decidim-budgets 0.24.0.rc1 → 0.24.0.rc2

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  ---
2
2
  SHA256:
3
- metadata.gz: 41710b06043e856a900ffaa5f04509ba3ac513e9e9bd0e3c95dfd6fa5cd6c9e3
4
- data.tar.gz: d232449475a2e39087ce38fd9b265e7a689ef1e3b4c50860a304857df109b720
3
+ metadata.gz: 2e9d7131f67fa0eb0d37f70fe413d5aaded1fee5a03dd00078f82a678c63588b
4
+ data.tar.gz: b3c4b6c2b0c701ae5ae44949dd88a36a3e1312544c4510fde69d0fab812b3801
5
5
  SHA512:
6
- metadata.gz: 38699120554e836883325bb833b07bea0471d8793271342f88a5c09bd8335ced004bb6c8f1428cfafc8b14ff078d3659e1639f5fd1cb6193488c9f27c475eed9
7
- data.tar.gz: 96404bf36a1032fcc72cdebfddc5f90520a495bf8023ad595c44c456a15f9f4f89e556b31ed891952c251afcc9fccca6f1623e83ad8e3c5821dfd811a0b1278c
6
+ metadata.gz: 89138ad6d58eb2f7c327ee86635ba933226709c4cf6191a03f733f7b8730938b9cc2fb487b77458585f0f1f6657628b01d0309b8e366e4ca97ab3d0cfec5c25d
7
+ data.tar.gz: c6412ec56b3ca23fff97535525dab321172ecb3426555274a7fd746c39670a61771ae316f1ef3eeea6a266ed3f24cf160512c669977ea195e3a1573d3f891b05
@@ -9,7 +9,7 @@ module Decidim
9
9
  delegate :voting_open?, to: :controller
10
10
 
11
11
  def show
12
- cell("decidim/announcement", announcement_args) if announce?
12
+ cell("decidim/announcement", announcement_message, callout_class: "warning") if announce?
13
13
  end
14
14
 
15
15
  private
@@ -23,13 +23,6 @@ module Decidim
23
23
  discardable.any? || !vote_allowed?(budget, consider_progress: false)
24
24
  end
25
25
 
26
- def announcement_args
27
- {
28
- callout_class: "warning",
29
- announcement: announcement_message
30
- }
31
- end
32
-
33
26
  def announcement_message
34
27
  if discardable.any?
35
28
  t(:limit_reached, scope: i18n_scope,
@@ -13,6 +13,6 @@
13
13
  </button>
14
14
  </div>
15
15
  <div class="filters">
16
- <%= render partial: "filters" %>
16
+ <%= render partial: "filters", locals: { type: :small } %>
17
17
  </div>
18
18
  </div>
@@ -13,6 +13,7 @@ ca:
13
13
  decidim_scope_id: Àmbit
14
14
  description: Descripció
15
15
  proposal_ids: Propostes relacionades
16
+ selected: Seleccionat per implementar
16
17
  title: Títol
17
18
  activerecord:
18
19
  models:
@@ -44,7 +45,11 @@ ca:
44
45
  title: Edita el pressupost
45
46
  update: Actualitza el pressupost
46
47
  index:
48
+ finished_orders: Vots finalitzats
49
+ pending_orders: Vots en procés
47
50
  title: Pressupostos
51
+ users_with_finished_orders: Usuàries amb vots finalitzats
52
+ users_with_pending_orders: Usuàries amb vots pendents
48
53
  new:
49
54
  create: Crea pressupost
50
55
  title: Nou pressupost
@@ -86,6 +91,7 @@ ca:
86
91
  create: Importa propostes a projectes
87
92
  no_components: No hi ha cap component de propostes en aquest espai participatiu per importar les propostes a projectes.
88
93
  select_component: Selecciona un component
94
+ title: Importar propostes
89
95
  admin_log:
90
96
  budget:
91
97
  create: "%{user_name} ha creat el pressupost %{resource_name} a l'espai %{space_name}"
@@ -138,9 +144,14 @@ ca:
138
144
  title: Confirmar vot
139
145
  budget_excess:
140
146
  budget_excess:
147
+ description: Aquest projecte sobrepassa el pressupost màxim i no es pot afegir. Si ho desitges, pots eliminar un projecte ja seleccionat per afegir aquest o donar suport d'acord amb les teves preferències.
