aws-sdk-translate 1.47.0 → 1.48.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  ---
2
2
  SHA256:
3
- metadata.gz: 46085b6b84621ff8a4de01ab37dd0c176fe80b05552089f183de578ee4f839ad
4
- data.tar.gz: 1222bc137a0885cb613d4d5b58ee0e5a83fd23569c3a36aa6d0ac805e6223b15
3
+ metadata.gz: 66965a6028d1acf066a015908083a5420a4aebfed6c6c9c61da22eab787e9aeb
4
+ data.tar.gz: b62d82c6020ac2e4d4e74c79c77cf95598dbb64da56d4b41886112e2194b8145
5
5
  SHA512:
6
- metadata.gz: dd27a6cb9ce794e8694b1c2c0d20f6fe06b712c206b43405912b39a15c8b231aee87f5241c9438f1195b8d9f374d1ebf31321dfd922f970b6c799b4ae474c196
7
- data.tar.gz: a1be0a727c69a8eb4d24b9e0f09de68f1b0ab2ea9450e3c6464d7f33b1a40c3fce0eacd238f29add7e0a2dbf548bec0793ee83af16fcb00ecd511d8b29d3dcf5
6
+ metadata.gz: f9ab5c8fcad591da48453eb593ab434d45d733a18af01443ee773e7ab0d7b7eb96a16492e333dfb49e8f08e7a1f0677ab3b8fb8edd7699e971d6d116c36cd3f0
7
+ data.tar.gz: 674f44573de60345eab4af35f91f47a64253a17ee04abe258f7a1d5b3d4e17c0d45d248953bed21259f8346d70854a3fefef8d65b175f07c3613ccb3446630d6
data/CHANGELOG.md CHANGED
@@ -1,6 +1,11 @@
1
1
  Unreleased Changes
2
2
  ------------------
3
3
 
4
+ 1.48.0 (2022-10-25)
5
+ ------------------
6
+
7
+ * Feature - Code Generated Changes, see `./build_tools` or `aws-sdk-core`'s CHANGELOG.md for details.
8
+
4
9
  1.47.0 (2022-10-13)
5
10
  ------------------
6
11
 
data/VERSION CHANGED
@@ -1 +1 @@
1
- 1.47.0
1
+ 1.48.0
@@ -30,7 +30,7 @@ require 'aws-sdk-core/plugins/http_checksum.rb'
30
30
  require 'aws-sdk-core/plugins/checksum_algorithm.rb'
31
31
  require 'aws-sdk-core/plugins/defaults_mode.rb'
32
32
  require 'aws-sdk-core/plugins/recursion_detection.rb'
33
- require 'aws-sdk-core/plugins/signature_v4.rb'
33
+ require 'aws-sdk-core/plugins/sign.rb'
34
34
  require 'aws-sdk-core/plugins/protocols/json_rpc.rb'
35
35
 
36
36
  Aws::Plugins::GlobalConfiguration.add_identifier(:translate)
@@ -79,8 +79,9 @@ module Aws::Translate
79
79
  add_plugin(Aws::Plugins::ChecksumAlgorithm)
80
80
  add_plugin(Aws::Plugins::DefaultsMode)
81
81
  add_plugin(Aws::Plugins::RecursionDetection)
82
- add_plugin(Aws::Plugins::SignatureV4)
82
+ add_plugin(Aws::Plugins::Sign)
83
83
  add_plugin(Aws::Plugins::Protocols::JsonRpc)
84
+ add_plugin(Aws::Translate::Plugins::Endpoints)
84
85
 
85
86
  # @overload initialize(options)
86
87
  # @param [Hash] options
@@ -297,6 +298,19 @@ module Aws::Translate
297
298
  # ** Please note ** When response stubbing is enabled, no HTTP
298
299
  # requests are made, and retries are disabled.
299
300
  #
301
+ # @option options [Aws::TokenProvider] :token_provider
302
+ # A Bearer Token Provider. This can be an instance of any one of the
303
+ # following classes:
304
+ #
305
+ # * `Aws::StaticTokenProvider` - Used for configuring static, non-refreshing
306
+ # tokens.
307
+ #
308
+ # * `Aws::SSOTokenProvider` - Used for loading tokens from AWS SSO using an
309
+ # access token generated from `aws login`.
310
+ #
311
+ # When `:token_provider` is not configured directly, the `Aws::TokenProviderChain`
312
+ # will be used to search for tokens configured for your profile in shared configuration files.
