authpds-nyu 0.2.12 → 0.2.13

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,15 @@
1
1
  ---
2
2
  !binary "U0hBMQ==":
3
3
  metadata.gz: !binary |-
4
- NjkzY2U4OGNjYTQ2MDIzMjRhNDJjYmM3Y2I3NDdkNmMyMjIwNmQ4YQ==
4
+ OWUyNmRmOGNmYmM4NWU2YzA2MDdiYTIyM2YwOGViNWVjYjcwZjM0MA==
5
5
  data.tar.gz: !binary |-
6
- YmQ2NjgxYzIwOWZjNWI0NjM4OTE4ZTkzMDE0NTg4OTIyNDM5ODU3ZA==
6
+ MGJjMjkxNmI2NjRhODg3YTU3NDFmMTQyMzg4NTJlYTU2NWIwMGM1Ng==
7
7
  !binary "U0hBNTEy":
8
8
  metadata.gz: !binary |-
9
- MThlNDZlZDE5ZjcwNTQzMTljNzliZjZlNGU1ODc2MjJhNjdlZjIzMGNiZDdh
10
- NGYyYjVkNjEyOTAyOTI0NDIwYTJmNmU1MGFjMDBhZTgzOGIyNjI4NzUzMjg3
11
- M2Y2YWMxODQ3Zjc2YzEyZDI1NTZiOTc1MzBjNDc0NzM5ZWFlODk=
9
+ YjA5ZmNiMjg1OGFmMDNhMjllYzViY2I1MGRhNWIzMWZlNTFhMWI0ZGYyMWY4
10
+ NzM1MzFlYmNlOTRmNWNmMmJiY2NiZmNkMzdhNDk3MWNkYjUwMzQ1MjAxZWU2
11
+ OTI1MTYxOTU4ZDBlMmExODE5MTZjMDA0ZjIwOGYyODAzOThjY2Q=
12
12
  data.tar.gz: !binary |-
13
- YTEzYzJmY2FjZDJjN2FmNjNiNjM4NDBhMDRhYzY2MTc0OTU4Yjc4ZmE5MTIw
14
- NzVlZjE2NmQyYTc5ZTM4ODI2NDE5MDA1NmQ4OGY2YjBiM2ZmODhhMTkxNmEw
15
- OTlhMzI4OTRmNzcyYTYxZTQ0YTQ2OTQ1YTU2NmVhMWU1MmM0ZDA=
13
+ Y2NhMGE4YmRhZTU2MDkyNWNlNGEwMWNiYTYyMTJhNzU5ZWU3ZjdkNDg5NDBi
14
+ NTFmYmY3MWQyMjA4ODlhYmYyMjc3NGVlMDAxYjhiMTEwNzhiOWY0ZWIwNzE2
15
+ NjdkOTExNGJlZDY5NDBlNDAxODVhMWM5ZmE0YmJiMDcwMTU4MmM=
@@ -18,13 +18,13 @@ module AuthpdsNyu
18
18
  sublibrary = aleph_default_sublibrary if sublibrary.nil?
19
19
  # Call X-Service
20
20
  bor_auth = Exlibris::Aleph::Xservice::BorAuth.new(aleph_url, adm, sublibrary, "N", bor_id, verification)
21
- log_error(bor_id, bor_auth) and return nil if bor_auth.nil? or bor_auth.error
21
+ log_error(bor_id, verification, bor_auth) and return nil if bor_auth.nil? or bor_auth.error
22
22
  return bor_auth
23
23
  end
24
-
25
- def log_error bor_id, bor_auth
24
+
25
+ def log_error bor_id, verification, bor_auth
26
26
  controller.logger.error "Error in #{self.class}. "+
27
- "No permissions returned from Aleph bor-auth for user with bor_id #{bor_id}."+
27
+ "No permissions returned from Aleph bor-auth for user with bor_id #{bor_id} and verification #{verification}.\n"+
28
28
  "Error: #{(bor_auth.nil?) ? "bor_auth is nil." : bor_auth.error.inspect}"
29
29
  end
30
30
  private :log_error
@@ -1,3 +1,3 @@
1
1
  module AuthpdsNyu
2
- VERSION = "0.2.12"
2
+ VERSION = "0.2.13"
3
3
  end
metadata CHANGED
@@ -1,14 +1,14 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: authpds-nyu
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 0.2.12
4
+ version: 0.2.13
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Scot Dalton
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-03-29 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2013-07-23 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: require_all
@@ -30,14 +30,14 @@ dependencies:
30
30
  requirements:
31
31
  - - ~>
32
32
  - !ruby/object:Gem::Version
33
- version: 0.2.8
33
+ version: 0.2.9
34
34
  type: :runtime
35
35
  prerelease: false
36
36
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
37
37
  requirements:
38
38
  - - ~>
39
39
  - !ruby/object:Gem::Version
40
- version: 0.2.8
40
+ version: 0.2.9
41
41
  - !ruby/object:Gem::Dependency
42
42
  name: exlibris-aleph
43
43
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement