blue_velvet 1.0.3.1 → 1.0.5

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
@@ -0,0 +1,15 @@
1
+ ---
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ YjljNDRlMTgxM2EzNmNmYzQ2MTQ2NzBiNGQ1ZDY5ZDQ3ZTgzZWYzYQ==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ NzVlZTUwODhjMGQzNjQ0ZGU1OGVlM2Y4Y2ZmNmE2ZWY1ZGI4MjIwZA==
7
+ !binary "U0hBNTEy":
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ ZjkzMGE2NDM1NWU0MjA4ZmFkYjFlMjYzNDJmMDc0NDg3MzJmNGJkOTkzMWQx
10
+ MzJkOTc2ZjlhZmRhMDM4MDZlMGUzZWM1MWNiNmJhYTFlNmQxYmFiYTU2YmFk
11
+ ZjA2NDFjOGY2ZGFlNjkyOWE3YTNmODU0YjJjYWZjMTZmOTk1OGY=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ YTBmNWJmMWY1NzBkNjY5YzJiMjE2ZDhkOTg4YmE3MzdkY2FhMWU5ZGQzNjE2
14
+ MzlmMWVmNWIxMzUyNDFiZWU4NWUzYzdiZWRiZGNhYzkwZjQyYzIxYTAwYjRk
15
+ ZTI2YWVmZTBkNTY0MWEwZmNkZDdmYjEyZjg1MmYzMmQ0MzJlYTg=
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module BlueVelvet
2
- VERSION = "1.0.3.1"
2
+ VERSION = "1.0.5"
3
3
  end
@@ -1208,3 +1208,96 @@ Processing by Facebook::PageController#events as HTML
1208
1208
  Rendered /Users/necromancer/Code/blue_velvet/app/views/facebook/page/_attribute_not_found.html.erb (0.5ms)
1209
1209
  Completed 200 OK in 23ms (Views: 2.0ms | ActiveRecord: 0.0ms)
1210
1210
  (0.1ms) rollback transaction
1211
+ Connecting to database specified by database.yml
1212
+ (25.1ms) begin transaction
1213
+ (0.1ms) rollback transaction
1214
+ (0.1ms) begin transaction
1215
+ (0.1ms) rollback transaction
1216
+ (0.1ms) begin transaction
1217
+ (0.1ms) rollback transaction
1218
+ (0.0ms) begin transaction
1219
+ (0.1ms) rollback transaction
1220
+ (0.0ms) begin transaction
1221
+ (0.1ms) rollback transaction
1222
+ (0.0ms) begin transaction
1223
+ (0.1ms) rollback transaction
1224
+ (0.0ms) begin transaction
1225
+ (0.1ms) rollback transaction
1226
+ (0.1ms) begin transaction
1227
+ (0.1ms) rollback transaction
1228
+ (0.1ms) begin transaction
1229
+ (0.1ms) rollback transaction
1230
+ (0.1ms) begin transaction
1231
+ (0.0ms) rollback transaction
1232
+ (0.1ms) begin transaction
1233
+ Processing by Facebook::PageController#events as HTML
1234
+ Rendered /Users/necromancer/Code/blue_velvet/app/views/facebook/page/_attribute_not_found.html.erb (4.8ms)
1235
+ Completed 200 OK in 131ms (Views: 89.1ms | ActiveRecord: 0.0ms)
1236
+ (0.1ms) rollback transaction
1237
+ (0.0ms) begin transaction
1238
+ Processing by Facebook::PageController#about as HTML
1239
+ Rendered /Users/necromancer/Code/blue_velvet/app/views/facebook/page/_page_attribute.html.erb (1.0ms)
1240
+ Completed 200 OK in 299ms (Views: 29.7ms | ActiveRecord: 0.0ms)
1241
+ (0.1ms) rollback transaction
1242
+ Connecting to database specified by database.yml
1243
+ (0.6ms) begin transaction
1244
+ (0.1ms) rollback transaction
1245
+ (0.1ms) begin transaction
1246
+ (0.1ms) rollback transaction
1247
+ (0.1ms) begin transaction
1248
+ (0.1ms) rollback transaction
1249
+ (0.0ms) begin transaction
1250
+ (0.1ms) rollback transaction
1251
+ (0.0ms) begin transaction
1252
+ (0.1ms) rollback transaction
1253
+ (0.0ms) begin transaction
1254
+ (0.1ms) rollback transaction
1255
+ (0.0ms) begin transaction
1256
+ (0.1ms) rollback transaction
1257
+ (0.1ms) begin transaction
1258
+ (0.0ms) rollback transaction
1259
+ (0.0ms) begin transaction
1260
+ (0.0ms) rollback transaction
1261
+ (0.0ms) begin transaction
1262
+ (0.0ms) rollback transaction
1263
+ (0.0ms) begin transaction
1264
+ Processing by Facebook::PageController#about as HTML
1265
+ Rendered /Users/necromancer/Code/blue_velvet/app/views/facebook/page/_page_attribute.html.erb (28.4ms)
1266
+ Completed 200 OK in 277ms (Views: 54.6ms | ActiveRecord: 0.0ms)
1267
+ (0.1ms) rollback transaction
1268
+ (0.0ms) begin transaction
1269
+ Processing by Facebook::PageController#events as HTML
1270
+ Rendered /Users/necromancer/Code/blue_velvet/app/views/facebook/page/_attribute_not_found.html.erb (0.7ms)
1271
+ Completed 200 OK in 40ms (Views: 27.8ms | ActiveRecord: 0.0ms)
1272
+ (0.1ms) rollback transaction
1273
+ Connecting to database specified by database.yml
1274
+ (0.7ms) begin transaction
1275
+ (0.1ms) rollback transaction
1276
+ (0.1ms) begin transaction
1277
+ (0.0ms) rollback transaction
1278
+ (0.0ms) begin transaction
1279
+ (0.1ms) rollback transaction
1280
+ (0.1ms) begin transaction
