derelict 0.6.1 → 0.6.2.travis.150

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (2) hide show
  1. checksums.yaml +13 -5
  2. metadata +41 -35
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,15 @@
1
1
  ---
2
- SHA1:
3
- metadata.gz: af810de5bd06399c33ca2f271884951c621986f8
4
- data.tar.gz: 660b3cb3add3eb8d926f43261c5c069e6789049b
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ NzExZDdjOWFlYzExYjk1OTkzMTllYmVkYzgzODc3YTBlYzI5MGIxMg==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ YTY1M2U2YmE5MWY0NWRmMTIxM2JmYjg0N2I2ZDNjNWYzY2MzYTNkMw==
5
7
  SHA512:
6
- metadata.gz: d239d481b9233cbaaf73306994b90b02709f8c42405f4d5ef35fca3794b9f54c60555b9e4402aa6af93ec1feff55c68a5734237c85689c3c2737e2efbb836ffc
7
- data.tar.gz: 50673b8fb934fb97138c95f46b7a998a66b67a738de58ed0663fbb051c506a4083d9ea60e690dbaa133c938b966bfdb2fab367b367265ddf5a205d28e8ebf667
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ ZGI4M2MyYTNiYzBjMzE5NDA0ZmI4NDhkNjA3YWQ5YTJjOWZkMDNiYzcxYTZl
10
+ NDYxMzUyMDllZWIxYmExM2M4NzBlOWQxN2E5ZTg2YmFlYzIwOGQzMzllZjRh
11
+ M2EyZjMxZDhjODE1ZTc5OTA2ZjVhODNkMTMzNmNiMjllM2MxMGU=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ MjIyMjYyNjA0ZmRmOTAyMzgxZjA0ODg0YmRhYWNmYjAzMzQyNjJhZGI5Yzdj
14
+ YjEyNTI5NTQzYzZlYzYzODlhMmVmYTFmZTllOGM3MWJlYWZmMWFkZDZkN2U0
15
+ N2UzOGM0YmMyYWVlOTdhZjk5NzQ1NmQ0ODRmMjZhZDYzZTQ0MDQ=
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: derelict
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.6.1
4
+ version: 0.6.2.travis.150
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Brad Feehan
@@ -14,176 +14,182 @@ dependencies:
14
14
  name: log4r
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - "~>"
17
+ - - ~>
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: 1.1.0
20
- - - "!="
20
+ - - ! '!='
21
21
  - !ruby/object:Gem::Version
22
22
  version: 1.1.11
23
23
  type: :runtime
24
24
  prerelease: false
25
25
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
26
26
  requirements:
27
- - - "~>"
27
+ - - ~>
28
28
  - !ruby/object:Gem::Version
29
29
  version: 1.1.0
30
- - - "!="
30
+ - - ! '!='
31
31
  - !ruby/object:Gem::Version
32
32
  version: 1.1.11
33
33
  - !ruby/object:Gem::Dependency
34
34
  name: memoist
35
35
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
36
36
  requirements:
37
- - - ">="
37
+ - - ! '>='
38
38
  - !ruby/object:Gem::Version
39
39
  version: '0'
40
40
  type: :runtime
41
41
  prerelease: false
42
42
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
43
43
  requirements:
44
- - - ">="
44
+ - - ! '>='
45
45
  - !ruby/object:Gem::Version
46
46
  version: '0'
47
47
  - !ruby/object:Gem::Dependency
48
48
  name: open4
49
49
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
50
50
  requirements:
51
- - - ">="
51
+ - - ! '>='
52
52
  - !ruby/object:Gem::Version
53
53
  version: '0'
54
54
  type: :runtime
55
55
  prerelease: false
56
56
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
57
57
  requirements:
58
- - - ">="
58
+ - - ! '>='
59
59
  - !ruby/object:Gem::Version
60
60
  version: '0'
61
61
  - !ruby/object:Gem::Dependency
62
62
  name: bundler
63
63
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
64
64
  requirements:
65
- - - "~>"
65
+ - - ~>
66
66
  - !ruby/object:Gem::Version
67
67
  version: '1.3'
68
68
  type: :development
69
69
  prerelease: false
70
70
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
71
71
  requirements:
72
- - - "~>"
72
+ - - ~>
73
73
  - !ruby/object:Gem::Version
74
74
  version: '1.3'
75
75
  - !ruby/object:Gem::Dependency
76
76
  name: cane
77
77
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
78
78
  requirements:
79
- - - ">="
79
+ - - ! '>='
80
80
  - !ruby/object:Gem::Version
81
81
  version: '0'
82
82
  type: :development
83
83
  prerelease: false
84
84
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
85
85
  requirements:
86
- - - ">="
86
+ - - ! '>='
87
87
  - !ruby/object:Gem::Version
88
88
  version: '0'
89
89
  - !ruby/object:Gem::Dependency
90
90
  name: coveralls
91
91
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
92
92
  requirements:
93
- - - ">="
93
+ - - ! '>='
94
94
  - !ruby/object:Gem::Version
95
95
  version: '0'
96
96
  type: :development
97
97
  prerelease: false
98
98
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
99
99
  requirements:
100
- - - ">="
100
+ - - ! '>='
101
101
  - !ruby/object:Gem::Version
102
102
  version: '0'
103
103
  - !ruby/object:Gem::Dependency
104
104
