cfndsl 0.1.18 → 0.1.19

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NDZhMzRmZTA1MjIwNTE1Y2Y3NDE4N2EyYjBmNDVkNDFkMWMxMDBkOQ==
4
+ OWFlYmZiMDU2NzI1MjNiNjMyYzE4MmEyZDU4OGY3NmY0OWZjNjdiNw==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- MzE3ZmUzN2FkNjQwNGI1ZmNhZmUyNWU2OWI5MzY2MTBlYmM1Njk4OA==
6
+ NzcyNjgzMWJlMThiMDM2NDExMmQ5Yjk5YWY4N2ZjNDcxNTE5ODBlNw==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- NzA2YjllYmJlNzhhYWFhOWY1ZjE0YThkZDlmMzNhODIwMGE5NTI5MzU1NGNh
10
- ZTEwM2EyMjA0ZTkwMGE4ODkzMzA4ZmRjODM1NDk4MTI5NGFmOGRmYWYzMjI1
11
- NTk4NDM3YjQ0N2M1M2E2ZTg1M2ZiZGI0NGE1MTkxYzM5Njc1NmM=
9
+ YWQwYjQ5YjQ3OGQzMmVmMTJhNWNlNDQxY2M2ZWYzOGU5N2ExNDNmYjkwMWQ5
10
+ ZDY1MGJjNWZkYjIzYzBhZDkxYjIyMWNlNGY3OWRhZmNjY2VhZDk2YjJkN2Ey
11
+ YzA5OGEwNTJkMGI3YWQyZTMwYzA5YzI4ODA1ZGVkZWU1MGUwMTE=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- YmMxYmI5ZGNkYjZmNjQ0NTY2NDU5NTI5M2M4Mzk1MWMzMGNjMzQ5MDgxNDYw
14
- YmI2YTE0ZDJiYjc2MTRmY2U0MzA4NGQ3NGYxOTE2MTQ2ZWE2NTA0OTk2ZTBm
15
- YmJmNjRkZWM0YjM5Y2ZjMWM2ZTBjNmM3ZTlmMzNiNjQ4ZTc2NjM=
13
+ ZWRhYTM3ODdjNGM3MDgxZTAzOTE1NzQ5NGIzYThmNTIwZWRkYWFlMWY4YzQy
14
+ YTEyYTMwY2IwOWQyYWUxYWUyMWY2ZDk1MzQ4MWZlYjEzM2M1MzM4NDAyZDBm
15
+ YjI1ODQzMDcyYzA1YmY1NGIyMGY1NmFhMTgxM2Q5N2JhNzc2N2Q=
data/Rakefile CHANGED
@@ -10,7 +10,9 @@ task :bump, :type do |t, args|
10
10
  type = args[:type].downcase
11
11
  version_path = "lib/cfndsl/version.rb"
12
12
 
13
- fail unless %w(major minor patch).include? type
13
+ types = %w[major minor patch]
14
+
15
+ fail unless types.include? type
14
16
 
15
17
  if `git rev-parse --abbrev-ref HEAD`.strip != "master"
16
18
  fail "Looks like you're trying to create a release in a branch, you can only create one in 'master'"
@@ -18,17 +20,11 @@ task :bump, :type do |t, args|
18
20
 
19
21
  version_segments = CfnDsl::VERSION.split(".").map(&:to_i)
20
22
 
21
- case type
22
- when "major"
23
- version_segments[0]+= 1
24
- version_segments[1] = 0
25
- version_segments[2] = 0
26
- when "minor"
27
- version_segments[1]+= 1
28
- version_segments[2] = 0
29
- when "patch"
30
- version_segments[2]+= 1
31
- end
23
+ segment_index = types.find_index type
24
+
25
+ version_segments = version_segments.take(segment_index) +
26
+ [version_segments.at(segment_index).succ] +
27
+ [0] * version_segments.drop(segment_index.succ).count
32
28
 
33
29
  version = version_segments.join(".")
34
30
 
@@ -196,6 +196,7 @@ Resources:
196
196
  InstanceId: String
197
197
  NetworkInterfaceId: String
198
198
  RouteTableId: String
199
+ VpcPeeringConnectionId: String
199
200
  "AWS::EC2::RouteTable" :
200
201
  Properties:
201
202
  VpcId: String
@@ -285,6 +286,7 @@ Resources:
285
286
  "AWS::ElastiCache::CacheCluster" :
286
287
  Properties:
287
288
  AutoMinorVersionUpgrade: Boolean
289
+ ClusterName: String
288
290
  CacheNodeType: String
289
291
  CacheParameterGroupName: String
290
292
  CacheSecurityGroupNames: [String]
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module CfnDsl
2
- VERSION = "0.1.18"
2
+ VERSION = "0.1.19"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: cfndsl
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.1.18
4
+ version: 0.1.19
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Steven Jack
@@ -9,7 +9,7 @@ authors:
9
9
  autorequire:
10
10
  bindir: bin
11
11
  cert_chain: []
12
- date: 2015-06-22 00:00:00.000000000 Z
12
+ date: 2015-07-16 00:00:00.000000000 Z
13
13
  dependencies:
14
14
  - !ruby/object:Gem::Dependency
15
15
  name: bundler