decidim-budgets 0.24.0.rc1 → 0.24.3

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  ---
2
2
  SHA256:
3
- metadata.gz: 41710b06043e856a900ffaa5f04509ba3ac513e9e9bd0e3c95dfd6fa5cd6c9e3
4
- data.tar.gz: d232449475a2e39087ce38fd9b265e7a689ef1e3b4c50860a304857df109b720
3
+ metadata.gz: a99236af82e1741b097227cf2e4f026411ad3e010194e802386ca695846479ce
4
+ data.tar.gz: 5c257f19c77ca4a45f044ce7cd676a4b3c4579e33928d0a0c6d8f23220ce7d72
5
5
  SHA512:
6
- metadata.gz: 38699120554e836883325bb833b07bea0471d8793271342f88a5c09bd8335ced004bb6c8f1428cfafc8b14ff078d3659e1639f5fd1cb6193488c9f27c475eed9
7
- data.tar.gz: 96404bf36a1032fcc72cdebfddc5f90520a495bf8023ad595c44c456a15f9f4f89e556b31ed891952c251afcc9fccca6f1623e83ad8e3c5821dfd811a0b1278c
6
+ metadata.gz: 42d26e2dfa1f1e5c8a740882f13fe5fa32995a07baaaba95865a6414367308dfadbd5cb24a20ad70e486e77c349e3101fc44042dec1934f8151156c0ad5ba907
7
+ data.tar.gz: d632d45a8bb76e79aa113e3d6ffb4b8461fffbd421485d7635b6f3b4e5619c7c7d7c19ba9e10095fe8aa4788e531d727346c2a13e1d3f0391d4ddc5a7bd0c5ce
@@ -9,7 +9,7 @@ module Decidim
9
9
  delegate :voting_open?, to: :controller
10
10
 
11
11
  def show
12
- cell("decidim/announcement", announcement_args) if announce?
12
+ cell("decidim/announcement", announcement_message, callout_class: "warning") if announce?
13
13
  end
14
14
 
15
15
  private
@@ -23,13 +23,6 @@ module Decidim
23
23
  discardable.any? || !vote_allowed?(budget, consider_progress: false)
24
24
  end
25
25
 
26
- def announcement_args
27
- {
28
- callout_class: "warning",
29
- announcement: announcement_message
30
- }
31
- end
32
-
33
26
  def announcement_message
34
27
  if discardable.any?
35
28
  t(:limit_reached, scope: i18n_scope,
@@ -13,6 +13,6 @@
13
13
  </button>
14
14
  </div>
15
15
  <div class="filters">
16
- <%= render partial: "filters" %>
16
+ <%= render partial: "filters", locals: { type: :small } %>
17
17
  </div>
18
18
  </div>
@@ -13,6 +13,7 @@ ca:
13
13
  decidim_scope_id: Àmbit
14
14
  description: Descripció
15
15
  proposal_ids: Propostes relacionades
16
+ selected: Seleccionat per implementar
16
17
  title: Títol
17
18
  activerecord:
18
19
  models:
@@ -44,7 +45,11 @@ ca:
44
45
  title: Edita el pressupost
45
46
  update: Actualitza el pressupost
46
47
  index:
48
+ finished_orders: Vots finalitzats
49
+ pending_orders: Vots en procés
47
50
  title: Pressupostos
51
+ users_with_finished_orders: Usuàries amb vots finalitzats
52
+ users_with_pending_orders: Usuàries amb vots pendents
48
53
  new:
49
54
  create: Crea pressupost
50
55
  title: Nou pressupost
@@ -86,6 +91,7 @@ ca:
86
91
  create: Importa propostes a projectes
87
92
  no_components: No hi ha cap component de propostes en aquest espai participatiu per importar les propostes a projectes.
88
93
  select_component: Selecciona un component
94
+ title: Importar propostes
89
95
  admin_log:
90
96
  budget:
91
97
  create: "%{user_name} ha creat el pressupost %{resource_name} a l'espai %{space_name}"
@@ -138,9 +144,14 @@ ca:
138
144
  title: Confirmar vot
139
145
  budget_excess:
140
146
  budget_excess:
147
+ description: Aquest projecte sobrepassa el pressupost màxim i no es pot afegir. Si ho desitges, pots eliminar un projecte ja seleccionat per afegir aquest o donar suport d'acord amb les teves preferències.
141
148
  title: Pressupost excedit
142
149
  close: Tancar
150
+ description: Aquest projecte sobrepassa el pressupost màxim i no es pot afegir. Si ho desitges, pots eliminar un projecte ja seleccionat per afegir aquest o donar suport d'acord amb les teves preferències.
143
151
  ok: D'acord
152
+ projects_excess:
153
+ description: Aquest projecte sobrepassa el número màxim de projectes i no es pot afegir. Si ho desitges, pots eliminar un projecte ja seleccionat per afegir aquest o donar suport d'acord amb les teves preferències.
154
+ title: Màxim de projectes excedit
144
155
  budget_summary:
145
156
  are_you_sure: Segur que vols cancel·lar el teu vot?