141
148
  title: Pressupost excedit
142
149
  close: Tancar
150
+ description: Aquest projecte sobrepassa el pressupost màxim i no es pot afegir. Si ho desitges, pots eliminar un projecte ja seleccionat per afegir aquest o donar suport d'acord amb les teves preferències.
143
151
  ok: D'acord
152
+ projects_excess:
153
+ description: Aquest projecte sobrepassa el número màxim de projectes i no es pot afegir. Si ho desitges, pots eliminar un projecte ja seleccionat per afegir aquest o donar suport d'acord amb les teves preferències.
154
+ title: Màxim de projectes excedit
144
155
  budget_summary:
145
156
  are_you_sure: Segur que vols cancel·lar el teu vot?
146
157
  assigned: 'Assignat:'
@@ -148,7 +159,23 @@ ca:
148
159
  checked_out:
149
160
  description: Ja has votat pel pressupost. Si has canviat d'idea, pots %{cancel_link}.
150
161
  title: Vot pels pressupostos completat
162
+ minimum_projects_rule:
163
+ description: A quins projectes creus que hem de destinar el pressupost? Selecciona com a mínim %{minimum_number} projectes i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.
164
+ instruction: "<li>Selecciona com a mínim %{minimum_number} projectes i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.</li>"
165
+ projects_rule:
166
+ description: A quins projectes creus que hem de destinar el pressupost? Selecciona entre %{minimum_number} i %{maximum_number} projectes i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.
167
+ instruction: "<li>Selecciona entre %{minimum_number} i %{maximum_number} projectes i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.</li>"
168
+ projects_rule_maximum_only:
169
+ description: A quins projectes creus que hem de destinar el pressupost? Selecciona fins a %{maximum_number} projectes i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.
170
+ instruction: "<li>Selecciona fins a %{maximum_number} projectes i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.</li>"
171
+ rules:
172
+ title: Regles de votació
151
173
  title: Tu decideixes el pressupost
174
+ total_budget: Pressupost total
175
+ total_projects: Vots totals
176
+ vote_threshold_percent_rule:
177
+ description: A quins projectes creus que hem de destinar el pressupost? Assigna com a mínim %{minimum_budget} als projectes que vulguis i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.
178
+ instruction: "<li>Assigna com a mínim %{minimum_budget} als projectes que vulguis i vota segons les teves preferències per a definir el pressupost.</li>"
152
179
  count:
153
180
  projects_count:
154
181
  one: 1 projecte
@@ -190,6 +217,7 @@ ca:
190
217
  votes:
191
218
  one: vot
192
219
  other: vots
220
+ you_voted: Has votat això
193
221
  project_budget_button:
194
222
  add: Afegir al teu vot
195
223
  add_descriptive: Afegir el projecte %{resource_name} al teu vot
@@ -216,15 +244,17 @@ ca:
216
244
  landing_page_content: Pàgina d'inici de pressupostos
217
245
  more_information_modal: Finestra de "Més informació"
218
246
  projects_per_page: Projectes per pàgina
247
+ resources_permissions_enabled: Es poden establir permisos d'accions per a cada projecte
219
248
  scope_id: Àmbit
220
249
  scopes_enabled: Àmbits habilitats
221
250
  title: Títol
222
251
  total_budget: Pressupost total
223
- vote_minimum_budget_projects_number: Número màxim de projectes a votar
252
+ vote_minimum_budget_projects_number: Número mínim de projectes a votar
224
253
  vote_rule_minimum_budget_projects_enabled: 'Activar norma: Número mínim de projectes a votar'
254
+ vote_rule_selected_projects_enabled: 'Activar regla: projectes seleccionats amb un número mínim i màxim de projectes a votar'
225
255
  vote_rule_threshold_percent_enabled: 'Activar norma: percentatge mínim del pressupost'
226
- vote_selected_projects_maximum: Màxim nombre de projectes a seleccionar
227
- vote_selected_projects_minimum: Mínim nombre de projectes a seleccionar
256
+ vote_selected_projects_maximum: Número màxim de projectes a seleccionar
257
+ vote_selected_projects_minimum: Número màxim de projectes a seleccionar
228
258
  vote_threshold_percent: Percentatge del pressupost mínim per fer el vot
229
259
  workflow: Workflow
230
260
  workflow_choices:
@@ -13,6 +13,7 @@ es-MX:
13
13
  decidim_scope_id: Ámbito
14
14
  description: Descripción
15
15
  proposal_ids: Propuestas relacionadas
16
+ selected: Seleccionado para implementar
16
17
  title: Título
17
18
  activerecord:
18
19
  models:
@@ -44,13 +45,19 @@ es-MX:
44
45
  title: Editar presupuesto
45
46
  update: Actualizar presupuesto
46
47
  index:
48
+ finished_orders: Votos finalizados
49
+ pending_orders: Votos pendientes
47
50
  title: Presupuestos
51
+ users_with_finished_orders: Usuarias con votos finalizados
52
+ users_with_pending_orders: Usuarias con votos pendientes
48
53
  new:
49
54
  create: Crear presupuesto
50
55
  title: Nuevo presupuesto
51
56
  update:
52
57
  invalid: Se ha producido un problema al actualizar este presupuesto
53
58
  success: Presupuesto actualizado correctamente
59
+ exports:
60
+ projects: Proyectos
54
61
  models:
55
62
  budget:
56
63
  name: Presupuesto
@@ -84,6 +91,7 @@ es-MX:
84
91
  create: Importar propuestas a proyectos
85
92
  no_components: No hay otros componentes de la propuesta en este espacio participativo para importar las propuestas en los proyectos.
