data_table 0.4.14 → 0.4.15

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- NjhkMDg3ZTFlYWM2NTNjZWM4YjYwNTgxZDk4NTVmYTExOTEwOTVmNg==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- MmNhZmNhMGE5ZGMwMzY3OTY3OGQ5ODE4YTdiYTc3MWQyZmZjMDlmMw==
2
+ SHA256:
3
+ metadata.gz: 5f6eb1a2eb9c1473333cab8ec7fae903f44d643bbe7ec1b4cb2fd3af11d3b771
4
+ data.tar.gz: 345ff62642d154edde8a2913745f62be3f58b5da649aeeaa8e6cb1dcbcaa3a35
7
5
  SHA512:
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- YWQ0YTQ1ZDQzYjc4ODI1N2VjMDFhZjRhYTc0MjFlNjliYTkxYThlZjI2NGQ3
10
- YjMxYmM1ODRmNjgzYTBjNzQxM2RkMjY0NTg5OWIzN2NiZTk3ZGM0MjgyYmYw
11
- ZTEzYWI3Y2E5ZWRjOWVhMGIzNjJhZjdkN2E4N2RjZTZiOTg4ZmE=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- NGE3NjFhZDhmYjIxZjVkYTJlYWY3MmEzMzYxZGY0ZGZlOWIwZmVlNDdjZmYy
14
- ZWMwY2RhYjAwZjRiOTI0NzBkMDAyMWYxMmUwMDczY2FlODM1YTZhYWZkOTgz
15
- NjE2YjQ0MDI1NjY0ODM2MzRhMDljY2IzNzk4ZGZjOWMyODM5ZjA=
6
+ metadata.gz: 0b6f00d0785e2d795dc32000f6b8c00f16711d3a74221f7d26b4db193e766137b8bead3954e1506c86e59d6d91576ee451a1ec2cd276fd88d33bdf0f405aaa60
7
+ data.tar.gz: 269b1b2cbfabe73a2b42b85d904eaa785b0a709d61b6556fcb7f24e7b1c9478142801fdac293a228431fc8a76dc1012b09fd35da992c25b3ac45bcfa1d7f9c9c
@@ -1,71 +1,106 @@
1
1
  PATH
2
2
  remote: .
3
3
  specs:
4
- data_table (0.4.13)
4
+ data_table (0.4.15)
5
5
  rails (>= 3.0)
6
6
 