313
+ #
300
314
  # @option options [Boolean] :use_dualstack_endpoint
301
315
  # When set to `true`, dualstack enabled endpoints (with `.aws` TLD)
302
316
  # will be used if available.
@@ -310,6 +324,9 @@ module Aws::Translate
310
324
  # When `true`, request parameters are validated before
311
325
  # sending the request.
312
326
  #
327
+ # @option options [Aws::Translate::EndpointProvider] :endpoint_provider
328
+ # The endpoint provider used to resolve endpoints. Any object that responds to `#resolve_endpoint(parameters)` where `parameters` is a Struct similar to `Aws::Translate::EndpointParameters`
329
+ #
313
330
  # @option options [URI::HTTP,String] :http_proxy A proxy to send
314
331
  # requests through. Formatted like 'http://proxy.com:123'.
315
332
  #
@@ -1469,7 +1486,7 @@ module Aws::Translate
1469
1486
  params: params,
1470
1487
  config: config)
1471
1488
  context[:gem_name] = 'aws-sdk-translate'
1472
- context[:gem_version] = '1.47.0'
1489
+ context[:gem_version] = '1.48.0'
1473
1490
  Seahorse::Client::Request.new(handlers, context)
1474
1491
  end
1475
1492
 
@@ -0,0 +1,66 @@
1
+ # frozen_string_literal: true
2
+
3
+ # WARNING ABOUT GENERATED CODE
4
+ #
5
+ # This file is generated. See the contributing guide for more information:
6
+ # https://github.com/aws/aws-sdk-ruby/blob/version-3/CONTRIBUTING.md
7
+ #
8
+ # WARNING ABOUT GENERATED CODE
9
+
10
+ module Aws::Translate
11
+ # Endpoint parameters used to influence endpoints per request.
12
+ #
13
+ # @!attribute region
14
+ # The AWS region used to dispatch the request.
15
+ #
16
+ # @return [String]
17
+ #
18
+ # @!attribute use_dual_stack
19
+ # When true, use the dual-stack endpoint. If the configured endpoint does not support dual-stack, dispatching the request MAY return an error.
20
+ #
21
+ # @return [Boolean]
22
+ #
23
+ # @!attribute use_fips
24
+ # When true, send this request to the FIPS-compliant regional endpoint. If the configured endpoint does not have a FIPS compliant endpoint, dispatching the request will return an error.
25
+ #
26
+ # @return [Boolean]
27
+ #
28
+ # @!attribute endpoint
29
+ # Override the endpoint used to send this request
30
+ #
31
+ # @return [String]
32
+ #
33
+ EndpointParameters = Struct.new(
34
+ :region,
35
+ :use_dual_stack,
36
+ :use_fips,
37
+ :endpoint,
38
+ ) do
39
+ include Aws::Structure
40
+
41
+ # @api private
42
+ class << self
43
+ PARAM_MAP = {
44
+ 'Region' => :region,
45
+ 'UseDualStack' => :use_dual_stack,
46
+ 'UseFIPS' => :use_fips,
47
+ 'Endpoint' => :endpoint,
48
+ }.freeze
49
+ end
50
+
51
+ def initialize(options = {})
52
+ self[:region] = options[:region]
53
+ self[:use_dual_stack] = options[:use_dual_stack]
54
+ self[:use_dual_stack] = false if self[:use_dual_stack].nil?
55
+ if self[:use_dual_stack].nil?
56
+ raise ArgumentError, "Missing required EndpointParameter: :use_dual_stack"
57
+ end
58
+ self[:use_fips] = options[:use_fips]
59
+ self[:use_fips] = false if self[:use_fips].nil?
60
+ if self[:use_fips].nil?