86
93
  select_component: Por favor seleccione un componente
94
+ title: Importar propuestas
87
95
  admin_log:
88
96
  budget:
89
97
  create: "%{user_name} creó el presupuesto %{resource_name} en el espacio %{space_name}"
@@ -245,6 +253,8 @@ es-MX:
245
253
  vote_rule_minimum_budget_projects_enabled: 'Activar norma: Número mínimo de proyectos a votar'
246
254
  vote_rule_selected_projects_enabled: 'Habilitar regla: proyectos seleccionados con un número mínimo y máximo de proyectos en los que votar'
247
255
  vote_rule_threshold_percent_enabled: 'Activar norma: porcentaje mínimo del pressupuesto'
256
+ vote_selected_projects_maximum: Cantidad máxima de proyectos a seleccionar
257
+ vote_selected_projects_minimum: Cantidad mínima de proyectos a seleccionar
248
258
  vote_threshold_percent: Porcentaje de votos
249
259
  workflow: Workflow
250
260
  workflow_choices:
@@ -13,6 +13,7 @@ es-PY:
13
13
  decidim_scope_id: Ámbito
14
14
  description: Descripción
15
15
  proposal_ids: Propuestas relacionadas
16
+ selected: Seleccionado para implementar
16
17
  title: Título
17
18
  activerecord:
18
19
  models:
@@ -44,13 +45,19 @@ es-PY:
44
45
  title: Editar presupuesto
45
46
  update: Actualizar presupuesto
46
47
  index:
48
+ finished_orders: Votos finalizados
49
+ pending_orders: Votos pendientes
47
50
  title: Presupuestos
51
+ users_with_finished_orders: Usuarias con votos finalizados
52
+ users_with_pending_orders: Usuarias con votos pendientes
48
53
  new:
49
54
  create: Crear presupuesto
50
55
  title: Nuevo presupuesto
51
56
  update:
52
57
  invalid: Se ha producido un problema al actualizar este presupuesto
53
58
  success: Presupuesto actualizado correctamente
59
+ exports:
60
+ projects: Proyectos
54
61
  models:
55
62
  budget:
56
63
  name: Presupuesto
@@ -84,6 +91,7 @@ es-PY:
84
91
  create: Importar propuestas a proyectos
85
92
  no_components: No hay otros componentes de la propuesta en este espacio participativo para importar las propuestas en los proyectos.
86
93
  select_component: Por favor seleccione un componente
94
+ title: Importar propuestas
87
95
  admin_log:
88
96
  budget:
89
97
  create: "%{user_name} creó el presupuesto %{resource_name} en el espacio %{space_name}"
@@ -245,6 +253,8 @@ es-PY:
245
253
  vote_rule_minimum_budget_projects_enabled: 'Activar norma: Número mínimo de proyectos a votar'
246
254
  vote_rule_selected_projects_enabled: 'Habilitar regla: proyectos seleccionados con un número mínimo y máximo de proyectos en los que votar'
247
255
  vote_rule_threshold_percent_enabled: 'Activar norma: porcentaje mínimo del pressupuesto'
256
+ vote_selected_projects_maximum: Cantidad máxima de proyectos a seleccionar
257
+ vote_selected_projects_minimum: Cantidad mínima de proyectos a seleccionar
248
258
  vote_threshold_percent: Porcentaje de votos
249
259
  workflow: Workflow
250
260
  workflow_choices:
@@ -13,6 +13,7 @@ es:
13
13
  decidim_scope_id: Ámbito
14
14
  description: Descripción
15
15
  proposal_ids: Propuestas relacionadas
16
+ selected: Seleccionado para implementar
16
17
  title: Título
17
18
  activerecord:
18
19
  models:
@@ -44,13 +45,19 @@ es:
44
45
  title: Editar presupuesto
45
46
  update: Actualizar presupuesto
46
47
  index:
48
+ finished_orders: Votos finalizados
49
+ pending_orders: Votos pendientes
47
50
  title: Presupuestos
51
+ users_with_finished_orders: Usuarias con votos finalizados
52
+ users_with_pending_orders: Usuarias con votos pendientes
48
53
  new:
49
54
  create: Crear presupuesto
50
55
  title: Nuevo presupuesto
51
56
  update:
52
57
  invalid: Se ha producido un problema al actualizar este presupuesto
53
58
  success: Presupuesto actualizado correctamente
59
+ exports:
60
+ projects: Proyectos
54
61
  models:
55
62
  budget:
56
63
  name: Presupuesto
@@ -84,6 +91,7 @@ es:
84
91
  create: Importar propuestas a proyectos
85
92
  no_components: No hay otros componentes de la propuesta en este espacio participativo para importar las propuestas en los proyectos.
86
93
  select_component: Por favor seleccione un componente
94
+ title: Importar propuestas
87
95
  admin_log:
88
96
  budget:
89
97
  create: "%{user_name} creó el presupuesto %{resource_name} en el espacio %{space_name}"
@@ -142,7 +150,7 @@ es:
142
150
  description: Este proyecto sobrepasa el presupuesto máximo y no se puede añadir. Si lo deseas, puedes eliminar un proyecto que ya hayas seleccionado, o votar de acuerdo a tus preferencias.
143
151
  ok: De acuerdo
144
152
  projects_excess:
145
- description: Este proyecto sobrepasa el presupuesto máximo y no se puede añadir. Si lo deseas, puedes eliminar un proyecto que ya hayas seleccionado, o votar de acuerdo a tus preferencias.
153
+ description: Este proyecto sobrepasa el número máximo de proyectos y no se puede añadir. Si lo deseas, puedes eliminar un proyecto que ya hayas seleccionado, o votar de acuerdo a tus preferencias.
146
154
  title: Se ha superado el número máximo de proyectos
147
155
  budget_summary:
148
156
  are_you_sure: '¿Estás seguro de que deseas cancelar tu voto?'
@@ -245,6 +253,8 @@ es:
245
253
  vote_rule_minimum_budget_projects_enabled: 'Activar norma: Número mínimo de proyectos a votar'
246
254
  vote_rule_selected_projects_enabled: 'Habilitar regla: proyectos seleccionados con un número mínimo y máximo de proyectos en los que votar'
247
255
  vote_rule_threshold_percent_enabled: 'Activar norma: porcentaje mínimo del presupuesto'
256
+ vote_selected_projects_maximum: Cantidad máxima de proyectos a seleccionar
257
+ vote_selected_projects_minimum: Cantidad mínima de proyectos a seleccionar
248
258
  vote_threshold_percent: Porcentaje de votos
249
259
  workflow: Workflow
250
260
  workflow_choices:
@@ -5,7 +5,7 @@ pl:
5
5
  decidim_scope_id: Zakres
6
6
  description: Opis
7
7
  title: Tytuł
8
- total_budget: Cały budżet
8
+ total_budget: Całkowity budżet
9
9
  weight: Kolejność na stronie
10
10
  project:
11
11
  budget_amount: Kwota budżetu
@@ -127,7 +127,7 @@ pl:
127
127
  fields:
128
128
  name: Nazwa
129
129
  projects_count: Liczba projektów
130
- total_budget: Budżet ogółem
130
+ total_budget: Całkowity budżet
131
131
  project:
132
132
  fields:
133
133
  title: Tytuł
@@ -162,22 +162,22 @@ pl:
162
162
  description: Już głosowałeś na budżet. Jeśli zmieniłeś zdanie, możesz %{cancel_link}.
