decidim-initiatives 0.24.1 → 0.24.2

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  ---
2
2
  SHA256:
3
- metadata.gz: 1824560912284adcc53dd8e0d131c3fc3b411bb2d13df564d5fc22d52a72a0e0
4
- data.tar.gz: 456a28502a052fcd81d7132df7df5472692a14f0c00c4e7f6f39844f204ebb8a
3
+ metadata.gz: 4a128d7cab3ee20fa08847f6f39df2eaec16d07eb53f8965fecab493e73a78bb
4
+ data.tar.gz: 8e82fb9e93dcde562ee8f4cbeae4db50dc6368806033a5ee0bae402397f3d565
5
5
  SHA512:
6
- metadata.gz: 113e7ab02ea1d87bf7ff5f94e11b489570e17f14cb955c17cd9a7467c4ad1eab9eeb9470c2880b24cc096774013ef910288fce99e4456960eff43997ff07dff2
7
- data.tar.gz: 3e4a170fc1ae65c20736abc0364683413680cc0d638ab251e2862d6959e68c91784d9d4df37f435b65c41d2f5728c6b65a3bf5e9933730b7cfed14a4dbca0b8a
6
+ metadata.gz: 32d541ce21baede7bc3ad07b50ddb06023cdb74a68891c8c23c8535d940dbf75e6867f543244b7dc923c6e6e56f827ac6547c985ef12ccf4dc3bc3bc155f8a66
7
+ data.tar.gz: ee7e60199f72cbf39e927991023c4ceac516ede2f50a46a1878e00d107b3ba4b804bb98707268a512ba536febc4b34af2647a52c9adbe1e1a76709c6cd859a9e
@@ -3,7 +3,7 @@
3
3
  <h2 class="card-title">
4
4
  <%= t "decidim.admin.titles.initiatives_types" %>
5
5
  <%= link_to t("actions.new_initiative_type", scope: "decidim.admin"),
6
- ["new", "initiatives_type"],
6
+ [:new, :initiatives_type],
7
7
  class: "button tiny button--title" if allowed_to? :create, :initiative_type %>
8
8
  </h2>
9
9
  </div>
@@ -4,7 +4,7 @@ cs:
4
4
  initiative:
5
5
  decidim_user_group_id: Autor
6
6
  description: Popis
7
- offline_votes: Podpora tváří v tvář
7
+ offline_votes: Osobní fyzické podpisy
8
8
  offline_votes_for_scope: Podepsané osoby pro %{scope_name}
9
9
  scope_id: Rozsah
10
10
  signature_end_date: Konec doby sběru podpisu
@@ -221,7 +221,7 @@ cs:
221
221
  confirm_send_to_technical_validation: Jste si jistý?
222
222
  discard: Zrušit iniciativu
223
223
  export_pdf_signatures: Export PDF podpisů
224
- export_votes: Podpora exportu
224
+ export_votes: Exportovat podpisy
225
225
  reject: Odmítnout iniciativu
226
226
  send_to_technical_validation: Odeslání k technickému ověření
227
227
  success: Iniciativa byla odeslána k technickému ověření
@@ -528,7 +528,7 @@ cs:
528
528
  any_vote_method: Tato iniciativa shromažďuje online i osobní podpisy.
529
529
  confirm: Chystáte se poslat iniciativu správci, aby ji zkontroloval a publikoval ji. Po zveřejnění jej nebudete moci upravovat. Jste si jisti?
530
530
  edit: Upravit
531
- follow_description: Obdržíte oznámení, pokud jsou v této iniciativě zprávy
531
+ follow_description: Dostat upozornění, když jsou v této iniciativě novinky
532
532
  offline_method: Tato iniciativa shromažďuje pouze osobní podpisy.
533
533
  print: Tisk iniciativy
534
534
  send_to_technical_validation: Poslat na technické ověření
@@ -606,7 +606,7 @@ cs:
606
606
  back: Zpět
607
607
  fill_data: Vytvořit
608
608
  finish: Dokončit
609
- previous_form: Start
609
+ previous_form: Začít
610
610
  promotal_committee: Výbor předkladatelů
611
611
  select_initiative_type: Vybrat
612
612
  show_similar_initiatives: Porovnat
@@ -403,7 +403,9 @@ sv:
403
403
  committee_members:
404
404
  approve: Godkänn
405
405
  confirm_revoke: Är du säker?
406
+ no_members_yet: Det finns inga medlemmar i projektkommittén
406
407
  revoke: Återkalla
408
+ title: Kommittémedlemmar
407
409
  count:
408
410
  title:
409
411
  one: "%{count} initiativ"
@@ -4,7 +4,7 @@ module Decidim
4
4
  # This holds the decidim-initiatives version.
5
5
  module Initiatives
6
6
  def self.version
7
- "0.24.1"
7
+ "0.24.2"
8
8
  end
9
9
  end
10
10
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: decidim-initiatives
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.24.1
4
+ version: 0.24.2
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Juan Salvador Perez Garcia
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2021-04-08 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2021-05-07 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: decidim-admin
@@ -16,56 +16,56 @@ dependencies:
16
16
  requirements:
17
17
  - - '='
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
- version: 0.24.1
19
+ version: 0.24.2
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
24
  - - '='
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
- version: 0.24.1
26
+ version: 0.24.2
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: decidim-comments
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
30
  requirements:
31
31
  - - '='
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
- version: 0.24.1
33
+ version: 0.24.2
34
34
  type: :runtime
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
38
  - - '='
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
- version: 0.24.1
40
+ version: 0.24.2
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: decidim-core
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
45
  - - '='
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
- version: 0.24.1
47
+ version: 0.24.2
48
48
  type: :runtime
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
52
  - - '='
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
- version: 0.24.1
54
+ version: 0.24.2
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
56
  name: decidim-verifications
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
58
  requirements:
59
59
  - - '='
60
60
  - !ruby/object:Gem::Version
61
- version: 0.24.1
61
+ version: 0.24.2
62
62
  type: :runtime
63
63
  prerelease: false
64
64
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
65
  requirements:
66
66
  - - '='
67
67
  - !ruby/object:Gem::Version
68
- version: 0.24.1
68
+ version: 0.24.2
69
69
  - !ruby/object:Gem::Dependency
70
70
  name: kaminari
71
71
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -162,14 +162,14 @@ dependencies:
162
162
  requirements:
163
163
  - - '='
164
164
  - !ruby/object:Gem::Version
165
- version: 0.24.1
165
+ version: 0.24.2
166
166
  type: :development
167
167
  prerelease: false
168
168
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
169
169
  requirements:
170
170
  - - '='
171
171
  - !ruby/object:Gem::Version
172
- version: 0.24.1
172
+ version: 0.24.2
173
173
  description: Citizen initiatives plugin for decidim.
174
174
  email:
175
175
  - jsperezg@gmail.com