cfndsl 0.8.4 → 0.8.5

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- YzVlYjg0NjI1ZjJmNDMwODk1OGMxM2Q5MGRhZDhkMDUzOTc2NjI2YQ==
4
+ MmE3MjkzMjdiOGE4NGI4MjQyMDVkYzc4NTk4Yjg5NWRlNDBlOGRkMw==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- ZmNjYWUzMzYyNzE4MGFiMTZkMmZjMTM5MWZlNTc0NTRmNDg0YzlmZQ==
6
+ OTI1YjMyYjkxNTJlNzE5MDU5ZTlhMWRlMGI0Nzc2ZWI2OWU5Zjc4Nw==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NDRiZWMwOTcyMzZmMDZkNDVjOGQ4ODA3YmMxNWMxMjYxYWNlMThjM2JhOTU1
10
- NjY4YThhNjI2YzllZWU2YzI0YzMxNTQwYzVkYzU0ZjBhY2YxNWJjOGZiZDBi
11
- Y2IyNDA4ODZhMjZkZDk5NmU0Njk4MzExZmE3YmU2NjI1MGZjMDA=
9
+ NzY5MGYwMzMzYzA5YTNmYTgwMjIzOTU5NTAyYTc5ZGY3NjU1NWQwZDI0MDM3
10
+ M2Y5MGNmNzllZjViYzE4YTMzNjM5ZGFkMTBhNmQ3YzRhNWYzYjMzMGU1YmUy
11
+ MmNlOTEyNjJjZjA5NTZiZWE5ODI4MTNiOWJlMDVkYzFlNzBhMTY=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- YWU0MTQwNzkyZjQxMmEzYjBkODc2NWIwYTZlMGJiOGNkY2JhYzE2MTQ3ZjUw
14
- MGVhN2RkZWVjMWIxZWZmMmE0M2MwMjI0YzM2MmQyM2FmOTRkZTk0N2FjZDNi
15
- MDEzMDEzYWE2MjE0NGUyZGMyOTJmMmFmNjQ2NDFkMDQwODAyOTc=
13
+ MDliNDM3OTA0M2RlYTQyMzVlMzI5YmNlZGM5OWE0ZDFkYzJjYWI1ZjM0MTcy
14
+ YWY0ZWFjYTM1M2E2MzhlOWViZTMzNmZjOGU0ZjhjNzRmNjQ2MzFiNjIzNDgy
15
+ M2EwMTVjZjUzZTRmYmY2Y2U4M2IzNTViYTVmMDEwOTUwOGJlNTg=
@@ -478,15 +478,15 @@ Resources:
478
478
  ElasticsearchClusterConfig: ElasticsearchClusterConfig
479
479
  SnapshotOptions: SnapshotOptions
480
480
  Tags: [ EC2Tag ]
481
- "AWS::Events::Rule" :
482
- Properties:
483
- Description: String
484
- EventPattern: JSON
485
- Name: String
486
- RoleArn: String
487
- SchduleExpression: String
488
- State: String
489
- Targets: [ EventsRuleTarget ]
481
+ "AWS::Events::Rule":
482
+ Properties:
483
+ Description: String
484
+ EventPattern: JSON
485
+ Name: String
486
+ RoleArn: String
487
+ ScheduleExpression: String
488
+ State: String
489
+ Targets: [ EventsRuleTarget ]
490
490
  "AWS::IAM::AccessKey" :
491
491
  Properties:
492
492
  Serial: Integer
@@ -1964,10 +1964,6 @@ Types:
1964
1964
  # Updates cause replacement.
1965
1965
  # Optional property, defaults to “1”.
1966
1966
  # The value must be in the range 1 to 512.
1967
- sequence : String
1968
- # A character sequence and its corresponding min constraint to generate the random string from.
1969
- # Updates cause replacement.
1970
- # Required property.
1971
1967
  length : Integer
1972
1968
  # Length of the string to generate.
1973
1969
  # Updates cause replacement.
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module CfnDsl
2
- VERSION = '0.8.4'.freeze
2
+ VERSION = '0.8.5'.freeze
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: cfndsl
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.8.4
4
+ version: 0.8.5
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Steven Jack
@@ -9,7 +9,7 @@ authors:
9
9
  autorequire:
10
10
  bindir: bin
11
11
  cert_chain: []
12
- date: 2016-05-03 00:00:00.000000000 Z
12
+ date: 2016-05-04 00:00:00.000000000 Z
13
13
  dependencies:
14
14
  - !ruby/object:Gem::Dependency
15
15
  name: bundler