146
157
  assigned: 'Assignat:'
@@ -148,7 +159,23 @@ ca:
148
159
  checked_out:
149
160
  description: Ja has votat pel pressupost. Si has canviat d'idea, pots %{cancel_link}.
150
161
  title: Vot pels pressupostos completat
162
+ minimum_projects_rule:
163
+ description: A quins projectes creus que hem de destinar el pressupost? Selecciona com a mínim %{minimum_number} projectes i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.
164
+ instruction: "<li>Selecciona com a mínim %{minimum_number} projectes i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.</li>"
165
+ projects_rule:
166
+ description: A quins projectes creus que hem de destinar el pressupost? Selecciona entre %{minimum_number} i %{maximum_number} projectes i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.
167
+ instruction: "<li>Selecciona entre %{minimum_number} i %{maximum_number} projectes i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.</li>"
168
+ projects_rule_maximum_only:
169
+ description: A quins projectes creus que hem de destinar el pressupost? Selecciona fins a %{maximum_number} projectes i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.
170
+ instruction: "<li>Selecciona fins a %{maximum_number} projectes i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.</li>"
171
+ rules:
172
+ title: Regles de votació
151
173
  title: Tu decideixes el pressupost
174
+ total_budget: Pressupost total
175
+ total_projects: Vots totals
176
+ vote_threshold_percent_rule:
177
+ description: A quins projectes creus que hem de destinar el pressupost? Assigna com a mínim %{minimum_budget} als projectes que vulguis i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.
178
+ instruction: "<li>Assigna com a mínim %{minimum_budget} als projectes que vulguis i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.</li>"
152
179
  count:
153
180
  projects_count:
154
181
  one: 1 projecte
@@ -190,6 +217,7 @@ ca:
190
217
  votes:
191
218
  one: vot
192
219
  other: vots
220
+ you_voted: Has votat això
193
221
  project_budget_button:
194
222
  add: Afegir al teu vot
195
223
  add_descriptive: Afegir el projecte %{resource_name} al teu vot
@@ -216,15 +244,17 @@ ca:
216
244
  landing_page_content: Pàgina d'inici de pressupostos
217
245
  more_information_modal: Finestra de "Més informació"
218
246
  projects_per_page: Projectes per pàgina
247
+ resources_permissions_enabled: Es poden establir permisos d'accions per a cada projecte
219
248
  scope_id: Àmbit
220
249
  scopes_enabled: Àmbits habilitats
221
250
  title: Títol
222
251
  total_budget: Pressupost total
223
- vote_minimum_budget_projects_number: Número màxim de projectes a votar
252
+ vote_minimum_budget_projects_number: Número mínim de projectes a votar
224
253
  vote_rule_minimum_budget_projects_enabled: 'Activar norma: Número mínim de projectes a votar'
254
+ vote_rule_selected_projects_enabled: 'Activar regla: projectes seleccionats amb un número mínim i màxim de projectes a votar'
225
255
  vote_rule_threshold_percent_enabled: 'Activar norma: percentatge mínim del pressupost'
226
- vote_selected_projects_maximum: Màxim nombre de projectes a seleccionar
227
- vote_selected_projects_minimum: Mínim nombre de projectes a seleccionar
256
+ vote_selected_projects_maximum: Número màxim de projectes a seleccionar
257
+ vote_selected_projects_minimum: Número màxim de projectes a seleccionar
228
258
  vote_threshold_percent: Percentatge del pressupost mínim per fer el vot
229
259
  workflow: Workflow
230
260
  workflow_choices:
@@ -13,6 +13,7 @@ es-MX:
13
13
  decidim_scope_id: Ámbito
14
14
  description: Descripción
15
15
  proposal_ids: Propuestas relacionadas
16
+ selected: Seleccionado para implementar
16
17
  title: Título
17
18
  activerecord:
18
19
  models:
@@ -44,13 +45,19 @@ es-MX:
44
45
  title: Editar presupuesto
45
46
  update: Actualizar presupuesto
46
47
  index:
48
+ finished_orders: Votos finalizados
49
+ pending_orders: Votos pendientes
47
50
  title: Presupuestos
51
+ users_with_finished_orders: Usuarias con votos finalizados
52
+ users_with_pending_orders: Usuarias con votos pendientes
48
53
  new:
49
54
  create: Crear presupuesto
50
55
  title: Nuevo presupuesto
51
56
  update:
52
57
  invalid: Se ha producido un problema al actualizar este presupuesto
53
58
  success: Presupuesto actualizado correctamente
59
+ exports:
60
+ projects: Proyectos
54
61
  models:
55
62
  budget:
56
63
  name: Presupuesto
@@ -84,6 +91,7 @@ es-MX:
84
91
  create: Importar propuestas a proyectos
85
92
  no_components: No hay otros componentes de la propuesta en este espacio participativo para importar las propuestas en los proyectos.