163
163
  title: Ukończono głosowanie dot. budżetu
164
164
  minimum_projects_rule:
165
- description: Na jakie projekty Państwa zdaniem powinniśmy przeznaczyć budżet? Wybierz co najmniej %{minimum_number} projektów i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami aby zdefiniować budżet.
165
+ description: Na jakie projekty Twoim zdaniem powinniśmy przeznaczyć budżet? Wybierz co najmniej %{minimum_number} projektów i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami aby zdefiniować budżet.
166
166
  instruction: "<li>Wybierz co najmniej %{minimum_number} projektów i zagłosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.</li>"
167
167
  projects_rule:
168
- description: Na jakie projekty Państwa zdaniem powinniśmy przeznaczyć budżet? Wybierz co najmniej %{minimum_number} i do %{maximum_number} projektów, które chcesz i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.
169
- instruction: "<li>Wybierz co najmniej %{minimum_number} i maksymalnie %{maximum_number} projektów, które chcesz i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.</li>"
168
+ description: Na jakie projekty Twoim zdaniem powinniśmy przeznaczyć budżet? Wybierz co najmniej %{minimum_number} i maksymalnie %{maximum_number} projektów i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.
169
+ instruction: "<li>Wybierz co najmniej %{minimum_number} i maksymalnie %{maximum_number} projektów i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.</li>"
170
170
  projects_rule_maximum_only:
171
- description: Na jakie projekty Państwa zdaniem powinniśmy przeznaczyć budżet? Wybierz do %{maximum_number} projektów, które chcesz i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami aby zdefiniować budżet.
172
- instruction: "<li>Wybierz do %{maximum_number} projektów, które chcesz i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.</li>"
171
+ description: Na jakie projekty Twoim zdaniem powinniśmy przeznaczyć budżet? Wybierz do %{maximum_number} projektów i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami aby zdefiniować budżet.
172
+ instruction: "<li>Wybierz do %{maximum_number} projektów i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.</li>"
173
173
  rules:
174
- title: Przepisy budżetowe
174
+ title: Zasady budżetu
175
175
  title: Ty decydujesz o budżecie
176
- total_budget: Cały budżet
177
- total_projects: Suma głosów
176
+ total_budget: Całkowity budżet
177
+ total_projects: Liczba głosów
178
178
  vote_threshold_percent_rule:
179
179
  description: Na jakie projekty Państwa zdaniem powinniśmy przeznaczyć budżet? Przypisz co najmniej %{minimum_budget} do projektów, które chcesz i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.
180
- instruction: "<li>Przypisz co najmniej %{minimum_budget} do projektów, które chcesz i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.</li>"
180
+ instruction: "<li>Przypisz co najmniej %{minimum_budget} do projektów i głosuj zgodnie ze swoimi preferencjami w celu zdefiniowania budżetu.</li>"
181
181
  count:
182
182
  projects_count:
183
183
  one: 1 projekt
@@ -225,7 +225,7 @@ pl:
225
225
  few: głosów
226
226
  many: głosów
227
227
  other: głosów
228
- you_voted: Zagłosowałeś na to
228
+ you_voted: Zagłosowałeś na
229
229
  project_budget_button:
230
230
  add: Dodaj do swojego głosu
231
231
  add_descriptive: Dodaj projekt %{resource_name} do swojego głosu
@@ -252,16 +252,16 @@ pl:
252
252
  landing_page_content: Strona główna budżetów
253
253
  more_information_modal: Więcej informacji
254
254
  projects_per_page: Projektów na stronie
255
- resources_permissions_enabled: Zezwolenia na działania można ustawić dla każdego projektu
255
+ resources_permissions_enabled: Uprawnienia działań można ustawić dla każdego projektu
256
256
  scope_id: Zakres
257
257
  scopes_enabled: Zakresy włączone
258
258
  title: Tytuł
259
- total_budget: Cały budżet
259
+ total_budget: Całkowity budżet
260
260
  vote_minimum_budget_projects_number: Minimalna liczba projektów, na które można głosować
261
261
  vote_rule_minimum_budget_projects_enabled: 'Włącz regułę: minimalna liczba projektów, na które można głosować'
262
- vote_rule_selected_projects_enabled: 'Włącz regułę: Wybrane projekty z minimalną i maksymalną liczbą projektów do głosowania'
262
+ vote_rule_selected_projects_enabled: 'Włącz regułę: Minimalna i maksymalna liczba projektów do głosowania'
263
263
  vote_rule_threshold_percent_enabled: 'Włącz regułę: minimalny procent budżetu'
