data_table 0.4.13 → 0.4.14

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NzYwYjNkY2QzMWQ0YmE2YjE5Mzk2M2U1NjUxMzk1ZjkzYTU5NTRmNQ==
4
+ NjhkMDg3ZTFlYWM2NTNjZWM4YjYwNTgxZDk4NTVmYTExOTEwOTVmNg==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- NGY5MTEyNzQwYTBhMDQwZGI0OTRlYzljNWJlZDJkMTllNmQyNzlkMA==
6
+ MmNhZmNhMGE5ZGMwMzY3OTY3OGQ5ODE4YTdiYTc3MWQyZmZjMDlmMw==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- MGNmOTgyNWFkYjJkYzRkMGRhZmUwNTI5YzA3ZmE2NzkyNmM0MTNjMDdhNWFj
10
- OGFlN2VkMzhhZjMyNjNlZTRkMDRmMDY0NjY4YjUyZjYzZDA4OTYxOGM4NDNi
11
- YzNjZTFhNWZlZDY2YmUzODRlZmNkNTM1ZmU5NDA2ZjQ4MDY5YTM=
9
+ YWQ0YTQ1ZDQzYjc4ODI1N2VjMDFhZjRhYTc0MjFlNjliYTkxYThlZjI2NGQ3
10
+ YjMxYmM1ODRmNjgzYTBjNzQxM2RkMjY0NTg5OWIzN2NiZTk3ZGM0MjgyYmYw
11
+ ZTEzYWI3Y2E5ZWRjOWVhMGIzNjJhZjdkN2E4N2RjZTZiOTg4ZmE=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- OGU0OGU2NWQyNTIzYzM1NjRiNjZiZjVmNDFhZDIzNWY4NGZmYTk1MWVmZTUz
14
- YmMyNGQ3NjA5MDY5MDcwODEyYTEyYTA3MDJlZDk3ZWU0NzRiNmYzMDM2OTA0
15
- NDU2MDFlMjcyZWFmMjZhZmViNGQzYjhhZjMwOWNjYjNjZmY4ZjQ=
13
+ NGE3NjFhZDhmYjIxZjVkYTJlYWY3MmEzMzYxZGY0ZGZlOWIwZmVlNDdjZmYy
14
+ ZWMwY2RhYjAwZjRiOTI0NzBkMDAyMWYxMmUwMDczY2FlODM1YTZhYWZkOTgz
15
+ NjE2YjQ0MDI1NjY0ODM2MzRhMDljY2IzNzk4ZGZjOWMyODM5ZjA=
data/README.rdoc CHANGED
@@ -54,6 +54,11 @@ and in your Gemfile
54
54
 
55
55
  # for Mongoid
56
56
  gem "kaminari"
57
+
58
+ If using *Mongoid* add this to your model
59
+
60
+ include Mongoid::DataTable
61
+
57
62
 
58
63
  == Advanced Features
59
64
 
data/lib/data_table.rb CHANGED
@@ -1,6 +1,12 @@
1
1
  require "rails"
2
2
  require "active_support/core_ext/object/blank"
3
- require "active_support/core_ext/object/to_json"
3
+
4
+ begin
5
+ require "active_support/core_ext/object/json"
6
+ rescue LoadError
7
+ require "active_support/core_ext/object/to_json" rescue LoadError
8
+ end
9
+
4
10
  require "active_support/json/encoding"
5
11
  require "active_support/core_ext/string/output_safety"
6
12
  require "active_support/core_ext/string/inflections"
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module DataTable
2
- VERSION = "0.4.13"
2
+ VERSION = "0.4.14"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: data_table
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.4.13
4
+ version: 0.4.14
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Jason Dew
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-04-09 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-11-12 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: rails
@@ -114,7 +114,7 @@ required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
114
114
  version: '0'
115
115
  requirements: []
116
116
  rubyforge_project: data_table
117
- rubygems_version: 2.1.11
117
+ rubygems_version: 2.4.2
118
118
  signing_key:
119
119
  specification_version: 4
120
120
  summary: Simple data preparation from AR/Mongoid to the jQuery DataTables plugin