86
93
  select_component: Por favor seleccione un componente
94
+ title: Importar propuestas
87
95
  admin_log:
88
96
  budget:
89
97
  create: "%{user_name} creó el presupuesto %{resource_name} en el espacio %{space_name}"
@@ -245,6 +253,8 @@ es-MX:
245
253
  vote_rule_minimum_budget_projects_enabled: 'Activar norma: Número mínimo de proyectos a votar'
246
254
  vote_rule_selected_projects_enabled: 'Habilitar regla: proyectos seleccionados con un número mínimo y máximo de proyectos en los que votar'
247
255
  vote_rule_threshold_percent_enabled: 'Activar norma: porcentaje mínimo del pressupuesto'
256
+ vote_selected_projects_maximum: Cantidad máxima de proyectos a seleccionar
257
+ vote_selected_projects_minimum: Cantidad mínima de proyectos a seleccionar
248
258
  vote_threshold_percent: Porcentaje de votos
249
259
  workflow: Workflow
250
260
  workflow_choices:
@@ -13,6 +13,7 @@ es-PY:
13
13
  decidim_scope_id: Ámbito
14
14
  description: Descripción
15
15
  proposal_ids: Propuestas relacionadas
16
+ selected: Seleccionado para implementar
16
17
  title: Título
17
18
  activerecord:
18
19
  models:
@@ -44,13 +45,19 @@ es-PY:
44
45
  title: Editar presupuesto
45
46
  update: Actualizar presupuesto
46
47
  index:
48
+ finished_orders: Votos finalizados
49
+ pending_orders: Votos pendientes
47
50
  title: Presupuestos
51
+ users_with_finished_orders: Usuarias con votos finalizados
52
+ users_with_pending_orders: Usuarias con votos pendientes
48
53
  new:
49
54
  create: Crear presupuesto
50
55
  title: Nuevo presupuesto
51
56
  update:
52
57
  invalid: Se ha producido un problema al actualizar este presupuesto
53
58
  success: Presupuesto actualizado correctamente
59
+ exports:
60
+ projects: Proyectos
54
61
  models:
55
62
  budget:
56
63
  name: Presupuesto
@@ -84,6 +91,7 @@ es-PY:
84
91
  create: Importar propuestas a proyectos
85
92
  no_components: No hay otros componentes de la propuesta en este espacio participativo para importar las propuestas en los proyectos.
86
93
  select_component: Por favor seleccione un componente
94
+ title: Importar propuestas
87
95
  admin_log:
88
96
  budget:
89
97
  create: "%{user_name} creó el presupuesto %{resource_name} en el espacio %{space_name}"
@@ -245,6 +253,8 @@ es-PY:
245
253
  vote_rule_minimum_budget_projects_enabled: 'Activar norma: Número mínimo de proyectos a votar'
246
254
  vote_rule_selected_projects_enabled: 'Habilitar regla: proyectos seleccionados con un número mínimo y máximo de proyectos en los que votar'
247
255
  vote_rule_threshold_percent_enabled: 'Activar norma: porcentaje mínimo del pressupuesto'
256
+ vote_selected_projects_maximum: Cantidad máxima de proyectos a seleccionar
257
+ vote_selected_projects_minimum: Cantidad mínima de proyectos a seleccionar
248
258
  vote_threshold_percent: Porcentaje de votos
249
259
  workflow: Workflow
250
260
  workflow_choices:
@@ -13,6 +13,7 @@ es:
13
13
  decidim_scope_id: Ámbito
14
14
  description: Descripción
15
15
  proposal_ids: Propuestas relacionadas
16
+ selected: Seleccionado para implementar
16
17
  title: Título
17
18
  activerecord:
18
19
  models:
@@ -44,13 +45,19 @@ es:
44
45
  title: Editar presupuesto
45
46
  update: Actualizar presupuesto
46
47
  index:
48
+ finished_orders: Votos finalizados
49
+ pending_orders: Votos pendientes
47
50
  title: Presupuestos
51
+ users_with_finished_orders: Usuarias con votos finalizados
52
+ users_with_pending_orders: Usuarias con votos pendientes
48
53
  new:
49
54
  create: Crear presupuesto
50
55
  title: Nuevo presupuesto
51
56
  update:
52
57
  invalid: Se ha producido un problema al actualizar este presupuesto
53
58
  success: Presupuesto actualizado correctamente
59
+ exports:
60
+ projects: Proyectos
54
61
  models:
55
62
  budget:
56
63
  name: Presupuesto
@@ -84,6 +91,7 @@ es:
84
91
  create: Importar propuestas a proyectos
85
92
  no_components: No hay otros componentes de la propuesta en este espacio participativo para importar las propuestas en los proyectos.
86
93
  select_component: Por favor seleccione un componente
94
+ title: Importar propuestas
87
95
  admin_log:
88
96
  budget:
89
97
  create: "%{user_name} creó el presupuesto %{resource_name} en el espacio %{space_name}"
@@ -142,7 +150,7 @@ es:
142
150
  description: Este proyecto sobrepasa el presupuesto máximo y no se puede añadir. Si lo deseas, puedes eliminar un proyecto que ya hayas seleccionado, o votar de acuerdo a tus preferencias.
143
151
  ok: De acuerdo
144
152
  projects_excess:
145
- description: Este proyecto sobrepasa el presupuesto máximo y no se puede añadir. Si lo deseas, puedes eliminar un proyecto que ya hayas seleccionado, o votar de acuerdo a tus preferencias.
153
+ description: Este proyecto sobrepasa el número máximo de proyectos y no se puede añadir. Si lo deseas, puedes eliminar un proyecto que ya hayas seleccionado, o votar de acuerdo a tus preferencias.
146
154
  title: Se ha superado el número máximo de proyectos
147
155
  budget_summary:
148
156
  are_you_sure: '¿Estás seguro de que deseas cancelar tu voto?'
@@ -245,6 +253,8 @@ es:
245
253
  vote_rule_minimum_budget_projects_enabled: 'Activar norma: Número mínimo de proyectos a votar'
246
254
  vote_rule_selected_projects_enabled: 'Habilitar regla: proyectos seleccionados con un número mínimo y máximo de proyectos en los que votar'
247
255
  vote_rule_threshold_percent_enabled: 'Activar norma: porcentaje mínimo del presupuesto'
256
+ vote_selected_projects_maximum: Cantidad máxima de proyectos a seleccionar
257
+ vote_selected_projects_minimum: Cantidad mínima de proyectos a seleccionar
248
258
  vote_threshold_percent: Porcentaje de votos
249
259
  workflow: Workflow
250
260
  workflow_choices:
@@ -110,8 +110,8 @@ fi:
110
110
  more_information: Lisätietoa
111
111
  budgets_list:
112
112
  cancel_order:
113
- more_than_one: poista äänesi budjetista %{name} ja aloita alusta
114
- only_one: poista äänesi ja aloita alusta.
113
+ more_than_one: poistaa äänesi budjetista %{name} ja aloittaa alusta
114
+ only_one: poistaa äänesi ja aloittaa alusta.
115
115
  finished_message: Olet suorittanut äänestysprosessin. Kiitos osallistumisesta!
116
116
  highlighted_cta: Äänestä budjetista %{name}
117
117
  if_change_opinion: Jos olet muuttanut mieltäsi, voit
@@ -91,6 +91,7 @@ gl:
91
91
  delete: "%{user_name} eliminou o %{resource_name} proxecto no espazo %{space_name}"
92
92
  update: "%{user_name} actualizou o proxecto %{resource_name} no espazo %{space_name}"
93
93
  budget_information_modal:
94
+ back_to: Volver a %{component_name}
94
95
  close_modal: Pechar modal
95
96
  continue: Continuar
96
97
  more_information: Máis información
@@ -130,7 +131,10 @@ gl:
130
131
  checked_out:
131
132
  description: Xa votou polo orzamento. Se mudou de idea, pode %{cancel_link}.
132
133
  title: A votación do orzamento completada
134
+ rules:
135
+ title: Regras do orzamento
133
136
  title: Vostede decide o orzamento
137
+ total_budget: Orzamento total
134
138
  total_projects: Votos totais
135
139
  count:
136
140
  projects_count:
@@ -143,6 +147,8 @@ gl:
143
147
  status: Estado
144
148
  status_values:
145
149
  all: Todos
150
+ not_selected: Non seleccionado
151
+ selected: Seleccionado
146
152
  filters_small_view:
147
153
  close_modal: Pechar modal
148
154
  filter: Filtro
@@ -157,12 +163,26 @@ gl:
157
163
  other: proxectos seleccionados
158
164
  view: Ver
159
165
  orders:
166
+ highest_cost: Maior custo
160
167
  label: Ordenar proxectos por
168
+ lowest_cost: Menor custo
169
+ most_voted: Máis votado
170
+ random: Orde ao chou
171
+ selected: Seleccionado
161
172
  project:
173
+ add: Engadir o proxecto %{resource_name} ao teu voto
174
+ remove: Eliminar o proxecto %{resource_name} do teu voto
175
+ selected: Seleccionado
162
176
  view: Ver
163
177
  votes:
164
178
  one: voto
165
179
  other: votos
180
+ you_voted: Votaches isto
181
+ project_budget_button:
182
+ add: Engadir ao teu voto
183
+ add_descriptive: Engadir o proxecto %{resource_name} ao teu voto
184
+ added: Engadido ao teu voto
185
+ added_descriptive: O proxecto %{resource_name} engadiuse ao teu voto
166
186
  projects_for: Proxectos para %{name}
167
187
  show:
168
188
  budget: Orzamento
@@ -187,6 +207,8 @@ gl:
187
207
  step:
188
208
  announcement: Anuncio
189
209
  comments_blocked: Comentarios bloqueados
210
+ list_heading: Título da listaxe
211
+ more_information_modal: Modal de "Máis información"
190
212
  show_votes: Mostrar votos
191
213
  title: Título
192
214
  votes: Votación
@@ -194,6 +216,10 @@ gl:
194
216
  disabled: Votación deshabilitada
195
217
  enabled: Votación habilitada
196
218
  finished: Votación finalizada
219
+ events:
220
+ budgets:
221
+ budget_published:
222
+ notification_title: O orzamento <a href="%{resource_path}">%{resource_title}</a> para %{participatory_space_title} xa está aberto.
