auto_tagger 0.2.10 → 0.2.11

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
Files changed (4) hide show
  1. checksums.yaml +15 -0
  2. data/CHANGELOG +3 -0
  3. data/lib/auto_tagger/version.rb +1 -1
  4. metadata +11 -10
@@ -0,0 +1,15 @@
1
+ ---
2
+ !binary "U0hBMQ==":
3
+ metadata.gz: !binary |-
4
+ ZTYyYTYwZTE0N2ZiYzg1YzQzZWM2MWNjNjcxZDlmMjJmYmMyOTdiOQ==
5
+ data.tar.gz: !binary |-
6
+ OTRkZGJhMDYxZGM0ZTgxOTZjNWY5ZTZjZGY4MjFlZTI0MDA5MjM1NQ==
7
+ SHA512:
8
+ metadata.gz: !binary |-
9
+ ZGI4MTQ5MjllNDI2ZGNhYzRiN2Q0ODFlNmFlZDZiZWNiYThlYjg2OTkzYzVm
10
+ NGViMmM0OGNlYjQxOTZkYjYwNmI5M2M0MDViMTE1ODY4NjZiYmQyMDJiMGEy
11
+ MzA0MTViYTBkMmMzMGFhYTc0Mzk3ZmNjYmY3YWYxYThiZmNiODk=
12
+ data.tar.gz: !binary |-
13
+ MjJmYTBjNTlkNzcwZTc5NTAxMDVlOTdkZmQ3OTg2YTcxMzlmYjkxYWQxMmVj
14
+ NGNjZjBhYWQ4ODQ2ZDc3NDdlYzM4MWI3YWM0ODdiM2U0ZGEyOWMzYjU4ODAx
15
+ MWI3ZDdkYzBiNTY4YmRlZjZiMzU1MGViZTAzODI4ZGE3ZjI5NTU=
data/CHANGELOG CHANGED
@@ -1,3 +1,6 @@
1
+ 2013-11-02
2
+ - Actually drop support for capistrano 2.15.4 (thanks cpmurphy)
3
+
1
4
  2013-06-06
2
5
  - Temporarily drop support for capistrano 2.15.4 because it totally breaks auto_tagger
3
6
 
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module AutoTagger
2
- VERSION = "0.2.10"
2
+ VERSION = "0.2.11"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,8 +1,7 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: auto_tagger
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.2.10
5
- prerelease:
4
+ version: 0.2.11
6
5
  platform: ruby
7
6
  authors:
8
7
  - Jeff Dean
@@ -25,19 +24,25 @@ dependencies:
25
24
  - !ruby/object:Gem::Dependency
26
25
  name: capistrano
27
26
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
28
- none: false
29
27
  requirements:
30
28
  - - ! '>='
31
29
  - !ruby/object:Gem::Version
32
30
  version: 2.5.3
31
+ - - <=
32
+ - !ruby/object:Gem::Version
33
+ version: !binary |-
34
+ Mi4xNC4y
33
35
  type: :runtime
34
36
  prerelease: false
35
37
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
36
- none: false
37
38
  requirements:
38
39
  - - ! '>='
39
40
  - !ruby/object:Gem::Version
40
41
  version: 2.5.3
42
+ - - <=
43
+ - !ruby/object:Gem::Version
44
+ version: !binary |-
45
+ Mi4xNC4y
41
46
  description:
42
47
  email: jeff@zilkey.com
43
48
  executables:
@@ -76,29 +81,25 @@ files:
76
81
  - spec/spec_helper.rb
77
82
  homepage: http://github.com/zilkey/auto_tagger
78
83
  licenses: []
84
+ metadata: {}
79
85
  post_install_message:
80
86
  rdoc_options:
81
87
  - --charset=UTF-8
82
88
  require_paths:
83
89
  - lib
84
90
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
85
- none: false
86
91
  requirements:
87
92
  - - ! '>='
88
93
  - !ruby/object:Gem::Version
89
94
  version: '0'
90
- segments:
91
- - 0
92
- hash: 4182976075245621362
93
95
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
94
- none: false
95
96
  requirements:
96
97
  - - ! '>='
97
98
  - !ruby/object:Gem::Version
98
99
  version: '0'
99
100
  requirements: []
100
101
  rubyforge_project:
101
- rubygems_version: 1.8.25
102
+ rubygems_version: 2.1.5
102
103
  signing_key:
103
104
  specification_version: 3
104
105
  summary: Helps you automatically create tags for each stage in a multi-stage deploment