bourne 1.5.0 → 1.6.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- OTMzNjdmNjM1YzE3NWM1Yzg5Mzc1ZmVmMzNiNjgyZDQ4ZTBlNGU3Yw==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- OTAxZTYyNzY0YTMxYWM3MjBmODZhOWIxOGYyN2M3NzMxNzAzYjVmOA==
7
- !binary "U0hBNTEy":
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- NzI1N2IxNGMzMmQ5YTQ5ZTkxNzdhZmQ4YmVjMzcwZDk1ZWUwMmIzNzQ5MGM1
10
- ZTUyZmJhODBkMjdlNDg0MzQxZWVhNDY2NDQ3ZDFmOGU1ZDBlZGZlZWY4YmFl
11
- YzJiMDQwODQzODViMDFkY2U2NzJjYjBjNzhiYjBjNGU4MzU2YjI=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- OWFhYjdkZjZjZTU5MjE4Y2I4OTIxNTEwY2I0ZTVhYzAyYzQ4MWZhNWU4ZWYz
14
- MGVmYmI2NmYxNGJjYWQ3OWNmYjJmOTljOThlZDAzYmZmNDZjNDEzYzc5NWY2
15
- YWJmMTIzMjM5OTYyZWJhYzdiYTcwMTFmZjg4NjkzZGEzN2M2ODg=
2
+ SHA1:
3
+ metadata.gz: b228b405f3ed5cc477e5a80c24c37020a4978a49
4
+ data.tar.gz: 179770fed3a2574ca1423c5f8f5da17ed2277ae4
5
+ SHA512:
6
+ metadata.gz: dff32a05ded0e6ddc74e4d6f739b8f26d60d8d0283fdc127c6ceb0f375e4521855cb79ebd084618cbaaa19f83f40cbdf2791c5cc9db46054d03035f3bf3cef2e
7
+ data.tar.gz: c53ed670e86a85fcfdfeefc139e4367ab89d83c6cb63a3cc38b0f10d81a0ff90ef1a93a3565fe9cb74b3a27e737b7ddf0eb7015fd4aecd7b9635cdb0e174827a
@@ -2,8 +2,6 @@ rvm:
2
2
  - 2.0.0
3
3
  - 1.9.3
4
4
  - 1.9.2
5
- - 1.8.7
6
- - rbx-18mode
7
5
  - rbx-19mode
8
6
 
9
7
  matrix:
@@ -21,7 +21,7 @@ Gem::Specification.new do |s|
21
21
  s.require_paths = ["lib"]
22
22
 
23
23
  # Follow instructions in test/unit/mock_test.rb to update.
24
- s.add_dependency('mocha', '>= 0.13.2', '< 0.15')
24
+ s.add_dependency('mocha', '~> 1.1')
25
25
 
26
26
  s.add_development_dependency('rake')
27
27
  end
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Bourne
2
- VERSION = '1.5.0'.freeze
2
+ VERSION = "1.6.0".freeze
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,59 +1,55 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: bourne
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.5.0
4
+ version: 1.6.0
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Joe Ferris
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-06-27 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-11-20 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: mocha
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - ! '>='
17
+ - - "~>"
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
- version: 0.13.2
20
- - - <
21
- - !ruby/object:Gem::Version
22
- version: '0.15'
19
+ version: '1.1'
23
20
  type: :runtime
24
21
  prerelease: false
25
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
26
23
  requirements:
27
- - - ! '>='
28
- - !ruby/object:Gem::Version
29
- version: 0.13.2
30
- - - <
24
+ - - "~>"
31
25
  - !ruby/object:Gem::Version
32
- version: '0.15'
26
+ version: '1.1'
33
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
34
28
  name: rake
35
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
36
30
  requirements:
37
- - - ! '>='
31
+ - - ">="
38
32
  - !ruby/object:Gem::Version
39
33
  version: '0'
40
34
  type: :development
41
35
  prerelease: false
42
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
43
37
  requirements:
44
- - - ! '>='
38
+ - - ">="
45
39
  - !ruby/object:Gem::Version
46
40
  version: '0'
47
- description: ! "Extends mocha to allow detailed tracking and querying of\n stub
48
- and mock invocations. Allows test spies using the have_received rspec\n matcher
49
- and assert_received for Test::Unit. Extracted from the\n jferris-mocha fork."
41
+ description: |-
42
+ Extends mocha to allow detailed tracking and querying of
43
+ stub and mock invocations. Allows test spies using the have_received rspec
44
+ matcher and assert_received for Test::Unit. Extracted from the
45
+ jferris-mocha fork.
50
46
  email: jferris@thoughtbot.com
51
47
  executables: []
52
48
  extensions: []
53
49
  extra_rdoc_files: []
54
50
  files:
55
- - .gitignore
56
- - .travis.yml
51
+ - ".gitignore"
52
+ - ".travis.yml"
57
53
  - Gemfile
58
54
  - LICENSE
59
55
  - NEWS.md
@@ -91,17 +87,17 @@ require_paths:
91
87
  - lib
92
88
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
93
89
  requirements:
94
- - - ! '>='
90
+ - - ">="
95
91
  - !ruby/object:Gem::Version
96
92
  version: '0'
97
93
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
98
94
  requirements:
99
- - - ! '>='
95
+ - - ">="
100
96
  - !ruby/object:Gem::Version
101
97
  version: '0'
102
98
  requirements: []
103
99
  rubyforge_project:
104
- rubygems_version: 2.0.3
100
+ rubygems_version: 2.4.2
105
101
  signing_key:
106
102
  specification_version: 4
107
103
  summary: Adds test spies to mocha.