demoji 0.0.6 → 0.0.7

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- MzY4NGMyYmQ2NmMwNDliNTM3YTE3NmVjN2MzZDhlZTYwNTcxOTEyZg==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- MGFlZjdhNjQ4YjY4NWM5YTNjYzM5NjljZjFlYTRhZDVlZGRlNTBjNA==
2
+ SHA1:
3
+ metadata.gz: 681666a26e87ebc286262e9942926c0f2d70334f
4
+ data.tar.gz: c3135d0ee6a36d8de1fc13244e9a436e78f29647
7
5
  SHA512:
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- OTBhZjExNjg1NDA4Y2IwYzVhYzM5MzJmN2ZhZjhlYzk4NDNmOTc2ZGMzYzdh
10
- OTM5NWM2NDFhNDI1N2E4MTJlNDI3NWNhZjlmNWVjN2Q2YTdiNWE2NTNiYjdm
11
- N2U1NDUzM2VkZWRjYjY0MjkyMzMwOGRhYzVjZjYxM2NkMjFjZGI=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- MzdmMDAwMGJmY2ZkZGM3OTliMjhiMDhiZjcwMmJjMjBiYmJjYjgzZWM5OWMy
14
- MGRmOWZiMDcxNTRkODFjZjgwODgwZTM2NzBiZmEyZjdhNDc2YzcwZjkwZDBk
15
- ZTU3ZWEwZWVlMDRlNjZkZWYwN2QzZDdiZDhlNGQyZDU4NDg4OGY=
6
+ metadata.gz: f2ff76f96336d542823c71b08b31a27401588aa95efbbdd9a7cdb5df5b269dd1066f7522996e528b4606e502d9e4752a3e24a1b68d2c2adb6398f5c1d8fb535e
7
+ data.tar.gz: b6f77881db7f1b92f2da53109466c89cd27dbcb92a182cce70c6972a7a6a6c58a59095a391e4ab90b9a78ceee33994973103a9782658bd2cde1967a0e2683971
data/.gitignore CHANGED
@@ -16,3 +16,4 @@ test/tmp
16
16
  test/version_tmp
17
17
  tmp
18
18
  spec/config/database.yml
19
+ .byebug_history
@@ -1 +1 @@
1
- 1.9.3-p551
1
+ 2.4.1
data/Gemfile CHANGED
@@ -5,4 +5,3 @@ gemspec
5
5
 
6
6
  gem 'mysql2'
7
7
  gem 'rspec'
8
- gem 'debugger'
@@ -8,12 +8,13 @@ module Demoji
8
8
  extend ActiveSupport::Concern
9
9
 
10
10
  included do
11
- alias_method_chain :create_or_update, :utf8_rescue
11
+ alias :create_or_update_without_utf8_rescue :create_or_update
12
+ alias :create_or_update :create_or_update_with_utf8_rescue
12
13
  end
13
14
 
14
15
  private
15
16
 
16
- def create_or_update_with_utf8_rescue
17
+ def create_or_update_with_utf8_rescue(*)
17
18
  _rescued_counter ||= 0
18
19
 
19
20
  create_or_update_without_utf8_rescue
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Demoji
2
- VERSION = "0.0.6"
2
+ VERSION = "0.0.7"
3
3
  end
@@ -40,7 +40,7 @@ describe TestUser do
40
40
  expect{ u.save }.to_not raise_error
41
41
  expect(u).to be_persisted
42
42
  expect(u.reload.name.strip).to eql "Peter Perez"
43
- expect(u.reload.cart).to eql "some binary data \xF0\x90\x80\x92"
43
+ expect(u.reload.cart).to eql "some binary data #{ord_to_str(65554)}".force_encoding("ASCII-8BIT")
44
44
  end
45
45
 
46
46
  it "doesn't mess up with valid language specific chars" do
metadata CHANGED
@@ -1,69 +1,69 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: demoji
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.0.6
4
+ version: 0.0.7
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - David Jairala
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2017-07-31 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2017-08-01 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: bundler
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - ~>
17
+ - - "~>"
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: '1.3'
20
20
  type: :development
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
- - - ~>
24
+ - - "~>"
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
26
  version: '1.3'
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: rake
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
30
  requirements:
31
- - - ! '>='
31
+ - - ">="
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
33
  version: '0'
34
34
  type: :development
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
- - - ! '>='
38
+ - - ">="
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
40
  version: '0'
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: activesupport
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
- - - ! '>='
45
+ - - ">="
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
47
  version: '0'
48
48
  type: :development
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
- - - ! '>='
52
+ - - ">="
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
54
  version: '0'
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
56
  name: activerecord
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
58
  requirements:
59
- - - ! '>='
59
+ - - ">="
60
60
  - !ruby/object:Gem::Version
61
61
  version: '0'
62
62
  type: :development
63
63
  prerelease: false
64
64
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
65
  requirements:
66
- - - ! '>='
66
+ - - ">="
67
67
  - !ruby/object:Gem::Version
68
68
  version: '0'
69
69
  description: Replace emojis as to not blow up utf8 MySQL
@@ -73,10 +73,10 @@ executables: []
73
73
  extensions: []
74
74
  extra_rdoc_files: []
75
75
  files:
76
- - .gitignore
77
- - .rspec
78
- - .ruby-gemset
79
- - .ruby-version
76
+ - ".gitignore"
77
+ - ".rspec"
78
+ - ".ruby-gemset"
79
+ - ".ruby-version"
80
80
  - Gemfile
81
81
  - LICENSE.txt
82
82
  - README.md
@@ -98,17 +98,17 @@ require_paths:
98
98
  - lib
99
99
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
100
100
  requirements:
101
- - - ! '>='
101
+ - - ">="
102
102
  - !ruby/object:Gem::Version
103
103
  version: '0'
104
104
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
105
105
  requirements:
106
- - - ! '>='
106
+ - - ">="
107
107
  - !ruby/object:Gem::Version
108
108
  version: '0'
109
109
  requirements: []
110
110
  rubyforge_project:
111
- rubygems_version: 2.4.8
111
+ rubygems_version: 2.6.11
112
112
  signing_key:
113
113
  specification_version: 4
114
114
  summary: MySQL configured with utf-8 encoding blows up when trying to save text rows