264
- vote_selected_projects_maximum: Maksymalna kwota wybranych projektów
264
+ vote_selected_projects_maximum: Maksymalna liczba wybranych projektów
265
265
  vote_selected_projects_minimum: Minimalna liczba wybranych projektów
266
266
  vote_threshold_percent: Procent progu głosowania
267
267
  workflow: Workflow
@@ -4,7 +4,7 @@ module Decidim
4
4
  # This holds the decidim-budgets version.
5
5
  module Budgets
6
6
  def self.version
7
- "0.24.0.rc1"
7
+ "0.24.0.rc2"
8
8
  end
9
9
  end
10
10
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: decidim-budgets
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.24.0.rc1
4
+ version: 0.24.0.rc2
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Josep Jaume Rey Peroy
@@ -10,7 +10,7 @@ authors:
10
10
  autorequire:
11
11
  bindir: bin
12
12
  cert_chain: []
13
- date: 2021-03-01 00:00:00.000000000 Z
13
+ date: 2021-03-10 00:00:00.000000000 Z
14
14
  dependencies:
15
15
  - !ruby/object:Gem::Dependency
16
16
  name: decidim-comments
@@ -18,28 +18,28 @@ dependencies:
18
18
  requirements:
19
19
  - - '='
20
20
  - !ruby/object:Gem::Version
21
- version: 0.24.0.rc1
21
+ version: 0.24.0.rc2
22
22
  type: :runtime
23
23
  prerelease: false
24
24
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
25
25
  requirements:
26
26
  - - '='
27
27
  - !ruby/object:Gem::Version
28
- version: 0.24.0.rc1
28
+ version: 0.24.0.rc2
29
29
  - !ruby/object:Gem::Dependency
30
30
  name: decidim-core
31
31
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
32
32
  requirements:
33
33
  - - '='
34
34
  - !ruby/object:Gem::Version
35
- version: 0.24.0.rc1
35
+ version: 0.24.0.rc2
36
36
  type: :runtime
37
37
  prerelease: false
38
38
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
39
39
  requirements:
40
40
  - - '='
41
41
  - !ruby/object:Gem::Version
42
- version: 0.24.0.rc1
42
+ version: 0.24.0.rc2
43
43
  - !ruby/object:Gem::Dependency
44
44
  name: kaminari
45
45
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -80,42 +80,42 @@ dependencies:
80
80
  requirements:
81
81
  - - '='
82
82
  - !ruby/object:Gem::Version
83
- version: 0.24.0.rc1
83
+ version: 0.24.0.rc2
84
84
  type: :development
85
85
  prerelease: false
86
86
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
87
87
  requirements:
88
88
  - - '='
89
89
  - !ruby/object:Gem::Version
90
- version: 0.24.0.rc1
90
+ version: 0.24.0.rc2
91
91
  - !ruby/object:Gem::Dependency
92
92
  name: decidim-dev
93
93
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
94
94
  requirements:
95
95
  - - '='
96
96
  - !ruby/object:Gem::Version
97
- version: 0.24.0.rc1
97
+ version: 0.24.0.rc2
98
98
  type: :development
99
99
  prerelease: false
100
100
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
101
101
  requirements:
102
102
  - - '='
103
103
  - !ruby/object:Gem::Version
104
- version: 0.24.0.rc1
104
+ version: 0.24.0.rc2
105
105
  - !ruby/object:Gem::Dependency
106
106
  name: decidim-proposals
107
107
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
108
108
  requirements:
109
109
  - - '='
110
110
  - !ruby/object:Gem::Version
111
- version: 0.24.0.rc1
111
+ version: 0.24.0.rc2
112
112
  type: :development
113
113
  prerelease: false
114
114
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
115
115
  requirements:
116
116
  - - '='
117
117
  - !ruby/object:Gem::Version
118
- version: 0.24.0.rc1
118
+ version: 0.24.0.rc2
119
119
  description: A budgets component for decidim's participatory spaces.
120
120
  email:
121
121
  - josepjaume@gmail.com