aws-cfn-yats 0.1.2 → 0.1.5

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,7 +1,15 @@
1
1
  ---
2
- SHA1:
3
- metadata.gz: c2da978b8eb99416106277bc28af871fa98dc296
4
- data.tar.gz: cb1597a60a26af44ab1b2cbac6a36b69fc1e2547
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ MDM0MTU5ZmY0MWM3M2MyZjhlYmI0OTdjMGMxNzA5MmM4ZjJiODlhNA==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ Y2ZjNTYyNWJmOTMwYzRiODkwYmE1MjJmYWQ5N2Q1ZjQ1OTFhM2RiOA==
5
7
  SHA512:
6
- metadata.gz: 47d3ba9d52d2383c65dd052bf17eea2ac7cf65cf0813126ec91c62e13daaa9b65490bcc02833dd5c3abcaba1993aef535f13bbf8f879abcb0782d0fb5397c048
7
- data.tar.gz: 4579e477521c3c652fbe2d9e8700bde60101cc567251381314e09c59771ce0ae20937dd927e3b4c01947e7876ddca5bd6a25f6c38b0d1238f6ad5216c4f485ae
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ N2U0ZTQ1Mzk1ZDQyZjI5ZmY4MjU1MDU4NDExYzIxZTA5YWU1YzIyYzMxMWZi
10
+ YmE5NzA2Mzk4MDM4MTMwYTAzMDVmM2QxNWQ2ZDY2YTMzZjI5ZTA2NTBlMmU1
11
+ NWMwOGNjMmRhNGNkZjA4OTdkOWI3M2MxMjc5Y2M2ZmRjNTE3N2I=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ NTkyNTk2ZDkwZDZlODU5ZDU5MTg1NDRlZWQ3ZDFmNGNhMDcwYzQyOTk1ODQw
14
+ M2Y3M2RjOTMyYzZiNGMwZWIwY2VmNmE5MjVhNDA0MTI5NDEzOTIwZDg4ZTEz
15
+ NDkwY2ViNGZlZDU0YmVjY2NiYjg1ZTljOGQ4MzNmNWFlNDU0OTI=
data/Gemfile CHANGED
@@ -1,5 +1,3 @@
1
1
  source 'https://rubygems.org'
2
2
 
3
- #gem 'aws-cfn-compiler', :git => 'https://github.com/dldinternet/aws-cfn-compiler.git', :branch => :master
4
- gemspec
5
- gem 'cloudformer'
3
+ gemspec
@@ -18,11 +18,10 @@ Gem::Specification.new do |spec|
18
18
  spec.test_files = spec.files.grep(%r{^(test|spec|features)/})
19
19
  spec.require_paths = ['lib']
20
20
 
21
- spec.add_dependency 'json_pure', '> 0'
22
21
  spec.add_dependency 'aws-cfn-decompiler', '>= 0.2.1', '~> 0.2'
23
22
  spec.add_dependency 'aws-cfn-compiler', '>= 0.2.1', '~> 0.2'
24
- spec.add_dependency 'cloud_builder', '> 0'
25
23
 
24
+ spec.add_development_dependency 'json_pure', '> 0'
26
25
  spec.add_development_dependency 'bundler', '~> 1.5'
27
26
  spec.add_development_dependency 'rake'
28
27
  end
@@ -19,24 +19,13 @@
19
19
  </content>
20
20
  <orderEntry type="jdk" jdkName="RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]" jdkType="RUBY_SDK" />
21
21
  <orderEntry type="sourceFolder" forTests="false" />
22
- <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="activesupport (v4.1.1, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
23
22
  <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="awesome_print (v1.2.0, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
24
- <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="aws-cfn-compiler (v0.2.1, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
23
+ <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="aws-cfn-compiler (v0.2.3, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
25
24
  <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="aws-cfn-decompiler (v0.2.1, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
26
- <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="aws-sdk (v1.43.2, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
27
25
  <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="bundler (v1.6.2, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
28
- <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="clamp (v0.6.3, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
29
- <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="cloud_builder (v0.0.11, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
30
- <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="cloudformer (v0.0.11, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
31
- <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="i18n (v0.6.9, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
32
26
  <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="json_pure (v1.8.1, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
33
- <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="mini_portile (v0.6.0, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
34
- <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="minitest (v5.3.4, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
35
- <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="nokogiri (v1.6.2.1, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
36
27
  <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="rake (v10.3.2, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
37
28
  <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="slop (v3.5.0, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
38
- <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="thread_safe (v0.3.4, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
39
- <orderEntry type="library" scope="PROVIDED" name="tzinfo (v1.2.1, RVM: ruby-2.1.2 [aws-cfn-yats]) [gem]" level="application" />
40
29
  </component>
41
30
  </module>
42
31
 