  name: rake
105
105
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
106
106
  requirements:
107
- - - ">="
107
+ - - ! '>='
108
108
  - !ruby/object:Gem::Version
109
109
  version: '0'
110
110
  type: :development
111
111
  prerelease: false
112
112
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
113
113
  requirements:
114
- - - ">="
114
+ - - ! '>='
115
115
  - !ruby/object:Gem::Version
116
116
  version: '0'
117
117
  - !ruby/object:Gem::Dependency
118
118
  name: rspec
119
119
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
120
120
  requirements:
121
- - - ">="
121
+ - - ! '>='
122
122
  - !ruby/object:Gem::Version
123
123
  version: '0'
124
124
  type: :development
125
125
  prerelease: false
126
126
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
127
127
  requirements:
128
- - - ">="
128
+ - - ! '>='
129
129
  - !ruby/object:Gem::Version
130
130
  version: '0'
131
131
  - !ruby/object:Gem::Dependency
132
132
  name: simplecov
133
133
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
134
134
  requirements:
135
- - - ">="
135
+ - - ! '>='
136
136
  - !ruby/object:Gem::Version
137
137
  version: '0'
138
138
  type: :development
139
139
  prerelease: false
140
140
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
141
141
  requirements:
142
- - - ">="
142
+ - - ! '>='
143
143
  - !ruby/object:Gem::Version
144
144
  version: '0'
145
145
  - !ruby/object:Gem::Dependency
146
146
  name: its
147
147
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
148
148
  requirements:
149
- - - ">="
149
+ - - ! '>='
150
150
  - !ruby/object:Gem::Version
151
151
  version: '0'
152
152
  type: :development
153
153
  prerelease: false
154
154
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
155
155
  requirements:
156
- - - ">="
156
+ - - ! '>='
157
157
  - !ruby/object:Gem::Version
158
158
  version: '0'
159
159
  - !ruby/object:Gem::Dependency
160
160
  name: mime-types
161
161
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
162
162
  requirements:
163
- - - "<"
163
+ - - <
164
164
  - !ruby/object:Gem::Version
165
165
  version: '2.0'
166
166
  type: :development
167
167
  prerelease: false
168
168
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
169
169
  requirements:
170
- - - "<"
170
+ - - <
171
171
  - !ruby/object:Gem::Version
172
172
  version: '2.0'
173
- description: |-
174
- Provides a Ruby API to control Vagrant where Vagrant is installed via the Installer package on Mac OS X.
173
+ description: ! 'Provides a Ruby API to control Vagrant where Vagrant is installed
174
+ via the Installer package on Mac OS X.
175
175
 
176
- Vagrant was historically available as a gem, naturally providing a Ruby API to control Vagrant in other Ruby libraries and applications. However, since version 1.1.0, Vagrant is distributed exclusively using an Installer package. To control Vagrant when it's installed this way, other Ruby libraries and applications typically need to invoke the Vagrant binary, which requires forking a new process and parsing its output using string manipulation.
176
+
177
+ Vagrant was historically available as a gem, naturally providing a Ruby API to control
178
+ Vagrant in other Ruby libraries and applications. However, since version 1.1.0,
179
+ Vagrant is distributed exclusively using an Installer package. To control Vagrant
180
+ when it''s installed this way, other Ruby libraries and applications typically need
181
+ to invoke the Vagrant binary, which requires forking a new process and parsing its
182
+ output using string manipulation.'
177
183
  email:
178
184
  - git@bradfeehan.com
179
185
  executables: []
180
186
  extensions: []
181
187
  extra_rdoc_files: []
182
188
  files:
183
- - ".cane"
184
- - ".coveralls.yml"
185
- - ".gitignore"
186
- - ".travis.yml"
189
+ - .cane
190
+ - .coveralls.yml
191
+ - .gitignore
192
+ - .travis.yml
187
193
  - Gemfile
188
194
  - LICENSE.txt
189
195
  - README.md
@@ -276,14 +282,14 @@ require_paths:
276
282
  - lib
277
283
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
278
284
  requirements:
279
- - - ">="
285
+ - - ! '>='
280
286
  - !ruby/object:Gem::Version
281
287
  version: '0'
282
288
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
283
289
  requirements:
284
- - - ">="
290
+ - - ! '>'
285
291
  - !ruby/object:Gem::Version
286
- version: '0'
292
+ version: 1.3.1
287
293
  requirements: []
288
294
  rubyforge_project:
289
295
  rubygems_version: 2.2.2