7
7
  GEM
8
8
  remote: http://rubygems.org/
9
9
  specs:
10
- actionmailer (4.1.0)
11
- actionpack (= 4.1.0)
12
- actionview (= 4.1.0)
13
- mail (~> 2.5.4)
14
- actionpack (4.1.0)
15
- actionview (= 4.1.0)
16
- activesupport (= 4.1.0)
17
- rack (~> 1.5.2)
18
- rack-test (~> 0.6.2)
19
- actionview (4.1.0)
20
- activesupport (= 4.1.0)
10
+ actioncable (5.2.0)
11
+ actionpack (= 5.2.0)
12
+ nio4r (~> 2.0)
13
+ websocket-driver (>= 0.6.1)
14
+ actionmailer (5.2.0)
15
+ actionpack (= 5.2.0)
16
+ actionview (= 5.2.0)
17
+ activejob (= 5.2.0)
18
+ mail (~> 2.5, >= 2.5.4)
19
+ rails-dom-testing (~> 2.0)
20
+ actionpack (5.2.0)
21
+ actionview (= 5.2.0)
22
+ activesupport (= 5.2.0)
23
+ rack (~> 2.0)
24
+ rack-test (>= 0.6.3)
25
+ rails-dom-testing (~> 2.0)
26
+ rails-html-sanitizer (~> 1.0, >= 1.0.2)
27
+ actionview (5.2.0)
28
+ activesupport (= 5.2.0)
21
29
  builder (~> 3.1)
22
- erubis (~> 2.7.0)
23
- activemodel (4.1.0)
24
- activesupport (= 4.1.0)
25
- builder (~> 3.1)
26
- activerecord (4.1.0)
27
- activemodel (= 4.1.0)
28
- activesupport (= 4.1.0)
29
- arel (~> 5.0.0)
30
- activesupport (4.1.0)
31
- i18n (~> 0.6, >= 0.6.9)
32
- json (~> 1.7, >= 1.7.7)
30
+ erubi (~> 1.4)
31
+ rails-dom-testing (~> 2.0)
32
+ rails-html-sanitizer (~> 1.0, >= 1.0.3)
33
+ activejob (5.2.0)
34
+ activesupport (= 5.2.0)
35
+ globalid (>= 0.3.6)
36
+ activemodel (5.2.0)
37
+ activesupport (= 5.2.0)
38
+ activerecord (5.2.0)
39
+ activemodel (= 5.2.0)
40
+ activesupport (= 5.2.0)
41
+ arel (>= 9.0)
42
+ activestorage (5.2.0)
43
+ actionpack (= 5.2.0)
44
+ activerecord (= 5.2.0)
45
+ marcel (~> 0.3.1)
46
+ activesupport (5.2.0)
47
+ concurrent-ruby (~> 1.0, >= 1.0.2)
48
+ i18n (>= 0.7, < 2)
33
49
  minitest (~> 5.1)
34
- thread_safe (~> 0.1)
35
50
  tzinfo (~> 1.1)
36
- arel (5.0.0)
37
- builder (3.2.2)
51
+ arel (9.0.0)
52
+ builder (3.2.3)
53
+ concurrent-ruby (1.0.5)
54
+ crass (1.0.4)
38
55
  diff-lcs (1.2.4)
39
- erubis (2.7.0)
40
- hike (1.2.3)
41
- i18n (0.6.9)
42
- json (1.8.1)
43
- mail (2.5.4)
44
- mime-types (~> 1.16)
45
- treetop (~> 1.4.8)
46
- mime-types (1.25.1)
47
- minitest (5.3.2)
48
- multi_json (1.9.2)
49
- polyglot (0.3.4)
50
- rack (1.5.2)
51
- rack-test (0.6.2)
52
- rack (>= 1.0)
53
- rails (4.1.0)
54
- actionmailer (= 4.1.0)
55
- actionpack (= 4.1.0)
56
- actionview (= 4.1.0)
57
- activemodel (= 4.1.0)
58
- activerecord (= 4.1.0)
59
- activesupport (= 4.1.0)
60
- bundler (>= 1.3.0, < 2.0)
61
- railties (= 4.1.0)
62
- sprockets-rails (~> 2.0)
63
- railties (4.1.0)
64
- actionpack (= 4.1.0)
65
- activesupport (= 4.1.0)
56
+ erubi (1.7.1)
57
+ globalid (0.4.1)
58
+ activesupport (>= 4.2.0)
59
+ i18n (1.0.1)
60
+ concurrent-ruby (~> 1.0)
61
+ loofah (2.2.2)
62
+ crass (~> 1.0.2)
63
+ nokogiri (>= 1.5.9)
64
+ mail (2.7.0)
65
+ mini_mime (>= 0.1.1)
66
+ marcel (0.3.2)
67
+ mimemagic (~> 0.3.2)
68
+ method_source (0.9.0)
69
+ mimemagic (0.3.2)
70
+ mini_mime (1.0.0)
71
+ mini_portile2 (2.3.0)
72
+ minitest (5.11.3)
73
+ nio4r (2.3.1)
74
+ nokogiri (1.8.4)
75
+ mini_portile2 (~> 2.3.0)
76
+ rack (2.0.5)
77
+ rack-test (1.0.0)
78
+ rack (>= 1.0, < 3)
79
+ rails (5.2.0)
80
+ actioncable (= 5.2.0)
81
+ actionmailer (= 5.2.0)
82
+ actionpack (= 5.2.0)
83
+ actionview (= 5.2.0)
84
+ activejob (= 5.2.0)
85
+ activemodel (= 5.2.0)
86
+ activerecord (= 5.2.0)
87
+ activestorage (= 5.2.0)
88
+ activesupport (= 5.2.0)
89
+ bundler (>= 1.3.0)
90
+ railties (= 5.2.0)
91
+ sprockets-rails (>= 2.0.0)
92
+ rails-dom-testing (2.0.3)
93
+ activesupport (>= 4.2.0)
94
+ nokogiri (>= 1.6)
95
+ rails-html-sanitizer (1.0.4)
96
+ loofah (~> 2.2, >= 2.2.2)
97
+ railties (5.2.0)
98
+ actionpack (= 5.2.0)
99
+ activesupport (= 5.2.0)
100
+ method_source
66
101
  rake (>= 0.8.7)
67
102
  thor (>= 0.18.1, < 2.0)
68
- rake (10.2.2)
103
+ rake (12.3.1)
69
104
  rr (1.1.2)
70
105
  rspec (2.14.1)
71
106
  rspec-core (~> 2.14.0)
@@ -76,23 +111,20 @@ GEM
76
111
  diff-lcs (>= 1.1.3, < 2.0)
77
112
  rspec-mocks (2.14.3)
78
113
  shoulda (2.11.3)
79
- sprockets (2.12.0)
80
- hike (~> 1.2)
81
- multi_json (~> 1.0)
82
- rack (~> 1.0)
83
- tilt (~> 1.1, != 1.3.0)
84
- sprockets-rails (2.1.1)
85
- actionpack (>= 3.0)
86
- activesupport (>= 3.0)
87
- sprockets (~> 2.8)
88
- thor (0.19.1)
89
- thread_safe (0.3.3)
90
- tilt (1.4.1)
91
- treetop (1.4.15)
92
- polyglot
93
- polyglot (>= 0.3.1)
94
- tzinfo (1.1.0)
114
+ sprockets (3.7.2)
115
+ concurrent-ruby (~> 1.0)
116
+ rack (> 1, < 3)
117
+ sprockets-rails (3.2.1)
118
+ actionpack (>= 4.0)
119
+ activesupport (>= 4.0)
120
+ sprockets (>= 3.0.0)
121
+ thor (0.20.0)
122
+ thread_safe (0.3.6)
123
+ tzinfo (1.2.5)
95
124
  thread_safe (~> 0.1)
125
+ websocket-driver (0.7.0)
126
+ websocket-extensions (>= 0.1.0)
127
+ websocket-extensions (0.1.3)
96
128
 