197
223
  orders:
198
224
  checkout:
199
225
  error: Produciuse un erro ao procesar o teu voto
@@ -5,7 +5,7 @@ pl:
5
5
  decidim_scope_id: Zakres
6
6
  description: Opis
7
7
  title: Tytuł
8
- total_budget: Cały budżet
8
+ total_budget: Całkowity budżet
9
9
  weight: Kolejność na stronie
10
10
  project:
11
11
  budget_amount: Kwota budżetu
@@ -127,7 +127,7 @@ pl:
127
127
  fields:
128
128
  name: Nazwa
129
129
  projects_count: Liczba projektów
130
- total_budget: Budżet ogółem
130
+ total_budget: Całkowity budżet
131
131
  project:
132
132
  fields:
133
133
  title: Tytuł
@@ -162,22 +162,22 @@ pl:
162
162
  description: Już głosowałeś na budżet. Jeśli zmieniłeś zdanie, możesz %{cancel_link}.
163
163
  title: Ukończono głosowanie dot. budżetu
164
164
  minimum_projects_rule:
165
- description: Na jakie projekty Państwa zdaniem powinniśmy przeznaczyć budżet? Wybierz co najmniej %{minimum_number} projektów i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami aby zdefiniować budżet.
165
+ description: Na jakie projekty Twoim zdaniem powinniśmy przeznaczyć budżet? Wybierz co najmniej %{minimum_number} projektów i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami aby zdefiniować budżet.
166
166
  instruction: "<li>Wybierz co najmniej %{minimum_number} projektów i zagłosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.</li>"
167
167
  projects_rule:
168
- description: Na jakie projekty Państwa zdaniem powinniśmy przeznaczyć budżet? Wybierz co najmniej %{minimum_number} i do %{maximum_number} projektów, które chcesz i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.
169
- instruction: "<li>Wybierz co najmniej %{minimum_number} i maksymalnie %{maximum_number} projektów, które chcesz i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.</li>"
168
+ description: Na jakie projekty Twoim zdaniem powinniśmy przeznaczyć budżet? Wybierz co najmniej %{minimum_number} i maksymalnie %{maximum_number} projektów i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.
169
+ instruction: "<li>Wybierz co najmniej %{minimum_number} i maksymalnie %{maximum_number} projektów i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.</li>"
170
170
  projects_rule_maximum_only:
171
- description: Na jakie projekty Państwa zdaniem powinniśmy przeznaczyć budżet? Wybierz do %{maximum_number} projektów, które chcesz i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami aby zdefiniować budżet.
172
- instruction: "<li>Wybierz do %{maximum_number} projektów, które chcesz i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.</li>"
171
+ description: Na jakie projekty Twoim zdaniem powinniśmy przeznaczyć budżet? Wybierz do %{maximum_number} projektów i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami aby zdefiniować budżet.
172
+ instruction: "<li>Wybierz do %{maximum_number} projektów i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.</li>"
173
173
  rules:
174
- title: Przepisy budżetowe
174
+ title: Zasady budżetu
175
175
  title: Ty decydujesz o budżecie
176
- total_budget: Cały budżet
177
- total_projects: Suma głosów
176
+ total_budget: Całkowity budżet
177
+ total_projects: Liczba głosów
178
178
  vote_threshold_percent_rule:
179
179
  description: Na jakie projekty Państwa zdaniem powinniśmy przeznaczyć budżet? Przypisz co najmniej %{minimum_budget} do projektów, które chcesz i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.
