descriptive_statistics 2.5.0 → 2.5.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,15 @@
1
1
  ---
2
- SHA1:
3
- metadata.gz: 0149d80d96352eeef4100cc6e491f495c4ee8e47
4
- data.tar.gz: e2aaaeaa80b8694aaa8dc4a1eebc8dfd2dbe736e
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ OWY4YTM5Y2MxOTc3Mzc5MWYzNzk1NjRmZjVlYzljYjY1MDQwYWIwMg==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ ZTA4MTc2MmY4NjMzM2EzOTJmYTkyYTJjODk0NGE5MjM5NjU0OWMwNA==
5
7
  SHA512:
6
- metadata.gz: c9167786bbbd8ea1ff330abd7f35b2f1c73de5343963818423447eb86a512cb421a01eb030f98e781eb2575345bc4c92b1aae8a831a7a992ab7d2c155e0d6dfa
7
- data.tar.gz: 1e2ac15a981f485213ad688f44afab96874ea8778cdbda37b3ac2a8d9aceb48c4c0825fdff99d47b1953121fc2d4d10471fcf306df236c32fdc251a9f3d09794
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ ODE0YmJlMWIwZTRkN2FhODU2MGU4MzZmMTJlMTBlNWJkNjE3MmIzNDlhZDIx
10
+ NDc2ZTRmMzNiYzU1OGEyNWFjZmE2MmJkNjNhMjUxYzdkOGRkNTc0YmQxZjky
11
+ OTE0ZTc1OGQwOTlmYWFlNGNmZmJhMmNmMGIxY2YxZTBlYTg4MTA=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ NDNjZTg1OTQ4ZjJkMWQxNWU2ZGUwOThmZjM0MDdiMGI2MmM1NTg0OWZjMjNj
14
+ ZGVkNTBmYWIwN2M2NDZmYTI5MGNhYjBiODIwMzQ2ZGY2MTczZjE3MDQxNjQ3
15
+ YjY2ODIwNjUwMmRhZGUwMDZlZDA1YjVkYWViNjMxMWVmNDgyZGU=
@@ -1,4 +1,5 @@
1
1
  module Enumerable
2
+ include DescriptiveStatistics
2
3
 
3
4
  DescriptiveStatistics.instance_methods.each do |name|
4
5
  method = DescriptiveStatistics.instance_method(name)
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: descriptive_statistics
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 2.5.0
4
+ version: 2.5.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Derrick Parkhurst
@@ -13,7 +13,7 @@ authors:
13
13
  autorequire:
14
14
  bindir: bin
15
15
  cert_chain: []
16
- date: 2014-12-18 00:00:00.000000000 Z
16
+ date: 2014-12-19 00:00:00.000000000 Z
17
17
  dependencies: []
18
18
  description: Adds descriptive statistics methods to Enumerable module for use on collections
19
19
  or Numeric data
@@ -50,12 +50,12 @@ require_paths:
50
50
  - lib
51
51
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
52
52
  requirements:
53
- - - ">="
53
+ - - ! '>='
54
54
  - !ruby/object:Gem::Version
55
55
  version: '0'
56
56
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
57
57
  requirements:
58
- - - ">="
58
+ - - ! '>='
59
59
  - !ruby/object:Gem::Version
60
60
  version: '0'
61
61
  requirements: []