97
129
  PLATFORMS
98
130
  ruby
@@ -102,3 +134,6 @@ DEPENDENCIES
102
134
  rr (~> 1.0)
103
135
  rspec (~> 2.0)
104
136
  shoulda (~> 2.11)
137
+
138
+ BUNDLED WITH
139
+ 1.16.1
@@ -7,7 +7,12 @@ module DataTable
7
7
 
8
8
  module ClassMethods
9
9
  def for_data_table controller, fields, search_fields=nil, explicit_block=nil, &implicit_block
10
- params = Hash[*controller.params.map {|key, value| [key.to_s.downcase.to_sym, value] }.flatten]
10
+ incoming_params = if controller.params.respond_to?(:permit) then
11
+ controller.params.permit(:sSearch, :sEcho, :iDisplayStart, :iDisplayLength, :iSortCol_0, :sSortDir_0)
12
+ else
13
+ controller.params
14
+ end
15
+ params = Hash[*incoming_params.to_h.map {|key, value| [key.to_s.downcase.to_sym, value] }.flatten]
11
16
  search_fields ||= fields
12
17
  block = (explicit_block or implicit_block)
13
18
 
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module DataTable
2
- VERSION = "0.4.14"
2
+ VERSION = "0.4.15"
3
3
  end
@@ -1,4 +1,5 @@
1
1
  require "spec_helper"
2
+ require "action_controller/metal/strong_parameters"
2
3
 