1281
+ (0.1ms) rollback transaction
1282
+ (0.0ms) begin transaction
1283
+ (0.1ms) rollback transaction
1284
+ (0.0ms) begin transaction
1285
+ (0.1ms) rollback transaction
1286
+ (0.0ms) begin transaction
1287
+ (0.1ms) rollback transaction
1288
+ (0.1ms) begin transaction
1289
+ (0.0ms) rollback transaction
1290
+ (0.0ms) begin transaction
1291
+ (0.0ms) rollback transaction
1292
+ (0.0ms) begin transaction
1293
+ (0.0ms) rollback transaction
1294
+ (0.1ms) begin transaction
1295
+ Processing by Facebook::PageController#events as HTML
1296
+ Rendered /Users/necromancer/Code/blue_velvet/app/views/facebook/page/_attribute_not_found.html.erb (5.1ms)
1297
+ Completed 200 OK in 108ms (Views: 71.3ms | ActiveRecord: 0.0ms)
1298
+ (0.1ms) rollback transaction
1299
+ (0.0ms) begin transaction
1300
+ Processing by Facebook::PageController#about as HTML
1301
+ Rendered /Users/necromancer/Code/blue_velvet/app/views/facebook/page/_page_attribute.html.erb (0.9ms)
1302
+ Completed 200 OK in 287ms (Views: 16.0ms | ActiveRecord: 0.0ms)
1303
+ (0.1ms) rollback transaction
@@ -1,3 +1,5 @@
1
+ require 'test_helper'
2
+
1
3
  class Facebook::AttributeTest < ActiveSupport::TestCase
2
4
  test "can be created" do
3
5
  attribute = Facebook::Attribute.new \
metadata CHANGED
@@ -1,36 +1,32 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: blue_velvet
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.0.3.1
5
- prerelease:
4
+ version: 1.0.5
6
5
  platform: ruby
7
6
  authors:
8
7
  - Tom Scott
9
8
  autorequire:
10
9
  bindir: bin
11
10
  cert_chain: []
12
- date: 2012-11-04 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-06-30 00:00:00.000000000 Z
13
12
  dependencies:
14
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
15
14
  name: rails
16
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
17
- none: false
18
16
  requirements:
19
17
  - - ~>
20
18
  - !ruby/object:Gem::Version
21
- version: '3.2'
19
+ version: '4.0'
22
20
  type: :runtime
23
21
  prerelease: false
24
22
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
25
- none: false
26
23
  requirements:
27
24
  - - ~>
28
25
  - !ruby/object:Gem::Version
29
- version: '3.2'
26
+ version: '4.0'
30
27
  - !ruby/object:Gem::Dependency
31
28
  name: koala
32
29
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
33
- none: false
34
30
  requirements:
35
31
  - - ! '>='
36
32
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -38,7 +34,6 @@ dependencies:
38
34
  type: :runtime
39
35
  prerelease: false
40
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
41
- none: false
42
37
  requirements:
43
38
  - - ! '>='
44
39
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -46,7 +41,6 @@ dependencies:
46
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
47
42
  name: sqlite3
48
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
49
- none: false
50
44
  requirements:
51
45
  - - ! '>='
52
46
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -54,7 +48,6 @@ dependencies:
54
48
  type: :development
55
49
  prerelease: false
56
50
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
57
- none: false
58
51
  requirements:
59
52
  - - ! '>='
60
53
  - !ruby/object:Gem::Version
@@ -135,33 +128,26 @@ files:
135
128
  - test/unit/facebook/client_test.rb
136
129
  homepage: http://psychedeli.ca
137
130
  licenses: []
131
+ metadata: {}
138
132
  post_install_message:
139
133
  rdoc_options: []
140
134
  require_paths:
141
135
  - lib
142
136
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
143
- none: false
144
137
  requirements:
145
138
  - - ! '>='
146
139
  - !ruby/object:Gem::Version
147
140
  version: '0'
148
- segments:
149
- - 0
150
- hash: -1444306989003795181
151
141
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
152
- none: false
153
142
  requirements:
154
143
  - - ! '>='
155
144
  - !ruby/object:Gem::Version
156
145
  version: '0'
157
- segments:
158
- - 0
159
- hash: -1444306989003795181
160
146
  requirements: []
161
147
  rubyforge_project:
162
- rubygems_version: 1.8.24
148
+ rubygems_version: 2.0.0
163
149
  signing_key:
164
- specification_version: 3
150
+ specification_version: 4
165
151
  summary: BlueVelvet is a content management system that uses the Facebook platform
166
152
  as a database.
167
153
  test_files: