burp_cms 1.7.0 → 1.7.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- MDkxN2IyODRlZDg0ZTIyNWRhNzNiNTgxNDNhODcyZDkzMjBiYzM1OQ==
4
+ ZDY3NWZlZmU0ZWU4MGEzYTc0NjQ2MjA2ZGVmNWIyZGUzYTJlYjdjMQ==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- ZGViNjNiMGI1MGRkMTczNGVjMmYwMTk1OGIxZjgyMTdlMDFiNjExMQ==
6
+ MmFhYjU0NjQxNTgyY2E1MDAyZDE1MzE1YTcyNTYyMDU3YjQyYWY5NA==
7
7
  SHA512:
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- MGEwYjZjZTg3OGFhMmZhMzUyODA1MmJlYjNkY2FhOGVjZjJhOTAwN2IzNzk3
10
- YjQ2MjFmMTdkNDNiMjAyOTI3NDUwMTQxMjNlNTQ4OGNmZDA3ODExMTU2Y2Qx
11
- ZDc5MzAxNDdmNzE1NzU0YTBmNTk0ZGY2OTY2MDYxYzY5MzQ1Y2E=
9
+ OTYyMjc1MjE3MmYwY2NiZTJhYTExOGJmMDc4NTNiOWU0OTVlMDQ0ZjEwNjU2
10
+ MThmZjI1ODJkODU4ZTUyYzFiMWJiNWIwOTY5MWMwZDkwNDdiM2YxNzdiYTA2
11
+ ODQ4NzE5MzdlMTFlMDg2NDRmZGMxNmQzZTVjOGQyN2FiYmUzNGQ=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- YmUyZmQ0YjQxMmE5MzNjNWI5NWI0MGUxNjRjZmEwMjczMDFkMzNlMWQ0ZTc0
14
- ZDcyYmNlYWViMTFkOWEzNzZiN2JkMzAzZWZmMGRjYzY2ODYyN2QzMGFkNTVm
15
- NTRiYTU4YjkwNjI4MDQ1ZDI2OWNkZWYzNDJhZGVkZDY2NTUwYjQ=
13
+ ODM3MWMyYzc3MTNlYzhmMTQ3YmE2MmVmYjQ4YjUyNDQ4MDI4YjNmZWUyNGRi
14
+ ZGYzODU0OTc5MTg0OWExZWFlZDAzYjk2NGVhMmQ1M2I4OGE4MzgxYmFjMmVl
15
+ ZDBhZmYyY2RlYjcwMTFlYzMxZDRiZGJiOGVkMmE5ZTg4MjUwZTY=
@@ -120,7 +120,13 @@ and use it like this in your views.
120
120
  </footer>
121
121
  </body>
122
122
  </html>
123
-
123
+
124
+ ## Changes
125
+
126
+ **1.7.1**
127
+
128
+ - Fixed so that dependancy on jquery-ui-rails set to the correct version.
129
+
124
130
  ## Authors
125
131
 
126
132
  Authors: Björn Blomqvist
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Burp
2
- VERSION = "1.7.0"
2
+ VERSION = "1.7.1"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: burp_cms
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.7.0
4
+ version: 1.7.1
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Darwin
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-10-15 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-12-02 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: jquery-rails
@@ -42,16 +42,16 @@ dependencies:
42
42
  name: jquery-ui-rails
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
44
44
  requirements:
45
- - - ! '>='
45
+ - - ~>
46
46
  - !ruby/object:Gem::Version
47
- version: '0'
47
+ version: '4.0'
48
48
  type: :runtime
49
49
  prerelease: false
50
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
51
51
  requirements:
52
- - - ! '>='
52
+ - - ~>
53
53
  - !ruby/object:Gem::Version
54
- version: '0'
54
+ version: '4.0'
55
55
  - !ruby/object:Gem::Dependency
56
56
  name: less-rails
57
57
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement