  end
223
220
  end
224
221
  end
data/lib/version.rb CHANGED
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module DiscoveryIndexer
2
- VERSION = '0.4'
2
+ VERSION = '0.5'
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,125 +1,125 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: discovery-indexer
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: '0.4'
4
+ version: '0.5'
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Ahmed AlSum
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2015-03-25 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2015-03-26 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: nokogiri
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - '>='
17
+ - - ! '>='
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: '0'
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
- - - '>='
24
+ - - ! '>='
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
26
  version: '0'
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: stanford-mods
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
30
  requirements:
31
- - - '>='
31
+ - - ! '>='
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
33
  version: '0'
34
34
  type: :runtime
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
- - - '>='
38
+ - - ! '>='
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
40
  version: '0'
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: retries
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
- - - '>='
45
+ - - ! '>='
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
47
  version: '0'
48
48
  type: :runtime
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
- - - '>='
52
+ - - ! '>='
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
54
  version: '0'
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
56
  name: rsolr
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
58
  requirements:
59
- - - '>='
59
+ - - ! '>='
60
60
  - !ruby/object:Gem::Version
61
61
  version: '0'
62
62
  type: :runtime
63
63
  prerelease: false
64
64
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
65
  requirements:
66
- - - '>='
66
+ - - ! '>='
67
67
  - !ruby/object:Gem::Version
68
68
  version: '0'
69
69
  - !ruby/object:Gem::Dependency
70
70
  name: rspec
71
71
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
72
72
  requirements:
73
- - - '>='
73
+ - - ! '>='
74
74
  - !ruby/object:Gem::Version
75
75
  version: '0'
76
76
  type: :development
77
77
  prerelease: false
78
78
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
79
79
  requirements:
80
- - - '>='
80
+ - - ! '>='
81
81
  - !ruby/object:Gem::Version
82
82
  version: '0'
83
83
  - !ruby/object:Gem::Dependency
84
84
  name: webmock
85
85
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
86
86
  requirements:
87
- - - '>='
87
+ - - ! '>='
88
88
  - !ruby/object:Gem::Version
89
89
  version: '0'
90
90
  type: :development
91
91
  prerelease: false
92
92
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
93
93
  requirements:
94
- - - '>='
94
+ - - ! '>='
95
95
  - !ruby/object:Gem::Version
96
96
  version: '0'
97
97
  - !ruby/object:Gem::Dependency
98
98
  name: equivalent-xml
99
99
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
100
100
  requirements:
101
- - - '>='
101
+ - - ! '>='
102
102
  - !ruby/object:Gem::Version
103
103
  version: '0'
104
104
  type: :development
105
105
  prerelease: false
106
106
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
107
107
  requirements:
108
- - - '>='
108
+ - - ! '>='
109
109
  - !ruby/object:Gem::Version
110
110
  version: '0'
111
111
  - !ruby/object:Gem::Dependency
112
112
  name: vcr
113
113
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
114
114
  requirements:
115
- - - '>='
115
+ - - ! '>='
116
116
  - !ruby/object:Gem::Version
117
117
  version: '0'
118
118
  type: :development
119
119
  prerelease: false
120
120
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
121
121
  requirements:
122
- - - '>='
122
+ - - ! '>='
123
123
  - !ruby/object:Gem::Version
124
124
  version: '0'
125
125
  description: This library manages the core operations for the discovery indexing such
@@ -140,7 +140,6 @@ files:
140
140
  - lib/reader/purlxml_parser.rb
141
141
  - lib/reader/purlxml_parser_strict.rb
142
142
  - lib/reader/purlxml_reader.rb
143
- - lib/utilities/extract_sub_targets.rb
144
143
  - lib/version.rb
145
144
  - lib/writer/solr_client.rb
146
145
  - lib/writer/solr_writer.rb
@@ -154,17 +153,17 @@ require_paths:
154
153
  - lib
155
154
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
156
155
  requirements:
157
- - - '>='
156
+ - - ! '>='
158
157
  - !ruby/object:Gem::Version
159
158
  version: '0'
160
159
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
161
160
  requirements:
162
- - - '>='
161
+ - - ! '>='
163
162
  - !ruby/object:Gem::Version
164
163
  version: '0'
165
164
  requirements: []
166
165
  rubyforge_project:
167
- rubygems_version: 2.2.2
166
+ rubygems_version: 2.4.2
168
167
  signing_key:
169
168
  specification_version: 4
170
169
  summary: Shared library for the basic discovery indexing operation for Stanford DLSS.
@@ -1,13 +0,0 @@
1
- module DiscoveryIndexer
2
- module Utilities
3
- class ExtractSubTargets
4
-
5
- def self.by_name target_name, release_tags
6
- if release_tags.keys.include?(target_name) then
7
- return release_tags[target_name]
8
- end
9
- end
10
-
11
- end
12
- end
13
- end