3
4
  describe DataTable do
4
5
 
@@ -16,9 +17,9 @@ describe DataTable do
16
17
  context "#for_data_table" do
17
18
 
18
19
  it "should produce JSON for the datatables plugin to consume" do
19
- params = {sSearch: "answer", iSortCol_0: "0", sSortDir_0: "desc", iDisplayLength: "10", sEcho: "1"}
20
+ params = ActionController::Parameters.new(sSearch: "answer", iSortCol_0: "0", sSortDir_0: "desc", iDisplayLength: "10", sEcho: "1")
20
21
  normalized_params = {ssearch: "answer", isortcol_0: "0", ssortdir_0: "desc", idisplaylength: "10", secho: "1"}
21
- controller = mock!.params { params }.subject
22
+ controller = stub!.params { params }.subject
22
23
 
23
24
  fields = %w(foo bar baz)
24
25
  search_fields = %w(foo bar)
@@ -35,7 +36,7 @@ describe DataTable do
35
36
 
36
37
  it "should work with a pagination library that doesn't respond to #total_entries" do
37
38
  params = {:ssearch => "answer", :isortcol_0 => "0", :ssortdir_0 => "desc", :idisplaylength => "10", :secho => "1"}
38
- controller = mock!.params { params }.subject
39
+ controller = stub!.params { params }.subject
39
40
 
40
41
  fields = %w(foo bar baz)
41
42
  search_fields = %w(foo bar)
metadata CHANGED
@@ -1,69 +1,69 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: data_table
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.4.14
4
+ version: 0.4.15
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Jason Dew
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-11-12 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2018-07-23 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: rails
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - ! '>='
17
+ - - ">="
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: '3.0'
20
20
  type: :runtime
21
21
  prerelease: false
22
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
23
  requirements:
24
- - - ! '>='
24
+ - - ">="
25
25
  - !ruby/object:Gem::Version
26
26
  version: '3.0'
27
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
28
  name: rspec
29
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
30
  requirements:
31
- - - ~>
31
+ - - "~>"
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
33
  version: '2.0'
34
34
  type: :development
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
- - - ~>
38
+ - - "~>"
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
40
  version: '2.0'
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: shoulda
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
- - - ~>
45
+ - - "~>"
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
47
  version: '2.11'
48
48
  type: :development
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
- - - ~>
52
+ - - "~>"
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
54
  version: '2.11'
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
56
  name: rr
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
58
58
  requirements:
59
- - - ~>
59
+ - - "~>"
60
60
  - !ruby/object:Gem::Version
61
61
  version: '1.0'
62
62
  type: :development
63
63
  prerelease: false
64
64
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
65
65
  requirements:
66
- - - ~>
66
+ - - "~>"
67
67
  - !ruby/object:Gem::Version
68
68
  version: '1.0'
69
69
  description: Simple data preparation from AR/Mongoid to the jQuery DataTables plugin
@@ -73,9 +73,9 @@ executables: []
73
73
  extensions: []
74
74
  extra_rdoc_files: []
75
75
  files:
76
- - .gitignore
77
- - .rspec
78
- - .rvmrc
76
+ - ".gitignore"
77
+ - ".rspec"
78
+ - ".rvmrc"
79
79
  - Gemfile
80
80
  - Gemfile.lock
81
81
  - LICENSE
@@ -104,17 +104,17 @@ require_paths:
104
104
  - lib
105
105
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
106
106
  requirements:
107
- - - ! '>='
107
+ - - ">="
108
108
  - !ruby/object:Gem::Version
109
109
  version: '0'
110
110
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
111
111
  requirements:
112
- - - ! '>='
112
+ - - ">="
113
113
  - !ruby/object:Gem::Version
114
114
  version: '0'
115
115
  requirements: []
116
116
  rubyforge_project: data_table
117
- rubygems_version: 2.4.2
117
+ rubygems_version: 2.7.6
118
118
  signing_key:
119
119
  specification_version: 4
120
120
  summary: Simple data preparation from AR/Mongoid to the jQuery DataTables plugin