180
- instruction: "<li>Przypisz co najmniej %{minimum_budget} do projektów, które chcesz i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.</li>"
180
+ instruction: "<li>Przypisz co najmniej %{minimum_budget} do projektów i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.</li>"
181
181
  count:
182
182
  projects_count:
183
183
  one: 1 projekt
@@ -225,7 +225,7 @@ pl:
225
225
  few: głosów
226
226
  many: głosów
227
227
  other: głosów
228
- you_voted: Zagłosowałeś na to
228
+ you_voted: Zagłosowałeś na
229
229
  project_budget_button:
230
230
  add: Dodaj do swojego głosu
231
231
  add_descriptive: Dodaj projekt %{resource_name} do swojego głosu
@@ -238,7 +238,7 @@ pl:
238
238
  components:
239
239
  budgets:
240
240
  actions:
241
- vote: Głosuj
241
+ vote: Wspieranie
242
242
  name: Budżety
243
243
  settings:
244
244
  global:
@@ -252,16 +252,16 @@ pl:
252
252
  landing_page_content: Strona główna budżetów
253
253
  more_information_modal: Więcej informacji
254
254
  projects_per_page: Projektów na stronie
255
- resources_permissions_enabled: Zezwolenia na działania można ustawić dla każdego projektu
255
+ resources_permissions_enabled: Uprawnienia działań można ustawić dla każdego projektu
256
256
  scope_id: Zakres
257
257
  scopes_enabled: Zakresy włączone
258
258
  title: Tytuł
259
- total_budget: Cały budżet
259
+ total_budget: Całkowity budżet
260
260
  vote_minimum_budget_projects_number: Minimalna liczba projektów, na które można głosować
261
261
  vote_rule_minimum_budget_projects_enabled: 'Włącz regułę: minimalna liczba projektów, na które można głosować'
262
- vote_rule_selected_projects_enabled: 'Włącz regułę: Wybrane projekty z minimalną i maksymalną liczbą projektów do głosowania'
262
+ vote_rule_selected_projects_enabled: 'Włącz regułę: Minimalna i maksymalna liczba projektów do głosowania'
263
263
  vote_rule_threshold_percent_enabled: 'Włącz regułę: minimalny procent budżetu'
264
- vote_selected_projects_maximum: Maksymalna kwota wybranych projektów
264
+ vote_selected_projects_maximum: Maksymalna liczba wybranych projektów
265
265
  vote_selected_projects_minimum: Minimalna liczba wybranych projektów
266
266
  vote_threshold_percent: Procent progu głosowania
267
267
  workflow: Workflow
@@ -1,11 +1,18 @@
1
1
  ro:
2
2
  activemodel:
3
3
  attributes:
4
+ budget:
5
+ decidim_scope_id: Domeniu
6
+ description: Descriere
7
+ title: Titlu
8
+ total_budget: Total budget
4
9
  project:
10
+ budget_amount: Sumă bugetară
5
11
  decidim_category_id: Categorie
6
12
  decidim_scope_id: Domeniu
7
13
  description: Descriere
8
14
  proposal_ids: Propuneri conexe
15
+ selected: Selectate pentru implementare
9
16
  title: Titlu
10
17
  activerecord:
11
18
  models:
@@ -21,11 +28,39 @@ ro:
21
28
  confirm_destroy: Sunteţi sigur că doriţi să ştergeţi acest proiect?
22
29
  destroy: Ștergere
23
30
  edit: Editare
31
+ edit_projects: Gestionați proiectele
24
32
  import: Importă propuneri în proiecte
33
+ new: Nou %{name}
25
34
  preview: Previzualizare
26
35
  title: Acțiuni
27
36
  admin:
37
+ budgets:
38
+ create:
39
+ invalid: A apărut o problemă la crearea acestui buget
40
+ success: Buget creat cu succes
41
+ destroy:
42
+ invalid: A apărut o eroare la ștergerea acestui buget
43
+ success: Bugetul a fost șters
44
+ edit:
45
+ title: Editare buget
46
+ update: Actualizați bugetul
47
+ index:
48
+ finished_orders: Voturi finalizate
49
+ pending_orders: Voturi în așteptare
50
+ title: Bugete
51
+ users_with_finished_orders: Utilizatori cu voturi finalizate
52
+ users_with_pending_orders: Utilizatori cu voturi în așteptare
53
+ new:
54
+ create: Creați un buget
55
+ title: Buget nou
56
+ update:
57
+ invalid: A apărut o eroare la actualizarea acestui buget
58
+ success: Buget actualizat cu succes
59
+ exports:
60
+ projects: Proiecte
28
61
  models:
62
+ budget:
63
+ name: Buget
29
64
  project:
30
65
  name: Proiect
31
66
  projects:
@@ -40,6 +75,7 @@ ro:
40
75
  index:
41
76
  finished_orders: Voturi terminate
42
77
  pending_orders: Voturi în așteptare
78
+ selected: Selectate
43
79
  title: Proiecte
44
80
  new:
45
81
  create: Crează
@@ -55,12 +91,41 @@ ro:
55
91
  create: Importă propuneri în proiecte
56
92
  no_components: Nu există alte componente de propunere în acest spațiu participativ pentru a importa propunerile în proiecte.
57
93
  select_component: Vă rugăm să selectaţi o componentă
94
+ title: Importă propuneri
58
95
  admin_log:
96
+ budget:
97
+ create: "%{user_name} a creat bugetul %{resource_name} în spațiul %{space_name}"
98
+ delete: "%{user_name} a șters bugetul %{resource_name} în spațiul %{space_name}"
99
+ update: "%{user_name} a actualizat bugetul %{resource_name} în spațiul %{space_name}"
59
100
  project:
60
101
  create: "%{user_name} a creat proiectul %{resource_name} în spațiul %{space_name}"
61
102
  delete: "%{user_name} a șters proiectul %{resource_name} în spațiul %{space_name}"
62
103
  update: "%{user_name} a actualizat proiectul %{resource_name} în spațiul %{space_name}"
104
+ budget:
105
+ view: Vezi toate proiectele bugetare
106
+ budget_information_modal:
107
+ back_to: Înapoi la %{component_name}
108
+ close_modal: Închidere
109
+ continue: Continuă
110
+ more_information: Mai multe informații
111
+ budgets_list:
112
+ cancel_order:
113
+ more_than_one: șterge votul pentru %{name} și începe din nou
114
+ only_one: șterge votul și începe din nou.