61
+ raise ArgumentError, "Missing required EndpointParameter: :use_fips"
62
+ end
63
+ self[:endpoint] = options[:endpoint]
64
+ end
65
+ end
66
+ end
@@ -0,0 +1,112 @@
1
+ # frozen_string_literal: true
2
+
3
+ # WARNING ABOUT GENERATED CODE
4
+ #
5
+ # This file is generated. See the contributing guide for more information:
6
+ # https://github.com/aws/aws-sdk-ruby/blob/version-3/CONTRIBUTING.md
7
+ #
8
+ # WARNING ABOUT GENERATED CODE
9
+
10
+ module Aws::Translate
11
+ class EndpointProvider
12
+ def initialize(rule_set = nil)
13
+ @@rule_set ||= begin
14
+ endpoint_rules = Aws::Json.load(Base64.decode64(RULES))
15
+ Aws::Endpoints::RuleSet.new(
16
+ version: endpoint_rules['version'],
17
+ service_id: endpoint_rules['serviceId'],
18
+ parameters: endpoint_rules['parameters'],
19
+ rules: endpoint_rules['rules']
20
+ )
21
+ end
22
+ @provider = Aws::Endpoints::RulesProvider.new(rule_set || @@rule_set)
23
+ end
24
+
25
+ def resolve_endpoint(parameters)
26
+ @provider.resolve_endpoint(parameters)
27
+ end
28
+
29
+ # @api private
30
+ RULES = <<-JSON
31
+ eyJ2ZXJzaW9uIjoiMS4wIiwicGFyYW1ldGVycyI6eyJSZWdpb24iOnsiYnVp
32
+ bHRJbiI6IkFXUzo6UmVnaW9uIiwicmVxdWlyZWQiOmZhbHNlLCJkb2N1bWVu
33
+ dGF0aW9uIjoiVGhlIEFXUyByZWdpb24gdXNlZCB0byBkaXNwYXRjaCB0aGUg
34
+ cmVxdWVzdC4iLCJ0eXBlIjoiU3RyaW5nIn0sIlVzZUR1YWxTdGFjayI6eyJi
35
+ dWlsdEluIjoiQVdTOjpVc2VEdWFsU3RhY2siLCJyZXF1aXJlZCI6dHJ1ZSwi
36
+ ZGVmYXVsdCI6ZmFsc2UsImRvY3VtZW50YXRpb24iOiJXaGVuIHRydWUsIHVz
37
+ ZSB0aGUgZHVhbC1zdGFjayBlbmRwb2ludC4gSWYgdGhlIGNvbmZpZ3VyZWQg
38
+ ZW5kcG9pbnQgZG9lcyBub3Qgc3VwcG9ydCBkdWFsLXN0YWNrLCBkaXNwYXRj
39
+ aGluZyB0aGUgcmVxdWVzdCBNQVkgcmV0dXJuIGFuIGVycm9yLiIsInR5cGUi
40
+ OiJCb29sZWFuIn0sIlVzZUZJUFMiOnsiYnVpbHRJbiI6IkFXUzo6VXNlRklQ
41
+ UyIsInJlcXVpcmVkIjp0cnVlLCJkZWZhdWx0IjpmYWxzZSwiZG9jdW1lbnRh
42
+ dGlvbiI6IldoZW4gdHJ1ZSwgc2VuZCB0aGlzIHJlcXVlc3QgdG8gdGhlIEZJ
43
+ UFMtY29tcGxpYW50IHJlZ2lvbmFsIGVuZHBvaW50LiBJZiB0aGUgY29uZmln
44
+ dXJlZCBlbmRwb2ludCBkb2VzIG5vdCBoYXZlIGEgRklQUyBjb21wbGlhbnQg
45
+ ZW5kcG9pbnQsIGRpc3BhdGNoaW5nIHRoZSByZXF1ZXN0IHdpbGwgcmV0dXJu
46
+ IGFuIGVycm9yLiIsInR5cGUiOiJCb29sZWFuIn0sIkVuZHBvaW50Ijp7ImJ1
47
+ aWx0SW4iOiJTREs6OkVuZHBvaW50IiwicmVxdWlyZWQiOmZhbHNlLCJkb2N1
48
+ bWVudGF0aW9uIjoiT3ZlcnJpZGUgdGhlIGVuZHBvaW50IHVzZWQgdG8gc2Vu
49
+ ZCB0aGlzIHJlcXVlc3QiLCJ0eXBlIjoiU3RyaW5nIn19LCJydWxlcyI6W3si
50
+ Y29uZGl0aW9ucyI6W3siZm4iOiJhd3MucGFydGl0aW9uIiwiYXJndiI6W3si
51
+ cmVmIjoiUmVnaW9uIn1dLCJhc3NpZ24iOiJQYXJ0aXRpb25SZXN1bHQifV0s
52
+ InR5cGUiOiJ0cmVlIiwicnVsZXMiOlt7ImNvbmRpdGlvbnMiOlt7ImZuIjoi
53
+ aXNTZXQiLCJhcmd2IjpbeyJyZWYiOiJFbmRwb2ludCJ9XX0seyJmbiI6InBh
54
+ cnNlVVJMIiwiYXJndiI6W3sicmVmIjoiRW5kcG9pbnQifV0sImFzc2lnbiI6
55
+ InVybCJ9XSwidHlwZSI6InRyZWUiLCJydWxlcyI6W3siY29uZGl0aW9ucyI6
56
+ W3siZm4iOiJib29sZWFuRXF1YWxzIiwiYXJndiI6W3sicmVmIjoiVXNlRklQ
57
+ UyJ9LHRydWVdfV0sImVycm9yIjoiSW52YWxpZCBDb25maWd1cmF0aW9uOiBG
58
+ SVBTIGFuZCBjdXN0b20gZW5kcG9pbnQgYXJlIG5vdCBzdXBwb3J0ZWQiLCJ0
59
+ eXBlIjoiZXJyb3IifSx7ImNvbmRpdGlvbnMiOltdLCJ0eXBlIjoidHJlZSIs
60
+ InJ1bGVzIjpbeyJjb25kaXRpb25zIjpbeyJmbiI6ImJvb2xlYW5FcXVhbHMi
61
+ LCJhcmd2IjpbeyJyZWYiOiJVc2VEdWFsU3RhY2sifSx0cnVlXX1dLCJlcnJv
62
+ ciI6IkludmFsaWQgQ29uZmlndXJhdGlvbjogRHVhbHN0YWNrIGFuZCBjdXN0
63
+ b20gZW5kcG9pbnQgYXJlIG5vdCBzdXBwb3J0ZWQiLCJ0eXBlIjoiZXJyb3Ii
64
+ fSx7ImNvbmRpdGlvbnMiOltdLCJlbmRwb2ludCI6eyJ1cmwiOnsicmVmIjoi
65
+ RW5kcG9pbnQifSwicHJvcGVydGllcyI6e30sImhlYWRlcnMiOnt9fSwidHlw
66
+ ZSI6ImVuZHBvaW50In1dfV19LHsiY29uZGl0aW9ucyI6W3siZm4iOiJib29s
