blamer 3.0.0 → 3.0.1

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (4) hide show
  1. data/Gemfile.lock +23 -14
  2. data/lib/blamer.rb +10 -5
  3. metadata +12 -8
  4. checksums.yaml +0 -15
@@ -1,25 +1,32 @@
1
1
  PATH
2
2
  remote: .
3
3
  specs:
4
- blamer (2.0.0)
4
+ blamer (3.0.0)
5
5
  activerecord (> 2.3.0, < 3.2.0)
6
6
 
7
7
  GEM
8
+ remote: https://rubygems.org/
8
9
  specs:
9
- activemodel (3.0.8)
10
- activesupport (= 3.0.8)
11
- builder (~> 2.1.2)
12
- i18n (~> 0.5.0)
13
- activerecord (3.0.8)
14
- activemodel (= 3.0.8)
15
- activesupport (= 3.0.8)
16
- arel (~> 2.0.10)
17
- tzinfo (~> 0.3.23)
18
- activesupport (3.0.8)
19
- arel (2.0.10)
20
- builder (2.1.2)
21
- i18n (0.5.4)
10
+ activemodel (3.1.12)
11
+ activesupport (= 3.1.12)
12
+ builder (~> 3.0.0)
13
+ i18n (~> 0.6)
14
+ activerecord (3.1.12)
15
+ activemodel (= 3.1.12)
16
+ activesupport (= 3.1.12)
17
+ arel (~> 2.2.3)
18
+ tzinfo (~> 0.3.29)
19
+ activesupport (3.1.12)
20
+ multi_json (~> 1.0)
21
+ arel (2.2.3)
22
+ builder (3.0.4)
23
+ i18n (0.7.0)
24
+ multi_json (1.10.1)
25
+ power_assert (0.2.2)
26
+ rake (10.4.2)
22
27
  sqlite3 (1.3.10)
28
+ test-unit (3.0.9)
29
+ power_assert
23
30
  tzinfo (0.3.43)
24
31
 
25
32
  PLATFORMS
@@ -27,4 +34,6 @@ PLATFORMS
27
34
 
28
35
  DEPENDENCIES
29
36
  blamer!
37
+ rake
30
38
  sqlite3
39
+ test-unit
@@ -6,13 +6,18 @@ module Blamer
6
6
  base.alias_method_chain :create, :userstamps
7
7
  base.alias_method_chain :update, :userstamps
8
8
 
9
- base.class_inheritable_accessor :record_userstamps, :instance_writer => false
10
- base.record_userstamps = true
9
+ if base.respond_to?(:class_attribute)
10
+ base.class_attribute :record_userstamps
11
+ base.class_attribute :created_userstamp_column
12
+ base.class_attribute :updated_userstamp_column
13
+ else
14
+ base.class_inheritable_accessor :record_userstamps, :instance_writer => false
15
+ base.class_inheritable_accessor :created_userstamp_column, :instance_writer => false
16
+ base.class_inheritable_accessor :updated_userstamp_column, :instance_writer => false
17
+ end
11
18
 
12
- base.class_inheritable_accessor :created_userstamp_column, :instance_writer => false
19
+ base.record_userstamps = true
13
20
  base.created_userstamp_column = :created_by
14
-
15
- base.class_inheritable_accessor :updated_userstamp_column, :instance_writer => false
16
21
  base.updated_userstamp_column = :updated_by
17
22
  end
18
23
 
metadata CHANGED
@@ -1,35 +1,38 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: blamer
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 3.0.0
4
+ version: 3.0.1
5
+ prerelease:
5
6
  platform: ruby
6
7
  authors:
7
8
  - Keith Morrison
8
9
  autorequire:
9
10
  bindir: bin
10
11
  cert_chain: []
11
- date: 2015-02-01 00:00:00.000000000 Z
12
+ date: 2015-02-05 00:00:00.000000000 Z
12
13
  dependencies:
13
14
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
15
  name: activerecord
15
16
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
17
+ none: false
16
18
  requirements:
17
19
  - - ! '>'
18
20
  - !ruby/object:Gem::Version
19
21
  version: 2.3.0
20
22
  - - <
21
23
  - !ruby/object:Gem::Version
22
- version: 3.2.0
24
+ version: 4.0.0
23
25
  type: :runtime
24
26
  prerelease: false
25
27
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
28
+ none: false
26
29
  requirements:
27
30
  - - ! '>'
28
31
  - !ruby/object:Gem::Version
29
32
  version: 2.3.0
30
33
  - - <
31
34
  - !ruby/object:Gem::Version
32
- version: 3.2.0
35
+ version: 4.0.0
33
36
  description: Automatically userstamps create and update operations if the table has
34
37
  created_by and/or updated_by columns
35
38
  email: keithm@infused.org
@@ -44,8 +47,8 @@ files:
44
47
  - Gemfile
45
48
  - Gemfile.lock
46
49
  - LICENSE
47
- - README.md
48
50
  - Rakefile
51
+ - README.md
49
52
  - lib/blamer.rb
50
53
  - test/blame_test.rb
51
54
  - test/models/monkey.rb
@@ -59,27 +62,28 @@ files:
59
62
  homepage: http://github.com/infused/blame
60
63
  licenses:
61
64
  - MIT
62
- metadata: {}
63
65
  post_install_message:
64
66
  rdoc_options:
65
67
  - --charset=UTF-8
66
68
  require_paths:
67
69
  - lib
68
70
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
71
+ none: false
69
72
  requirements:
70
73
  - - ! '>='
71
74
  - !ruby/object:Gem::Version
72
75
  version: '0'
73
76
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
77
+ none: false
74
78
  requirements:
75
79
  - - ! '>='
76
80
  - !ruby/object:Gem::Version
77
81
  version: 1.3.0
78
82
  requirements: []
79
83
  rubyforge_project:
80
- rubygems_version: 2.4.5
84
+ rubygems_version: 1.8.25
81
85
  signing_key:
82
- specification_version: 4
86
+ specification_version: 3
83
87
  summary: Userstamps for ActiveRecord
84
88
  test_files:
85
89
  - test/blame_test.rb
checksums.yaml DELETED
@@ -1,15 +0,0 @@
1
- ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- NTU4ZTNkZGIwZmZkZGNjMzRmNmNjMzUyNTliMDk5YjI2NjI2YTc2ZA==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- NDM3MDg3MmFhYzRmOTAzYTAxZGNiZWViNTFkNjlmMjMzOTBmMmJkYw==
7
- SHA512:
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- OTQxZGQ1YjM2ZGM3YTM3YzA0YTRmZWRmMmEwMWFjNWEyOWY5MTY0YmEyNWRi
10
- MTNiZDEyM2Q3ZWRjNmMxNDdlMjc1OWZmNzY4M2IzN2ZiZWZiZWRhNjc0ZDVl
11
- N2Q0ZjNkNDY4MWJiN2VhOGJlODFhM2RhZWRkMGNjZDRjMGM4N2Q=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- ZjEyMDA3NTJhZDNiZjE2MGZjMzI0OGNlMjI0Yzc5YzQ2NjAxNTE3YjZlNDg0
14
- ZTFlZWE0ZDIyZTY5NDllMTdiMjkyOGE0MWNkNDczMzg4Njg1YmIzZmZkMDY3
15
- YWI0MmExMjNhMTU0MzY3MzFjMzgzZGJhNjMzYWYwYTFkN2RiM2M=