115
+ finished_message: Ai terminat procesul de vot. Mulțumim pentru participare!
116
+ highlighted_cta: Votează la %{name}
117
+ if_change_opinion: Dacă v-ați răzgândit, puteți
118
+ my_budgets: Bugetele mele
119
+ voted_on: Ai votat pentru %{links}
120
+ limit_announcement:
121
+ cant_vote: Nu puteți vota pentru acest buget. <a href="%{landing_path}">Încercați un alt buget</a>.
122
+ limit_reached: Voturi active în %{links}. Pentru a vota cu privire la acest buget, trebuie să <a href="%{landing_path}">ștergeți votul și să reîncepeți</a>.
63
123
  models:
124
+ budget:
125
+ fields:
126
+ name: Nume
127
+ projects_count: Număr de proiecte
128
+ total_budget: Buget total
64
129
  project:
65
130
  fields:
66
131
  title: Titlu
@@ -68,6 +133,8 @@ ro:
68
133
  order_summary:
69
134
  selected_projects: 'Proiectele pe care le-aţi selectat sunt:'
70
135
  subject: Ați votat pentru spațiul participativ %{space_name}
136
+ voted_on_space: Ați votat asupra bugetului %{budget_name} pentru spațiul participativ al %{space_name}.
137
+ voted_on_space_with_scope: Ați votat bugetul pentru %{budget_name} pentru spațiul participativ %{space_name} pe %{scope_name} (%{scope_type}).
71
138
  projects:
72
139
  budget_confirm:
73
140
  cancel: Anulează
@@ -45,13 +45,19 @@ sv:
45
45
  title: Redigera budget
46
46
  update: Uppdatera budget
47
47
  index:
48
+ finished_orders: Avslutade röster
49
+ pending_orders: Pågående omröstningar
48
50
  title: Budgetar
51
+ users_with_finished_orders: Användare med avslutade röster
52
+ users_with_pending_orders: Användare med väntande röster
49
53
  new:
50
54
  create: Skapa budget
51
55
  title: Ny budget
52
56
  update:
53
57
  invalid: Det gick inte att uppdatera budgeten
54
58
  success: Budgeten har uppdaterats
59
+ exports:
60
+ projects: Projekt
55
61
  models:
56
62
  budget:
57
63
  name: Budget
@@ -85,6 +91,7 @@ sv:
85
91
  create: Importera förslag till projekt
86
92
  no_components: Det finns inga andra förslagskomponenter med förslag i deltagarutrymmet som kan importeras till projekt.
87
93
  select_component: Välj en komponent
94
+ title: Importera förslag
88
95
  admin_log:
89
96
  budget:
90
97
  create: "%{user_name} skapade budgeten %{resource_name} i utrymmet %{space_name}"
@@ -157,7 +164,7 @@ sv:
157
164
  instruction: "<li>Välj minst %{minimum_number} projekt som du vill ha och rösta enligt dina egna preferenser för att definiera budgeten.</li>"
158
165
  projects_rule:
159
166
  description: Vilka projekt tycker du att vi ska anslå budgetmedel för? Välj minst %{minimum_number} projekt och upp till %{maximum_number} som du vill ha och rösta enligt dina egna preferenser för att definiera budgeten.
160
- instruction: "<li>Välj minst %{minimum_number} and upp till %{maximum_number} projekt som du vill ha och rösta enligt dina egna preferenser för att definiera budgeten.</li>"
167
+ instruction: "<li>Välj minst %{minimum_number} och upp till %{maximum_number} projekt som du vill ha och rösta enligt dina egna preferenser för att definiera budgeten.</li>"
161
168
  projects_rule_maximum_only:
162
169
  description: Vilka projekt tycker du att vi ska anslå budgetmedel för? Välj upp till %{maximum_number} projekt som du vill ha och rösta enligt dina egna preferenser för att definiera budgeten.
163
170
  instruction: "<li>Välj upp till %{maximum_number} projekt som du vill ha och rösta enligt dina egna preferenser för att definiera budgeten.</li>"
@@ -246,6 +253,8 @@ sv:
246
253
  vote_rule_minimum_budget_projects_enabled: 'Aktivera regel: Minsta antal projekt att rösta om'
247
254
  vote_rule_selected_projects_enabled: 'Aktivera regel: Valda projekt med min och max antal projekt att välja'
248
255
  vote_rule_threshold_percent_enabled: 'Aktivera regel: Lägsta procentandel av budget'
256
+ vote_selected_projects_maximum: Högsta antal projekt att välja
257
+ vote_selected_projects_minimum: Minsta antal projekt att välja
249
258
  vote_threshold_percent: Tröskel för röster i procent
250
259
  workflow: Arbetsflöde
251
260
  workflow_choices:
@@ -0,0 +1,16 @@
1
+ # frozen_string_literal: true
2
+
3
+ class AddFollowableCounterCacheToBudgets < ActiveRecord::Migration[5.2]
4
+ def change
5
+ add_column :decidim_budgets_projects, :follows_count, :integer, null: false, default: 0, index: true
6
+
7
+ reversible do |dir|
8
+ dir.up do
9
+ Decidim::Budgets::Project.reset_column_information
10
+ Decidim::Budgets::Project.find_each do |record|
11
+ record.class.reset_counters(record.id, :follows)
12
+ end
13
+ end
14
+ end
15
+ end
16
+ end
@@ -4,7 +4,7 @@ module Decidim
4
4
  # This holds the decidim-budgets version.
5
5
  module Budgets
6
6
  def self.version
7
- "0.24.0.rc1"
7
+ "0.24.3"
8
8
  end
9
9
  end
10
10
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: decidim-budgets
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.24.0.rc1
4
+ version: 0.24.3
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Josep Jaume Rey Peroy
@@ -10,7 +10,7 @@ authors:
10
10
  autorequire:
11
11
  bindir: bin
12
12
  cert_chain: []
13
- date: 2021-03-01 00:00:00.000000000 Z
13
+ date: 2021-06-01 00:00:00.000000000 Z
14
14
  dependencies:
15
15
  - !ruby/object:Gem::Dependency
16
16
  name: decidim-comments
@@ -18,28 +18,28 @@ dependencies:
18
18
  requirements:
19
19
  - - '='
20
20
  - !ruby/object:Gem::Version
21
- version: 0.24.0.rc1
21
+ version: 0.24.3
22
22
  type: :runtime
23
23
  prerelease: false
24
24
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
25
25
  requirements:
26
26
  - - '='
27
27
  - !ruby/object:Gem::Version
28
- version: 0.24.0.rc1
28
+ version: 0.24.3
29
29
  - !ruby/object:Gem::Dependency
30
30
  name: decidim-core
31
31
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
32
32
  requirements:
33
33
  - - '='
34
34
  - !ruby/object:Gem::Version
35
- version: 0.24.0.rc1
35
+ version: 0.24.3
36
36
  type: :runtime
37
37
  prerelease: false
38
38
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
39
39
  requirements:
40
40
  - - '='
41
41
  - !ruby/object:Gem::Version
42
- version: 0.24.0.rc1
42
+ version: 0.24.3
43
43
  - !ruby/object:Gem::Dependency
44
44
  name: kaminari
45
45
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -80,42 +80,42 @@ dependencies:
80
80
  requirements:
81
81
  - - '='
82
82
  - !ruby/object:Gem::Version
83
- version: 0.24.0.rc1
83
+ version: 0.24.3
84
84
  type: :development
85
85
  prerelease: false
86
86
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
87
87
  requirements:
88
88
  - - '='
89
89
  - !ruby/object:Gem::Version
90
- version: 0.24.0.rc1
90
+ version: 0.24.3
91
91
  - !ruby/object:Gem::Dependency
92
92
  name: decidim-dev
93
93
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
94
94
  requirements:
95
95
  - - '='
96
96
  - !ruby/object:Gem::Version
97
- version: 0.24.0.rc1
97
+ version: 0.24.3
98
98
  type: :development
99
99
  prerelease: false
100
100
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
101
101
  requirements:
102
102
  - - '='
103
103
  - !ruby/object:Gem::Version
104
- version: 0.24.0.rc1
104
+ version: 0.24.3
105
105
  - !ruby/object:Gem::Dependency
106
106
  name: decidim-proposals
107
107
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
108
108
  requirements:
109
109
  - - '='
110
110
  - !ruby/object:Gem::Version
111
- version: 0.24.0.rc1
111
+ version: 0.24.3
112
112
  type: :development
113
113
  prerelease: false
114
114
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
115
115
  requirements:
116
116
  - - '='
117
117
  - !ruby/object:Gem::Version
118
- version: 0.24.0.rc1
118
+ version: 0.24.3
119
119
  description: A budgets component for decidim's participatory spaces.
120
120
  email:
121
121
  - josepjaume@gmail.com
@@ -329,6 +329,7 @@ files:
329
329
  - db/migrate/20200728075039_add_selected_at_to_project.rb
330
330
  - db/migrate/20200804175222_votes_enabled_to_votes_choices.rb
331
331
  - db/migrate/20200827154129_add_commentable_counter_cache_to_projects.rb
332
+ - db/migrate/20210310120613_add_followable_counter_cache_to_budgets.rb
332
333
  - lib/decidim/api/budget_type.rb
333
334
  - lib/decidim/api/budgets_type.rb
334
335
  - lib/decidim/api/project_type.rb
@@ -362,9 +363,9 @@ required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
362
363
  version: '2.7'
363
364
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
364
365
  requirements:
365
- - - ">"
366
+ - - ">="
366
367
  - !ruby/object:Gem::Version
367
- version: 1.3.1
368
+ version: '0'
368
369
  requirements: []
369
370
  rubygems_version: 3.1.2
370
371
  signing_key: