ar_sitemapper 1.0.0 → 1.1.0

Sign up to get free protection for your applications and to get access to all the features.
checksums.yaml CHANGED
@@ -1,15 +1,7 @@
1
1
  ---
2
- !binary "U0hBMQ==":
3
- metadata.gz: !binary |-
4
- MmU4N2FhNWNmNjgxOWY5NzlkNmU2YTdkOGIxYTQ5N2U3MGRiYTk1Zg==
5
- data.tar.gz: !binary |-
6
- MTUzMzE5OWU3YWRmZTI3YzBlY2I0OTE1YzkyMzU0MDA4OWIzYjI3ZQ==
7
- !binary "U0hBNTEy":
8
- metadata.gz: !binary |-
9
- NWU3Y2ZiOTE4Njg5NDA5NGUxN2IyODliYzg0ZWRlZTZkYTY4NmZkMDBiN2Ey
10
- ZjhiNGU0YWQwOTM5ZjAxZTkyNTE0ODdiYWUxNjQwMThmMWNkOTgxZWY0NzY1
11
- YTFkNzBhZjQwNmU5YjNhN2JiM2NiNGE2OTRjZmUyYjNhZDVkMWY=
12
- data.tar.gz: !binary |-
13
- N2NkMWQ2OWM3ZmFhMDY5MjhmNjkyNGQ3NzM1MWE0MWI4MWY3OThiYWZiZGQw
14
- NmRiNzFmMWYzZGVkZDkxYmRiNDJjYzY2MjY0MDdhY2NlZTdkMWU2NzVhMzE4
15
- ZDZjMWI1ODhkY2UyNmE1MjMwNzYyNmJjN2I5ZjE2MDQwZjk5YzY=
2
+ SHA1:
3
+ metadata.gz: 7e3300079d5cbccf0e3e3e327a992b5b097e36ec
4
+ data.tar.gz: e881ea4aed8f732ca2f4bab7f6f20e016d1f95ec
5
+ SHA512:
6
+ metadata.gz: fa6816746abb4d91e5578a5d0c75a9762c425c0f33f314746dce221302907fa62c4a5909af8c3066bc396f08f59f7c475328323fa9345f7324eb0a9ebfb21c95
7
+ data.tar.gz: d3ec8edc2b7ce3bfe27275f601b78db49af7af64196e363c983cb1340fff1a8c812d3996ade77b2723353c83d38b76fc20b5102851ddf6b001ee0f5f0bd108ce
data/.gitignore CHANGED
@@ -7,3 +7,4 @@ nbproject
7
7
  test/dummy/.sass-cache
8
8
  test/dummy/log/*.log
9
9
  test/dummy/db/*.sqlite3
10
+ Gemfile.lock
@@ -1 +1 @@
1
- 1.9.3
1
+ 2.0
data/Gemfile CHANGED
@@ -2,3 +2,5 @@ source 'https://rubygems.org'
2
2
 
3
3
  # Specify your gem's dependencies in ar_sitemapper.gemspec
4
4
  gemspec
5
+
6
+ gem 'mocha', require: false
@@ -18,9 +18,8 @@ Gem::Specification.new do |spec|
18
18
  spec.test_files = spec.files.grep(%r{^(test|spec|features)/})
19
19
  spec.require_paths = ["lib"]
20
20
 
21
- spec.add_dependency 'activesupport', '>= 3.0', '< 4.0'
21
+ spec.add_dependency 'activesupport', '>= 3.0', '< 5.0'
22
22
 
23
23
  spec.add_development_dependency 'sqlite3'
24
- spec.add_development_dependency 'mocha'
25
- spec.add_development_dependency 'rails', '>= 3.0', '< 4.0'
24
+ spec.add_development_dependency 'rails', '>= 3.0', '< 5.0'
26
25
  end
@@ -1,5 +1,5 @@
1
1
  module AegisNet
2
2
  module Sitemapper
3
- VERSION = "1.0.0"
3
+ VERSION = '1.1.0'.freeze
4
4
  end
5
5
  end
@@ -2,12 +2,26 @@ ENV["RAILS_ENV"] ||= 'test'
2
2
 
3
3
  require File.expand_path('../dummy/config/environment.rb', __FILE__)
4
4
 
5
- require 'test/unit'
6
- require 'minitest/autorun'
7
5
  require 'rubygems'
8
6
  require 'bundler'
9
7
  Bundler.require(:default, :development)
10
8
 
9
+ # Rails 4.1 introduced minitest 5.x which has some
10
+ # incompatibilities to the old 4.x API
11
+ old_minitest = Rails::VERSION::STRING < '4.1.0'
12
+
13
+ require (old_minitest ? 'test/unit' : 'minitest')
14
+ require 'minitest/autorun'
15
+
11
16
  require 'erb'
17
+ require 'mocha/setup'
18
+
19
+ unless old_minitest
20
+ module Test
21
+ module Unit
22
+ TestCase = Minitest::Test
23
+ end
24
+ end
25
+ end
12
26
 
13
27
  Dir.glob(File.join(File.dirname(__FILE__) + 'support', 'app', '*') {|file| require file})
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- require File.join File.dirname(__FILE__), '..', 'test_helper'
1
+ require 'test_helper'
2
2
 
3
3
  class GeneratorTest < Test::Unit::TestCase
4
4
 
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- require File.join File.dirname(__FILE__), '..', 'test_helper'
1
+ require 'test_helper'
2
2
 
3
3
  class MapTest < Test::Unit::TestCase
4
4
 
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- require File.join File.dirname(__FILE__), '..', 'test_helper'
1
+ require 'test_helper'
2
2
 
3
3
  class PingerTest < Test::Unit::TestCase
4
4
 
@@ -1,4 +1,4 @@
1
- require File.dirname(__FILE__) + '/../test_helper'
1
+ require 'test_helper'
2
2
 
3
3
  class UrlsetTest < Test::Unit::TestCase
4
4
 
metadata CHANGED
@@ -1,83 +1,69 @@
1
1
  --- !ruby/object:Gem::Specification
2
2
  name: ar_sitemapper
3
3
  version: !ruby/object:Gem::Version
4
- version: 1.0.0
4
+ version: 1.1.0
5
5
  platform: ruby
6
6
  authors:
7
7
  - Carsten Zimmermann
8
8
  autorequire:
9
9
  bindir: bin
10
10
  cert_chain: []
11
- date: 2013-09-28 00:00:00.000000000 Z
11
+ date: 2014-08-04 00:00:00.000000000 Z
12
12
  dependencies:
13
13
  - !ruby/object:Gem::Dependency
14
14
  name: activesupport
15
15
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
16
16
  requirements:
17
- - - ! '>='
17
+ - - '>='
18
18
  - !ruby/object:Gem::Version
19
19
  version: '3.0'
20
20
  - - <
21
21
  - !ruby/object:Gem::Version
22
- version: '4.0'
22
+ version: '5.0'
23
23
  type: :runtime
24
24
  prerelease: false
25
25
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
26
26
  requirements:
27
- - - ! '>='
27
+ - - '>='
28
28
  - !ruby/object:Gem::Version
29
29
  version: '3.0'
30
30
  - - <
31
31
  - !ruby/object:Gem::Version
32
- version: '4.0'
32
+ version: '5.0'
33
33
  - !ruby/object:Gem::Dependency
34
34
  name: sqlite3
35
35
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
36
36
  requirements:
37
- - - ! '>='
37
+ - - '>='
38
38
  - !ruby/object:Gem::Version
39
39
  version: '0'
40
40
  type: :development
41
41
  prerelease: false
42
42
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
43
43
  requirements:
44
- - - ! '>='
45
- - !ruby/object:Gem::Version
46
- version: '0'
47
- - !ruby/object:Gem::Dependency
48
- name: mocha
49
- requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
50
- requirements:
51
- - - ! '>='
52
- - !ruby/object:Gem::Version
53
- version: '0'
54
- type: :development
55
- prerelease: false
56
- version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
57
- requirements:
58
- - - ! '>='
44
+ - - '>='
59
45
  - !ruby/object:Gem::Version
60
46
  version: '0'
61
47
  - !ruby/object:Gem::Dependency
62
48
  name: rails
63
49
  requirement: !ruby/object:Gem::Requirement
64
50
  requirements:
65
- - - ! '>='
51
+ - - '>='
66
52
  - !ruby/object:Gem::Version
67
53
  version: '3.0'
68
54
  - - <
69
55
  - !ruby/object:Gem::Version
70
- version: '4.0'
56
+ version: '5.0'
71
57
  type: :development
72
58
  prerelease: false
73
59
  version_requirements: !ruby/object:Gem::Requirement
74
60
  requirements:
75
- - - ! '>='
61
+ - - '>='
76
62
  - !ruby/object:Gem::Version
77
63
  version: '3.0'
78
64
  - - <
79
65
  - !ruby/object:Gem::Version
80
- version: '4.0'
66
+ version: '5.0'
81
67
  description: Faciliates generating static sitemap XML files from ActiveRecord
82
68
  email:
83
69
  - cz@aegisnet.de
@@ -90,12 +76,10 @@ files:
90
76
  - .ruby-version
91
77
  - Changelog.rdoc
92
78
  - Gemfile
93
- - Gemfile.lock
94
79
  - LICENSE
95
80
  - README.rdoc
96
81
  - Rakefile
97
82
  - ar_sitemapper.gemspec
98
- - install.rb
99
83
  - lib/ar_sitemapper.rb
100
84
  - lib/sitemapper/active_record/builder.rb
101
85
  - lib/sitemapper/engine.rb
@@ -161,17 +145,17 @@ require_paths:
161
145
  - lib
162
146
  required_ruby_version: !ruby/object:Gem::Requirement
163
147
  requirements:
164
- - - ! '>='
148
+ - - '>='
165
149
  - !ruby/object:Gem::Version
166
150
  version: '0'
167
151
  required_rubygems_version: !ruby/object:Gem::Requirement
168
152
  requirements:
169
- - - ! '>='
153
+ - - '>='
170
154
  - !ruby/object:Gem::Version
171
155
  version: '0'
172
156
  requirements: []
173
157
  rubyforge_project:
174
- rubygems_version: 2.0.7
158
+ rubygems_version: 2.2.2
175
159
  signing_key:
176
160
  specification_version: 4
177
161
  summary: Faciliates generating static sitemap XML files from ActiveRecord
@@ -1,98 +0,0 @@
1
- PATH
2
- remote: .
3
- specs:
4
- ar_sitemapper (1.0.0)
5
- activesupport (>= 3.0, < 4.0)
6
-
7
- GEM
8
- remote: https://rubygems.org/
9
- specs:
10
- actionmailer (3.2.14)
11
- actionpack (= 3.2.14)
12
- mail (~> 2.5.4)
13
- actionpack (3.2.14)
14
- activemodel (= 3.2.14)
15
- activesupport (= 3.2.14)
16
- builder (~> 3.0.0)
17
- erubis (~> 2.7.0)
18
- journey (~> 1.0.4)
19
- rack (~> 1.4.5)
20
- rack-cache (~> 1.2)
21
- rack-test (~> 0.6.1)
22
- sprockets (~> 2.2.1)
23
- activemodel (3.2.14)
24
- activesupport (= 3.2.14)
25
- builder (~> 3.0.0)
26
- activerecord (3.2.14)
27
- activemodel (= 3.2.14)
28
- activesupport (= 3.2.14)
29
- arel (~> 3.0.2)
30
- tzinfo (~> 0.3.29)
31
- activeresource (3.2.14)
32
- activemodel (= 3.2.14)
33
- activesupport (= 3.2.14)
34
- activesupport (3.2.14)
35
- i18n (~> 0.6, >= 0.6.4)
36
- multi_json (~> 1.0)
37
- arel (3.0.2)
38
- builder (3.0.4)
39
- erubis (2.7.0)
40
- hike (1.2.3)
41
- i18n (0.6.5)
42
- journey (1.0.4)
43
- json (1.8.0)
44
- mail (2.5.4)
45
- mime-types (~> 1.16)
46
- treetop (~> 1.4.8)
47
- metaclass (0.0.1)
48
- mime-types (1.25)
49
- mocha (0.14.0)
50
- metaclass (~> 0.0.1)
51
- multi_json (1.8.0)
52
- polyglot (0.3.3)
53
- rack (1.4.5)
54
- rack-cache (1.2)
55
- rack (>= 0.4)
56
- rack-ssl (1.3.3)
57
- rack
58
- rack-test (0.6.2)
59
- rack (>= 1.0)
60
- rails (3.2.14)
61
- actionmailer (= 3.2.14)
62
- actionpack (= 3.2.14)
63
- activerecord (= 3.2.14)
64
- activeresource (= 3.2.14)
65
- activesupport (= 3.2.14)
66
- bundler (~> 1.0)
67
- railties (= 3.2.14)
68
- railties (3.2.14)
69
- actionpack (= 3.2.14)
70
- activesupport (= 3.2.14)
71
- rack-ssl (~> 1.3.2)
72
- rake (>= 0.8.7)
73
- rdoc (~> 3.4)
74
- thor (>= 0.14.6, < 2.0)
75
- rake (10.1.0)
76
- rdoc (3.12.2)
77
- json (~> 1.4)
78
- sprockets (2.2.2)
79
- hike (~> 1.2)
80
- multi_json (~> 1.0)
81
- rack (~> 1.0)
82
- tilt (~> 1.1, != 1.3.0)
83
- sqlite3 (1.3.8)
84
- thor (0.18.1)
85
- tilt (1.4.1)
86
- treetop (1.4.15)
87
- polyglot
88
- polyglot (>= 0.3.1)
89
- tzinfo (0.3.37)
90
-
91
- PLATFORMS
92
- ruby
93
-
94
- DEPENDENCIES
95
- ar_sitemapper!
96
- mocha
97
- rails (>= 3.0, < 4.0)
98
- sqlite3
data/install.rb DELETED
@@ -1,5 +0,0 @@
1
- #!/usr/bin/env ruby
2
-
3
- require 'config/environment'
4
- FileUtils.cp File.join(File.dirname(__FILE__), "templates", "sitemapper.rake"), File.join(Rails.root, "tasks")
5
- FileUtils.cp File.join(File.dirname(__FILE__), "templates", "sitemaps.yml"), File.join(Rails.root, "config")