aws-cfn-yats 0.1.8 → 0.1.9

This diff has not been reviewed by any users.
Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- Zjc0Y2ZmNWM2NzZkNWIwMjI3NDI2NGFjN2UxNWZhNjA2MDNjMDUyNQ==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- ZWQ1Y2MyNTEzMWEyMmQ0MjM2NDBlNmM5NTkwZDVhMWM0NWYwZTVkMA==
2
+ SHA1:
3
+ metadata.gz: 3b713da8122f51b9426264d9884a58a0af67ffa4
4
+ data.tar.gz: 9118305dac7c6a55e30e987751099f6497502ed8
7
5
  SHA512:
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- MTQyY2EzNGM2ZTE0ODc0NjM4MjE4NmU5OTA4NjQ2NWMzYWUyMTEwMjdkMmQz
10
- ZWYwZDYyOGRhZmI4NTViMmM1ZGZhZjE4NWFlY2MzMWU4NjUzMjAyODhiMzI0
11
- YmIwY2RhYjdlZTc0Y2MyYmVjMjQ0ZjFlNDBkMjkwZmY1YjQxMmM=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- NTM5ZTI4YmQ4ODQ4NDA2MWM5Zjc1MDQ3MGZmMDQ3M2Y0NjY3MmE4Y2YxYmIz
14
- OTUwNTg4YzVmNjY1ODYwMWI4YzdhM2UzZTNlOGQ2ZDQzMGMxNmIyOWQ3ZmU2
15
- ZGU0MTA1NmI1NzliMmQ0YjYzMDUwZWNmOGNiMTY5OGI3N2JkOTQ=
6
+ metadata.gz: 5dfdc6b3071b94253e4b4953fd5a88fec6c72a22a4d89a4b0b04b43af4f296a5190be9e7f5f99c86aaa73041bbbfcf155481da220ed272933e869d7461b28857
7
+ data.tar.gz: d04b8cea8aa6b042c643313a5d7fd00493fb08ca0fe541f1d1276fd33be2fab85d6088ea822e8a95c0dec85b3a4442ee611e1f95488447003c87c0d1dff4b2bb
data/Gemfile CHANGED
@@ -9,5 +9,4 @@ gem 'dldinternet-mixlib-cli', :path => '../dldinternet-mixlib-cli', :group => :d
9
9
  gem 'aws-cfn-dsl', :path => '../aws-cfn-dsl', :group => :development
10
10
  gem 'aws-cfn-decompiler', :path => '../aws-cfn-decompiler', :group => :development
11
11
  gem 'aws-cfn-compiler', :path => '../aws-cfn-compiler', :group => :development
12
- gem 'aws-cfn-yats', :path => '../aws-cfn-yats', :group => :development
13
12
  gem 'aws-cfn-stacker', :path => '../aws-cfn-stacker', :group => :development
@@ -8,9 +8,61 @@
8
8
  <content url="file://$MODULE_DIR$" />
9
9
  <orderEntry type="inheritedJdk" />
10
10
  <orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" />
11
- <orderEntry type="module" module-name="aws-cfn-compiler" />
12
- <orderEntry type="module" module-name="aws-cfn-decompiler" />
13
- <orderEntry type="module" module-name="aws-cfn-dsl" />
11
+ <orderEntry type="module-library">
12
+ <library name="aws-cfn-compiler (v0.8.7, /Users/cdelange/Dropbox/DLDInternet/ws/gems-ws/aws-cfn-compiler) [path][gem]">
13
+ <CLASSES>
14
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-compiler/bin" />
15
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-compiler/lib" />
16
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-compiler/pkg" />
17
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-compiler/.idea" />
18
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-compiler/example" />
19
+ </CLASSES>
20
+ <JAVADOC />
21
+ <SOURCES>
22
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-compiler/bin" />
23
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-compiler/lib" />
24
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-compiler/pkg" />
25
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-compiler/.idea" />
26
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-compiler/example" />
27
+ </SOURCES>
28
+ </library>
29
+ </orderEntry>
30
+ <orderEntry type="module-library">
31
+ <library name="aws-cfn-decompiler (v[path], /Users/cdelange/Dropbox/DLDInternet/ws/gems-ws/aws-cfn-decompiler) [path][gem]">
32
+ <CLASSES>
33
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-decompiler/bin" />
34
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-decompiler/lib" />
35
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-decompiler/pkg" />
36
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-decompiler/.idea" />
37
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-decompiler/example" />
38
+ </CLASSES>
39
+ <JAVADOC />
40
+ <SOURCES>
41
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-decompiler/bin" />
42
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-decompiler/lib" />
43
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-decompiler/pkg" />
44
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-decompiler/.idea" />
45
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-decompiler/example" />
46
+ </SOURCES>
47
+ </library>
48
+ </orderEntry>
49
+ <orderEntry type="module-library">
50
+ <library name="aws-cfn-dsl (v0.8.5, /Users/cdelange/Dropbox/DLDInternet/ws/gems-ws/aws-cfn-dsl) [path][gem]">
51
+ <CLASSES>
52
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-dsl/bin" />
53
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-dsl/lib" />
54
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-dsl/pkg" />
55
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-dsl/.idea" />
56
+ </CLASSES>
57
+ <JAVADOC />
58
+ <SOURCES>
59
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-dsl/bin" />
60
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-dsl/lib" />
61
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-dsl/pkg" />
62
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../aws-cfn-dsl/.idea" />
63
+ </SOURCES>
64
+ </library>
65
+ </orderEntry>
14
66
  <orderEntry type="module-library">
15
67
  <library name="aws-cfn-stacker (v[path], /Users/cdelange/Dropbox/DLDInternet/ws/gems-ws/aws-cfn-stacker) [path][gem]">
16
68
  <CLASSES>
@@ -28,7 +80,23 @@