67
+ ZWFuRXF1YWxzIiwiYXJndiI6W3sicmVmIjoiVXNlRklQUyJ9LHRydWVdfSx7
68
+ ImZuIjoiYm9vbGVhbkVxdWFscyIsImFyZ3YiOlt7InJlZiI6IlVzZUR1YWxT
69
+ dGFjayJ9LHRydWVdfV0sInR5cGUiOiJ0cmVlIiwicnVsZXMiOlt7ImNvbmRp
70
+ dGlvbnMiOlt7ImZuIjoiYm9vbGVhbkVxdWFscyIsImFyZ3YiOlt0cnVlLHsi
71
+ Zm4iOiJnZXRBdHRyIiwiYXJndiI6W3sicmVmIjoiUGFydGl0aW9uUmVzdWx0
72
+ In0sInN1cHBvcnRzRklQUyJdfV19LHsiZm4iOiJib29sZWFuRXF1YWxzIiwi
73
+ YXJndiI6W3RydWUseyJmbiI6ImdldEF0dHIiLCJhcmd2IjpbeyJyZWYiOiJQ
74
+ YXJ0aXRpb25SZXN1bHQifSwic3VwcG9ydHNEdWFsU3RhY2siXX1dfV0sInR5
75
+ cGUiOiJ0cmVlIiwicnVsZXMiOlt7ImNvbmRpdGlvbnMiOltdLCJlbmRwb2lu
76
+ dCI6eyJ1cmwiOiJodHRwczovL3RyYW5zbGF0ZS1maXBzLntSZWdpb259LntQ
77
+ YXJ0aXRpb25SZXN1bHQjZHVhbFN0YWNrRG5zU3VmZml4fSIsInByb3BlcnRp
78
+ ZXMiOnt9LCJoZWFkZXJzIjp7fX0sInR5cGUiOiJlbmRwb2ludCJ9XX0seyJj
79
+ b25kaXRpb25zIjpbXSwiZXJyb3IiOiJGSVBTIGFuZCBEdWFsU3RhY2sgYXJl
80
+ IGVuYWJsZWQsIGJ1dCB0aGlzIHBhcnRpdGlvbiBkb2VzIG5vdCBzdXBwb3J0
81
+ IG9uZSBvciBib3RoIiwidHlwZSI6ImVycm9yIn1dfSx7ImNvbmRpdGlvbnMi
82
+ Olt7ImZuIjoiYm9vbGVhbkVxdWFscyIsImFyZ3YiOlt7InJlZiI6IlVzZUZJ
83
+ UFMifSx0cnVlXX1dLCJ0eXBlIjoidHJlZSIsInJ1bGVzIjpbeyJjb25kaXRp
84
+ b25zIjpbeyJmbiI6ImJvb2xlYW5FcXVhbHMiLCJhcmd2IjpbdHJ1ZSx7ImZu
85
+ IjoiZ2V0QXR0ciIsImFyZ3YiOlt7InJlZiI6IlBhcnRpdGlvblJlc3VsdCJ9
86
+ LCJzdXBwb3J0c0ZJUFMiXX1dfV0sInR5cGUiOiJ0cmVlIiwicnVsZXMiOlt7
87
+ ImNvbmRpdGlvbnMiOltdLCJ0eXBlIjoidHJlZSIsInJ1bGVzIjpbeyJjb25k
88
+ aXRpb25zIjpbXSwiZW5kcG9pbnQiOnsidXJsIjoiaHR0cHM6Ly90cmFuc2xh
89
+ dGUtZmlwcy57UmVnaW9ufS57UGFydGl0aW9uUmVzdWx0I2Ruc1N1ZmZpeH0i
90
+ LCJwcm9wZXJ0aWVzIjp7fSwiaGVhZGVycyI6e319LCJ0eXBlIjoiZW5kcG9p
91
+ bnQifV19XX0seyJjb25kaXRpb25zIjpbXSwiZXJyb3IiOiJGSVBTIGlzIGVu
92
+ YWJsZWQgYnV0IHRoaXMgcGFydGl0aW9uIGRvZXMgbm90IHN1cHBvcnQgRklQ
93
+ UyIsInR5cGUiOiJlcnJvciJ9XX0seyJjb25kaXRpb25zIjpbeyJmbiI6ImJv
94
+ b2xlYW5FcXVhbHMiLCJhcmd2IjpbeyJyZWYiOiJVc2VEdWFsU3RhY2sifSx0
95
+ cnVlXX1dLCJ0eXBlIjoidHJlZSIsInJ1bGVzIjpbeyJjb25kaXRpb25zIjpb
96
+ eyJmbiI6ImJvb2xlYW5FcXVhbHMiLCJhcmd2IjpbdHJ1ZSx7ImZuIjoiZ2V0
97
+ QXR0ciIsImFyZ3YiOlt7InJlZiI6IlBhcnRpdGlvblJlc3VsdCJ9LCJzdXBw
98
+ b3J0c0R1YWxTdGFjayJdfV19XSwidHlwZSI6InRyZWUiLCJydWxlcyI6W3si
99
+ Y29uZGl0aW9ucyI6W10sImVuZHBvaW50Ijp7InVybCI6Imh0dHBzOi8vdHJh
100
+ bnNsYXRlLntSZWdpb259LntQYXJ0aXRpb25SZXN1bHQjZHVhbFN0YWNrRG5z
101
+ U3VmZml4fSIsInByb3BlcnRpZXMiOnt9LCJoZWFkZXJzIjp7fX0sInR5cGUi
102
+ OiJlbmRwb2ludCJ9XX0seyJjb25kaXRpb25zIjpbXSwiZXJyb3IiOiJEdWFs
103
+ U3RhY2sgaXMgZW5hYmxlZCBidXQgdGhpcyBwYXJ0aXRpb24gZG9lcyBub3Qg
104
+ c3VwcG9ydCBEdWFsU3RhY2siLCJ0eXBlIjoiZXJyb3IifV19LHsiY29uZGl0
105
+ aW9ucyI6W10sImVuZHBvaW50Ijp7InVybCI6Imh0dHBzOi8vdHJhbnNsYXRl
106
+ LntSZWdpb259LntQYXJ0aXRpb25SZXN1bHQjZG5zU3VmZml4fSIsInByb3Bl
107
+ cnRpZXMiOnt9LCJoZWFkZXJzIjp7fX0sInR5cGUiOiJlbmRwb2ludCJ9XX1d
108
+ fQ==
109
+
110
+ JSON
111
+ end
112
+ end
@@ -0,0 +1,267 @@
1
+ # frozen_string_literal: true
2
+
3
+ # WARNING ABOUT GENERATED CODE
4
+ #
5
+ # This file is generated. See the contributing guide for more information:
6
+ # https://github.com/aws/aws-sdk-ruby/blob/version-3/CONTRIBUTING.md
7
+ #
8
+ # WARNING ABOUT GENERATED CODE
9
+
10
+
11
+ module Aws::Translate
12
+ module Endpoints
13
+
14
+ class CreateParallelData
15
+ def self.build(context)
16
+ unless context.config.regional_endpoint
17
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
18
+ end
19
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
20
+ region: context.config.region,
21
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
22
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
23
+ endpoint: endpoint,
24
+ )
25
+ end
26
+ end
27
+
28
+ class DeleteParallelData
29
+ def self.build(context)
30
+ unless context.config.regional_endpoint
31
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
32
+ end
33
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
34
+ region: context.config.region,
35
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
36
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
37
+ endpoint: endpoint,
38
+ )
39
+ end
40
+ end
41
+
42
+ class DeleteTerminology
43
+ def self.build(context)
44
+ unless context.config.regional_endpoint
45
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
46
+ end
47
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
48
+ region: context.config.region,
49
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
50
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
51
+ endpoint: endpoint,
52
+ )
53
+ end
54
+ end
55
+
56
+ class DescribeTextTranslationJob
57
+ def self.build(context)
58
+ unless context.config.regional_endpoint
59
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
60
+ end
61
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
62
+ region: context.config.region,
63
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
64
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
65
+ endpoint: endpoint,
66
+ )
67
+ end
68
+ end
69
+
70
+ class GetParallelData
71
+ def self.build(context)
72
+ unless context.config.regional_endpoint
73
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
74
+ end
75
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
76
+ region: context.config.region,
77
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
78
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
79
+ endpoint: endpoint,
80
+ )
81
+ end
82
+ end
83
+
84
+ class GetTerminology
85
+ def self.build(context)
86
+ unless context.config.regional_endpoint
87
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
88
+ end
89
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
90
+ region: context.config.region,
91
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
92
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
93
+ endpoint: endpoint,
94
+ )
95
+ end
96
+ end
97
+
98
+ class ImportTerminology
99
+ def self.build(context)
100
+ unless context.config.regional_endpoint
101
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
102
+ end
103
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
104
+ region: context.config.region,
105
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
106
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
107
+ endpoint: endpoint,
108
+ )
109
+ end
110
+ end
111
+
112
+ class ListLanguages
113
+ def self.build(context)
114
+ unless context.config.regional_endpoint
115
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
116
+ end
117
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
118
+ region: context.config.region,
119
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
120
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
121
+ endpoint: endpoint,
122
+ )
123
+ end
124
+ end
125
+
126
+ class ListParallelData
127
+ def self.build(context)
128
+ unless context.config.regional_endpoint
129
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
130
+ end
131
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
132
