brightbox 2.4.6 → 2.4.7

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (3) hide show
  1. checksums.yaml +5 -13
  2. data/lib/brightbox/version.rb +1 -1
  3. metadata +11 -11
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- ZWYwODkwMDhjN2UwOTJkZTFkZDExZTVlNjM1MTcwMmJjNDE4NzM5ZQ==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- MWZhODk5OThlZmY4ZDU4ZWRiMTE1ZGY1NTRmOGI0OTY5MTg4ZDVkZg==
2
+ SHA256:
3
+ metadata.gz: 95069b959f7dbf63bf808a5afd4afa20c901d758ad22a5ec7970c249b2c2f8c7
4
+ data.tar.gz: 4183cd55ecc44ff98de3b929a3b70015d250a40db9848e9751493e1d38a88531
7
5
  SHA512:
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- MmZjMTZlOWIwMTQzMTk5ODQwYmFkMWU0Mzc4NDNlZmJkNWJiNjIwNjJiOWQ5
10
- MjRlZTJlNjJlZWQ2NWYzZWJlNDliMTE0Njc5MDAxZTM1YzIzYzlkNTkzZTU0
11
- YmE2MTI0MTVkMmMyNjE0MmVlYzkwMWFiN2M3N2MxZGM1MmJiMWE=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- OTg1ODgwZDdiMzdjZjljZjAyMzM3OWEwZTA2MjM3ZDFkMWE3NWZmZDkzYTM1
14
- MWIxMzIwZGU5OTAxZjZkNzg0MzY5MWIxYjczOGJlNmE4MGM0NmFkZTEwM2U3
15
- MTlhOGNiMDU5MzQ2MDdjZGFiMjYxNmU4MjM5OWU2NTk4ZDAwM2I=
6
+ metadata.gz: 2fcd35a781fc438dd42b862ed6a58258a49232364a67bddbf5e2df9e97d6cca9acc304b99b4a2a489b411a7ea9fbc7cf727d48bf1810cffdaacedc39febe3631
7
+ data.tar.gz: ed6e36466f296a25463a35f47be81ce4aef13512e92804388f0dd92b09ee5513dbff9427e3e829efef174559fadba37640c68b4729d5e19b5872c15e196732d4
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  module Brightbox
2
- VERSION = "2.4.6"
2
+ VERSION = "2.4.7"
3
3
  end
4
4
  # Set global scope version so that OptionParser picks it up.
5
5
  ::Version = Brightbox::VERSION
metadata CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: brightbox
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 2.4.6
4
+ version: 2.4.7
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - John Leach
@@ -12,20 +12,20 @@ authors:
12
12
  autorequire:
13
13
  bindir: bin
14
14
  cert_chain: []
15
- date: 2015-11-30 00:00:00.000000000 Z
15
+ date: 2019-12-03 00:00:00.000000000 Z
16
16
  dependencies:
17
17
  - !ruby/object:Gem::Dependency
18
18
  name: capistrano
19
19
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
20
20
  requirements:
21
- - - ~>
21
+ - - "~>"
22
22
  - !ruby/object:Gem::Version
23
23
  version: 2.15.7
24
24
  type: :runtime
25
25
  prerelease: false
26
26
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
27
27
  requirements:
28
- - - ~>
28
+ - - "~>"
29
29
  - !ruby/object:Gem::Version
30
30
  version: 2.15.7
31
31
  - !ruby/object:Gem::Dependency
@@ -46,14 +46,14 @@ dependencies:
46
46
  name: bundler
47
47
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
48
48
  requirements:
49
- - - ! '>='
49
+ - - ">="
50
50
  - !ruby/object:Gem::Version
51
51
  version: 1.3.4
52
52
  type: :runtime
53
53
  prerelease: false
54
54
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
55
55
  requirements:
56
- - - ! '>='
56
+ - - ">="
57
57
  - !ruby/object:Gem::Version
58
58
  version: 1.3.4
59
59
  description:
@@ -87,24 +87,24 @@ files:
87
87
  homepage: http://wiki.brightbox.co.uk/docs:gemv2:start
88
88
  licenses: []
89
89
  metadata: {}
90
- post_install_message: ! '*** Please note: The ''brightbox'' command has been renamed
91
- to ''brightbox-capify'' ***'
90
+ post_install_message: "*** Please note: The 'brightbox' command has been renamed to
91
+ 'brightbox-capify' ***"
92
92
  rdoc_options: []
93
93
  require_paths:
94
94
  - lib
95
95
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
96
96
  requirements:
97
- - - ! '>='
97
+ - - ">="
98
98
  - !ruby/object:Gem::Version
99
99
  version: '0'
100
100
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
101
101
  requirements:
102
- - - ! '>='
102
+ - - ">="
103
103
  - !ruby/object:Gem::Version
104
104
  version: '0'
105
105
  requirements: []
106
106
  rubyforge_project: brightbox
107
- rubygems_version: 2.4.4
107
+ rubygems_version: 2.7.8
108
108
  signing_key:
109
109
  specification_version: 4
110
110
  summary: Brightbox rails deployment scripts for Capistrano