aws-sdk-core 2.11.425 → 2.11.426

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  ---
2
2
  SHA1:
3
- metadata.gz: ddbf1922d575486594680f7e175a3ad1501873a9
4
- data.tar.gz: 7117f14faa38552522fe7575c69c9c787521f4c5
3
+ metadata.gz: d3fa31f68a4d34ff70017f9a4e41852f135685ab
4
+ data.tar.gz: 6385346b52cf22627b6abb301b9c59a1f7a86daa
5
5
  SHA512:
6
- metadata.gz: e67845e97753d1e6eac42c16d554f0b91334ce75b5d6a2a561bda1e5803b665c29aa9afc6b7e6850ef6a5a9b63af4835d8f99cef8290701d9f0a963e3eec2366
7
- data.tar.gz: 06aebd9c41c6ed3475a76d1085f46089a9beedc323329637d25ad93947a89662bb0d7e2361570833aca5ec6aeebd56d70d76abee52159896640370bec20972f3
6
+ metadata.gz: 24d36179bff162e3e25eacd0bef0c8fb1dfc3b8820b8d4bb958462a590bb635de4984372cc5f50359739ece12194e65b790746a12fa2060b2860fde47cc3bf45
7
+ data.tar.gz: eb6028c92e1fad5b08e254dd112663e184deab376cfda25fb61e4ee7c374d89419601d20284be0bc005e1d4e171fec9e928513051cd35c9e44a66689f0aa8cc2
@@ -51,6 +51,43 @@
51
51
  "title": "To assume a role"
52
52
  }
53
53
  ],
54
+ "AssumeRoleWithSAML": [
55
+ {
56
+ "input": {
57
+ "DurationSeconds": 3600,
58
+ "PrincipalArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/SAML-test",
59
+ "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/TestSaml",
60
+ "SAMLAssertion": "VERYLONGENCODEDASSERTIONEXAMPLExzYW1sOkF1ZGllbmNlPmJsYW5rPC9zYW1sOkF1ZGllbmNlPjwvc2FtbDpBdWRpZW5jZVJlc3RyaWN0aW9uPjwvc2FtbDpDb25kaXRpb25zPjxzYW1sOlN1YmplY3Q+PHNhbWw6TmFtZUlEIEZvcm1hdD0idXJuOm9hc2lzOm5hbWVzOnRjOlNBTUw6Mi4wOm5hbWVpZC1mb3JtYXQ6dHJhbnNpZW50Ij5TYW1sRXhhbXBsZTwvc2FtbDpOYW1lSUQ+PHNhbWw6U3ViamVjdENvbmZpcm1hdGlvbiBNZXRob2Q9InVybjpvYXNpczpuYW1lczp0YzpTQU1MOjIuMDpjbTpiZWFyZXIiPjxzYW1sOlN1YmplY3RDb25maXJtYXRpb25EYXRhIE5vdE9uT3JBZnRlcj0iMjAxOS0xMS0wMVQyMDoyNTowNS4xNDVaIiBSZWNpcGllbnQ9Imh0dHBzOi8vc2lnbmluLmF3cy5hbWF6b24uY29tL3NhbWwiLz48L3NhbWw6U3ViamVjdENvbmZpcm1hdGlvbj48L3NhbWw6U3ViamVjdD48c2FtbDpBdXRoblN0YXRlbWVudCBBdXRoPD94bWwgdmpSZXNwb25zZT4="
61
+ },
62
+ "output": {
63
+ "AssumedRoleUser": {
64
+ "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/TestSaml",
65
+ "AssumedRoleId": "ARO456EXAMPLE789:TestSaml"
66
+ },
67
+ "Audience": "https://signin.aws.amazon.com/saml",
68
+ "Credentials": {
69
+ "AccessKeyId": "ASIAV3ZUEFP6EXAMPLE",
70
+ "Expiration": "2019-11-01T20:26:47Z",
71
+ "SecretAccessKey": "8P+SQvWIuLnKhh8d++jpw0nNmQRBZvNEXAMPLEKEY",
72
+ "SessionToken": "IQoJb3JpZ2luX2VjEOz////////////////////wEXAMPLEtMSJHMEUCIDoKK3JH9uGQE1z0sINr5M4jk+Na8KHDcCYRVjJCZEvOAiEA3OvJGtw1EcViOleS2vhs8VdCKFJQWPQrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU9HFvlRd8Tx6q6fE8YQcHNVXAkiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz+scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCR/oLxBA=="
73
+ },
74
+ "Issuer": "https://integ.example.com/idp/shibboleth",
75
+ "NameQualifier": "SbdGOnUkh1i4+EXAMPLExL/jEvs=",
76
+ "PackedPolicySize": 6,
77
+ "Subject": "SamlExample",
78
+ "SubjectType": "transient"
79
+ },
80
+ "comments": {
81
+ "input": {
82
+ },
83
+ "output": {
84
+ }
85
+ },
86
+ "description": "",
87
+ "id": "to-assume-role-with-saml-14882749597814",
88
+ "title": "To assume a role using a SAML assertion"
89
+ }
90
+ ],
54
91
  "AssumeRoleWithWebIdentity": [
55
92
  {
56
93
  "input": {
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module Aws
2
- VERSION = '2.11.425'
2
+ VERSION = '2.11.426'
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: aws-sdk-core
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 2.11.425
4
+ version: 2.11.426
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Amazon Web Services
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2020-01-08 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2020-01-09 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: jmespath