28
80
  </SOURCES>
29
81
  </library>
30
82
  </orderEntry>
31
- <orderEntry type="module" module-name="cloudformation-ruby-dsl" />
83
+ <orderEntry type="module-library">
84
+ <library name="cloudformation-ruby-dsl (v[path], /Users/cdelange/Dropbox/DLDInternet/ws/gems-ws/cloudformation-ruby-dsl) [path][gem]">
85
+ <CLASSES>
86
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../cloudformation-ruby-dsl/bin" />
87
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../cloudformation-ruby-dsl/lib" />
88
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../cloudformation-ruby-dsl/.idea" />
89
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../cloudformation-ruby-dsl/vendor" />
90
+ </CLASSES>
91
+ <JAVADOC />
92
+ <SOURCES>
93
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../cloudformation-ruby-dsl/bin" />
94
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../cloudformation-ruby-dsl/lib" />
95
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../cloudformation-ruby-dsl/.idea" />
96
+ <root url="file://$MODULE_DIR$/../cloudformation-ruby-dsl/vendor" />
97
+ </SOURCES>
98
+ </library>
99
+ </orderEntry>
32
100
  <orderEntry type="module-library">
33
101
  <library name="dldinternet-mixlib-cli (v0.1.0, /Users/cdelange/Dropbox/DLDInternet/ws/gems-ws/dldinternet-mixlib-cli) [path][gem]">
34
102
  <CLASSES>
@@ -47,7 +115,7 @@
47
115
  </library>
48
116
  </orderEntry>
49
117
  <orderEntry type="module-library">
50
- <library name="dldinternet-mixlib-logging (v0.2.0, /Users/cdelange/Dropbox/DLDInternet/ws/gems-ws/dldinternet-mixlib-logging) [path][gem]">
118
+ <library name="dldinternet-mixlib-logging (v0.3.0, /Users/cdelange/Dropbox/DLDInternet/ws/gems-ws/dldinternet-mixlib-logging) [path][gem]">
51
119
  <CLASSES>
52
120
  <root url="file://$MODULE_DIR$/../dldinternet-mixlib-logging/bin" />
53
121
  <root url="file://$MODULE_DIR$/../dldinternet-mixlib-logging/lib" />
@@ -64,6 +132,7 @@
64
132
  </library>
65
133
  </orderEntry>
66
134
  <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="awesome_print (v1.2.0, RVM: ruby-1.9.3-p547 [aws-cfn-compile]) [gem]" level="application" />
135
+ <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="bundler (v1.6.2, RVM: ruby-1.9.3-p547 [aws-cfn-compile]) [gem]" level="application" />
67
136
  <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="colorize (v0.7.3, RVM: ruby-1.9.3-p547 [aws-cfn-compile]) [gem]" level="application" />
68
137
  <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="detabulator (v0.1.0, RVM: ruby-1.9.3-p547 [aws-cfn-compile]) [gem]" level="application" />
69
138
  <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="inifile (v2.0.2, RVM: ruby-1.9.3-p547 [aws-cfn-compile]) [gem]" level="application" />
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  module Aws
2
2
  module Cfn
3
3
  module Yats
4
- VERSION = "0.1.8"
4
+ VERSION = '0.1.9'
5
5
  end
6
6
  end
7
7
  end
metadata CHANGED
@@ -1,53 +1,53 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: aws-cfn-yats
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.1.8
4
+ version: 0.1.9
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Christo De Lange
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-06-28 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-07-02 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: aws-cfn-decompiler
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - ! '>='
17
+ - - ">="
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: 0.5.0
20
- - - ~>
20
+ - - "~>"
21
21
  - !ruby/object:Gem::Version
22
22
  version: '0.5'
23
23
  type: :runtime
24
24
  prerelease: false
25
25
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
26
26
  requirements:
27
- - - ! '>='
27
+ - - ">="
28
28
  - !ruby/object:Gem::Version
29
29
  version: 0.5.0
30
- - - ~>
30
+ - - "~>"
31
31
  - !ruby/object:Gem::Version
32
32
  version: '0.5'
33
33
  - !ruby/object:Gem::Dependency
34
34
  name: aws-cfn-compiler
35
35
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
36
36
  requirements:
37
- - - ! '>='
37
+ - - ">="
38
38
  - !ruby/object:Gem::Version
39
39
  version: 0.5.0
40
- - - ~>
40
+ - - "~>"
41
41
  - !ruby/object:Gem::Version
42
42
  version: '0.5'
43
43
  type: :runtime
44
44
  prerelease: false
45
45
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
46
46
  requirements:
47
- - - ! '>='
47
+ - - ">="
48
48
  - !ruby/object:Gem::Version
49
49
  version: 0.5.0
50
- - - ~>
50
+ - - "~>"
51
51
  - !ruby/object:Gem::Version
52
52
  version: '0.5'
53
53
  description: AWS Cloudformation templates expressed with a Ruby DSL, YAML or JSON
@@ -63,7 +63,7 @@ executables:
63
63
  extensions: []
64
64
  extra_rdoc_files: []
65
65
  files:
66
- - .gitignore
66
+ - ".gitignore"
67
67
  - Gemfile
68
68
  - LICENSE
69
69
  - LICENSE.txt
@@ -93,12 +93,12 @@ require_paths:
93
93
  - lib
94
94
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
95
95
  requirements:
96
- - - ! '>='
96
+ - - ">="
97
97
  - !ruby/object:Gem::Version
98
98
  version: '0'
99
99
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
100
100
  requirements:
101
- - - ! '>='
101
+ - - ">="
102
102
  - !ruby/object:Gem::Version
103
103
  version: '0'
104
104
  requirements: []