@@ -1,7 +1,7 @@
1
1
  module Aws
2
2
  module Cfn
3
3
  module Yats
4
- VERSION = "0.1.2"
4
+ VERSION = "0.1.5"
5
5
  end
6
6
  end
7
7
  end
metadata CHANGED
@@ -1,109 +1,95 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: aws-cfn-yats
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.1.2
4
+ version: 0.1.5
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Christo De Lange
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2014-06-14 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-06-15 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
- - !ruby/object:Gem::Dependency
14
- name: json_pure
15
- requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
- requirements:
17
- - - ">"
18
- - !ruby/object:Gem::Version
19
- version: '0'
20
- type: :runtime
21
- prerelease: false
22
- version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
23
- requirements:
24
- - - ">"
25
- - !ruby/object:Gem::Version
26
- version: '0'
27
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
28
14
  name: aws-cfn-decompiler
29
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
30
16
  requirements:
31
- - - ">="
17
+ - - ! '>='
32
18
  - !ruby/object:Gem::Version
33
19
  version: 0.2.1
34
- - - "~>"
20
+ - - ~>
35
21
  - !ruby/object:Gem::Version
36
22
  version: '0.2'
37
23
  type: :runtime
38
24
  prerelease: false
39
25
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
40
26
  requirements:
41
- - - ">="
27
+ - - ! '>='
42
28
  - !ruby/object:Gem::Version
43
29
  version: 0.2.1
44
- - - "~>"
30
+ - - ~>
45
31
  - !ruby/object:Gem::Version
46
32
  version: '0.2'
47
33
  - !ruby/object:Gem::Dependency
48
34
  name: aws-cfn-compiler
49
35
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
50
36
  requirements:
51
- - - ">="
37
+ - - ! '>='
52
38
  - !ruby/object:Gem::Version
53
39
  version: 0.2.1
54
- - - "~>"
40
+ - - ~>
55
41
  - !ruby/object:Gem::Version
56
42
  version: '0.2'
57
43
  type: :runtime
58
44
  prerelease: false
59
45
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
60
46
  requirements:
61
- - - ">="
47
+ - - ! '>='
62
48
  - !ruby/object:Gem::Version
63
49
  version: 0.2.1
64
- - - "~>"
50
+ - - ~>
65
51
  - !ruby/object:Gem::Version
66
52
  version: '0.2'
67
53
  - !ruby/object:Gem::Dependency
68
- name: cloud_builder
54
+ name: json_pure
69
55
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
70
56
  requirements:
71
- - - ">"
57
+ - - ! '>'
72
58
  - !ruby/object:Gem::Version
73
59
  version: '0'
74
- type: :runtime
60
+ type: :development
75
61
  prerelease: false
76
62
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
77
63
  requirements:
78
- - - ">"
64
+ - - ! '>'
79
65
  - !ruby/object:Gem::Version
80
66
  version: '0'
81
67
  - !ruby/object:Gem::Dependency
82
68
  name: bundler
83
69
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
84
70
  requirements:
85
- - - "~>"
71
+ - - ~>
86
72
  - !ruby/object:Gem::Version
87
73
  version: '1.5'
88
74
  type: :development
89
75
  prerelease: false
90
76
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
91
77
  requirements:
92
- - - "~>"
78
+ - - ~>
93
79
  - !ruby/object:Gem::Version
94
80
  version: '1.5'
95
81
  - !ruby/object:Gem::Dependency
96
82
  name: rake
97
83
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
98
84
  requirements:
99
- - - ">="
85
+ - - ! '>='
100
86
  - !ruby/object:Gem::Version
101
87
  version: '0'
102
88
  type: :development
103
89
  prerelease: false
104
90
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
105
91
  requirements:
106
- - - ">="
92
+ - - ! '>='
107
93
  - !ruby/object:Gem::Version
108
94
  version: '0'
109
95
  description: AWS Cloudformation templates expressed with a Ruby DSL, YAML or JSON
@@ -119,7 +105,7 @@ executables:
119
105
  extensions: []
120
106
  extra_rdoc_files: []
121
107
  files:
122
- - ".gitignore"
108
+ - .gitignore
123
109
  - Gemfile
124
110
  - LICENSE
125
111
  - LICENSE.txt
@@ -149,12 +135,12 @@ require_paths:
149
135
  - lib
150
136
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
151
137
  requirements:
152
- - - ">="
138
+ - - ! '>='
153
139
  - !ruby/object:Gem::Version
154
140
  version: '0'
155
141
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
156
142
  requirements:
157
- - - ">="
143
+ - - ! '>='
158
144
  - !ruby/object:Gem::Version
159
145
  version: '0'
160
146
  requirements: []