+ region: context.config.region,
133
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
134
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
135
+ endpoint: endpoint,
136
+ )
137
+ end
138
+ end
139
+
140
+ class ListTagsForResource
141
+ def self.build(context)
142
+ unless context.config.regional_endpoint
143
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
144
+ end
145
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
146
+ region: context.config.region,
147
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
148
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
149
+ endpoint: endpoint,
150
+ )
151
+ end
152
+ end
153
+
154
+ class ListTerminologies
155
+ def self.build(context)
156
+ unless context.config.regional_endpoint
157
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
158
+ end
159
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
160
+ region: context.config.region,
161
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
162
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
163
+ endpoint: endpoint,
164
+ )
165
+ end
166
+ end
167
+
168
+ class ListTextTranslationJobs
169
+ def self.build(context)
170
+ unless context.config.regional_endpoint
171
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
172
+ end
173
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
174
+ region: context.config.region,
175
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
176
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
177
+ endpoint: endpoint,
178
+ )
179
+ end
180
+ end
181
+
182
+ class StartTextTranslationJob
183
+ def self.build(context)
184
+ unless context.config.regional_endpoint
185
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
186
+ end
187
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
188
+ region: context.config.region,
189
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
190
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
191
+ endpoint: endpoint,
192
+ )
193
+ end
194
+ end
195
+
196
+ class StopTextTranslationJob
197
+ def self.build(context)
198
+ unless context.config.regional_endpoint
199
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
200
+ end
201
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
202
+ region: context.config.region,
203
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
204
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
205
+ endpoint: endpoint,
206
+ )
207
+ end
208
+ end
209
+
210
+ class TagResource
211
+ def self.build(context)
212
+ unless context.config.regional_endpoint
213
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
214
+ end
215
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
216
+ region: context.config.region,
217
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
218
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
219
+ endpoint: endpoint,
220
+ )
221
+ end
222
+ end
223
+
224
+ class TranslateText
225
+ def self.build(context)
226
+ unless context.config.regional_endpoint
227
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
228
+ end
229
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
230
+ region: context.config.region,
231
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
232
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
233
+ endpoint: endpoint,
234
+ )
235
+ end
236
+ end
237
+
238
+ class UntagResource
239
+ def self.build(context)
240
+ unless context.config.regional_endpoint
241
