coerce 0.0.6 → 0.0.8

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (4) hide show
  1. data/coerce.gemspec +1 -1
  2. data/lib/coerce.rb +3 -3
  3. metadata +10 -5
  4. checksums.yaml +0 -15
@@ -3,7 +3,7 @@
3
3
 
4
4
  Gem::Specification::new do |spec|
5
5
  spec.name = "coerce"
6
- spec.version = "0.0.6"
6
+ spec.version = "0.0.8"
7
7
  spec.platform = Gem::Platform::RUBY
8
8
  spec.summary = "coerce"
9
9
  spec.description = "description: coerce kicks the ass"
@@ -9,7 +9,7 @@ module Coerce
9
9
 
10
10
  ## version
11
11
  #
12
- Coerce::Version = '0.0.6'
12
+ Coerce::Version = '0.0.8'
13
13
 
14
14
  def self.version
15
15
  Coerce::Version
@@ -53,9 +53,9 @@ module Coerce
53
53
 
54
54
  coerce :boolean do |obj|
55
55
  case obj.to_s
56
- when %r/^(true|t|1|yes|y)$/i
56
+ when %r/^(true|t|1|yes|y|on)$/i
57
57
  true
58
- when %r/^(false|f|0|no|n)$/i
58
+ when %r/^(false|f|0|no|n|off)$/i
59
59
  false
60
60
  else
61
61
  !!obj
metadata CHANGED
@@ -1,18 +1,20 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: coerce
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.0.6
4
+ version: 0.0.8
5
+ prerelease:
5
6
  platform: ruby
6
7
  authors:
7
8
  - Ara T. Howard
8
9
  autorequire:
9
10
  bindir: bin
10
11
  cert_chain: []
11
- date: 2013-12-14 00:00:00.000000000 Z
12
+ date: 2016-05-20 00:00:00.000000000 Z
12
13
  dependencies:
13
14
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
15
  name: chronic
15
16
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
17
+ none: false
16
18
  requirements:
17
19
  - - ! '>='
18
20
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -20,6 +22,7 @@ dependencies:
20
22
  type: :runtime
21
23
  prerelease: false
22
24
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
25
+ none: false
23
26
  requirements:
24
27
  - - ! '>='
25
28
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -37,25 +40,27 @@ files:
37
40
  homepage: https://github.com/ahoward/coerce
38
41
  licenses:
39
42
  - same as ruby's
40
- metadata: {}
41
43
  post_install_message:
42
44
  rdoc_options: []
43
45
  require_paths:
44
46
  - lib
45
47
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
48
+ none: false
46
49
  requirements:
47
50
  - - ! '>='
48
51
  - !ruby/object:Gem::Version
49
52
  version: '0'
50
53
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
54
+ none: false
51
55
  requirements:
52
56
  - - ! '>='
53
57
  - !ruby/object:Gem::Version
54
58
  version: '0'
55
59
  requirements: []
56
60
  rubyforge_project: codeforpeople
57
- rubygems_version: 2.0.3
61
+ rubygems_version: 1.8.23.2
58
62
  signing_key:
59
- specification_version: 4
63
+ specification_version: 3
60
64
  summary: coerce
61
65
  test_files: []
66
+ has_rdoc:
checksums.yaml DELETED
@@ -1,15 +0,0 @@
1
- ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- YjZjOWYyNDVmYTZjZjQzYjQ2ZmY0ZWVmZWFmZjI2OWE1MTVhYTJkMQ==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- YWQ4ZDE4NGIwMTk3MjM4YjY1NTU5NDhmODY3NGZkODc3M2VmOTcyOA==
7
- !binary "U0hBNTEy":
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- YTc0ZGI5YTVhMzIyMDJiZjE0ZGQwMWVmZTIwMjkyMDI4NTdkMGY1ZjM4NGE3
10
- ODUyMWRjYmZkNTI3NDI5ZTMyZDg3YmJlMWE2Y2Y0Nzg4MDI3MDUyNWMxOTkw
11
- NzM3ZWUxMWQyZWVmMGE0NTY3NGZkZWJmMWNiOTg4YjgxZWM2ZDk=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- NTI0Y2I4NzExNTc2ODY0MjM2YjkyOWIwYzdmOTZjNTVmZTRiZGY3YzY0OTll
14
- NGRiMDFhMjk3MTAwNmZiOGQ1ZTIwZGJkZGZiOWMwNGI3MDYxNjI0ZWNkOTgy
15
- MjAyNzIwNzI1MzY4NGY1NzZmYmQyYmYxMTc5OTI0NWE2ZjgwMTE=