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
242
+ end
243
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
244
+ region: context.config.region,
245
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
246
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
247
+ endpoint: endpoint,
248
+ )
249
+ end
250
+ end
251
+
252
+ class UpdateParallelData
253
+ def self.build(context)
254
+ unless context.config.regional_endpoint
255
+ endpoint = context.config.endpoint.to_s
256
+ end
257
+ Aws::Translate::EndpointParameters.new(
258
+ region: context.config.region,
259
+ use_dual_stack: context.config.use_dualstack_endpoint,
260
+ use_fips: context.config.use_fips_endpoint,
261
+ endpoint: endpoint,
262
+ )
263
+ end
264
+ end
265
+
266
+ end
267
+ end
@@ -0,0 +1,104 @@
1
+ # frozen_string_literal: true
2
+
3
+ # WARNING ABOUT GENERATED CODE
4
+ #
5
+ # This file is generated. See the contributing guide for more information:
6
+ # https://github.com/aws/aws-sdk-ruby/blob/version-3/CONTRIBUTING.md
7
+ #
8
+ # WARNING ABOUT GENERATED CODE
9
+
10
+
11
+ module Aws::Translate
12
+ module Plugins
13
+ class Endpoints < Seahorse::Client::Plugin
14
+ option(
15
+ :endpoint_provider,
16
+ doc_type: 'Aws::Translate::EndpointProvider',
17
+ docstring: 'The endpoint provider used to resolve endpoints. Any '\
18
+ 'object that responds to `#resolve_endpoint(parameters)` '\
19
+ 'where `parameters` is a Struct similar to '\
20
+ '`Aws::Translate::EndpointParameters`'
21
+ ) do |cfg|
22
+ Aws::Translate::EndpointProvider.new
23
+ end
24
+
25
+ # @api private
26
+ class Handler < Seahorse::Client::Handler
27
+ def call(context)
28
+ # If endpoint was discovered, do not resolve or apply the endpoint.
29
+ unless context[:discovered_endpoint]
30
+ params = parameters_for_operation(context)
31
+ endpoint = context.config.endpoint_provider.resolve_endpoint(params)
32
+
33
+ context.http_request.endpoint = endpoint.url
34
+ apply_endpoint_headers(context, endpoint.headers)
35
+ end
36
+
37
+ context[:endpoint_params] = params
38
+ context[:auth_scheme] =
39
+ Aws::Endpoints.resolve_auth_scheme(context, endpoint)
40
+
41
+ @handler.call(context)
42
+ end
43
+
44
+ private
45
+
46
+ def apply_endpoint_headers(context, headers)
47
+ headers.each do |key, values|
48
+ value = values
49
+ .compact
50
+ .map { |s| Seahorse::Util.escape_header_list_string(s.to_s) }
51
+ .join(',')
52
+
53
+ context.http_request.headers[key] = value
54
+ end
55
+ end
56
+
57
+ def parameters_for_operation(context)
58
+ case context.operation_name
59
+ when :create_parallel_data
60
+ Aws::Translate::Endpoints::CreateParallelData.build(context)
61
+ when :delete_parallel_data
62
+ Aws::Translate::Endpoints::DeleteParallelData.build(context)
63
+ when :delete_terminology
64
+ Aws::Translate::Endpoints::DeleteTerminology.build(context)
65
+ when :describe_text_translation_job
66
+ Aws::Translate::Endpoints::DescribeTextTranslationJob.build(context)
67
+ when :get_parallel_data
68
+ Aws::Translate::Endpoints::GetParallelData.build(context)
69
+ when :get_terminology
70
+ Aws::Translate::Endpoints::GetTerminology.build(context)
71
+ when :import_terminology
72
+ Aws::Translate::Endpoints::ImportTerminology.build(context)
73
+ when :list_languages
74
+ Aws::Translate::Endpoints::ListLanguages.build(context)
75
+ when :list_parallel_data
76
+ Aws::Translate::Endpoints::ListParallelData.build(context)
77
+ when :list_tags_for_resource
78
+ Aws::Translate::Endpoints::ListTagsForResource.build(context)
79
+ when :list_terminologies
80
+ Aws::Translate::Endpoints::ListTerminologies.build(context)
81
+ when :list_text_translation_jobs
82
+ Aws::Translate::Endpoints::ListTextTranslationJobs.build(context)
83
+ when :start_text_translation_job
84
+ Aws::Translate::Endpoints::StartTextTranslationJob.build(context)
85
+ when :stop_text_translation_job
86
+ Aws::Translate::Endpoints::StopTextTranslationJob.build(context)
87
+ when :tag_resource
88
+ Aws::Translate::Endpoints::TagResource.build(context)
89
+ when :translate_text
90
+ Aws::Translate::Endpoints::TranslateText.build(context)
91
+ when :untag_resource
92
+ Aws::Translate::Endpoints::UntagResource.build(context)
93
+ when :update_parallel_data
94
+ Aws::Translate::Endpoints::UpdateParallelData.build(context)
95
+ end
96
+ end
97
+ end
98
+
99
+ def add_handlers(handlers, _config)
100
+ handlers.add(Handler, step: :build, priority: 75)
101
+ end
102
+ end
103
+ end
104
+ end
@@ -13,9 +13,13 @@ require 'aws-sigv4'
13
13
 
14
14
  require_relative 'aws-sdk-translate/types'
15
15
  require_relative 'aws-sdk-translate/client_api'
16
+ require_relative 'aws-sdk-translate/plugins/endpoints.rb'
16
17
  require_relative 'aws-sdk-translate/client'
17
18
  require_relative 'aws-sdk-translate/errors'
18
19
  require_relative 'aws-sdk-translate/resource'
20
+ require_relative 'aws-sdk-translate/endpoint_parameters'
21
+ require_relative 'aws-sdk-translate/endpoint_provider'
22
+ require_relative 'aws-sdk-translate/endpoints'
19
23
  require_relative 'aws-sdk-translate/customizations'
20
24
 
21
25
  # This module provides support for Amazon Translate. This module is available in the
@@ -48,6 +52,6 @@ require_relative 'aws-sdk-translate/customizations'
48
52
  # @!group service
49
53
  module Aws::Translate
50
54
 
51
- GEM_VERSION = '1.47.0'
55
+ GEM_VERSION = '1.48.0'
52
56
 
53
57
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: aws-sdk-translate
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.47.0
4
+ version: 1.48.0
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Amazon Web Services
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2022-10-13 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2022-10-25 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: aws-sdk-core
@@ -19,7 +19,7 @@ dependencies:
19
19
  version: '3'
20
20
  - - ">="
21
21
  - !ruby/object:Gem::Version
22
- version: 3.127.0
22
+ version: 3.165.0
23
23
  type: :runtime
24
24
  prerelease: false
25
25
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -29,7 +29,7 @@ dependencies:
29
29
  version: '3'
30
30
  - - ">="
31
31
  - !ruby/object:Gem::Version
32
- version: 3.127.0
32
+ version: 3.165.0
33
33
  - !ruby/object:Gem::Dependency
34
34
  name: aws-sigv4
35
35
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
@@ -59,7 +59,11 @@ files:
59
59
  - lib/aws-sdk-translate/client.rb
60
60
  - lib/aws-sdk-translate/client_api.rb
61
61
  - lib/aws-sdk-translate/customizations.rb
62
+ - lib/aws-sdk-translate/endpoint_parameters.rb
63
+ - lib/aws-sdk-translate/endpoint_provider.rb
64
+ - lib/aws-sdk-translate/endpoints.rb
62
65
  - lib/aws-sdk-translate/errors.rb
66
+ - lib/aws-sdk-translate/plugins/endpoints.rb
63
67
  - lib/aws-sdk-translate/resource.rb
64
68
  - lib/aws-sdk-translate/types.rb
65
69
  homepage: https://github.com/aws/aws-sdk-ruby